Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Pfizer (pregabalin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPregabalin Pfizer
Kodiċi ATCN03AX16
Sustanzapregabalin
ManifatturPfizer Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 25 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 50 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 75 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 100 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 200 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 225 mg ta’ pregabalin.

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha 300 mg ta’ pregabalin.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 35 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 70 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 8.25 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 11 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 16.50 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 22 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 24.75 mg lactose monohydrate.

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

Kull kapsula iebsa fiha ukoll 33 mg lactose monohydrate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

Bajda, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 25” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

Bajda, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 50” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda. Il-parti ewlenija hija mmarkata b’faxxa sewda.

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

Bajda u oranġjo, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 75” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

Oranġjo, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 100” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

Bajda, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 150” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

Oranġjo ċar, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 200” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

Bajda u oranġjo ċar, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 225” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

Bajda u oranġjo, immarkata “Pfizer” fuq il-parti ta’ fuq u “PGN 300” fuq il-parti ewlenija b’linka sewda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Uġigħ nevrotiku

Pregabalin Pfizer huwa indikat għall-kura ta’ uġigħ periferali u ċentrali f’persuni adulti.

Epilessija

Pregabalin Pfizer huwa indikat bħala terapija aġġuntiva f’persuni adulti li jbatu minn aċċessjonijiet parzjali bi jew mingħajr ġeneralizzazzjoni sekondarja.

Disturb ta’ ansjetà ġeneralizzata

Pregabalin Pfizer huwa indikat għall-kura tad-Disturb ta’ Ansjetà Ġeneralizzata (GAD - Generalised Anxiety Disorder) f’persuni adulti.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-medda tad-doża hi 150 sa 600 mg kuljum mogħtija f’żewġ jew tliet dożi maqsuma.

Uġigħ nevrotiku

Il-kura bi pregabalin tista’ tinbeda b’doża ta’ 150 mg kuljum mqassma f’żewġ dożi jew tlieta. Fuq il- bażi tar-rispons u t-tolleranza tal-pazjent individwali, id-doża tista’ tiżdied għal 300 mg kuljum wara intervall ta’ 3 sa 7 ijiem, u jekk ikun meħtieġ, għal doża massima ta’ 600 mg kuljum wara intervall ieħor ta’ 7 ijiem.

Epilessija

Il-kura bi pregabalin tista’ tinbeda b’doża ta’ 150 mg kuljum mqassma f’żewġ dożi jew tlieta.. Fuq il- bażi tar-rispons u t-tolleranza tal-pazjent individwali, id-doża tista’ tiżdied għal 300 mg kuljum wara ġimgħa. Id-doża massima ta’ 600 mg kuljum tista’ tinkiseb wara ġimgħa addizzjonali.

Disturb ta’ ansjetà ġeneralizzata

L-ammont ta’ doża li jista’ jittieħed hu bejn 150 u 600 mg kuljum imqassmin f’żewġ dożi jew tlieta. Il-ħtieġa tal-kura għandha tiġi vvalutata mill-ġdid b’mod regolari.

Il-kura bi pregabalin tista’ tinbeda b’doża ta’ 150 mg kuljum. Fuq il-bażi tar-rispons u t-tolleranza tal- pazjent individwali, id-doża tista’ tiżdied għal 300 mg kuljum wara ġimgħa. Wara ġimgħa addizzjonali d-doża tista’ tiżdied għal 450 mg kuljum. Id-doża massima ta’ 600 mg kuljum tista’ tinkiseb wara ġimgħa addizzjonali.

Twaqqif ta’ pregabalin

Konformi ma’ prattika klinika kurrenti, jekk ikun hemm bżonn li pregabalin jitwaqqaf, huwa rakkomandat li dan isir fuq perijodu minimu ta’ ġimgħa indipendentement mill-indikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Indeboliment tal-kliewi

Pregabalin jiġi eliminat miċ-ċirkolazzjoni sistemika prinċipalment permezz ta’ tneħħija renali bħala mediċina mhux mibdula. Billi t-tneħħija ta’ pregabalin hija direttament proporzjonali mat-tneħħija tal- kreatinina (ara sezzjoni 5.2), it-tnaqqis fid-doża f’pazjenti b’funzjoni renali kompromessa jrid ikun individwalizzat skond it-tneħħija tal-kreatinina (CLcr), kif indikat f’Tabella 1 stabbilit billi tintuża l- formula li ġejja:

 

 

 

1 . 23

 

- age (years)

x weight

(kg)

 

 

 

CL cr (ml/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( x 0.85 for female

patients)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serum

creatinine

( mol/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregabilin jitneħħa b’mod effettiv mill-plasma b’ħemodijaliżi (50% tal-mediċina f’4 sigħat). Fil-każ ta’ pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu ħemodijaliżi, id-doża tal-ġurnata ta’ pregabalin għandha tiġi aġġustata skond il-funzjoni renali. Minbarra d-doża ta’ kuljum, għandha tingħata doża supplimentari immedjatament wara kull trattament ta’ 4 sigħat b’ħemodijaliżi (ara Tabella 1).

Tabella 1. Aġġustament fid-Doża ta’ Pregabilin fuq il-Bażi tal-Funzjoni tal-Kliewi

Tneħħija tal-

 

 

 

krejatinina

Doża totali ta’ pregabalin

Reġim tad-doża

(CLcr)

kuljum*

 

 

 

(ml/min)

 

 

 

 

Doża inizjali

Doża massima

 

 

(mg/ġurnata)

(mg/ġurnata)

 

≥60

BID jew TID

≥30 - <60

BID jew TID

≥15 - <30

25 – 50

Darba Kuljum jew

 

 

 

BID

<15

Darba Kuljum

Doża supplimentari wara ħemodijaliżi (mg)

 

 

Doża waħda+

TID = Tliet dożi maqsumin BID = Żewġ dożi maqsumin

* Id-doża totali tal-ġurnata (mg/ġurnata) għandha tiġi maqsuma kif indikat mir-reġim tad-doża biex tipprovdi mg/doża

+Doża supplimentari hija doża waħda addizzjonali

Indeboliment tal-fwied

Mhux meħtieġ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Pregabalin Pfizer fit-tfal ta’ taħt it-12 -il sena u l-adoloxxenti (12-17 -il sena) ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 4.8, 5.1 u 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma tista’ tingħata.

Anzjani

Jista’ jkun li pazjenti anzjani jkunu jeħtieġu tnaqqis fid-doża ta’ pregabalin minħabba funzjoni mnaqqsa tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif jingħata

Pregabalin Pfizer jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew waħdu.

Pregabalin Pfizer jista’ jingħata mill-ħalq biss.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva gћas-sustanza attiva jew gћal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti dijabetiċi

Konformi ma’ prattika klinika kurrenti, xi pazjenti dijabetiċi li jżidu fil-piż waqt kura bi pregabalin jistgħu jkollhom bżonn jaġġustaw il-mediċini ipoglemiċi.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Kienu hemm rapporti ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, inklużi każijiet ta’ anġoedema. Pregabalin għandu jkun mwaqqaf immedjatament jekk sintomi ta’ anġoedema, bħal nefħa fil-wiċċ jew fil-parti ta’ fuq tas-sistema respiratorja jiġru.

Sturdament, ngħas, ħass ħażin, konfużjoni u indeboliment mentali

Il-kura bi pregabalin ġiet assoċjata ma’ sturdament u ngħas, li jistgħu jżidu l-okkorrenza ta’ korriment aċċidentali (waqgħat) fil-popolazzjoni anzjana. Kien hemm ukoll rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’

ħass ħażin, konfużjoni u indeboliment mentali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir biex joqogħdu attenti sakemm ikunu familjari ma’ l-effetti potenzjali tal-prodott mediċinali.

Effetti relatati mal-viżta

Fi provi kontrollati, proporzjon ogħla ta’ pazjenti ttrattati bi pregabalin irrappurtaw viżjoni mċajpra milli dawk ttrattati bi plaċebo, u fil-biċċa ‘l kbira tal-pazjenti il-viżjoni iċċarat meta tkompla id- dużaġġ. Fl-istudji kliniċi fejn saru testijiet oftalmoloġiċi, l-inċidenza ta’ tnaqqis ta’ l-akuita’ viżiva u bdil fil-kamp viżwali kienu aktar f’pazjenti fuq kura bi preglabalin milli f’pazjenti fuq plaċebo; l- inċidenza ta’ bdil fundoskopiku kien ogħla minn f’pazjenti ttrattati bi plaċebo (Ara sezzjoni 5.1).

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, reazzjonijiet avversi viżwali ġew ukoll irrappurtati, inkluż telf tal-vista, viżjoni imċajpra, jew kull tip ta’ bdil ieġor fl-akuita’ viżiiva, li fil-maġġorparti kienu temporanji. Twaqqif ta’ pregabalin jista jirriżulta f’risoluzzjoni jew ameljorament ta’ dawn is-sintomi viżivi.

Insuffiċjenza renali

Każijiet ta’ insuffiċjenza renali ġew irrappurtati u f’ċerti każijiet, is-sospensjoni ta’ pregabalin, wera riversibilita’ ta’ din ir-reazzjoni avversa.

Twaqqif ta’ prodotti mediċinali konkomitanti kontra l-epilessija

M’hemmx informazzjoni biżżejjed dwar it-twaqqif ta’ prodotti mediċinali konkomitanti kontra l- epilessija, ladarba jkun inkiseb kontroll ta’ l-aċċessjonijiet bi pregabalin fis-sitwazzjoni add-on, bil- għan li tintlaħaq terapija waħdanija bi pregabalin.

Sintomi ta’ l-irtirar tal-mediċina

Wara li twaqqfet il-kura fuq perijodu qasir u fuq perijodu twil bi pregabalin kienu osservati sintomi ta’ l-irtirar tal-mediċina f’ċerti pazjenti. Kienu msemmija l-episodji li ġejjin: nuqqas ta’ rqad, uġigħ ta’ ras, dardir, ansjetà, dijarea, sindrome ta’ l-influwenza, nervożità, depressjoni, uġigħ, aċċessjoni, iperidrosi u sturdament, li jissuġġerixxu dipendenza fiżika. Il-pazjent għandu jiġi infurmat dwar dan fil-bidu tal-kura.

Aċċessjonijiet li jinkludu status epilepticus u dawk tat-tip grand mal jistgħu jinqalgħu waqt l-użu ta’ pregabalin jew ftit wara li twaqqfet il-kura bi pregabalin.

Rigward it-twaqqif ta’ kura fuq perijodu fit-tul ta’ pregabalin, hemm informazzjoni li tindika li l- inċidenza u s-severità tas-sintomi tal-irtirar tal-mediċina jistgħu jkunu relatati mad-doża.

Insuffiċjenza tal-qalb konġestiva

Kien hemm rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ insuffiċjenza tal-qalb konġestiva f’xi pazjenti li kienu qegħdin jirċievu pregabalin. Dawn ir-reazzjonijiet jidhru l-aktar fl-anzjani bi problemi kardjovaskulari waqt trattament bi pregabalin għal indikazzjoni newropatika. Pregabalin għandu jintuża b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Twaqqif ta’ pregabalin jista jfejjaq ir-reazzjoni.

Kura ta’ uġigħ nevrotiku ċentali minħabba leżjoni fil-korda spinali

Fil-kura ta’ uġigħ nevrotiku ċentali minħabba leżjoni fil-korda spinali l-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi b’mod ġenerali, reazzjonijiet avversi tas-sistema nervuża ċentrali u b’mod speċjali tan-ngħas żdiedet. Dan jista’ jkun attribwit għal effett addittiv minħabba prodotti mediċinali konkomitanti (p.e. aġenti kontra l-ispastiċità) meħtieġa għal din il-kondizzjoni. Dan għandu jkun ikkunsidrat meta jiġi ordnat pregabalin f’din il-kondizzjoni.

Ideat u atteġġamenti ta’ suwiċidju

Ideat u atteġġamenti ta’ suwiċidju, ġew irrappurtati f’pazjenti li jkunu qed jirċievu kura bi prodotti mediċinali kontra l-epilessija f’indikazzjonijiet varji. F’meta-analisi ta’ studji magħmula b’għażla każwali, li kienu kkontrollati bi plaċebo ta’ prodotti mediċinali kontra l-epilessija, ntwera ukoll li kien hemm żieda fir-riskju ta’ ideat u atteġġamenti ta’ suwiċidju. Il-mekkaniżmu ta’ dan ir-riskju għadu mhux magħruf u l-informazzjoni disponibbli ma teskludix il-possibilita ta’ żieda fir-riskju għal pregabalin.

Għalhekk, il-pazjenti għandhom jiġu sorveljati għal-sinjali ta’ ideat u atteġġamenti ta’ suwiċidju. Trattament mediku xieraq għandu jiġi kkunsidrat. Pazjenti (u dawk li jieħdu ħsiebhom) għandhom jingħataw parir biex ifittxu parir mediku jekk jaraw xi sinjali ta’ ideat u atteġġamenti ta’ suwiċidju.

Tnaqqis fil-funzjoni gastrointestinali fil-parti t’isfel

Kien hemm rapporti ta’ episodji assoċjati mal-funzjoni gastrointestinali fil-parti t’isfel (eż. imblukkar tal-intestini, ileus paralitiku, stitikezza) fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, meta pregabalin ġie mogħti flimkien ma’ mediċini li għandhom potenzjal li jikkawżaw stitikezza, bhal analġesiċi opjojd. Meta pregabalin u mediċini opjojd ikunu ser jintużaw flimkien, miżuri jistaw ikunu kkunsidrati biex l- istitikezza tiġi evitata (speċjalment f’pazjenti li huma nisa u l-anzjani).

Użu ħażin,potenzjal ta’ kemm jista’ jiġi abbużat jew dipendenza

Każijiet ta’ użu ħażin, abbuż u dipendenza ġew rappurtati. Għandha tingħata attenzjoni f’pazjenti bi storja ta’ abbuż ta’ sustanzi. Osservazzjoni għandha tingħata wkoll lill-pazjent għal sintomi ta’ użu ħażin, abbuż jew dipendenza (żvilupp ta’ tolleranza, żieda fid-doża, imġiba ta’ tiftix għad-droga kienu rrappurtati) ta’ pregabalin.

Enċefalopatija

Każijiet ta’ enċefalopatija ġew rappurtati l-aktar f’pazjenti b’kundizzjonijiet eżistenti li jistgħu jwasslu għal enċefalopatija.

Intolleranza għal lactose

Pregabalin Pfizer fiha lactose monohydrate. Pazjenti bi problemi ereditarji serji ta’ intolleranza għall- galattosju, il-Lapp lactase deficiency jew assorbiment ħażin tal-glukosju-galattosju m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Billi pregabalin jitneħħa fil-parti l-kbira mhux mibdul fl-awrina, jgħaddi minn metaboliżmu negliġibbli fin-nies (<2% ta’ doża tkun irkuprata fl-awrina bħala metaboliti), ma jostakolax il- metaboliżmu tal-mediċina in vitro, u ma jeħilx mal-proteini tal-plasma, mhux probabbli li jipproduċi, jew ikun suġġett għal, interazzjonijiet farmakokinetiċi.

Studji in vivo u analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni

F’dan ir-rigward, fi studji in vivo ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi klinikament rilevanti bejn pregabalin u phenytoin, carbamazepine, valproic acid, lamotrigine, gabapentin, lorazepam, oxycodone jew ethanol. Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni indikat li s-sustanzi orali kontra d-dijabete, id-dijuretiċi, l-insulina, phenobarbital, tiagabine u topiramate ma kellhom l- ebda effett klinikament sinifikanti fuq it-tneħħija ta’ pregabalin.

Kontraċettivi orali norethisterone u/jew ethinyl oestradiol

L-amministrazzjoni ta’ pregabalin mal-kontraċettivi orali norethisterone u/jew ethinyl oestradiol ma tinfluwenzax il-farmakokinetika stabbli ta’ xi waħda mis-sustanzi.

Prodotti mediċinali li jinfluwenzaw is-sistema nervuża ċentrali

Pregabalin jista’ jżid l-effetti ta’ ethanol u lorazepam. Fi studji kliniċi kkontrollati, dożi orali multipli ta’ pregabalin mogħtija flimkien ma’ oxycodone, lorazepam, jew ethanol ma rriżultawx f’effetti klinikament importanti fuq ir-respirazzjoni. F’ esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, kien hemm rapporti ta’ insuffiċjenza respiratorja u koma f’ pazjenti li kienu qed jieħdu pregabalin u prodotti mediċinali oħra dipressanti tas-sistema nervuża ċentrali (CNS). Pregabalin jidher li hu addittiv fl- indeboliment tal-funzjoni konoxxittiva u motorja globali kkawżat minn oxycodone.

Interazzjonijiet u l-anzjani

Ma sarux studji speċifiċi dwar l-interazzjoni farmakodinamika f’voluntiera anzjani. Studji dwar l- effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott saru biss fl-adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal, kontraċezzjoni fin-nisa u fl-irġiel

Peress li l-potenzjal ta’ riskju fin-nies għadu mhux magħruf, kontraċezzjoni effettiva għandha tintuża f’nisa li jistgħu joħorġu tqal.

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ pregabalin f’nisa tqal.

Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies.

Pregabalin Pfizer m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar (jekk il-vantaġġ għall- omm jisboq b’mod ċar ir-riskju potenzjali għall-fetu).

Treddigħ

Pregabalin jiġi eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem (ara sezzjoni 5.2). L-effett ta’ pregabalin fit- trabi tat-twelid mhux magћruf .Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament bi pregabalin, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda tagħrif kliniku dwar l-effetti ta’ pregabalin fuq il-fertilità tan-nisa.

Fi prova klinika biex issir evalwazzjoni tal-effett ta’ pregabalin fuq il-motilità tal-isperma, is-suġġetti rġiel b’saħħithom kienu esposti għal pregabalin f’doża ta’ 600 mg / kuljum. Wara 3 xhur ta’ kura, ma kien hemm l-ebda effett fuq il-motilità tal-isperma.

Studju ta’ fertilità fil-firien femminili wera effetti avversi fuq is-sistema riproduttiva. Studji ta’ fertilità fil-firien maskili wera effetti avversi fuq is-sistema riproduttiva u ta’ żvilupp. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhix magħrufa (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pregabalin Pfizer jista’ jkollu effett żgħir jew moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Pregabalin Pfizer jista’ jikkawża sturdament u ngħas u għalhekk jista’ jaffettwa l-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Il-pazjenti huma mogħtija parir biex ma jsuqux, ma jħaddmux makkinarju kumpless u ma jinvolvux ruħhom f’attivitajiet oħra li jistgħu jkunu perikolużi sakemm ikun magħruf jekk dan il- prodott mediċinali jaffettwax il-ħila tagħhom biex iwettqu dawn l-attivitajiet.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Il-programm kliniku ta’ pregabalin kien jinvolvi ’l fuq minn 8,900 pazjent esposti għal pregabalin, li minnhom aktar minn 5,600 kienu fi provi double-blind ikkontrollati bil-plaċebo. L-aktar reazzjonijiet avversi li ġew irrapportati b’mod komuni kienu sturdament u ngħas. Ġeneralment ir-reazzjonijiet avversi kienu ta’ severità ħafifa għal moderata. Fl-istudji kollha kkontrollati, ir-rata tat-twaqqif minħabba reazzjonijiet avversi kienet 12% għall-pazjenti li kienu qegħdin jirċievu pregabalin u 5% għall-pazjenti li kienu qegħdin jirċievu l-plaċebo. L-aktar reazzjonijiet avversi komuni li rriżultaw fi twaqqif minn gruppi tal-kura bi pregabalin kienu sturdament u ngħas.

F’tabella 2 ta’ hawn isfel ir-reazzjonijiet avversi kollha, li seħħew b’inċidenza akbar mill-plaċebo u f’aktar minn pazjent wieħed, huma elenkati bil-klassi u l-frekwenza (komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100) rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000) rari ħafna (< 1/10,000) mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu minn dawk l-aktar serji l- ewwel, segwiti minn dawk l-inqas serji.

Ir-reazzjonijiet avversi elenkati jistgħu jkunu assoċjati wkoll mal-marda prinċipali u/jew prodotti mediċinali konkomitanti.

Fil-kura ta’ uġigħ nevrotiku ċentrali minħabba leżjoni fil-korda spinali, l-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi b’mod ġenerali, reazzjonijiet avversi ta’ CNS u b’mod speċjali tan-ngħas żdiedet (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet oħra rrapportati mill-esperjenza wara t-tqegħid fis-suq huma miktubin korsiv fil-lista ta’ hawn isfel.

Tabella 2. Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina ta’ Pregabalin

Sistema tal-klassifika tal- organi

Reazzjonijiet avversi għall-mediċina

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Komuni

Nasofarinġite

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni

Newtropenja

Disturbi fis-sistema immuni

 

Mhux komuni

Sensittività eċċessiva

Rari

Anġoedema, reazzjoni allerġika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

Żieda fl-aptit

Mhux komuni

Anoressija, ipogliċemija

Disturbi psikjatriċi

 

Komuni

Burdata ewforika, konfużjoni, irritabilità, diżorjentament,

 

nuqqas ta’ rqad, tnaqqis fil-libido

Mhux komuni

Alluċinazzjoni, attakk ta’ paniku, irrekwitezza, aġitazzjoni,

 

depressjoni, burdata depressa, burdata ta’ entużjażmu,

 

agressjoni, bidliet fil-burdata, spersonalizzazzjoni, diffikulta’

 

biex issib il-kelma, ħolm anormali, żieda fil-libido, inkapaċità

 

li tilħaq orgażmu, apatija

Rari

Tneħħija ta’ l-inibizzjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni ħafna

Sturdament, ngħas, uġigħ ta’ ras

Komuni

Atassja, koordinazzjoni mhux normali, tregħid, dysarthria,

 

amnesija, indeboliment tal-memorja, disturb fl-attenzjoni,

 

parasteżija, ipoestesija, sedazzjoni, disturbi fil-bilanċ,

 

letarġija

Mhux komuni

Sinkope, sturdament, myoclonus, ħass ħażin, attività

 

psikomotorili eċċessiva, dyskinesia, sturdament tal-

 

posizzjoni, tregħid waqt moviment volontarju, nystagmus,

 

disturb konoxxittiv, indeboliment mentali, disturb fid-diskors,

 

nuqqas ta’ riflessi, iperestesija, sensazzjoni ta’ ħruq, telf tat-

 

togħma, telqa

Rari

Aċċessjonijiet, parosmia, ipokinesja, disgrafija

Disturbi fl-għajnejn

 

Komuni

Vista mċajpra, vista doppja

Mhux komuni

Telf tal-vista periferali, disturb viżwali, nefħa fl-għajnejn,

 

difett fil-kamp viżwali, akutezza viżwali mnaqqsa, uġigħ fl-

 

għajnejn, astenopja, fotopsja, għajnejn xotti, tidmigħ aktar,

 

irritazzjoni fl-għajnejn

Rari

Telf tal-vista, keratite, oscillopsia, perċezzjoni mibdula tal-

 

fond viżwali, mydriasis, strabismus, luminożità viżwali

Sistema tal-klassifika tal- organi

 

Reazzjonijiet avversi għall-mediċina

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

labirintika

Komuni

 

Vertigo

Mhux komuni

 

Hyperacusis

Disturbi fil-qalb

 

 

Mhux komuni

 

Takikardija, imblokk atrijoventrikolari tal-ewwel grad, sinus

 

 

bradycardia, insuffiċjenza tal-qalb konġestiva

Rari

 

Titwil tal-perijodu QT, sinus tachycardia, sinus arrhythmia

Disturbi vaskulari

 

 

Mhux komuni

 

Pressjoni baxxa, pressjoni għolja, fwawar tal-menopawsa,

 

 

fwawar, kesħa periferali

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Mhux komuni

 

Dispnea, epistassi, sogħla, konġestjoni nażali, rinite, nħir,

 

 

nixfa nażali

Rari

 

Edema pulmonari għeluq tal-gerżuma

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Komuni

 

Rimettar, dardir, stitikezza, dijarea, gass fl-istonku,

 

 

distensjoni addominali, ħalq xott

Mhux komuni

 

Mard tar-rifluss gastroesofagali, sekrezzjoni eċċessiva tas-

 

 

saliva, ipoestesija orali

Rari

 

Axxite, pankreatite, ilsien minfuħ, disfaġja

Disturbi fil-fwied u fil- marrara

 

 

Mhux komuni

 

Enzimi tal-fwied elevati*

Rari

 

Suffejra

Rari ħafna

 

Insuffiċjenza tal-fwied, epatite

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni

 

Raxx bl-infafet, urtikarja, iperidrosi, ħakk

Rari

 

Sindrome Stevens Johnson, għaraq kiesaħ

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni

 

Bugħawwieġ, artralġja, uġigħ fid-dahar, uġigħ fid-dirgħajn u

 

 

fis-saqajn, spażmu ċervikali

Mhux komuni

 

Nefħa tal-ġogi, uġigħ fil-muskoli, kontrazzjonijiet tal-

 

 

muskoli, uġigħ fl-għonq, ebusija tal-muskoli

Rari

 

Rhabdomyolysis ,

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Mhux komuni

 

Inkontinenza ta’ l-awrina, disurja

Rari

 

Insuffiċjenza tal-kliewi, oliguria, ritenzjoni urinarja

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni

 

Disfunzjoni tal-erezzjoni

Mhux komuni

 

Disfunzjoni ta’ natura sesswali, dewmien fl-ejakulazzjoni,

 

 

diżmenorreja, uġigħ fis-sider

Rari

 

Amenorreja, tnixxija mis-sider, tkabbir tas-sider,

 

 

ginekomastija

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni

 

Edema periferali, edema, mixja anormali, waqgħat,

 

 

sensazzjoni ta’ wieħed fis-sakra, għeja

Mhux komuni

 

Edema ġeneralizzata edema fil-wiċċ, tagħfis fis-sider, uġigħ,

Investigazzjonijiet

 

deni, għatx, tkexkix ta’ bard, astenja

 

 

Komuni

 

Żieda fil-piż

Mhux komuni

 

Żieda fil-kreatina phosphokinase fid-demm, żieda fil-

 

 

glukosju fid-demm, tnaqqis fl-għadd ta’ pjastrini, żieda fil-

 

 

kreatinina fid-demm, tnaqqis fil-potassju fid-demm, tnaqqis

 

 

fil-piż

Rari

 

Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelloli bojod tad-demm

*Żieda fl-alanine aminotransferase (ALT) u żieda fl-aspartate aminotransferase (AST)

Wara li twaqqfet il-kura fuq perijodu qasir u fuq perijodu twil bi pregabalin kienu osservati sintomi ta’ l-irtirar tal-mediċina f’ċerti pazjenti. Kienu msemmija r-reazzjonijiet li ġejjin: nuqqas ta’ rqad, uġigħ ta’ ras, dardir, ansjetà, dijarea, sindrome ta’ l-influwenza, nervożità, aċċessjonijiet, depressjoni, uġigħ, iperidrosi u sturdament, li jissuġġerixxu dipendenza fiżika. Il-pazjent għandu jiġi infurmat dwar dan fil-bidu tal-kura.

Rigward it-twaqqif ta’ kura fuq perijodu fit-tul ta’ pregabalin, hemm informazzjoni li tindika li l- inċidenza u s-severità tas-sintomi tal-irtirar tal-mediċina jistgħu jkunu relatati mad-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil tas-sigurtà ta’ pregabalin osservat f’żewġ studji pedjatriċi (studju farmakokinetiku u studju dwar it-tollerabilità, n=65; studju dwar is-sigurtà open label follow on, n=54, li dam sena) kien simili għal dak osservat fl-istudji fuq l-adulti (ara sezzjonijiet 4.2, 5.1 u 5.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

F’ esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, l-aktar reazzjonijiet avversi li ġew rappurtati meta ttieħdet doża eċċessiva ta’ pregabalin kienu jinkludu, ngħas, stat ta’ konfużjoni,, aġitazzjoni, u nuqqas ta’ kwiet. Kienu rrapportati wkoll aċċessjonijiet.

F’okkażjonijiet rari, ġew irrapurtati każijiet ta’ koma.

Il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ pregabalin għandha tinkludi miżuri ġenerali ta’ sostenn u tista’ tinkludi ħemodijaliżi jekk ikun meħtieġ (ara sezzjoni 4.2 Tabella 1).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Kura kontra l-epilessija, kura oħra kontra l-epilessija, Kodiċi ATC: N03AX16.

Is-sustanza attiva, pregabalin, hija gamma-aminobutyric acid analogue [(S) 3 (aminomethyl) 5 methylhexanoic acid].

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Pregabalin jeħel ma’ subunit awżiljarju (2-proteini) ta’ kanali tal-kalċju kkontrollati b’vultaġġ fis- sistema nervuża ċentrali.

Effikaċja klinika u sigurtà

Uġigħ nevrotiku

Ġiet murija effikaċja fi provi dwar newropatija dijabetika, post herpetic neuralgia u leżjoni tal-korda spinali. L-effikaċja f’mudelli oħra ta’ uġigħ nevrotiku ma ġietx studjata.

Pregabalin ġie studjat f’10 provi kliniċi kkontrollati li damu sa 13-il ġimgħa fejn ingħatat doża darbtejn kuljum (BID) u sa 8 ġimgħat fejn ingħataw dożi tliet darbiet kuljum (TID). B’mod ġenerali, il-profili tas-sigurtà u ta’ l-effikaċja għar-reġimi ta’ dożaġġ BID u TID kienu simili.

F’provi kliniċi li damu sa 12-il ġimgħa kemm għal uġigħ nevrotiku periferali kif ukoll ċentrali, deher tnaqqis fl-uġigħ ma’ l-ewwel Ġimgħa u nżamm tul il-perijodu kollu li damet il-kura.

Fi provi kliniċi kkontrollati dwar uġigħ nevrotiku periferali, 35% tal-pazjenti kkurati bi pregabalin u 18% tal-pazjenti fuq il-plaċebo kellhom titjib ta’ 50% fil-punteġġ ta’ l-uġigħ. Fil-każ tal-pazjenti li ma esperjenzawx ngħas, dan it-titjib kien osservat fi 33% tal-pazjenti kkurati bi pregabalin u fi 18% tal- pazjenti fuq il-plaċebo. Fil-każ tal-pazjenti li esperjenzaw ngħas ir-rati tar-rispons kienu 48% fuq pregabalin u 16% fuq il-plaċebo.

Fil-prova klinika kkontrollata dwar uġigħ nevrotiku ċentrali, 22% tal-pazjenti kkurati bi pregabalin u 17% tal-pazjenti fuq il-plaċebo kellhom titjib ta’ 50% fil-punteġġ ta’ l-uġigħ.

Epilessija

Kura flimkien ma’ trattamenti oħra

Pregabalin ġie studjat fi 3 provi kliniċi kkontrollati li damu 12-il ġimgħa fejn ingħataw dożi BID jew TID. B’mod ġenerali, il-profili tas-sigurtà u ta’ l-effikaċja għar-reġimi ta’ dożaġġ BID u TID kienu simili.

Kien osservat tnaqqis fil-frekwenza ta’ l-aċċessjonijiet ma’ l-Ewwel Ġimgħa.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ pregabalin bħala kura aġġuntiva għall-epilessija f’pazjenti pedjatriċi li kellhom inqas minn 12-il sena u adolexxenti ma ġewx determinati. L-avvenimenti avversi osservati fi studju farmakokinetiku u studju dwar it-tollerabilità, li rregistraw pazjenti li kellhom minn 3 xhur sa 16-il sena (n=65) kienu simili għal dawk osservati fl-adulti. Ir-riżultati ta’ studju open label dwar is- sigurtà li dam sena, li sar fuq 54 pazjent pedjatriku li kellhom minn 3 xhur sa 16-il sena, bl-epilessija, jindikaw li l-avvenimenti avversi ta’ deni u infezzjonijiet respiratorji fil-parti ta’ fuq, ġew osservati b’mod aktar frekwenti milli fl-istudji li saru fuq l-adulti (ara sezzjonijiet 4.2, 4.8 u 5.2).

Monoterapija (pazjenti li għadhom kemm ġew dijanjostikati)

Pregabalin ġie studjat fi prova klinika waħda kkontrollata li damet 56 ġimgħa b’dożaġġ BID. Pregabalin ma rriżultax f’nuqqas ta’ inferjorità meta mqabbel ma’ lamotrigine fuq il-bażi tal-punt tat- tmiem ta’ 6 xhur mingħajr aċċessjonijiet. Pregabalin u lamotrigine kellhom sigurtà simili u kienu ttollerati tajjeb.

Disturb ta’ Ansjetà Ġeneralizzata

Pregabalin ġie studjat f’6 provi kkontrollati li damu 4-6 ġimgħat, studju fost l-anzjani li dam

8 ġimgħat u studju fuq perijodu fit-tul dwar il-prevenzjoni tal-ħruġ mill-ġdid tal-marda b’fażi double blind ta’ prevenzjoni tal-ħruġ mill-ġdid tal-marda li damet 6 xhur.

Solliev tas-sintomi ta’ GAD kif rifless mill-Iskala ta’ Hamilton għal-Livell ta’ Ansjetà (HAM-A) kien osservat ma’ l-Ewwel Ġimgħa.

Fi provi kliniċi kkontrollati (li damu 4-8 ġimgħat) 52% tal-pazjenti kkurati bi pregabalin u 38% tal- pazjenti fuq il-plaċebo kellhom titjib ta’ mill-anqas 50% fil-punteġġ totali tal-HAM-A mil-linja bażika sal-punt finali.

Fi provi kontrollati, proporzjon ogħla ta’ pazjenti trattati bi pregabalin rrappurtaw viżjoni mċajpra milli pazjenti trattati bi plaċebo, u li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet irrisolva mat-tkomplija tad-dużaġġ. Testijiet pftalmoloġiċi (inklużi testijiet fuq akutezza viżiva, ittestjar formali tal-kamp viżiv u eżaminazzjoni ta’ dilatar funduskopiku) sar fi 3600 pazjent fi studji kliniċi kontrollati. F’dawn il- pazjenti, l-akutezza viżiva kienet imnaqqsa fi 6.5% ta’ pazjenti ttrattati bi pregabalin, u fi 4.8% ta’ pazjenti ttratati bil-plaċebo. Bdil fil-kamp viżiv kien innutat fi 12.4% ta’ dawk trattati bi pregabalin, u 11.7% ta’ pazjenti fuq plaċebo. Bdil funduskopiku kien innutat f’1.7% ta’ dawk trattati bi pregabalin u 2.1% ta’ pazjenti fuq plaċebo.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetiċi stabbli ta’ pregabalin huma simili f’voluntiera b’saħħithom, f’pazjenti bl-epilessija li jkunu qegħdin jieħdu mediċina kontra l-epilessija u f’pazjenti b’uġigħ kroniku.

Assorbiment

Pregabalin jiġi assorbit malajr meta jingħata f’pazjenti sajmin, bl-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plasma jseħħu fi żmien siegħa wara li tingħata kemm doża waħda kif ukoll dożi multipli. Il-bijodisponibilità orali ta’ pregabalin hija stmata għal 90% u hija indipendenti mid-doża. Wara li jingħata diversi drabi, stat stabbli jinkiseb fi żmien 24 sa 48 siegħa. Ir-rata ta’ assorbiment ta’ pregabalin tonqos meta

jingħata ma’ l-ikel biex tirriżulta fi tnaqqis ta’ madwar 25-30% fil-Cmax u dewmien fit-tmax ta’ madwar 2.5 sigħat. Madankollu, l-amministrazzjoni ta’ pregabalin ma’ l-ikel ma għandha l-ebda effett kliniku

sinifikanti fuq il-livell ta’ assorbiment ta’ pregabalin.

Distribuzzjoni

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, instab li pregabalin jaqsam il-barriera ta’ bejn id-demm u l-moħħ fil- ġrieden, firien u xadini. Fil-firien irriżulta li pregabalin għadda mill-plaċenta u huwa preżenti fil-ħalib ta’ firien li jreddgħu. Fil-bniedem, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni ta’ pregabalin wara li jiġi amministrat mill-ħalq huwa madwar 0.56 l/kg. Pregabalin ma jeħilx mal-proteini tal-plasma.

Bijotrasformazzjoni

Il-metaboliżmu ta’ pregabalin fil-bniedem huwa negliġibbli. Wara doża ta’ pregabalin radjutikkettat, madwar 98% tar-radjuattività rkuprata fl-awrina kien pregabalin mhux mibdul. Id-derivattiv N- methylated ta’ pregabalin, li huwa l-metabolit prinċipali ta’ pregabalin li nsibu fl-awrina, ammonta għal 0.9% tad-doża. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ bidla ta’ S-enantiomer ta’ pregalabin għal R-enantiomer.

Eliminazzjoni

Pregabalin jiġi eliminat miċ-ċirkolazzjoni sistemika prinċipalment permezz ta’ tneħħija renali bħala mediċina mhux mibdula. Il-half life medja ta’ l-eliminazzjoni ta’ pregabalin hija 6.3 sigħat. It-tneħħija ta’ pregabalin mill-plasma u t-tneħħija mill-kliewi huma direttament proporzjonali mat-tneħħija tal- krejatinina (ara sezzjoni 5.2 Indeboliment tal-kliewi).

Huwa meħtieġ aġġustament tad-doża f’pazjenti li għandhom funzjoni renali mnaqqsa jew li jkunu qegħdin jagħmlu ħemodijaliżi (ara sezzjoni 4.2 Tabella 1).

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Il-farmakokinetika ta’ pregabalin hi lineari fuq il-medda tad-doża rakkomandata tal-ġurnata. Il- varjabilità fil-farmakokinetika bejn persuna u oħra għal pregabalin hija baxxa (<20%). Il- farmakokinetiċi ta’ doża multipla jistgħu jiġu previsti minn informazzjoni dwar doża waħda. Għalhekk, m’hemmx bżonn monitoraġġ regolari tal-konċentrazzjonijiet ta’ pregabalin fil-plasma.

Sess tal-persuna

Il-provi kliniċi jindikaw li s-sess tal-persuna m’għandux effett kliniku sinifikanti fuq il- konċentrazzjonijiet ta’ pregabalin fil-plasma.

Indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ pregabalin hija direttament proporzjonali mat-tneħħija tal-krejatinina. Barra minn hekk, pregabalin jitneħħa b’mod effettiv mill-plasma permezz ta’ ħemodijaliżi (wara trattament ta’ 4 sigħat b’ħemodijaliżi l-konċentrazzjonijiet ta’ pregabalin fil-plasma jonqsu b’madwar 50%). Minħabba li pregabalin jiġi eliminat fil-biċċa l-kbira tiegħu mill-kliewi, huwa meħtieġ tnaqqis tad-doża f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi u żieda fid-doża wara ħemodijaliżi (ara sezzjoni 4.2 Tabella 1).

Indeboliment tal-fwied

Ma sarux studji speċifiċi dwar il-farmakokinetika f’pazjenti li għandhom funzjoni indebolita tal-fwied. Billi pregabalin ma jiġix metabolizzat b’mod sinifikanti u jitneħħa fil-biċċa l-kbira bħala mediċina

mhux mibdula fl-awrina, indeboliment fil-funzjoni tal-fwied mhux mistenni li jbiddel b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’ pregabalin fil-plasma.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta’ pregabalin ġiet evalwata f’pazjenti pedjatriċi bl-epilessija (gruppi ta’ età: xahar sa 23 xahar, sentejn sa 6 snin, 7 sa 11-il sena u 12 sa 16-il sena) f’livelli ta’ doża ta’ 2.5, 5, 10 u

15 mg/kg/jum fi studju dwar il-farmakokinetika u t-tollerabilità.

Wara l-għoti orali ta’ pregabalin f’pazjenti pedjatriċi fl-istat sajjem, b’mod ġenerali, il-ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima fil-plażma kien simili fil-grupp kollu ta’ età u seħħ minn nofs siegħa sa sagħtejn wara d-doża.

Il-parametri tas-Cmax u l-AUC ta’ pregabalin żdiedu b’mod lineari ma’ żieda fid-doża f’kull grupp ta’ età. L-AUC kien inqas bi 30% f’pazjenti pedjatriċi b’piż ta’ inqas minn 30 kg minħabba żieda fit- tneħħija aġġustata għall-piż tal-ġisem ta’ 43% għal dawn il-pazjenti meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu jiżnu ≥30 kg.

Il-half-life terminali ta’ pregabalin kellha medja ta’ madwar 3 sa 4 sigħat f’pazjenti pedjatriċi li kellhom sa 6 snin, u minn 4 sa 6 sigħat f’dawk li kellhom 7 snin u aktar.

Analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni wriet li t-tneħħija tal-kreatinina kienet kovarjant sinifikanti ta’ tneħħija orali ta’ pregabalin; il-piż tal-ġisem kien kovarjant sinifikanti tal-volum apparenti tad-distribuzzjoni ta’ pregabalin, u dawn ir-relazzjonijiet kienu simili f’pazjenti pedjatriċi u adulti.

Il-farmakokinetika ta’ pregabalin f’pazjenti iżgħar minn 3 xhur ma ġietx studjata (ara sezzjonijiet 4.2, 4.8 u 5.1).

AnzjaniHemm tendenza li t-tneħħija ta’ pregabalin tonqos aktar ma wieħed jikber fl-età. Dan it- tnaqqis fit-tneħħija orali ta’ pregabalin huwa konsistenti mat-tnaqqis fit-tneħħija ta’ krejatinina assoċjat mat-tkabbir fl-età. Jista’ jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta’ pregabalin f’pazjenti li jkollhom funzjoni renali kompromessa marbuta ma’ l-eta (ara sezzjoni 4.2 Tabella 1).

Ommijiet li jkunu qed ireddgħu

Il-farmakokinetika ta’ 150 mg ta’ pregabalin mogħti kull 12-il siegħa (300 mg doża ta’ kuljum) ġiet evalwata f’10 nisa li kienu qed ireddgħu li kien ilhom mill-inqas 12-il ġimgħa li welldu. It-treddigħ kellu ftit jew xejn influwenza fuq il-farmakokinetika ta’ pregabalin. Pregabalin tneħħa fil-ħalib tas- sider b’medja tal-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss ta’ madwar 76% ta’ dawk fil-plażma materna. Id-doża stmata tat-trabi mill-ħalib tas-sider (jekk wieħed jassumi medja ta’ konsum ta’ ħalib ta’

150 ml/kg/jum) ta’ nisa li kienu qed jirċievu 300 mg/jum jew id-doża massima ta’ 600 mg/jum tkun ta’ 0.31 jew 0.62 mg/kg/jum, rispettivament. Id-dożi stmati huma ta’ madwar 7% tad-doża materna totali ta’ kuljum fuq bażi ta’ mg/kg.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, pregabalin kien ittollerat b’mod tajjeb f’dożi klinikament rilevanti. Fi studji dwar it-tossiċità b’dożi ripetuti kienu osservati effetti fuq is-CNS fil- firien u x-xadini, fosthom nuqqas ta’ attività, attività eċċessiva u atassja. Wara esponiment fit-tul għal pregabalin f’esponimenti ta’ ≥ 5 darbiet l-esponiment uman medju bid-doża klinika massima rakkomandata kienet osservata inċidenza akbar ta’ atrofija tar-retina li normalment tidher f’firien albini xjuħ.

Pregabalin ma kienx teratoġeniku fil-ġrieden, firien jew fniek. Fil-firien u l-fniek it-tossiċità tal-fetu seħħet biss b’esponimenti suffiċjentement ogħla mill-esponiment tal-bniedem. Fi studji dwar it- tossiċità qabel/wara t-twelid, pregabalin ikkawża tossiċità fl-iżvilupp tal-frieħ fil-firien f’esponimenti ta’ > darbtejn l-esponiment massimu rakkomandat fil-bniedem.

Effetti avversi fuq il-fertilità tal-firien maskili u femminili kienu osservati biss f’esponimenti li huma kkunsidrati li fil-prattika huma ħafna aktar mill-esponimenti terapewtika. Effetti avversi fuq l-organi riproduttivi maskili u l-parametri tal-isperma kienu riversibbli u seħħew biss f’esponimenti li huma kkunsidrati li fil-prattika huma ħafna aktar mill-esponimenti terapewtika jew kienu assoċjati proċessi deġenerattivi spontanji fl-organi riproduttivi tal-far. Għalhekk l-effetti kienu ta’ ftit jew l-ebda rilevanza klinika.

Pregabalin mhux ġenotossiku skond ir-riżultati ta’ sensiela ta’ testijiet in vitro u in vivo.

Twettqu studji ta’ sentejn dwar il-karċinoġeniċità bi pregabalin fil-firien u l-ġrieden. Ma ġew osservati l-ebda tumuri fil-firien b’esponimenti sa 24 darba aktar mill-esponiment medju tal-bniedem bid-doża klinika massima rakkomandata ta’ 600 mg/ġurnata. Fil-ġrieden, ma nstabet l-ebda inċidenza akbar ta’ tumuri f’esponimenti simili għall-esponiment medju tal-bniedem, iżda kienet osservata inċidenza akbar ta’ haemangiosarcoma f’esponimenti aktar għoljin. Il-mekkaniżmu mhux ġenotossiku tal- formazzjoni ta’ tumuri kkawżati minn pregabalin fil-ġrieden jinvolvi bidliet fil-pjastrini u proliferazzjoni taċ-ċelloli endotiljali assoċjati miegħu. Dawn il-bidliet fil-pjastrini ma kinux preżenti fil-firien u fil-bniedem skond informazzjoni klinika fuq perijodu qasir u perijodu twil limitat. M’hemmx evidenza biex tissuġġerixxi riskju assoċjat fil-bniedem.

It-tipi ta’ tossiċità fil-firien żgħar mhumiex differenti minn dawk osservati fil-firien adulti. Madankollu, il-firien żgħar huma aktar sensittivi. B’esponimenti terapewtiċi, kien hemm evidenza ta’ sinjali kliniċi tas-CNS ta’ attività eċċessiva u tgħażżiż tas-snien u xi bidliet fit-tkabbir (trażżiż temporanju taż-żieda fil-piż tal-ġisem). Kienu osservati effetti fuq iċ-ċiklu ta’ l-oestrus b’esponimenti 5 darbiet akbar mill-esponiment terapewtiku fil-bniedem. Kien osservat rispons imnaqqas ta’ ħasda għall-ħoss f’firien żgħar ġimgħa sa ġimagħtejn wara esponiment > darbtejn aktar mill-esponiment terapewtiku fil-bniedem. Disa’ ġimgħat wara l-esponiment, dan l-effett ma kienx jidher aktar.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Pregabalin Pfizer 25 mg, 50 mg, 150 mg kapsuli iebsin

Kontenut tal-kapsula:

Lactose monohydrate

Maize starch

Talkum

Qoxra tal-kapsula: Ġelatina

Titanium dioxide (E171) Sodium laurilsulphate Silica, colloidal anhydrous Ilma ppurifikat

Linka ta’ l-istampar:

Shellac

Iron oxide iswed (E172)

Propylene glycol

Potassium hydroxide

Pregabalin Pfizer 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapsuli iebsin

Kontenut tal-kapsula:

Lactose monohydrate

Maize starch

Talkum

Qoxra tal-kapsula: Ġelatina

Titanium dioxide (E171) Sodium laurilsulphate Silica, colloidal anhydrous Ilma ppurifikat

Iron oxide aħmar (E172)

Linka tal-istampar:

Shellac

Iron oxide iswed (E172)

Propylene glycol

Potassium hydroxide

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 21, 56, 84, 100 jew 112 (2 x 56) kapsula iebsa. 100 x 1 kapsula iebsa f’folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju.

Flixkun HPDE fih 200 kapsula iebsa.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 21, 56, 84, jew 100 kapsula iebsa. 100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 56, 100 jew 112 (2 x 56) kapsula iebsa. 100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Fliexken HDPE fihom 200 kapsula iebsa.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 21, 84, jew 100 kapsula iebsa.

100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 56, 100 jew 112 (2 x 56) kapsula iebsa. 100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Fliexken HDPE fihom 200 kapsula iebsa.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 21, 84, jew 100 kapsula iebsa.

100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 56, jew 100 kapsula iebsa.

100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

Folji tal-PVC/Aluminju li fihom 14, 56, 100 jew 112 (2 x 56) kapsula iebsa. 100 x 1 kapsula iebsa f'folji ta’ doża waħda perforati tal-PVC/Aluminju. Fliexken HDPE fihom 200 kapsula iebsa.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pregabalin Pfizer 25 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/001-007

EU/1/14/916/044

Pregabalin Pfizer 50 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/008-013

Pregabalin Pfizer 75 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/014-019

Pregabalin Pfizer 100 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/020-023

Pregabalin Pfizer 150 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/024-029

Pregabalin Pfizer 200 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/030-033

Pregabalin Pfizer 225 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/034-037

Pregabalin Pfizer 300 mg kapsuli iebsin

EU/1/14/916/038-043

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 10 ta’ April 2014

Data tal-aħħar tiġdid: JJ xahar SSSS

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati