Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPaglitaz
Kodiċi ATCA10BG03
Sustanzapioglitazone hydrochloride
ManifatturKrka, d.d., Novo mesto

Paglitaz

awtorizzat

 

pioglitazone

 

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR) għal Paglitaz. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal

Paglitaz jintuża għall-kura tad-dijabete tat-tip 2 f’aduli (minn 18-il sena 'l fuq), b’mod partikolari dawk b’piż eċċessiv. Jintuża flimkien ma’ dieta u eżerċizzju.

Paglitaz jintuża waħdu f’pazjenti li ma jistgħux jieħdu metformina (mediċina antidijabetika oħra).

Paglitaz jista’ jintuża wkoll flimkien ma’ metformina f’pazjenti li ma jkunux jistgħu jiġu kkontrollati b’mod sodisfaċenti meta jkunu fuq metformina biss, jew b’sulfonilurea (tip ieħor ta’ mediċina antidijabetika) meta metformina ma tkunx tista’ tintuża ('terapija doppja’).

Paglitaz jista’ jintuża’ wkoll flimkien kemm ma’ metaformina kif ukoll ma’ sulfonilurea f’pazjenti li mhumiex ikkontrollati b’mod sodisfaċenti minkejja terapija doppja mill-ħalq (‘terapija tripla’).

Paglitaz jista' jintuża flimkien mal-insulina f'pazjenti li mhumiex ikkontrollati b'mod sodisfaċenti bl- insulina waħidha u li ma jistgħux jieħdu metformina.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Paglitaz?

Id-doża tal-bidu rakkomandata ta’ Paglitaz hi ta’ 15 jew 30 mg darba kuljum. Din id-doża tista’ teħtieġ li tiżdied wara ġimgħa jew ġimagħtejn sa 45 mg darba kuljum jekk ikun meħtieġ kontroll aħjar tal- glukożju fid-demm (zokkor). Paglitaz m’għandux jintuża f’pazjenti fuq dijaliżi (teknika ta’ tisfija tad- demm użata f’nies b’mard fil-kliewi). Il-pilloli għandhom jittieħdu mal-ilma.

Il-kura b’Paglitaz għandha tiġi riveduta wara tliet sa sitt xhur u għandha titwaqqaf fil-pazjenti li ma jkunux qed jiksbu benefiċċju suffiċjenti. F’reviżjoni sussegwenti, it-tobba li jagħtu l-mediċina għandhom jikkonfermaw li l-benefiċċji għall-pazjenti jinżammu.

Kif jaħdem Paglitaz?

Id-dijabete tat-tip 2 hija marda li fiha l-frixa ma tipproduċix biżżejjed insulina b ex t kkontrolla l-livell

ta’ glukożju fid-demm jew meta l-ġisem ma jkunx jista’ juża l-insulina b’mod effikaċi. Is-sustanza

għall-insulina, li jfisser li l-ġisem jagħmel użu aħjar mill-insulina li jipproduawtorizzatċi. Bħala konsegwenza, il- livelli tal-glukożju fid-demm jitnaqqsu u dan jgħin biex tiġi kkontrollata d-dijabete tat-tip 2.

attiva f’Paglitaz, pioglitazone, tagħmel iċ-ċelloli (tax-xaħam, tal-muskoli u al-fwied) aktar sensittivi

Kif ġie studjat Paglitaz?

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Is-CHMP kkonkluda li, f’konfor ità mar-rekwiżiti tal-UE, Paglitaz wera li għandu kwalità komparabbli u li huwa bijoekwivalenProdotti ma’ Actos. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Actos, il- benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat irrakkomanda li Paglitaz jingħata

Informazzjoni oħra dwar Paglitaz

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal Paglitaz fil-21 ta’ Marzu 2012.

L-EPAR sħiħ għal Paglitaz jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Paglitaz, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ għall-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’08-2011.

Paglitaz

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati