Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Tikkettar - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNuwiq
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzasimoctocog alfa
ManifatturOctapharma AB

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nuwiq 250 unità internazzjonali

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

250 unità internazzjonali/vjala ta’ simoctocog alfa (100 IU/ml wara r-rikostituzzjoni)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sucrose, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, arginine hydrochloride, sodium citrate dihydrate, poloxamer 188

Solvent: Ilma għal injezzjonijiet

Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

Vjala 1 ta’ trab, siringa 1 mimlija għal-lest, adapter 1 tal-vjala, labra farfett 1, 2 msiħ tal-alkoħol Vjala 1 ta’ trab fiha 250 unità internazzjoni ta’ simoctocog alfa.

Siringa mimlija għal-lest 1 fiha 2.5 ml ilma għal injezzjonijiet.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista' jinħażen f'temperatura ambjentali (sa 25 °C) għal perjodu wieħed ta' mhux aktar minn 1 xahar. Tneħħa mill-friġġ: _____________

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm L-Iżvezja

12.NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/936/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nuwiq 250

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIEN

VJALA BI TRAB GĦAL SOLUZZJONI GĦALL-INJEZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nuwiq 250 unità internazzjonali, trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti). Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 IU/vial

6.OĦRAJN

Octapharma-Logo

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nuwiq 500 unità internazzjonali

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

500 unità internazzjonali/vjala ta’ simoctocog alfa (200 IU/ml wara r-rikostituzzjoni)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sucrose, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, arginine hydrochloride, sodium citrate dihydrate, poloxamer 188

Solvent: Ilma għal injezzjonijiet

Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

Vjala 1 ta’ trab, siringa 1 mimlija għal-lest, adapter 1 tal-vjala, labra farfett 1, 2 msiħ tal-alkoħol Vjala 1 ta’ trab fiha 250 unità internazzjoni ta’ simoctocog alfa.

Siringa mimlija għal-lest 1 fiha 2.5 ml ilma għal injezzjonijiet.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista' jinħażen f'temperatura ambjentali (sa 25 °C) għal perjodu wieħed ta' mhux aktar minn 1 xahar. Tneħħa mill-friġġ: _____________

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm L-Iżvezja

12. NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/936/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nuwiq 500

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIEN

VJALA BI TRAB GĦAL SOLUZZJONI GĦALL-INJEZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nuwiq 500 unità internazzjonali, trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti). Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 IU/vial

6. OĦRAJN

Octapharma-Logo

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nuwiq 1000 unità internazzjonali

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1000 unità internazzjonali/vjala ta’ simoctocog alfa (400 IU/ml wara r-rikostituzzjoni)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sucrose, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, arginine hydrochloride, sodium citrate dihydrate, poloxamer 188

Solvent: Ilma għal injezzjonijiet

Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

Vjala 1 ta’ trab, siringa 1 mimlija għal-lest, adapter 1 tal-vjala, labra farfett 1, 2 msiħ tal-alkoħol Vjala 1 ta’ trab fiha 250 unità internazzjoni ta’ simoctocog alfa.

Siringa mimlija għal-lest 1 fiha 2.5 ml ilma għal injezzjonijiet.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista' jinħażen f'temperatura ambjentali (sa 25 °C) għal perjodu wieħed ta' mhux aktar minn 1 xahar. Tneħħa mill-friġġ: _____________

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm L-Iżvezja

12. NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/936/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nuwiq 1000

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIEN

VJALA BI TRAB GĦAL SOLUZZJONI GĦALL-INJEZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nuwiq 1000 unità internazzjonali, trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti). Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1000 IU/vial

6. OĦRAJN

Octapharma-Logo

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nuwiq 2000 unità internazzjonali

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

2000 unità internazzjonali/vjala ta’ simoctocog alfa (800 IU/ml wara r-rikostituzzjoni)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sucrose, sodium chloride, calcium chloride dihydrate, arginine hydrochloride, sodium citrate dihydrate, poloxamer 188

Solvent: Ilma għal injezzjonijiet

Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni

Vjala 1 ta’ trab, siringa 1 mimlija għal-lest, adapter 1 tal-vjala, labra farfett 1, 2 msiħ tal-alkoħol Vjala 1 ta’ trab fiha 250 unità internazzjoni ta’ simoctocog alfa.

Siringa mimlija għal-lest 1 fiha 2.5 ml ilma għal injezzjonijiet.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Jista' jinħażen f'temperatura ambjentali (sa 25 °C) għal perjodu wieħed ta' mhux aktar minn 1 xahar. Tneħħa mill-friġġ: _____________

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm L-Iżvezja

12. NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/936/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nuwiq 2000

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIEN

VJALA BI TRAB GĦAL SOLUZZJONI GĦALL-INJEZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Nuwiq 2000 unità internazzjonali, trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana rikombinanti). Għal użu ġol-vina wara r-rikostituzzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2000 IU/vial

6. OĦRAJN

Octapharma-Logo

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIEN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST B’2.5 ML ILMA GĦAL INJEZZJONIJIET

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Nuwiq

Ilma għal injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2.5 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati