Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Tikkettar - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPaglitaz
Kodiċi ATCA10BG03
Sustanzapioglitazone hydrochloride
ManifatturKrka, d.d., Novo mesto

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-KAXXA LI TINTEWA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 15 mg pilloli

Pioglitazone

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

 

 

 

Kull pillola fiha 15 mg pioglitazone (bħala hydrochloride).

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Fih ukoll lactose monohydrate

 

 

 

 

 

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

 

 

adux

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillola

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola

 

 

li

 

 

 

28 pillola

 

inali

 

 

 

30 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola

ċ

 

 

 

 

60 pillola

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

90 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 pillola

5.MODProdottTA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola: EU/1/11/721/00128 pillola: EU/1/11/721/00230 pillola: EU/1/11/721/00356 pillola: EU/1/11/721/00460 pillola: EU/1/11/721/00590 pillola: EU/1/11/721/006

98 pillola: EU/1/11/721/007adux ħ

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

m’g

 

 

li

14.

 

inali

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-ri etta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

Prodott

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Paglitaz 15 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 15 mg pilloli

Pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADRNZA

EXP

adux

 

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

Lot

 

m’g

 

 

 

 

li

5. OĦRAJN

 

inali

 

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-KAXXA LI TINTEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 30 mg pilloli

Pioglitazone

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

 

 

 

Kull pillola fiha 30 mg pioglitazone (bħala hydrochloride).

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Fih ukoll lactose monohydrate

 

 

 

 

 

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

 

 

adux

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillola.

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola

 

 

li

 

 

 

28 pillola

 

inali

 

 

 

30 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola

ċ

 

 

 

 

60 pillola

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

90 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 pillola

5. MODProdottTA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola: EU/1/11/721/00828 pillola: EU/1/11/721/00930 pillola: EU/1/11/721/01056 pillola: EU/1/11/721/01160 pillola: EU/1/11/721/01290 pillola: EU/1/11/721/013

98 pillola: EU/1/11/721/014adux ħ

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

m’g

 

 

li

14.

 

inali

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-ri etta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

Prodott

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Paglitaz 30 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 30 mg pilloli

Pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

Lot

 

m’g

 

 

 

 

li

5. OĦRAJN

 

inali

 

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-KAXXA LI TINTEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 45 mg pilloli

Pioglitazone

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

 

 

 

Kull pillola fiha 45 mg pioglitazone (bħala hydrochloride).

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Fih ukoll lactose monohydrate

 

 

 

 

 

 

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

 

 

adux

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillola

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola

 

 

li

 

 

 

28 pillola

 

 

inali

 

 

 

30 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 pillola

 

ċ

 

 

 

 

60 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJNmediJINGĦATA

 

 

 

90 pillola

 

 

 

 

 

 

98 pillola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola: EU/1/11/721/01528 pillola: EU/1/11/721/01630 pillola: EU/1/11/721/01756 pillola: EU/1/11/721/01860 pillola: EU/1/11/721/01990 pillola: EU/1/11/721/020

98 pillola: EU/1/11/721/021adux ħ

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

m’g

 

 

li

14.

 

inali

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

ċ

 

medi

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-ri etta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

Prodott

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Paglitaz 45 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Paglitaz 45 mg pilloli

Pioglitazone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

ħ

Lot

 

m’g

 

 

 

 

li

5. OĦRAJN

 

inali

 

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

awtorizzat

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati