Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaQuintanrix
Kodiċi ATCJ07CA10
Sustanzadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
ManifatturGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quintanrix trab u suspensjoni għal suspensjoni għall-injezzjoni

Vaċċin (adsorbit) tad-difterite, tetnu, pertussis (ċellula sħiħa), epatite B (rDNA) u Haemophilus tat- tip b konjugat

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Wara r-rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) jkun fiha:

 

 

Toxoid tad-difterite1

mhux anqas minn 30

Unitajiet Internazzjonali

Toxoid tat-tetnu1

mhux anqas minn 60

Unitajiet Internazzjonali

Bordetella pertussis inattivat2

mhux anqas minn 4

Unitajiet Internazzjonali

Antiġen tal-wiċċ ta’ l-epatite B (rDNA) 2, 3

 

 

10 mikrogrammi

Polysaccharide Haemophilus influenzae tat-tip b

 

 

(polyribosylribitol phosphate) 2

 

 

2.5 mikrogrammi

konjugat ma’ toxoid tat-tetnu bħala ġarrier

 

 

awtorizzat

 

 

5-10 mikrogrammi

1 adsorbit fuq aluminium hydroxide, idratat

 

Total: 0.26 milligrammi Al3+

2adsorbit fuq aluminium phosphate

 

Total: 0.40 milligrammi Al3+

3 manifatturat f’ċelluli ta’ Saccharomyces cerevisae b’teknoloġija rikombinanti tad-DNA

Għal sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

ħ

adux

 

 

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

li

Trab u suspensjoni għal suspensjoni għall-injezzjoni

Il-komponent likwidu tad-difterite, tetnu, pertussism’g(ċellula sħiħa), u epatite B (DTPw-HBV) huwa

supensjoni bajda mdardra.

inali

 

Il-komponent lajofilizzat tal-Haemophilus influenzae tat-tip b (HIB) huwa trab abjad.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċċi

Quintanrix huwa indikatmedigħat-tilqim primarju tat-trabi (fl-età ta’ sena) kontra id-difterite, it-tetnu, il- pertussis, l-epatite B u mard invażiv ikkawżat mill-Haemophilus influenzae tat-tip b u għat-tilqim ta’ rinforz tat-tfal żgħar fl-età ta’ sentejn.

L-użu ta’ Quintanrix għandu jiġi determinat fuq il-bażi ta’ rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

4.2ProdottPożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Tilqim primarju:

L-iskeda ta’ tilqim primarju tikkonsisti fi tliet dożi ta’ 0.5ml li għandhom jingħataw f’intervalli ta’ mill-anqas 4 ġimgħat sa l-età ta’ sitt xhur skond ir-rakkommandazzjonijiet uffiċjali lokali. L-ewwel doża tista’ tingħata fl-eta’ ta’ sitt ġimgħat. L-iskedi li ġejjin kienu studjati fi provi kliniċi: 2-4-6 xhur, 3-4-5 xhur u 6-10-14-il ġimgħa. L-iskeda ta’ 3-5-12-il xahar ma kinetx evalwata.

Quintanrix jista’ jingħata lit-tfal li rċievew il-vaċċin ta’ l-epatite B mat-twelid.

Kif għandu jingħata

Il-miżuri immunoprofilattiċi għall-epatite B m’għandhomx jiġu modifikati għat-tfal li twieldu minn ommijiet li jġorru il-virus ta’ l-epatite B. Dan jista’ jinħtieg l-amministrazzjoni separata ta’ vaċċin ta’ l-epatite B u għandu jsegwi rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

Tilqim ta’ rinforz:

Wara t-tmiem tas-sensiela ta’ tilqim primarju, għandu jiġi amministrat rinforz preferibbilment qabel mat-tarbija tagħlaq sentejn. L-amministrazzjoni ta’ rinforz għandha tkun skond ir- rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

Quintanrix jista’ jintuża biex jirrinforza r-rispons għall-antiġeni tad-DTP, l-HBV u l-HIB jekk l- għamla tiegħu tkun skond ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali għar-rinforz. Id-doża ta’ rinforz għandha preferibbilment tingħata mill-anqas 6 xhur wara l-aħħar doża primarja.

Quintanrix qiegħed għal injezzjoni fil-fond ġol-muskolu, preferibbilment ġol-koxxa anterolaterali.

awtorizzat

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal xi wieħed misadux-sustanzi mhux attivi.

Quintanrix huwa kontra-indikat jekk it-tifel/tifla kellu/ha enħċefalopatija li l-kawża tagħha ma kinetx

magħrufa, u li tkun seħħet fi żmien 7 ijiem minn tilqim preċedenti b’vaċċin li kien fih il-pertussis.

F’dawn iċ-ċirkustanzi l-kors ta’ tilqim għandu jitkompla b’vaċċini tad-difterite, tat-tetnu, ta’ l-epatite B u tal-HIB.

Bħal f’vaċċini oħra, l-amministrazzjoni ta’ Quintanrix għandha tiġi posposta f’suġġetti li qed ibatu

 

 

 

 

li

 

minn mard b’deni akut u serju. Il-preżenza ta’ infezzjoni ħafifa, bħal riħ, m’hijiex kontra-

indikazzjoni għat-tilqim.

 

inali

 

m’g

4.4 Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

It-tilqim għandu jingħata wara analizi ta’ l-istorja medika (speċjalment fir-rigward ta’ tilqim

preċedenti li seta’ kellu effetti mhux mixtieqa).

 

 

 

ċ

 

 

 

Bħal fil-każ tal-vaċċini l-oħra kollha li jiġu injettati, kura u sorveljanza medika xierqa għandhom

Temperatura medi40.0 °C fi żmien 48 siegħa, mhux minħabba kawża oħra magħrufa.

dejjem ikunu disponibbli fil-każ rari ta’ ġrajja anafilattika li tista’ tinqala’ wara l-amministrazzjoni tal-vaċċin. Għal din ir-raġuni min qed jiġi mlaqqam għandu jibqa’ taħt sorveljanza medika għal mill- anqas 30 minuta.

Jekk kwalunkwe waħda minn dawn il-ġrajjiet li ġejjin tiġri fl-istess żmien meta jittieħed Quintanrix,

għandu jiġi kkunsidrat bir-reqqa jekk għandhomx jingħataw id-dożi li jkun imiss tal-vaċċin li fih il-

komponent tal-pertussis:

Prodott

Kollass jew stat bħal f’xokk (episodju ipotoniku-iporisponsiv) fi żmien 48 siegħa.

Biki persistenti li jdum 3 sigħat, li jiġri fi żmien 48 siegħa.

Aċċessjonijiet bid-deni jew mingħajr deni li jiġru fi żmien tlett ijiem.

Jista’ jkun hemm ċirkustanzi, bħal per eżempju inċidenza għolja ta’ pertussis, meta l-benefiċċji jkunu akbar mir-riskji possibbli.

Quintanrix għandu jingħata b’attenzjoni lil suġġetti b’tromboċitopenja jew xi disturb tal-fsada minħabba li f’dawn is-suġġetti jista’ jkun hemm fsada wara li tingħata t-tilqima ġol-muskolu. Tista’ tintuża labra rqiqa għat-tilqim u s-sit jingħafas b’mod sod (mingħajr ma jingħorok) għal mill-anqas żewġ minuti wara l-amministrazzjoni.

Quintanrix m’għandu qatt jingħata taћt l-ebda ċirkostanza b’mod intravaskulari.

Il-vaċċin ma’ jilqax kontra infezzjonijiet ikkawżati minn patoġeni oħra magħrufa li jinfettaw il-fwied bħal ma’ huma l-viruses ta’ l-epatite A, l-epatite C u l-epatite E.

Il-komponent tal-HIB tal-vaċċin ma jipproteġix kontra mard permezz ta’ serotipiawtorizzatkapsulari oħra ħlief

dawk tat-tip b tal-Haemophilus influenzae jew kontra meninġite ikkawżata minn organiżmi oħrajn.

Storja ta’ aċċessjonijiet bid-deni, storja fil-familja ta’ konvulżjonijiet jew is-Sindrome ta’ Mewt

f’Daqqa fit-Trabi (SIDS) m’humiex ta’ kontra-indikazzjoni għall-użu ta’ Quintanrix. Dawk li se

jirċievu t-tilqima u għandhom storja ta’ aċċessjonijiet tad-deni għandhom ikomplu jiġu segwiti mill-

qrib minħabba li reazzjonjiet avversi bħal dawn jistgħu jseħħu fi żmien 2 sa 3 ijiem wara t-tilqim.

Infezzjoni ta’ l-HIV m’hijiex meqjusa bħala kontra-indikazzjoni. Ir-rispons immunoloġiku jista’ ma’ jinkisibx meta jitlaqqmu pazjenti immunosoppressi.

Minħabba li l-antiġen kapsulari tal-polysaccharide jitneħha ma’ l-awrina, test pożittiv għall-antiġen fl-

awrina jista’ jiġi osservat fi żmien ġimgħa sa ġimgħatejn wara t-tilqim. Testijiet oħra għandhom isiru biex jikkonfemaw infezzjoni bl-HIB waqt dan il-perjodu.

Kura għal kontra d-deni għandha tinbeda skond il-linji gwida tat-trattament lokali.

Ir-riskju potenzjali ta’ waqfien tan-nifs għal xi ħin u l-bżonn ta’ monitoraġġ respiratorju għal 48-72

 

ħ

siegħa, għandhom jiġu kkunsidrati meta l-kors ta’ tilqim primarju jingħata lit-trabi mwieldin ħafna

qabel iż-żmien (twieldu ≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) u speċjalment f’dawkaduxli diġà kellhom immaturità

respiratorja.

 

Minħabba li l- vaċċinazzjoni f'dan il-grupp ta' trabim’ghija ta’ ġid kbir, t-tilqim m’għandux jinżamm lura jew jiġi pospost.

4.5 Prodotti medicinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodottli

Fit-tilqim pedjatriku hija prattika frekwenti li vaċċini differenti li jiġu injettati jingħataw flimkien f’siti ta’ injezzjoni separati fl-istess sessjoni.

(MMR) u tal-vaċċin orali tal-poljo. Għalkemm l-ebda tagħrif m’hu disponibbli dwar ir-rispons immuni għall-antiġen Bacille-Calmette-Guérin (BCG), ma hija mistennija l-ebda interferenza.

Tagħrif limitat juri li m’hemmx interferenza mar-rispons ta’ l-antiġeni tal-Ħożba-Gattone-Rubella

ċ

inali

 

Bħal fil-każ ta’ vaċċini oħra, huwa mistenni li rispons adegwat jista’ ma jinkisibx f’pazjenti li qed jirċievu kura immunosoppressiva jew pazjenti b’immunodefiċjenza.

4.6

Tqala u effetti fuq il-ħalib tas-sider

Prodott

Minħbba li Quintanrixmedim’huwiex intenzjonat li jintuża fl-adulti, informazzjoni dwar is-sigurtà tal-

vaċċin meta użat waqt it-tqala jew treddiegħ m’hijiex disponibbli.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Quintanrix kien amministrat lil bejn wieħed u ieħor 1,340 tarbija b’saħħita mill-età ta’ 6 ġimgħat bħala kors ta’ tilqim primarju f’diversi provi kliniċi.

F’dawn il-provi l-aktar reazzjonijiet komuni li seħħew wara l-amministrazzjoni tal-vaċċin kienu uġigħ fis-sit ta’ l-injezzjoni, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C) u irritabilità, li kienu assoċjati ma’ madwar 50% tad-dożi amministrati.

Reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt.

 

 

awtorizzat

Il-fekwenzi huma rrappurtati bħala:

 

 

Komuni ħafna:

(>1/10)

 

 

Komuni:

(>1/100, <1/10)

 

 

Mhux komuni:

(>1/1,000, <1/100)

 

 

Rari :

(>1/10,000, <1/1,000)

 

 

Rari ħafna:

(<1/10,000) inkluż rapporti iżolati

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

 

 

komuni ħafna: irritabbiltà

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

komuni ħafna: ngħas

 

 

 

rari: kollass jew stat bħal f’xokk (episodju ipotoniku-iporisponsiv), aċċessjonijiet

Disturbi respiratorji toraċiċi u medjastinali:

 

adux

 

rari: bronkite, sogħla

 

ħ

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

komuni ħafna: nuqqas t’aptit

 

rari: rimettar

 

 

 

komuni ħafna: uġigħ, ħmura u nefħa, deni (taħt l-abtm’g 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C) komuni: ebusija, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C)

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

Quintanrix ġie amministrat bħala rinforz lil 435 tarbija fl-età ta’ sentejn. Kif intwera b’vaċċini oħra,

 

 

 

inali

li

id-doża ta’ rinforz hija potenzjalment assoċjata ma’ inċidenza ogħla ta’ effetti avversi ħfief bħal deni u

reazzjonijiet lokali.

 

 

 

 

Reazzjonijiet avversi rrappurtati wara tilqim ta’ rinforz huma elenkati hawn taħt.

Disturbi psikjatriċi:

medi

ċ

 

 

 

 

 

komuni ħafna: irritabbilità

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

komuni ħafna: ngħas

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

komuni ħafna: nuqqas t’aptit

 

 

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

komuni ħafna: uġigħ, ħmura u nefħa, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C) komuni: deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C)

mhux komuni: ebusija

Reazzjonijiet allerġiċi, inkluż reazzjonijiet anafilattiċi u urtikarja kienu rrappurtati rari ħafna wara tilqim b’vaċċini li kien fihom DTP, epatite B u HIB.

Waqt studji ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq b’vaċċini oħra li fihom l-epatite B, kienu rrappurtati b’mod rari ħafna marda bħal serum sickness u tromboċitopenja.

Waqfien tan-nifs għal sezzjoni 4.4)

Dan il-prodott mediċinali fih thiomersal (kompost organomerkurjali) bħala preservattiv u għalhekk huwa possibbli li jista’ jkun hemm reazzjonijiet ta’ sensitizzazzjoni (ara sezzjoni 4.3).

xi ħin fit-trabi mwieldin ħafna qabel iż-żmien (≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) (ara

4.9 Doza eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma kien irrappurtat.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

Grupp farmako-terapewtiku: Vaċċini batteriċi u virali kombinati, Kodiċi ATCawtorizzatJO7CA10

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Ir-rispons immuni wara kors ta’ tilqim primarju ta’ tliet dożi kien evalwat f’ħames provi: 297 tarbija ġew evalwati wara tilqim fl-età ta’ 6, 10 u 14-il ġimgħa, 685 wara tilqim fl-età ta’ 2, 4, u 6 xhur u 107 wara tilqim fl-età ta’ 3, 4 u 5 xhur. Riżultati minn studji differenti juru li b’kollox, 95.5% u 99.9% tas-suġġetti kellhom titri ≥ 0.1 IU/ml kontra t-tetnu u kontra d-difterite xahar wara li kien komplut il-kors ta’ tilqim primarju. F’dan iż-żmien il-persentaġġ ta’ trabi b’titri kontra l-PRP ≥ 0.15 µg/ml kien > 99% u l-persentaġġ b’titri konta l-HB ≥ 10 mIU/ml kien ta’ 97.3%. Aktar minn 99%

tas-suġġetti kienu kkunsidrati li rrispondew għall-komponent pertussis tal-vaċċin, li kien definit

 

adux

bħala d-dehra ta’ antikorpi f’suġġetti li inizjalment kienu seronegattivi (jiġifieri suġġetti b’titri < 15

ELU/ml qabel it-tilqim) jew titri wara t-tilqim ta’ lanqas daqsħ

il-livelli ta’ qabel it-tilqim f’suġġetti li

inizjalment kienu seropożittivi minħabba antikorpi meħuda mingħand l-omm.

m’g

 

Seroprotezzjoni u rati ta’ rispons għall-vaċċin kienu jixtiebħu għat-tliet skedi użati, minbarra għall-

kontra l-HBs. Ir-rati ta’ seroprotezzjoni għall-kontra l-HBs (≥10 mlU/ml) osservati fl-iskeda tas-6, l- 10 u l-14-il ġimgħa kienu aktar baxxi kif muri fit-tabella hawn taħt, iżda dan x’aktarx m’huwiex

klinikamnet rilevanti minħabba d-daqs żgћir tal-kampjun:

 

 

 

 

 

 

li

 

skeda tat-2, ir-4 u s-6 xahar

 

 

skeda tat-3, ir-4 u l-5 xahar

Skeda tas-6, l-10 ul-14-il

N = 672

 

 

 

 

N = 107

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

N = 97

98.9%

 

ċ

 

inali

95.3%

92.8%

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Teżisti informazzjoni limitata dwar il-persistenza tar-rispons immuni wara t-tilqim primarju bi Quintanrix kif ukoll dwar l-immunoġeniċità tad-dożi ta’ rinforz. Riżultati minn studju pilota wieħed urew li għal 63 tarbija imlaqqma primarjament skond l-iskeda tas-6, l-10 u l-14-il ġimgħa, > 80%

10 darbiet fit-titru medju ta’ l-antikorpi meta mqabbla mal-livelli ta’ qabel ir-rinforz għall- komponenti kollha tal-vaċċin.

kien għad kellhom antikorpi għad-difterite, għat-tetnu, għall-HBs u għall-PRP f’livelli kkunsidrati bħalaProdottprotettivi. Wieħed u erbgħin fil-mija kellhom antikorpi għall-pertussis. Tagħrif minn provi kliniċi juri li Quintanrix, meta jingħata bħala rinforz fl-età ta’ sentejn, jinduċi tkabbir ta’ aktar minn

Huwa mistenni li tilqim bi Quintanrix jilqa’ wkoll kontra l-epatite D, minħabba li l-epatite D (ikkawżata mill-aġent delta) ma sseħħx fin-nuqqas ta’ infezzjoni bl-epatite B.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Ma japplikax.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma saru l-ebda testijiet ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-vaċċin.

awtorizzat

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Komponent tal-HIB lajofilizzat:

Lattosju

Komponent tad-DTPw-HBV likwidu:

Thiomersal

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

Għal sustanzi awżiljari, ara taqsima 2.

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

adux

3 snin.

m’g

 

 

 

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibilità, il-vaċċin Quintanrix rikostitwit m’għandux jitħallat ma prodotti mediċinali oħra.

Wara li jiġi rikostitwit, huwa rakkomandat li l-vaċċin jiġi injettat immedjatament. Madanakollu

 

 

li

intweriet stabbiltà għal-8 sigħat f’temperatura ta’ 25°C wara r-rikostituzzjoni.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

ċ

inali

 

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

 

 

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-konteniturmedi u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab ġo fjala (ħġieġ tat-tip I) għal doża waħda b’tapp (rubber butyl).

0.5 ml ta’ suspensjoni fi fjala (ħġieġ tat-tip I) għal doża waħda b’tapp (rubber butyl) f’pakketti ta’ daqsijiet li ġejjin:

- Prodottpakkett bi fjala 1 ta’ trab flimkien ma’ fjala 1 ta’ suspensjoni

- pakkett b’100 fjala ta’ trab flimkien ma’ 100 fjala ta’ suspensjoni

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar

Meta jinħażen, depożitu abjad u saff likwidu ċar fil-wiċċ jistgħu jiġu osservati għall-komponent DTPw-HBV. Dan ma jfissirx li l-prodott ħżien.

Il-komponent DTPw-HBV għandu jitħawwad sewwa biex tinkiseb suspensjoni uniformi, bajda u imdardra u li għanda tiġi miflija viżwalment għal xi frak u/jew dehra fiżika mhux normali. Kull fdal tal-vaċċin li ma jiġix użat jew skart li jibqa’ wara l-użu għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Il-vaċċin jiġi rikostitwit billi tiġbed il-kontenut tal-fjala li fiha l-komponent DTPw-HBV permezz ta’ siringa u żżidu mal-fjala li fiha t-trab ta’ l-HIB. Wara li żżid il-komponent DTPw-HBV mat-trab ta’ l-

HIB, it-taħlita għandha titħawwad sewwa sakemm it-trab jinħall kollu. Il-vaċċin rikostitwit huwa

suspensjoni uniformi bajda u mdardra.

awtorizzat

 

Neħħi u armi l-labra li ntużat għar-rikostituzzjoni u minflokha poġġi l-labra li biha se tagħti l-vaċċin. Wara r-rikostituzzjoni, il-vaċċin għandu jiġi injettat immedjatament.

7. DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

 

 

 

Rue de l'Institut 89

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

 

 

 

 

 

 

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

 

 

EU/1/04/301/001

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/04/301/002

 

 

 

 

 

 

 

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI /TIĠDID TA’ L-

AWTORIZZAZZJONI

 

 

 

 

ħ

adux

17/02/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quintanrix trab u suspensjoni għal suspensjoni għall-injezzjoni, ħafna dożi

Vaċċin (adsorbit) tad-difterite, tetnu, pertussis (ċellula sħiħa), epatite B (rDNA) u Haemophilus tat- tip b konjugat

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Wara r-rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) jkun fiha:

 

 

Toxoid tad-difterite1

mhux anqas minn 30

Unitajiet Internazzjonali

Toxoid tat-tetnu1

mhux anqas minn 60

Unitajiet Internazzjonali

Bordetella pertussis inattivat2

mhux anqas minn 4

Unitajiet Internazzjonali

Antiġen tal-wiċċ ta’ l-epatite B (rDNA) 2, 3

 

 

10 mikrogrammi

Polysaccharide Haemophilus influenzae tat-tip b

 

 

(polyribosylribitol phosphate) 2

 

 

2.5 mikrogrammi

konjugat ma’ toxoid tat-tetnu bħala ġarrier

 

 

awtorizzat

 

 

5-10 mikrogrammi

1 adsorbit fuq aluminium hydroxide, idratat

 

Total: 0.26 milligrammi Al3+

2adsorbit fuq aluminium phosphate

 

Total: 0.40 milligrammi Al3+

3 manifatturat f’ċelluli ta’ Saccharomyces cerevisae b’teknoloġija rikombinanti tad-DNA

Dan huwa kontenitur b’ħafna dożi. Ara sezzjoni 6.5 għan-numruaduxta’dożi li fiha kull fjala.

Għal sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

m’g

ħ

 

 

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

Trab u suspensjoni għal suspensjoni għall-injezzjoni

 

 

 

 

li

 

Il-komponent likwidu tad-difterite, tetnu, pertussis (ċellula sħiħa), u epatite B (DTPw-HBV) huwa

supensjoni bajda mdardra.

 

 

 

Il-komponent lajofilizzat tal-Haemophilus influenzae tat-tip b (HIB) huwa trab abjad.

 

 

inali

 

 

4.1 Indikazzjonijiet

ċċi4. TAGĦRIF KLINIKUterapewti

Quintanrix huwa indikatmedigħat-tilqim primarju tat-trabi (fl-età ta’ sena) kontra id-difterite, it-tetnu, il- pertussis, l-epatite B u mard invażiv ikkawżat mill-Haemophilus influenzae tat-tip b u għat-tilqim ta’ rinforz tat-tfal żgħar fl-età ta’ sentejn.

L-uProdottżu ta’ Quintanrix għandu jiġi determinat fuq il-bażi ta’ rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Tilqim primarju:

L-iskeda ta’ tilqim primarju tikkonsisti fi tliet dożi ta’ 0.5ml li għandhom jingħataw f’intervalli ta’ mill-anqas 4 ġimgħat sa l-età ta’ sitt xhur skond ir-rakkommandazzjonijiet uffiċjali lokali. L-ewwel doża tista’ tingħata fl-eta’ ta’ sitt ġimgħat. L-iskedi li ġejjin kienu studjati fi provi kliniċi: 2-4-6 xhur, 3-4-5 xhur u 6-10-14-il ġimgħa. L-iskeda ta’ 3-5-12-il xahar ma kinetx evalwata.

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal
Kif għandu jingħata
Tilqim ta’ rinforz:

Quintanrix jista’ jingħata lit-tfal li rċievew il-vaċċin ta’ l-epatite B mat-twelid.

Il-miżuri immunoprofilattiċi għall-epatite B m’għandhomx jiġu modifikati għat-tfal li twieldu minn awtorizzat

ommijiet li jġorru l-virus ta’ l-epatite B. Dan jista’ jinħtieg l-amministrazzjoni separata ta’ vaċċin ta’ l-epatite B u għandu jsegwi rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

Wara t-tmiem tas-sensiela ta’ tilqim primarju, għandu jiġi amministrat rinforz preferibbilment qabel mat-tarbija tagħlaq sentejn. L-amministrazzjoni ta’ rinforz għandha tkun skond ir- rakkommandazzjonijiet uffiċjali.

Quintanrix jista’ jintuża biex jirrinforza r-rispons għall-antiġeni tad-DTP, l-HBV u l-HIB jekk l- għamla tiegħu tkun skond ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali għar-rinforz. Id-doża ta’ rinforz għandha preferibbilment tingħata mill-anqas 6 xhur wara l-aħħar doża primarja.

Quintanrix qiegħed għal injezzjoni fil-fond ġol-muskolu , preferibbilmentadux ġol-koxxa anterolaterali.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

xi wieħedħ mis-sustanzi mhux attivi.

Quintanrix huwa kontra-indikat jekk it-tifel/tifla kellu/ha enċefalopatija li l-kawża tagħha ma kinetx magħrufa, u li tkun seħħet fi żmien 7 ijiem minn tilqim preċedenti b’vaċċin li kien fih il-pertussis. F’dawn iċ-ċirkustanzi l-kors ta’ tilqim għandu jitkompla b’vaċċini tad-difterite, tat-tetnu, ta’ l-epatite B u tal-HIB.

 

 

li

Bħal f’vaċċini oħra, l-amministrazzjoni ta’ Quintanrixm’ggħandha tiġi posposta f’suġġetti li qed ibatu

minn mard b’deni akut u serju. Il-preżenza ta’ infezzjoni ħafifa, bħal riħ, m’hijiex kontra-

ċ

inali

 

indikazzjoni għat-tilqim.

 

 

4.4 Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

It-tilqim għandu jingħata wara analizi ta’ l-istorja medika (speċjalment fir-rigward ta’ tilqim preċedenti li seta’ kellu effetti mhux mixtieqa).

dejjem ikunu disponibbli fil-każ rari ta’ ġrajja anafilattika li tista’ tinqala’ wara l-amministrazzjoni

tal-vaċċin. Għal din ir-raġuni min qed jiġi mlaqqam għandu jibqa’ taħt sorveljanza medika għal mill- anqas 30 minuta.

Bħal fil-każ tal-vaċċinimedil-oħra kollha li jiġu injettati, kura u sorveljanza medika xierqa għandhom

Jekk kwalunkwe waħda minn dawn il-ġrajjiet li ġejjin tiġri fl-istess żmien meta jittieħed Quintanrix,

g

Prodott

ċċ in li fih il-

 

Temperatura ≥ 40.0 °C fi żmien 48 siegħa, mhux minħabba kawża oħra magħrufa.

Kollass jew stat bħal f’xokk (episodju ipotoniku-iporisponsiv) fi żmien 48 siegħa.

Biki persistenti li jdum ≥ 3 sigħat, li jiġri fi żmien 48 siegħa.

 

Aċċessjonijiet bid-deni jew mingħajr deni li jiġru fi żmien tlett ijiem.

 

akbar

benefi ċċji jkunu

 

Quintanrix

fsada

minħabba li f’dawn is-suġġetti

jista’ jkun hemm fsada wara li tingħata t-tilqima ġol-muskolu. Tista’

 

tintuża labra rqiqa għat-tilqim u s-sit jingħafas b’mod sod (mingħajr ma jingħorok) għal mill-anqas żewġ minuti wara l-amministrazzjoni.

Quintanrix m’għandu qatt jingħata taħt l-ebda cirkostanza b’mod intravaskulari. awtorizzat

Il-vaċċin ma’ jilqax kontra infezzjonijiet ikkawżati minn patoġeni oħra magħrufa li jinfettaw il-fwied bħal ma’ huma l-viruses ta’ l-epatite A, l-epatite C u l-epatite E.

Il-komponent tal-HIB tal-vaċċin ma jipproteġix kontra mard permezz ta’ serotipi kapsulari oħra ħlief

dawk tat-tip b tal-Haemophilus influenzae jew kontra meninġite ikkawżata minn organiżmi oħrajn.

Storja ta’ aċċessjonijiet bid-deni, storja fil-familja ta’ konvulżjonijiet jew is-Sindrome ta’ Mewt

f’Daqqa fit-Trabi (SIDS) m’humiex ta’ kontra-indikazzjoni għall-użu ta’ Quintanrix. Dawk li se

jirċievu t-tilqima u għandhom storja ta’ aċċessjonijiet tad-deni għandhom ikomplu jiġu segwiti mill-

qrib minħabba li reazzjonjiet avversi bħal dawn jistgħu jseħħu fi żmien 2 sa 3 ijiem wara t-tilqim.

Infezzjoni ta’ l-HIV m’hijiex meqjusa bħala kontra-indikazzjoni. Ir-rispons immunoloġiku jista’ ma’

jinkisibx meta jitlaqqmu pazjenti immunosoppressi.

adux

 

Minħabba li l-antiġen kapsulari tal-polysaccharide jitneħha ma’ l-awrina, test pożittiv għall-antiġen fl- awrina jista’ jiġi osservat fi żmien ġimgħa sa ġimgħatejn wara t-tilqim. Testijiet oħra għandhom isiru biex jikkonfemaw infezzjoni bl-HIB waqt dan il-perjodu.

Kura għal kontra d-deni għandha tinbeda skond il-linji gwidaħ tat-trattament lokali.

Ir-riskju potenzjali ta’ waqfien tan-nifs għal xi ħin u l-bżonn ta’ monitoraġġ respiratorju għal 48-72 siegħa, għandhom jiġu kkunsidrati meta l-kors ta’ tilqim primarju jingħata lit-trabi mwieldin ħafna qabel iż-żmien (twieldu ≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) u speċjalment f’dawk li diġà kellhom immaturità respiratorja.

 

 

li

Minħabba li l- vaċċinazzjoni f'dan il-grupp ta' trabim’ghija ta’ ġid kbir, t-tilqim m’għandux jinżamm lura

jew jiġi pospost.

inali

 

ċ

 

4.5 Prodotti medicinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Fit-tilqim pedjatriku hija prattika frekwenti li vaċċini differenti li jiġu injettati jingħataw flimkien f’siti ta’ injezzjoni separati fl-istess sessjoni.

Tagħrif limitat juri li m’hemmxmedi interferenza mar-rispons ta’ l-antiġeni tal-Ħożba-Gattone-Rubella

(MMR) u tal-vaċċin orali tal-poljo. Għalkemm l-ebda tagħrif m’hu disponibbli dwar ir-rispons immuni għall-antiġen Bacille-Calmette-Guérin (BCG), ma hija mistennija l-ebda interferenza.

Bħal fil-każ ta’ vaċċini oħra, huwa mistenni li rispons adegwat jista’ ma jinkisibx f’pazjenti li qed

jirċievu kura immunosoppressiva jew pazjenti b’immunodefiċjenza.

4.6ProdottTqala u effetti fuq il-ħalib tas-sider

Minħbba li Quintanrix m’huwiex intenzjonat li jintuża fl-adulti, informazzjoni dwar is-sigurtà tal- vaċċin meta użat waqt it-tqala jew treddiegħ m’hijiex disponibbli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Quintanrix kien amministrat lil bejn wieħed u ieħor 1,340 tarbija b’saħħita mill-età ta’ 6 ġimgħat bħala kors ta’ tilqim primarju f’diversi provi kliniċi.

F’dawn il-provi l-aktar reazzjonijiet komuni li seħħew wara l-amministrazzjoni tal-vaċċin kienu uġigħ fis-sit ta’ l-injezzjoni, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C) u irritabilità, li kienu assoċjati ma’ madwar 50% tad-dożi amministrati.

Reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt.

Il-fekwenzi huma rrappurtati bħala:

Komuni ħafna:

(>1/10)

Komuni:

(>1/100, <1/10)

Mhux komuni:

(>1/1,000, <1/100)

Rari :

(>1/10,000, <1/1,000)

Rari ħafna:

(<1/10,000) inkluż rapporti iżolati

komuni ħafna: ngħas

Disturbi psikjatriċi:

adux

awtorizzat

komuni ħafna: irritabbiltà

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

rari : kollass jew stat bħal f’xokk (episodju ipotoniku-iporisponsiv), aċċessjonijiet

Disturbi respiratorji toraċiċi u medjastinali:

ħ

rari : bronkite, sogħla

Disturbi gastro-intestinali:

 

komuni ħafna: nuqqas t’aptit

 

rari : rimettar

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:m’g

 

komuni ħafna: uġigħ, ħmura u nefħa, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C)

 

li

komuni: ebusija, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C)

inali

 

Quintanrix ġie amministrat bħala rinforz lil 435 tarbija fl-età ta’ sentejn. Kif intwera b’vaċċini oħra,

id-doża ta’ rinforz hija potenzjalment assoċjata ma’ inċidenza ogħla ta’ effetti avversi ħfief bħal deni u

reazzjonijiet lokali.

medi

ċ

 

 

 

Reazzjonijiet avversi rrappurtati wara tilqim ta’ rinforz huma elenkati hawn taħt.

Disturbi psikjatriċi:

 

 

komuni ħafna: irritabbilità

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Prodott

 

 

komuni ħafna: ngħas

 

 

Disturbi gastro-intestinali: komuni ħafna: nuqqas t’aptit

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

komuni ħafna: uġigħ, ħmura u nefħa, deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C) komuni: deni (taħt l-abt ≥ 37.5°C; fir-rektum ≥ 38°C)

mhux komuni: ebusija

Reazzjonijiet allerġiċi, inkluż reazzjonijiet anafilattiċi u urtikarja kienu rrappurtati rari ħafna wara tilqim b’vaċċini li kien fihom DTP, epatite B u HIB.

Waqfien tan-nifs għal sezzjoni 4.4)

Waqt studji ta’ sorveljanza wara t-tqegħid fis-suq b’vaċċini oħra li fihom l-epatite B, kienu rrappurtati b’mod rari ħafna marda bħal serum sickness u tromboċitopenja.

Dan il-prodott mediċinali fih thiomersal (kompost organomerkurjali) bħala preservattiv u għalhekk huwa possibbli li jista’ jkun hemm reazzjonijiet ta’ sensitizzazzjoni (ara sezzjoni 4.3).

xi ħin fit-trabi mwieldin ħafna qabel iż-żmien (≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) (ara

4.9

Doza eċċessiva

awtorizzat

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma kien irrappurtat.

 

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

 

Grupp farmako-terapewtiku: Vaċċini batteriċi u virali kombinati, Kodiċi ATC JO7CA10

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Ir-rispons immuni wara kors ta’ tilqim primarju ta’ tliet dożi kien evalwat f’ħames provi: 297 tarbija ġew evalwati wara tilqim fl-età ta’ 6, 10 u 14-il ġimgħa, 685 wara tilqim fl-età ta’ 2, 4, u 6 xhur u 107 wara tilqim fl-età ta’ 3, 4 u 5 xhur. Riżultati minn studji differenti juru li b’kollox, 95.5% u

bħala d-dehra ta’ antikorpi f’suġġetti li inizjalment kienu seronegattivi (jiġifieri suġġetti b’titri < 15

99.9% tas-suġġetti kellhom titri ≥ 0.1 IU/ml kontra t-tetnu u kontra d-difterite xahar wara li kien

 

adux

komplut il-kors ta’ tilqim primarju. F’dan iż-żmien il-persentaġġ ta’ trabi b’titri kontra l-PRP ≥ 0.15

µg/ml kien > 99% u l-persentaġġ b’titri konta l-HB ≥ 10 mIU/mlħ

kien ta’ 97.3%. Aktar minn 99%

tas-suġġetti kienu kkunsidrati li rrispondew għall-komponent pertussis tal-vaċċin, li kien definit

m’g

 

 

ELU/ml qabel it-tilqim) jew titri wara t-tilqim ta’ lanqas daqs il-livelli ta’ qabel it-tilqim f’suġġetti li

 

li

inizjalment kienu seropożittivi minħabba antikorpi meħuda mingħand l-omm.

inali

 

Seroprotezzjoni u rati ta’ rispons għall-vaċċin kienu jixtiebħu għat-tliet skedi użati, minbarra għall- kontra l-HBs. Ir-rati ta’ seroprotezzjoni għall-kontra l-HBs (≥10 mlU/ml) osservati fl-iskeda tas-6, l- 10 u l-14-il ġimgħa kienu aktar baxxi kif muri fit-tabella hawn taħt, iżda dan x’aktarx m’huwiex klinikamnet rilevanti minħabba d-daqs żgћir tal-kampjun:

skeda tat-2, ir-4 u s-6 xahar

ċ

skeda tat-3, ir-4 u l-5 xahar

Skeda tas-6, l-10 ul-14-il

N = 672

N = 107

ġimgħa

 

 

N = 97

98.9%

 

95.3%

92.8%

 

 

 

 

Teżisti informazzjoni limitata dwar il-persistenza tar-rispons immuni wara t-tilqim primarju bi

urew li għal 63 tarbija imlaqqma primarjament skond l-iskeda tas-6, l-10 u l-14-il ġimgħa, > 80% kien għad kellhom antikorpi għad-difterite, għat-tetnu, għall-HBs u għall-PRP f’livelli kkunsidrati bħala protettivi. Wieħed u erbgħin fil-mija kellhom antikorpi għall-pertussis. Tagħrif minn provi kliniċi juri li Quintanrix, meta jingħata bħala rinforz fl-età ta’ sentejn, jinduċi tkabbir ta’ aktar minn 10 darbiet fit-titru medju ta’ l-antikorpi meta mqabbla mal-livelli ta’ qabel ir-rinforz għall- komponenti kollha tal-vaċċin.

Huwa mistenni li tilqim bi Quintanrix jilqa’ wkoll kontra l-epatite D, minħabba li l-epatite D (ikkawżata mill-aġent delta) ma sseħħx fin-nuqqas ta’ infezzjoni bl-epatite B.

Quintanrix kif ukoll dwar l-immunoġeniċità tad-dożi ta’ rinforz. Riżultati minn studju pilota wieħed

Prodott

medi

 

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Ma japplikax.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma saru l-ebda testijiet ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-vaċċin.

awtorizzat

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Komponent tal-HIB lajofilizzat:

Lattosju

Komponent tad-DTPw-HBV likwidu:

Thiomersal

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

Għal sustanzi awżiljari, ara taqsima 2.

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibilità, il-vaċċin Quintanrix rikostitwit m’għandux jitħallat ma prodotti

mediċinali oħra.

 

 

ħ

adux

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

 

3 snin.

 

 

 

 

Wara li jiġi rikostitwit, huwa rakkomandat li l-vaċċm’gin jiġi injettat immedjatament. Madanakollu

intweriet stabbiltà għal-8 sigħat f’temperatura ta’ 25°C wara r-rikostituzzjoni.

 

 

li

 

 

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

ċ

inali

 

 

Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

 

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

 

 

6.5 In-natura tal-konteniturmedi u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab ġo fjala (ħġieġ tat-tip I) għal 2 dożi b’tapp (rubber butyl).

1 mlProdottta’ suspensjoni fi fjala (ħġieġ tat-tip I) għal 2 dożi b’tapp (rubber butyl) f’pakketti ta’ daqsijiet li ġejjin:

- pakkett bi fjala 1 ta’ trab flimkien ma’ fjala 1 ta’ suspensjoni

- pakkett b’100 fjala ta’ trab flimkien ma’ 100 fjala ta’ suspensjoni.

Trab ġo fjala (ħġieġ tat-tip I) għal 10 dożi b’tapp (rubber butyl).

5 ml ta’ suspensjoni fi fjala (ħġieġ tat-tip I) għal 10 dożi b’tapp (rubber butyl) f’pakkett b’ 50 fjala ta’ trab flimkien ma’ 50 fjala ta’ suspensjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar

Meta jinħażen, depożitu abjad u saff likwidu ċar fil-wiċċ jistgħu jiġu osservati għall-komponent DTPw-HBV. Dan ma jfissirx li l-prodott ħżien.

Il-komponent DTPw-HBV għandu jitħawwad sewwa biex tinkiseb suspensjoni uniformi, bajda u imdardra u li għanda tiġi miflija viżwalment għal xi frak u/jew dehra fiżika mhux normali. Kull fdal tal-vaċċin li ma jiġix użat jew skart li jibqa’ wara l-użu għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Il-vaċċin jiġi rikostitwit billi tiġbed il-kontenut tal-fjala li fiha l-komponent DTPw-HBV permezz ta’ siringa u żżidu mal-fjala li fiha t-trab ta’ l-HIB. Wara li żżid il-komponent DTPw-HBV mat-trab ta’ l- HIB, it-taħlita għandha titħawwad sewwa sakemm it-trab jinħall kollu. Il-vaċċin rikostitwit huwa suspensjoni uniformi bajda u mdardra.

Neħħi u armi l-labra li ntużat għar-rikostituzzjoni u minflokha poġġi l-labra li biha se tagħti l-vaċċin. Wara r-rikostituzzjoni, il-vaċċin għandu jiġi injettat immedjatament.

Meta tkun qed tuża fjala b’ħafna dożi, kull 0.5ml ta’ suspensjoni rikostitwita għandha tinġibed b’labra u siringa sterili. Bħal f’kull vaċċin ieħor, id-doża tal-vaċċin għandha tinġibed

f’kundizzjonijiet mhux settiċi u għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex jiġi evitat l-ikkontaminar

tal-kontenut.

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

7. DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦATQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

m’g

ħ

adux

 

Rue de l'Institut 89

 

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

EU/1/04/301/003

 

inali

li

 

 

EU/1/04/301/004

 

 

EU/1/04/301/005

 

 

 

 

 

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI /TIĠDID TA’ L-

AWTORIZZAZZJONI

ċ

 

 

 

 

 

17/02/2005

 

 

 

10. DATA TA’ META RIVEDUTA

L-KITBAGIET

Prodott

medi

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati