Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Protopic (tacrolimus) – Tikkettar - D11AH01

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaProtopic
Kodiċi ATCD11AH01
Sustanzatacrolimus
ManifatturLEO Pharma A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PROTOPIC 0.03% INGWENT (10 g, 30 g, 60 g KARTUN)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopic 0.03% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

1 g ingwent fih: 0.3 mg tacrolimus (bħala monohydrate),

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ingwent

10 g

30 g

60 g

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

12.NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/201/005 10 g

EU/1/02/201/001 30 g

EU/1/02/201/002 60 g

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Protopic 0.03%

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PROTOPIC 0.03% INGWENT (10 g TUBU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Protopic 0.03% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

Użu għall-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 g

6.OĦRAJN

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

EU/1/02/201/005

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PROTOPIC 0.03% INGWENT (30 g, 60 g TUBU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopic 0.03% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

1 g ingwent fih: 0.3 mg tacrolimus (bħala monohydrate),

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ingwent

30 g

60 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

12. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/201/001 30 g

EU/1/02/201/002 60 g

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PROTOPIC 0.1% INGWENT (10 g, 30 g, 60 g KARTUN)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopic 0.1% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

1 g ingwent fih: 1.0 mg tacrolimus (bħala monohydrate),

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ingwent

10 g

30 g

60 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

12. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/201/006 10 g

EU/1/02/201/003 30 g

EU/1/02/201/004 60 g

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Protopic 0.1%

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PROTOPIC 0.1% INGWENT (10 g TUBU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Protopic 0.1% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

Użu għall-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 g

6. OĦRAJN

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

EU/1/02/201/006

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT PROTOPIC 0.1% INGWENT (30 g, 60 g TUBU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopic 0.1% Ingwent

Tacrolimus monohydrate

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

1 g ingwent fih: 1.0 mg tacrolimus (bħala monohydrate),

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ingwent

30 g

60 g

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: {XX/SSSS}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Id-Danimarka

12. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/201/003 30 g

EU/1/02/201/004 60 g

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT: {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati