Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaQuixidar
Kodiċi ATCB01AX05
Sustanzafondaparinux sodium
ManifatturGlaxo Group Ltd.

Kontenut tal-Artiklu

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quixidar 1.5 mg/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa mimlija lesta.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija lesta (0.3 ml) fiha 1.5 mg fondaparinux sodium.

Sustanza(i): Kull doża fiha anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium.

Għal lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

awtorizzat

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

adux

Is-soluzzjoni hija likwidu ċar u mingħajr kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

m’g

li għaddejjin minn kirurġija

Prevenzjoni kontra eventi tromboemboliċi fil-vini (VTE) f’pazjentiħ

ortopedika maġġuri tal-partijiet t’isfel tal-ġisem bħal fratturi fil-ġenb (hip), kirurġija maġġuri fl-

irkoppa jew kirurġija għal sostituzzjoni tal-ġenb.

 

 

li

 

 

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ta’ l-

addomenu li huma meqjusa f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonjiet trombo-emboliċi, bħal dawk l-pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ta’ kaninaliċer fl-addomenu (are sezzjoni 5.1).

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’ pazjenti mediċi li huma meqjusa f’riskju għoli ta’ VTE u li huma immobiliċ minħabba mard akut bħal insuffiċienza kardijaka u/jew mard

respiratorju akut, u/ jew mard akut infettiv jew ta’ infjammazzjoni.

4.2 Pożoloġijamediu metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti li jgħaddu minn kirurġija maġġuri ortopedika u addomenali

Id-doża rakkomandata ta’ Quixidar hi ta’ 2.5 mg darba kuljum amminisrata wara l-operazzjoni

permezz ta’ injezzjoni subkutanja.

ProdottId-doża inizzjali għandha tingħata 6 sigħat wara l-għeluq tal-kirurġija ladarba tiġi stabbilita l- emostażi.

It-trattament għandu jitkompla sakemm ir-riskju ta’ tromboemboliżmu fil-vini jonqos, solitament sakemm il-pazjent ikun ambulanti, mill-inqas 5 sa 9 t’ ijiem wara l-operazzjoni. L-esperjenza turi li r- riskju ta VTE f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija tal-ksur ta’ l-għadma tal-ġenbejn, ikompli anke wara 9 t’ ijiem wara l-kirurġija. F’dawn il-pazjenti l-użu ta’ profilassi prolongata b’fondaparinux għandha tiġi kkunsidrata sa’ 24 jum addizzjonali (ara sezzjoni 5.1).

Pazjenti mediċi li huma f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu meta jitqies ir- riskju fuq bażi individwali.

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hi ta’ 2.5 mg darba kuljum b’injezzjoni subkutanja. F’pazjenti mediċi, ġie studjat klinikament trattament ta’ 6 – 14 il-ġurnata (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjonijiet speċjali

Għall-ewwel injezzjoni b’Quixidar hu importanti li jkun hemm aderenza stretta mal-ħin f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija, li għandhom ≥ 75 sena, u/jew b’piż tal-ġisem < 50 kg u/jew indeboliment renali bi clearance tal-krejatinina ta’ bejn 20 u 50 ml/min.

L-ewwel amministrazzjoni ta’ Quixidar għandha tingħata mhux aktar kmieni minn 6 sigħat wara t- tmiem tal-kirurġija. L-injezzjoni m’għandiex tingħata jekk ma tkunx ġiet stabbilita l-emostażi. (ara sezzjoni 4.4)

Indeboliment renali - Fondaparinux m’għandux jingħata lil pazjenti bi clearance tal-krejatinina

< 20 ml/min (ara sezzjoni 4.3). F’pazjenti bi clearance tal-krejatinina ta’ bejn 20 sa 50 ml/min, id-

doża ta’ fondaparinux għandha titnaqqas għal 1.5 mg darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). M’hemmx bżonn li titnaqqas id-doża f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina >50 ml/min).

Indeboliment tal-fwied - Ma hemm bżonn ta’ l-ebda aġġustament fid-doża. F’pazjenti b’indeboliment qawwi tal-fwied, fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni. (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ amministrazzjoniħadux

awtorizzat

Popolazzjonijiet pedjatriċi - Fondaparinux mhux rakkomandat għall-użu fi tfal ta’ taħt is-17-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sikurezza u l-effikaċja.

Fondaparinux huwa amministrat permezz ta’ injezzjoni subkutanja fonda waqt li l-pazjent ikun mindud. Il-postijiet ta’ amministrazzjoni għandhom jalternaw bejn il-membrana ta’ l-addome anterolaterali tax-xellug u tal-lemin u posterolaterali tax-xellug u tal-lemin. Biex tevita telf tal-prodott mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l-arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tul kollu tal-labra għandu jiġi inserit b’mod perpendikulari f’tinja tal-

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej; it-tinja tal-ġilda għandha tinżamm matul l-injezzjoni.

 

 

m’g

Għal aktar struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi ara sezzjoni 6.6.

 

li

 

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

 

 

- Sensittività eċċessiva għal fondaparinux jew għal xi sustanzi mhux attivi;

- Fsada attiva klinikament sinifikanti

 

 

- Endokardite batterika akutainali

 

 

ċ

 

 

- Indeboliment sever renali definit bi clearance tal-krejatinina ta’ < 20 ml/min

medi

 

 

Fondaparinux hu intiż għal użu subkutanju biss. M’għandux jiġi amministrat b’mod intramuskolari.

ProdottEmorraġija

Fondaparinux għandu jiġi amminstrat b’kawtela f’pazjenti li għandhom riskju akbar ta’ emorraġija, bħal dawk li għandhom disturbi ta’ fsadat konġeniti jew akkwiżiti (p.e. għadd taċ-ċelluli għat-tagħqid tad-demm < 50,000/mm3), mard ta’ ulċera gastrointestinali attiv u emorraġija riċenti fil-kranju jew ftit taż-żmien wara kirurġija fil-moħħ, fl-ispina jew kirurġija oftalmika jew fi gruppi ta’ pazjenti speċjali kif spjegat hawn taħt.

Aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija m’għandhomx jiġu amministrati flimkien ma’ fondaparinux. Dawn l-aġenti jinkludu desirudin, aġenti fibrinolitiċi, antagonisti riċetturi

GP IIb/IIIa, eparina, eparinojdi, jew Eparina ta’ Piż Molekulari Baxx (LMWH). Meta jkun hemm bżonn terapija konkomitanti ma’ antagonist tal-vitamina K għandha tiġi amministrata skond l- informazzjoni mogħtija f’sezzjoni 4.5. Mediċini oħra li jxekklu l-plejtlets (acetylsalycylic acid,

dipyridamole, sulfinpyrazone, ticlopidine jew clopidrogel), u NSAIDs għandhom jiġu wżati b’kawtela. Jekk il-ko-amministrazzjoni hija essenzjali, monitoraġġ bir-reqqa huwa neċessarju.

Anesteżija spinali/epidurali

F’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ortopedika maġġuri, ematomi epidurali jew spinali li jistgħu

prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostażi.

Pazjenti anzjani

Il-popolazzjoni anzjana għandha riskju akbar ta’ fsada. Minħabba li l-funzjoni renali ġeneralment tonqos bl-eta`, pazjenti anzjani jista’ jkollhom tnaqqis fl-eliminazzjoni u espożizzjoni akbar għal fondaparinux (ara sezzjoni 5.2). Fondaparinux għandu jiġi wżat b’kawtela f’pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.2).

Piż tal-gisem baxx

Pazjenti li għandhom piż < 50 kg għandhom riskju ikbar ta’ fsada. L-eliminazzjoni ta’ fondaparinux tonqos mal-piż. Fondaparinux għandu jiġi wżat b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.2).

jirriżultaw f’paraliżi permanenti jew għal żmien twil ma jistgħux jiġu esklużi bl-użu konkorrenti ta’ Quixidar u anesteżija spinali jew epidurali jew titqib spinali. Ir-riskju ta’ dawnawtorizzatl-avventimenti rari jista’ jkun ogħla b’użu post-operattiv ta’ kateter epidurali ġewwa l-ġisem jew l-użu konkomitanti ta’

Indeboliment renali

Fondaparinux hu magħruf li jiġi mneħħi prinċipalment mill-kliewi. Pazjenti bi clearance tal-

b’kawtela (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2). Hemm tagħrif kliniku limitat fuq pazjenti bi clearance tal-

krejatinina ta’ anqas minn 30 ml/min.

m’g

adux

krejatinina ta’ < 50 ml/min għandhom riskju akbar ta’ fsadaħu VTE w għandhom jiġu trattati

Indeboliment epatiku qawwi

Mhux neċessarju li jsir aġġustament fid-doża ta’ fondaparinux. Izda, l-użu ta’ fondaparinux għandu jiġi kkunsidrat b’kawtela minħabba riskju akbarlita’ fsada minħabba nuqqas ta’ fatturi koagulanti f’pazjenti b’indeboliment epatiku qawwi (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti bi tromboċitopenja indottainalibl-Eparina

Fondaparinux ma jintrabatx mal-fattur 4 tal-plejtlets u ma jirreaġixxix mas-serum minn pazjenti b’ Tromboċitopenja Indotta bl-Eparina (TIE) tat-tip II. L-effikaċja u s-sigurta` ta’ fondaparinux ma ġewx studjati formalment f’pazjentiċb’ TIE tat-tip II.

Ir-riskju ta’ fsada jiżdied bl-amministrazzjoni konkomitanti ta’ fondaparinux u aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (ara sezzjoni 4.4).

4.5 Prodotti medimediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

ProdottSostanzi orali kontra l-koagulazzjoni tad-demm (warfarin), impedituri għat-tgħaqid tad-demm (acetylsalicylic acid), NSAIDs (piroxicam) u digoxin ma kellhomx interazzjoni mal-farmakokinetiċi

ta’ fondaparinux. Id-doża ta’ fondaparinux (10 mg) fl-istudju ta’ l-interazzjoni kienet ogħla mid-doża rakkomandata għall-indikazzjoni preżenti. Fondaparinux lanqas ma influwenza l-attivita` INR ta’ warfarin, lanqas il-ħin ta’ fsada taħt acetylsalicylic acid jew trattament ta’ piroxicam, lanqas il- farmakokinetiċi ta’ digoxin fi stat fiss.

Terapija ta’ tkomplija bi prodott mediċinali ieħor kontra l-koagulazzjoni tad-demm

Jekk it-trattament ta’ tkomplija għandu jkun mibdi bl-eparina jew LMWH, l-ewwel injezzjoni għandha, bħala regola ġenerali, tingħata ġurnata wara l-aħħar injezzjoni ta’ fondaparinux.

Jekk hemm bżonn ta’ trattament ta’ tkomplija b’antagonist tal-vitamina K, trattament b’fondaparinux għandu jitkompla sakemm il-valur mirat ta’ l-INR jintlaħaq.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.6 Tqala u Treddigħ

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ fondaparinux waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem m’humiex biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas u żvilupp wara t-twelid. Fondaparinux m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Fondaparinux jitneħħa fil-ħalib tal-far imma m’hemmx tagħrif dwar l-eskrezzjoni ta’ fondaparinux fil- ħalib tas-sider fil-bniedem. It-treddigħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ fondaparinux. Fit-tarbija l-assorbiment mill-ħalq huwa improbabli.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

4.8 Effetti mhux mixtieqa

kirurġija ta’ ksur ta’ l-għadma tal-ġenbejn li ġew trattati għal 3 ġimgħat wara profilassi inizjali ta’

Is-sigurta` ta’ fondaparinux 2.5 mg ġiet evalwata f’3,595 pazjent għaddejjin minnawtorizzatkirurġija ortopedika maġġuri fir-riġlejn li ġew trattati għal mhux iżjed minn 9 t’ ijiem, f’327 pazjent għaddejjin minn

ġimgħa, 1407 pazjent għaddejjin minn kirurġija ta’ l-addomenu li ġew trattati mhux iżjed minn 9 t’ ijiem, u f’425 pazjenti mediċi li huma f’riskju ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu li ġew trattati għal 14 il-ġurnata.

L-effetti mhux mixtieqa li ġew irrappurtati mill-investigaturħbħalaaduxdawk li ta’ l-inqas għandhom possibilment x’jaqsmu ma’ fondaparinux huma rranġati f’kull grupp ta’ frekwenza (komuni ħafna: 1/10; komuni: 1/100 sa < 1/10; mhux komuni: 1/1,000 sa ≤ 1/100; rari: 1/10,000 sa ≤1/1,000; rari ħafna ≤1/10,000) u fis-sistema tal-klassifika tal-organi, bil-gravita` ta’ l-effett mhux mixtieq dejjem jonqos; dawn l-effetti mhux mixtieqa għandhom jiġu interpretati fil-kuntest kirurġiku u mediku.

 

 

 

m’g

 

 

Sistema tal-klassifika

Effetti mhux mixtieqali

Effetti mhux mixtieqa

 

tal-organi fid-database

f’pazjenti li jgħaddu minn

f’pazjenti mediċi

 

MedDRA

 

kirurġija ortopedika maġġuri

 

 

 

 

tar-riġlejn u/jew kirurġija ta’ l-

 

 

 

 

addomenu.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Infezzjonijiet u

 

Rari: infezzjonijiet tal-feriti wara

 

 

Infestazzjonijiet

l-operazzjoni

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Komuni: emorraġija wara

Komuni: fsada (ematoma,

 

sistema limfatika

operazzjoni, anemija

ematurja, emoptisis, fsada tal-

Prodott

medi

Mhux komuni:telf ta’ demm

ħanek)

 

 

(epistaxis, emoptisis gastro-

Mhux komuni: anemija

 

intestinali, ematurja, ematoma)

 

 

thromboċitopenja, purpura,

 

 

thrombocitemja, plejtlet

 

 

abnormali, mard tal-

 

 

koagulazzjoni

 

 

 

 

 

Distubi fis-sistema

Rari:reazzjonijiet allerġiċi

 

 

immuni

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża
Rari: Ipokalimja
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Rari: anzjeta`, ngħas, vertigo,

 

 

 

 

 

sturdament, uġigħ ta’ ras,

 

 

 

 

 

konfużjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

Rari: pressjoni tad-demm baxxa

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

Rari: qtugħ ta’ nifs, sogħla

 

Mhux komuni:qtugħ ta’ nifs

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Mhux komuni: dardir, rimettar

 

 

awtorizzat

intestinali

Rari: uġigħ ta’ l-addomenu,

 

 

 

indiġestjoni, gastrite, stitikezza,

 

 

dijareja

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

Mhux komuni: żieda fl-enżimi

 

adux

 

 

marrara

tal-fwied, funzjoni abnormali tal-

 

 

 

fwied

 

 

 

 

Rari: żieda fil-bilirubin

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Mhux komuni: raxx, ħakk

ħ

Mhux komuni:raxx, ħakk

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Mhux komuni: edema, edema

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

kundizzjonijiet ta’ mnejn

periferali, deni, nixxija mill-ferita

 

 

 

jingħata

m’g

 

 

 

Rari: uġigħ fis-sider, għejja,

 

 

 

 

 

fwawar bi sħana,liuġigħ fir-

 

 

 

 

 

riġlejn, edema ġenitali, fwawar,

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

F’ studji oħrajn jew f’esperjenza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq, ġew irrappurtati każijiet rari ta’

 

inali

fsada fil-kranju / fil-moħħ u retroperitonejali.

ċ

medi

 

Dożi ta’ Fondaparinux akbar mir-reġimen rakkomandat jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ fsada.

M’hemmx antidotu għal fondaparinux.

ProdottDoża eċċessiva assoċjata ma’ komplikazzjonijiet tal-fsada għandhom iwasslu għal waqfien tat- trattament u għandha ssir riċerka għall-kawża primarja. Għandha tiġi kkunsidrata li tinbeda terapija

xierqa bħal emostażi kirurġika, sostituzzjoni tad-demm, trasfużjoni mill-ġdid ta’ plażma, plażmafereżi.

Kategorija farmakoterapewtika: aġent antitrombotiku Kodiċi ATC: B01AX05
5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU
5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Effetti farmakodinamiċiawtorizzat

Fondaparinux huwa impeditur sintetiku u selettiv ta’ Fattur X attivat (Xa). L-attivita` antitrombotika ta’ fondaparinux hija riżultat ta’ impediment selettiv ta’ Fattur Xa medjat b’antithrombin III (ATIII) . Billi jeħel b’mod selettiv ma’ ATIII, fondaparinux isaħħah (b’madwar 300 darba) in- newtralizzazzjoni naturali ta’ Fattur Xa b’ATIII. In-newtralizzazzjoni ta’ Fattur Xa tinterrompi l- kaskata tal-koagulazzjoni tad-demm u tinibixxi kemm il-formazzjoni ta’ l-enżima li tikkawża t-tagħqid tad-demm kif ukoll żvilupp ta’ trombożi tad-demm. Fondaparinux ma jinattivax l-enżima li tikkawża t-tagħqid tad-demm (Fattur II attivat) u m’ghandux effetti fuq il-plejtlets.

Bid-doża ta’ 2.5 mg, fondaparinux ma jaffettwax testijiet tal-koagulazzjoni ta’ rutina tad-demm bħal activated partial thromboplastin time (aPTT), activated clotting time (ACT) jew prothrombin time

(PT) / International Normalised Ratio (INR), testijiet fil-ħin tal-plażma jew fsada jew attivita` fibronolitika.

Fondaparinux ma jagħmilx cross reaction ma’ sera minn pazjenti bi tromboċitopenja indotta bl- eparina.

 

adux

Studji klinici

ħ

Prevenzjoni ta’ Eventi Tromboemboliċi fil-Vini (VTE) f’pazjenti li għaddejjin minn kirurġija ortopedika maġġuri tal-parti t’isfel tal-ġisem trattati sa’ 9 t’ ijiem

Il-programm kliniku ta’ Fondaparinux kien diżinjat biex juri l-effikaċja ta’ fondaparinux għall-

li

m’g

prevenzjoni ta’eventi tromboemboliċi fil-vini (VTE), jiġifieri trombożi fil-vini fondi prossimali u tat- truf u emboliżmu pulmonari (PE)inalif’pazjenti għaddejjin minn kirurġija ortopedika maġġuri tal-parti t’isfel tal-ġisem bħal frattura fil-ġenb, kirurġija maġġuri fl-irkoppa jew kirurġija għal sostituzzjoni tal-

ġenb. Iktar minn 8,000 pazjent (frattura fil-ġenb – 1,711, sostituzzjoni tal-ġenb -5,829, kirurġija maġġuri fl-irkoppa – 1,367)ċġew studjati fi studji kliniċi kontrollati Fażi II u III. Fondaparinux 2.5 mg darba kuljum mibdi 6-8 sigħat wara l-operazzjoni ġie ipparagunat ma’ enoxaparin 40 mg darba kuljum mibdi 12-il siegmediħa qabel il-kirurġija, jew 30 mg darbtejn kuljum mibdi 12-24 siegħa wara l-kirurġija.

F’ġabra ta’ analiżi ta’ dawn l-istudji, ir-reġimen tad-doża rakkomandata ta’ fondaparinux kontra enoxaparin ġiet assoċjata ma’ nuqqas sinifikattiv (54 % - 95 % CI, 44 %; 63 %) fir-rata ta’ VTE evalwata sa jum 11 wara l-kirurġija, irrispettivament mit-tip ta’ kirurġija li tkun saret. Il-maġġoranza

ta’ l-eventi kienu jikkonsistu fil-parti l-kbira tagħhom minn DVT periferali, iżda l-inċidenza ta’ DVT Prodottprossimali kienet imnaqqsa b’mod sinifikanti wkoll. L-inċidenza ta’ VTE sintomatika, inkluż PE ma

kienx differenti b’mod sinifikanti bejn il-gruppi ta’ trattament.

Fi studji ta’ tqabbil kontra enoxaparin 40 mg darba kuljum mibdi 12-il siegħa qabel l-operazzjoni, fsada maġġuri kienet osservata f’2.8 % tal-pazjenti trattati bid-doża rakkomandata ta’ fondaparinux, paragunati ma’ 2.6 % b’enoxaparin.

Prevenzjoni ta’ Eventi Tromboemboliċi fil-Vini (VTE) f’pazjenti għaddejjin minn kirurġija għal sostituzzjoni tal-ġenb trattati sa 24 jum wara l-profilassi inizzjali ta’ ġimgħa 1

F’prova klinika randomized double-blind, 737 pazjent ġew trattati b’fondaparinux 2.5 mg darba kuljum għal 7 +/- 1 ġranet wara kirurġija għal frattura fil-ġenb. Fit-tmiem ta’ dan il-perijodu, 656 pazjent ġew magħżula b’mod randomised biex jirċievu fondaparinux 2.5 mg darba kuljum jew plaċebo għal 21+/-2 ġranet addizzjonali. Fondaparinux ipprovda tnaqqis sinifikanti fir-rata ġenerali ta’ VTE pparagunata ma’ plaċebo [3 pazjenti (1.4 %) vs 77 pazjent (35 %) rispettivament}. Il-

maġġoranza (70/80) ta’ l-eventi VTE reġistrati kienu każijiet ta’ DVT mingħajr sintomi li kienu skoperti b’eżami venografiku. Fondaparinux ipprovda wkoll tnaqqis sinifikanti fir-rata ta’ VTE sintomatiku (DVT, u/jew PE) [1(0.3 %0 vs 9 (2.7 %) pazjenti, rispettivament] inklużi żewġ PE fatali rrapurtati fil-grupp plaċebo. Fsada maġġuri , kollha f’siti kirurġiċi u mhux fatali, kienu osservati fi 8 pazjenti (2.4 %) trattati b’fondaparinux 2.5 mg ipparagunati ma’ 2 (0.6 %) bil-plaċebo.

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’ pazjenti li jgħadduawtorizzatminn kirurġija ta’ l-addomenu u li huma f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu, bħal pazjenti

li jgħaddu minn kirurġija ta’ kanċer ta’ l-addomenu

Fi studju kliniku double-blind, 2927 pazjent, mingħajr ma ġew magħżula, kienu mgħotija fondaparinux 2.5 mg darba kuljum jew dalteparin 5000 IU darba kuljum, b’ injezzjoni waħda qabel l- operazzjoni ta’ 2500 IU u l-ewwel injezzjoni ta’ 2500 IU wara l-operazzjoni, għal 7 ± 2 ġranet. Il- postijiet prinċipali tal-kirurġija kienu fil-kolon/rektum, fl-istonku, fil-fwied, tneħħija tal-bużżieqa tal- marrara jew oħrajn fil-marrara. Disgħa u sittin fil-mija tal-pazjenti kellhom kirurġija għall-kanċer. Pazjenti li kellhom kirurġija uroloġika (minbarra tal-kliewi) jew ġinekoloġika, laparoskopika jew vaskulari ma kienux inklużi f’dan l-istudju.

F’dan l-istudju, l-inċidenza ta’ VTE totali b’ fondaparinux kien ta’ 4.6% (47/1027), meta mqabbel ma’ 6.1% (62/1021) b’ dalteparin: reduzzjoni ta’ l- odds ratio [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Id- differenza fir- rati ta’ VTE totali bejn il-gruppi ta’ trattament, li ma kienx statistikament sinifikanti, kien l-biċċa l-kbira minħabba tnaqqis f’ DVT fit-truf mhux sintomatiku. L-inċidenza ta’ DVT sintomatiku kien simili bejn il-gruppi ta’ trattamenti: 6 pazjenti (0.4%) fil-grupp ta’ fondaparinux

 

ħ

meta mqabbel ma’ 5 pazjenti (0.3%) fil-grupp ta’ dalteparin. F’sub-grupp kbir ta’ pazjenti b’kirurġija

għall-kanċer (69% mill-pazjenti), ir-rata ta’ VTE kienet ta’ 4.7% fil-grupp ta’ fondaparinux, meta

mqabbel ma’ 7.7% fil- grupp ta’ dalteparin.

adux

Fsada maġġuri kienet osservata f’ 3.4% tal-pazjenti fil-grupp ta’ fondaparinux u f’ 2.4% fil-grupp ta’

dalteparin.

li

 

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venum’gżi (VTE) f’ pazjenti mediċi li huma f’riskju għoli

ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu minħabba nuqqas ta’ mobilita` waqt mard akut

ir-rata sħiha ta’ VTE meta mqabbelinalimal-plaċebo [18 patients (5.6%) vs 34 pazjenti (10.5%),

Fi studju kliniku double-blind u randomised, 839 pazjent kienu trattati b’fondaparinux 2.5mg darba

kuljum jew bil-plaċebo għal 6 sa 14 il-ġurnata. Dan l-istudju inkluda pazjenti mediċi b’mard akut,

b’eta` ≥ 60 sena, li kienu mistennija li jkollhom bżonn mill-inqas erbat ijiem ta’ serħan fis-sodda, u li

ċ

 

ddaħħlu l-isptar minħabba insuffiċjenza tal-qalb konġestiva NYHA klassi III/IV u / jew mard

respiratorju akut u / jew mard akut infettiv jew ta’ infjammazzjoni. Fondaparinux naqqas sinifikament

medi

 

rispettivament]. Il-maġġoranza tal-każi kienu DVT fit-truf mhux sintomatiku. Fondaparinux naqqas

sinifikament ukoll ir-rata ta’ PE li kienu aġġudikati fatali [0 patients (0.0%) vs 5 pazjenti (1.2%),

rispettivament]. Fsada maġġuri kienet osservata f’pazjent (0.2%) f’kull grupp.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

 

Prodottmogħtija b’mod subkutanju. B’dożaġġ ta’ darba kuljum, livelli stabbli fil-plażma huma miksuba wara

Assorbiment

Wara dożaġġ subkutanju, fondaparinux huwa assorbit kompletament u malajr (biodisponibilità assoluta 100 %). Wara injezzjoni subkutanja waħda ta’ fondaparinux 2.5 mg lil suġġetti żgħar u f’saħħithom, konċentrazzjoni massima fil-plażma (medja Cmax = 0.34 mg/l) huwa ottenut 2 sigħat wara

d-doża. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ nofs il-medja tal-valuri Cmax jintlaħqu 25 minuta wara d- doża.

F’suġġetti anzjani f’saħħithom, il-farmakokinetiċi ta’ fondaparinux huma linejari ta’ bejn 2 sa 8 mg 3 sa 4 t’ijiem b’żieda ta’ 1.3-il darba fis-Cmax u AUC.

Stimi tal-parametri farmakokinetiċi medji fissi (CV %) ta’ fondaparinux f’pazjenti għaddejjin minn kirurġija għal sostituzzjoni tal-ġenb u li qed jirċievu Quixidar 2.5 mg darba kuljum huma: Cmax (mg/l)

– 0.39 (31 %), Tmax (h) – 2.8 (18 %) u Cmin (mg/l) -0.14 (56 %). F’pazjenti bi frattura fil-ġenb, assoċjata ma’ żieda fl-eta` tagħhom, il-konċentrazzjonijiet fissi ta’ fondaparinux fil-plażma huma:

Cmax (mg/l) – 0.50 (32 %), Cmin (mg/l) – 0.19 (58 %).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ fondaparinux huwa limitat (7-11 litri). In vitro fondaparinux huwa awtorizzat

marbut ħafna u speċifikament mal-proteina antitrombin b’mod dipendenti mad-doża u mal- konċentrazzjoni fil-plażma (98.6 % sa 97.0 % fil-firxa tal-konċentrazzjoni bejn 0.5 sa 2 mg/l). Fondaparinux ma jorbotx b’mod sinifikattiv ma’ proteini tal-plażma oħrajn, inklużi fattur 4 tal- plejtlets (PF4).

Peress illi fondaparinux ma jintrabatx b’mod sinifikanti ma’ proteini tal-plażma oħrajn minbarra ATIII, mhux mistennija l-ebda interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn li jikkawżaw spostament ta’ rbit ta’ proteini.

Metaboliżmu

Għalkemm mhux evalwati totalment, m’hemm l-ebda evidenza ta’ metaboliżmu ta’ fondaparinux u b’mod partikulari ma hemm l-ebda evidenza ta’ formazzjoni ta’ metaboli attivi.

Eskrezzjoni/Eliminazzjoniħadux

Fondaparinux ma jinibixxix CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4) in vitro. Għalhekk fondaparinux mhux mistenni li jkollu interazzjoni ma’ prodotti mediċinali in vivo bl-inibizzjoni ta’ metaboliżmu medjat-CYP.

Il-half life ta’ l-eliminazzjoni (t1/2) hija madwar 17-il siegħa f’suġġetti f’saħħithom żgħażagħ u madwar 21 siegħa f’suġġetti anzjani f’saħħithom. 64 – 77 % ta’ fondaparinux huwa mneħħi mill- kilwa bħala sustanza mhux mibdula.

Popolazzjonijiet speċjali:

 

m’g

 

 

Pazjenti pedjatriċi - Fondaparinux ma ġiex investigat fuq din il-popolazzjoni.

 

li

 

Pazjenti anzjani - Il-funzjoni renaliinalitista’ tonqos bl-età u għalhekk, il-ħila biex jitneħħa fondaparinux tista’ tkun imnaqqsa fl-anzjani. F’pazjenti > 75 sena li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, il-clearance tal-plażma ġiet stmata bħalaċ1.2 sa 1.4 drabi iktar baxxa milli f’pazjenti ta’ < 65 sena.

f’pazjenti b’indebolimentmedirenali moderat (clearance tal-krejatinina minn 30 sa 50 ml/min). F’indeboliment renali sever (clearance tal-krejatinina < 30 ml/min), il-clearance tal-plażma hi madwar 5 darbiet iktar baxxa milli meta jkun hemm funzjoni renali normali. Valuri tal-half life terminali assoċjati kienu 29 h fil-moderati u 72 h f’pazjenti b’indeboliment renali akut.

Indeboliment renali - Pparagunati ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali (clearance tal-krejatinina

> 80 ml/min), il-clearance tal-plażma hija minn 1.2 sa 1.4 drabi iktar baxxa f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina minn 50 sa 80 ml/min) u fuq medja ta’ darbtejn iktar baxxa

ProdottRazza - Differenzi farmakokinetiċi minħabba razza ma ġewx studjati prospettivament. Iżda, studji magħmula fuq suġġetti f’saħħithom Ażjatiċi (Ġappuniżi) ma wrewx profil farmakokinetiku differenti

Ġeneru - Ma ġew osservati l-ebda differenzi minħabba l-ġeneru wara li sar aġġustament tal-piż tal- ġisem.

pparagunat ma’ suġġetti f’saħħithom Kawkasi. Bl-istess mod, ma ġewx osservati differenzi fil- clearance tal-plażma bejn pazjenti suwed u Kawkasi li kienu għaddejjin minn kirurġija ortopedika.

Piż tal-ġisem - Clearance tal-plażma b’fondaparinux tiżdied mal-piż tal-ġisem (9 % żieda għal kull 10 kg).

Indeboliment tal-fwied - Iil-farmakokinetika ta’ fondaparinux ma ġietx evalwata f’indeboliment tal- fwied.

5.3 Tagħrif ta' qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji fuq l-annimali huma insuffiċjenti rigward l-effetti tossiku fuq is-sistema riproduttiva minħabba espożizzjoni limitata.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

awtorizzat

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium Chloride

Ilma għal injezzjonijiet

Hydrochloric acid

Sodium hydroxide

6.2 Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

 

adux

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

Sentejn

 

m’g

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

Tiffriżahx

li

 

 

 

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn

Tubu ċilindriku tal-ħġieġ Tip1ċ(1inaliml) mehmuż b’ labra kalibru 27 ta’ 12.7 mm u magħluqa b’tapp planġer tal-bromobutyl jew chlorobutyl elastomer.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

medi Prodottsikurezza awtomatika biex tipproteġi minn feriti bil-labra wara l-injezzjoni.

Quixidar huwa disponibbli f’daqsijiet ta’ pakketti ta’ 2, 7, 10 u 20 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika safra. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi

L-injezzjoni subkutanja hi amministrata fl-istess mod bħal siringa klassika. Soluzzjonijiet parenterali għandhom jiġu miflija għal frak u telf ta’ kulur qabel jingħataw. Struzzjonijiet għal amministrazzjoni personali huma mniżżla fil-fuljett ta’ tagħrif.

Is-sistema ta’ protezzjoni tal-labra tas-siringi mimlija lesti Quixidar giet diżinjata b’sistema ta’

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR

TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/206/005-008

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2002

adux

awtorizzat

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

 

ħ

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

m’g

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quixidar 2.5 mg/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa mimlija lesta.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija lesta (0.5 ml) fiha 2.5 mg fondaparinux sodium.

Sustanza(i): Kull doża fiha anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium.

Għal lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

awtorizzat

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

adux

Is-soluzzjoni hija likwidu ċar u mingħajr kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

m’g

li għaddejjin minn kirurġija

Prevenzjoni kontra eventi tromboemboliċi fil-vini (VTE) f’pazjentiħ

ortopedika maġġuri tal-partijiet t’isfel tal-ġisem bħal fratturi fil-ġenb (hip), kirurġija maġġuri fl-

irkoppa jew kirurġija għal sostituzzjoni tal-ġenb.

 

 

 

 

 

li

 

 

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ta’ l-

addomenu li huma meqjusa f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonjiet trombo-emboliċi, bħal dawk l-pazjenti

 

 

inali

 

 

 

li jgħaddu minn kirurġija ta’ kanċer fl-addomenu (are sezzjoni 5.1).

 

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’ pazjenti mediċi li huma meqjusa f’riskju

 

ċ

 

 

 

għoli ta’ VTE u li huma immobili minħabba mard akut bħal insuffiċienza kardijaka u/jew mard

respiratorju akut, u/ jew mard akut infettiv jew ta’ infjammazzjoni.

 

 

medi

 

 

 

 

Trattament ta’ anġina mhux stabbli jew infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(UA/NSTEMI) għal dawk il-pazjenti fejn mhux indikat trattament invasif (PCI) urġenti (< 120

minuta) (ara sezzjoni 4.4 u 5.1).

 

 

 

 

Trattament ta’ infart mijokardijaku b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI) f’pazjenti li qed jirċievu

Prodott

 

 

 

 

 

trattament b’trombolitiċi jew f’dawk li inizjalment m’għandhomx jirċievu l-ebda forma oħra ta’ terapija ta’ riperfużjoni.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti li jgħaddu minn kirurġija maġġuri ortopedika u addomenali

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hi ta’ 2.5 mg darba kuljum amminisrata wara l-operazzjoni permezz ta’ injezzjoni subkutanja.

Id-doża inizzjali għandha tingħata 6 sigħat wara l-għeluq tal-kirurġija ladarba tiġi stabbilita l- emostażi.

It-trattament għandu jitkompla sakemm ir-riskju ta’ tromboemboliżmu fil-vini jonqos, solitament sakemm il-pazjent ikun ambulanti, mill-inqas 5 sa 9 t’ ijiem wara l-operazzjoni. L-esperjenza turi li r- riskju ta VTE f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija tal-ksur ta’ l-għadma tal-ġenbejn, ikompli anke wara 9 t’ ijiem wara l-kirurġija. F’dawn il-pazjenti l-użu ta’ profilassi prolongata b’fondaparinux għandha tiġi kkunsidrata sa’ 24 jum addizzjonali (ara sezzjoni 5.1).

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hi ta’ 2.5 mg darba kuljum b’injezzjoni subkutanja. F’pazjenti mediċi, ġie studjat klinikament trattament ta’ 6 – 14 il-ġurnata (ara sezzjoni 5.1).

Trattament ta’ anġina mhux stabbli/infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST (UA/NSTEMI)

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hi ta’ 2.5 mg darba kuljum b’injezzjoni subkutanja. It- trattament għandu jinbeda kemm jista jkun malajr wara d-dijanjosi u għandu jitkompla għal perjodu massimu ta’ 8 ġranet jew sakemm il-pazjent joħroġ mill-isptar jekk dan jiġri qabel.

Pazjenti mediċi li huma f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliawtorizzatżmu meta jitqies ir- riskju fuq bażi individwali.

Jekk għandu jsir intervent koronarju minn ġol-ġilda (PCI) fuq pazjent, għandha tiġi amministrata l- eparina mhux frazzjonata (UFH) waqt il-PCI, skond il-prattika lokali u għandu jiġi kkunsidrat ir-riskju potenzjali ta’ fsada għal pazjent, kif ukoll il-ħin minn meta ngħatat l-aħħar doża ta’ fondaparinux (ara sezzjoni 4.4). Il-ħin meta għandha terġa tibda tingħata l-injezzjoni subkutanja ta’ fondaparinux wara li titneħħa x-sheath għandu jiġi stabbilit skond il-ġudizzju kliniku. Fil-prova klinika pivotali UA/NSTEMI, trattament b’fondaparinux reġa’ nbeda mhux aktar kmieni minn sagħtejn wara li tneħħiet ix-sheath.

ħadux Trattament ta’ infart mijokardijaku b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI)

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hi ta’ 2.5 mg darba kuljum. L-ewwel doża ta’ fondaparinux għandha tingħata ġol-vina u d-dożi ta’ wara jingħataw b’injezzjoni subkutanja. It-trattament għandu

jinbeda kemm jista jkun malajr wara d-dijanjosi u għandu jitkompla għal perjodu massimu ta’ 8

ġranet jew sakemm il-pazjent joħroġ mill-isptar jekk dan jiġri qabel.

li

m’g

Jekk għandu jsir intervent PCI mhuxinaliprimarju fuq pazjent, għandha tiġi amministrata l-eparina mhux frazzjonata (UFH) waqt il-PCI, skond il-prattika lokali u għandu jiġi kkunsidrat ir-riskju potenzjali ta’

fsada għal pazjent, kif ukoll il-ħin minn meta ngħatat l-aħħar doża ta’ fondaparinux (ara sezzjoni 4.4). Il-ħin meta għandha terġa tibdaċtingħata l-injezzjoni subkutanja ta’ Quixidar wara li titneħħa x-sheath għandu jiġi stabbilit skond il-ġudizzju kliniku. Fil-prova klinika pivotali STEMI, trattament b’fondaparinux medireġa’ nbeda mhux aktar kmieni minn 3 sigħat wara li tneħħiet ix-sheath.

F’pazjenti li jbatu minn STEMI jew UA/NSTEMI li jridu jgħaddu minn kirurġija ta’ bypass graft fl- arterja koronarja (CABG), fejn possibbli fondaparinux m’għandux jingħata fl-24 siegħa ta’ qabel il- kirurġija u jista jerġa jinbeda 48 siegħa wara l-operazzjoni.

ProdottPopolazzjonijiet speċjali

Prevenzjoni ta’ VTE wara l-kirurġija

Għall-ewwel injezzjoni b’fondaparinux hu importanti li jkun hemm aderenza stretta mal-ħin f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija, li għandhom ≥ 75 sena, u/jew b’piż tal-ġisem < 50 kg u/jew indeboliment renali bi clearance tal-krejatinina ta’ bejn 20 u 50 ml/min.

L-ewwel amministrazzjoni ta’ fondaparinux għandha tingħata mhux aktar kmieni minn 6 sigħat wara t-tmiem tal-kirurġija. L-injezzjoni m’għandiex tingħata jekk ma tkunx ġiet stabbilita l-emostażi. (ara sezzjoni 4.4)

Indeboliment renali

Profilassi ta’ VTE - Fondaparinux m’għandux jingħata lil pazjenti bi clearance tal-krejatinina < 20 ml/min (ara sezzjoni 4.3). F’pazjenti bi clearance tal-krejatinina ta’ bejn 20 sa 50 ml/min,

Metodu ta’ amministrazzjoni

id-doża ta’ fondaparinux għandha titnaqqas għal 1.5 mg darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). M’hemmx bżonn li titnaqqas id-doża f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif (clearance tal- krejatinina >50 ml/min)..

Trattament ta’ UA/NSTEMI u STEMI – fondaparinux m’għandux jingħata lil pazjenti bi

clearance tal-krejatinina < 20 ml/min (ara sezzjoni 4.3). M’hemmx bżonn titnaqqas id-doża

f’pazjenti bi clearance tal-krejatinina > 20 ml/min.

awtorizzat

 

Indeboliment tal-fwied - Ma hemm bżonn ta’ l-ebda aġġustament fid-doża. F’pazjenti b’indeboliment qawwi tal-fwied, fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni. (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet pedjatriċi - Fondaparinux mhux rakkomandat għall-użu fi tfal ta’ taħt is-17-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sikurezza u l-effikaċja.

Amministrazzjoni subkutanja

Fondaparinux huwa amministrat permezz ta’ injezzjoni subkutanja fonda waqt li l-pazjent ikun mindud. Il-postijiet ta’ amministrazzjoni għandhom jalternaw bejn il-membrana ta’ l-addome anterolaterali tax-xellug u tal-lemin u posterolaterali tax-xellug u tal-lemin. Biex tevita telf tal- prodott mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l- arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tul kollu tal-labra għandu jiġi inserit b’mod

perpendikulari f’tinja tal-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej; it-tinja tal-ġilda għandha tinżamm matul l-injezzjoni.ħ

Amministrazzjoni ġol-vina (l-ewwel doża f’pazjenti bi STEMI biss)

L-amministrazzjoni ġol-vina għandha tkun minn ġo linja intravenuża diġa` esistenti direttament jew permezz ta’ volum żgħir (25 jew 50ml) ta’ saline 0.9% f’borża żgħira. Biex tevita telf tal- prodott mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l- arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tubi li jgħaddu għal ġol-vina għandhom jitlaħalħu sew

bis-saline wara l-injezzjoni biex t’assigura li l-prodott mediċinali jingħata kollu. Jekk jingħata permezz ta’ borża żgħira, l-infusjoni għandha tingħata fuq minuta għal 2 minuti.li

Għal aktar struzzjonijiet għall-użinaliu u maniġġar u għar-rimi ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijietċ

-Sensittività eċċessiva għal fondaparinux jew għal xi sustanzi mhux attivi;

-Fsada attiva klinikament sinifikanti

-Endokardite batterika akuta

-Indeboliment sever renali definit bi clearance tal-krejatinina ta’ < 20 ml/min

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użumedi

ProdottFondaparinux m’għandux jiġi amministrat b’mod intramuskolari.

Emorraġija

Fondaparinux għandu jiġi amminstrat b’kawtela f’pazjenti li għandhom riskju akbar ta’ emorraġija, bħal dawk li għandhom disturbi ta’ fsadat konġeniti jew akkwiżiti (p.e. għadd taċ-ċelluli għat-tagħqid tad-demm < 50,000/mm3), mard ta’ ulċera gastrointestinali attiv u emorraġija riċenti fil-kranju jew ftit taż-żmien wara kirurġija fil-moħħ, fl-ispina jew kirurġija oftalmika jew fi gruppi ta’ pazjenti speċjali kif spjegat hawn taħt.

Fil-prevenzjoni ta’ VTE, aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija m’għandhomx jiġu amministrati flimkien ma’ fondaparinux. Dawn l-aġenti jinkludu desirudin, aġenti fibrinolitiċi, riċetturi antagonisti GP IIb/IIIa, eparina, eparinojdi, jew Eparina ta’ Piż Molekulari Baxx (LMWH). Meta jkun hemm bżonn terapija konkomitanti ma’ antagonist tal-vitamina K għandha tiġi amministrata skond l-

informazzjoni mogħtija f’sezzjoni 4.5. Mediċini oħra li jxekklu l-plejtlets (acetylsalycylic acid, dipyridamole, sulfinpyrazone, ticlopidine jew clopidrogel), u NSAIDs għandhom jiġu wżati b’kawtela. Jekk il-ko-amministrazzjoni hija essenzjali, monitoraġġ bir-reqqa huwa neċessarju.

Fit-trattament ta’ UA/NSTEMI u STEMI, fondaparinux għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li qed

jirċievu fl-istess ħin aġenti oħra li jżidu r-riskju ta’ emorraġija (bħal inibituri GP IIb/IIIa jew

għandha tintuża UFH skond il-prattika lokali (ara sezzjoni 4.2).

awtorizzat

trombolitiċi).

 

PCI u r-riskju ta’ għoqda tad-demm minħabba l-kateter gwida

F’pazjenti b’STEMI li qed jgħaddu minn PCI primarju, mhux rakkomandat l-użu ta’ fondaparinux qabel u wara l-PCI. Bl-istess mod, f’pazjenti b’UA/STEMI li qegħdin f’riskju ta’ mewt u li għandhom bżonn vaskularizzazzjoni mill-ġdid, l-użu ta’ fondaparinux qabel u wara l-PCI mhux rakkomandat. Dawn huma pazjenti li qegħdin ibatu minn anġina rikurrenti jew rifrattorja assoċjata ma’ devjazzjoni ST dinamika, mard tal-qalb, arrhythmias li jistgħu jwasslu għal-mewt jew nuqqas ta’ stabbilità emodinamika.

F’pazjenti b’UA/STEMI u STEMI li qed jgħaddu minn PCI mhux primarju, mhux rakkomandat l-użu ta’ fondaparinux bħala l-unika sostanza kontra l-koagulazzjoni tad-demm matul il-PCI, għalhekk

Hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ UFH waqt PCI mhux primarju f’pazjenti li qed jirċievu trattament b’ fondaparinux (ara sezzjoni 5.1). F’dawk il-pazjenti li għaddew minn PCI mhux primarju 6-24 siegħa wara l-aħħar doża ta’ fondaparinux, id-doża medja ta’ UFH kienet ta’ 8000 IU u l-inċidenza ta’

fsada maġġuri kienet ta’ 2% (2/98). F’dawk il-pazjenti li għaddew minn PCI mhux primarju < 6 sigħat

wara l-aħħar doża ta’ fondaparinux, id-doża medja ta’ UFH kienetaduxta’ 5000 IU u l-inċidenza ta’ fsada

maġġuri kienet ta’ 4.1% (2/49).

ħ

Provi kliniċi wrew li f’pazjenti li rċevew fondaparinux bħala l-uniku trattamenet kontra l- koagulazzjoni tad-demm waqt PCI kien hemm riskju baxx iżda ogħla ta’ għoqda tad-demm minħabba

l-kateter gwida meta komparat mal-kontrol. L-inċidenzi f’PCI mhux primarju f’UA/NSTEMI kienu ta’

 

 

m’g

1.0% kontra 0.3% (fondaparinux kontra enoxaparin) u f’PCI primarju f’STEMI kienu ta’ 1.2% kontra

0% (fondaparinux kontra l-kontroll).

li

 

Anesteżija spinali/epidurali inali

F’pazjenti li jgħaddu minn kirurċġija ortopedika maġġuri, ematomi epidurali jew spinali li jistgħu jirriżultaw f’paraliżi permanenti jew għal żmien twil ma jistgħux jiġu esklużi bl-użu konkorrenti ta’ Quixidar u anestemediżija spinali jew epidurali jew titqib spinali. Ir-riskju ta’ dawn l-avventimenti rari jista’ jkun ogħla b’użu post-operattiv ta’ kateter epidurali ġewwa l-ġisem jew l-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostażi.

Pazjenti anzjani

Il-popolazzjoni anzjana għandha riskju akbar ta’ fsada. Minħabba li l-funzjoni renali ġeneralment Prodotttonqos bl-eta`, pazjenti anzjani jista’ jkollhom tnaqqis fl-eliminazzjoni u espożizzjoni akbar għal fondaparinux (ara sezzjoni 5.2). Fondaparinux għandu jiġi wżat b’kawtela f’pazjenti anzjani (ara

sezzjoni 4.2).

Piż tal-gisem baxx

Pazjenti li għandhom piż < 50 kg għandhom riskju ikbar ta’ fsada. L-eliminazzjoni ta’ fondaparinux tonqos mal-piż. Fondaparinux għandu jiġi wżat b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment renali

Fondaparinux hu magħruf li jiġi mneħħi prinċipalment mill-kliewi.

Profilassi ta’ VTE - Pazjenti bi clearance tal-krejatinina ta’ < 50 ml/min għandhom riskju akbar ta’ fsada u VTE w għandhom jiġu trattati b’kawtela (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2). Hemm tagħrif kliniku limitat fuq pazjenti bi clearance tal-krejatinina ta’ anqas minn 30 ml/min.

Trattament ta’ UA/NSTEMI u STEMI Għat-trattament ta’ UA/NSTEMI u STEMI, hemm tagħrif kliniku limitat dwar l-użu ta’ 2.5mg ta’ fondaparinux darba kuljum f’pazjenti bi clearance tal-krejatinina bejn 20 u 30 ml/min. Għalhekk it-tabib għandu jara jekk il-benefiċju tat-trattament huwa akbar mir-riskju (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.3).

Indeboliment epatiku qawwi

awtorizzat

 

Mhux neċessarju li jsir aġġustament fid-doża ta’ fondaparinux. Izda, l-użu ta’ fondaparinux għandu jiġi kkunsidrat b’kawtela minħabba riskju akbar ta’ fsada minħabba nuqqas ta’ fatturi koagulanti f’pazjenti b’indeboliment epatiku qawwi (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti bi tromboċitopenja indotta bl-Eparina

Fondaparinux ma jintrabatx mal-fattur 4 tal-plejtlets u ma jirreaġixxix mas-serum minn pazjenti b’ Tromboċitopenja Indotta bl-Eparina (TIE) tat-tip II. L-effikaċja u s-sigurta` ta’ fondaparinux ma ġewx studjati formalment f’pazjenti b’ TIE tat-tip II.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodottadux

Ir-riskju ta’ fsada jiżdied bl-amministrazzjoni konkomitanti ta’ fondaparinux u aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (ara sezzjoni 4.4).

Sostanzi orali kontra l-koagulazzjoni tad-demm (warfarin),ħimpedituri għat-tgħaqid tad-demm (acetylsalicylic acid), NSAIDs (piroxicam) u digoxin ma kellhomx interazzjoni mal-farmakokinetiċi ta’ fondaparinux. Id-doża ta’ fondaparinux (10 mg) fl-istudju ta’ l-interazzjoni kienet ogħla mid-doża

rakkomandata għall-indikazzjoni preżenti. Fondaparinux lanqas ma influwenzat l-attivita` INR ta’ warfarin, lanqas il-ħin ta’ fsada taħt acetylsalicylic acid jew trattament ta’ piroxicam, lanqas il- farmakokinetiċi ta’ digoxin fi stat fiss.

 

 

li

Terapija ta’ tkomplija bi prodott mediċinali ieħorm’gkontra l-koagulazzjoni tad-demm

Jekk it-trattament ta’ tkomplija għandu jkun mibdi bl-eparina jew LMWH, l-ewwel injezzjoni

4.6 Tqala u Treddigħ

inali

 

għandha, bħala regola ġenerali, tingħata ġurnata wara l-aħħar injezzjoni ta’ fondaparinux.

Jekk hemm bżonn ta’ trattament ta’ tkomplija b’antagonist tal-vitamina K, trattament b’fondaparinux għandu jitkompla sakemm ilċ-valur mirat ta’ l-INR jintlaħaq.

M’hemmx tgħarifmedibiżżejjed dwar l-użu ta’ fondaparinux waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem m’humiex

biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas u żvilupp wara t-twelid. Fondaparinux m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

ProdottFondaparinux jitneħħa fil-ħalib tal-far imma m’hemmx tagħrif dwar l-eskrezzjoni ta’ fondaparinux fil- ħalib tas-sider fil-bniedem. It-treddiegħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ fondaparinux. Fit-

tarbija l-assorbiment mill-ħalq huwa improbabli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fil-prevenzjoni ta’ VTE, l-effetti mhux mixtieqa li ġew irrappurtati mill-investigaturawtorizzatbħala dawk li ta’ l-inqas għandhom possibilment x’jaqsmu ma’ fondaparinux huma rranġati f’kull grupp ta’ frekwenza

Is-sigurta` ta’ fondaparinux 2.5 mg ġiet evalwata fi:

- 3,595 pazjent għaddejjin minn kirurġija ortopedika maġġuri fir-riġlejn li ġew trattati għal mhux iżjed minn 9 t’ijiem

- f’327 pazjent għaddejjin minn kirurġija ta’ ksur ta’ l-għadma tal-ġenbejn li ġew trattati għal 3 ġimgħat wara profilassi inizjali ta’ ġimgħa

- 1407 pazjent għaddejjin minn kirurġija ta’ l-addomenu li ġew trattati mhux iżjed minn 9 t’ijiem - 425 pazjenti mediċi li huma f’riskju ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu li ġew trattati

għal 14 il-ġurnata

- 10,057 pazjenti li qed jirċievu trattament għal UA jew NSTEMI ACS - 6,036 pazjenti li qed jirċievu trattament għal STEMI ACS.

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Sistema tal-klassifika

Effetti mhux mixtieqa

ħ

Effetti mhux mixtieqa

 

tal-organi fid-database

f’pazjenti li jgħaddu minn

f’pazjenti mediċi

 

 

 

MedDRA

 

kirurġija ortopedika maġġuri

 

 

 

 

tar-riġlejn u/jew kirurġija ta’ l-

 

 

 

 

addomenu.

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Rari: infezzjonijiet tal-feriti wara

 

 

Infestazzjonijiet

l-operazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Komuni: emorraġija wara

 

Komuni: fsada (ematoma,

 

sistema limfatika

operazzjoni,inalianemija

 

 

ematurja, emoptisis, fsada tal-

 

 

medi

Mhuxċ komuni:telf ta’ demm

 

ħanek)

 

 

(epistaxis, emoptisis gastro-

 

Mhux komuni: anemija

 

 

intestinali, ematurja, ematoma)

 

 

 

 

thromboċitopenja, purpura,

 

 

 

 

thrombocitemja, plejtlet

 

 

 

 

abnormali, mard tal-

 

 

 

 

 

koagulazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distubi fis-sistema

Rari:reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

immuni

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Rari: Ipokalimja

 

 

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Rari: anzjeta`, nagħas, vertigo,

 

 

 

nervuża

 

sturdament, uġigħ ta’ ras,

 

 

 

 

 

konfużjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(komuni ħafna: 1/10; komuni: 1/100 sa < 1/10; mhux komuni: 1/1,000 sa ≤ 1/100;

rari: 1/10,000 sa ≤1/1,000; rari ħafna ≤1/10,000) u fis-sistema tal-klassifika tal-organi, bil-gravita` ta’ l-effett mhux mixtieq dejjem jonqos; dawn l-effetti mhux mixtieqa għandhom jiġu interpretati fil- kuntest kirurġiku u mediku.

Disturbi vaskulari
Rari: pressjoni tad-demm baxxa

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

Rari: qtugħ ta’ nifs, sogħla

 

Mhux komuni:qtugħ ta’ nifs

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Mhux komuni: dardir, rimettar

 

 

 

 

intestinali

Rari: uġigħ ta’ l-addomenu,

 

 

 

 

 

indiġestjoni, gastrite, stitikezza,

 

 

 

 

dijareja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

Mhux komuni: żieda fl-enżimi

 

 

 

 

marrara

tal-fwied, funzjoni abnormali tal-

 

 

 

 

fwied

 

 

 

 

 

Rari: żieda fil-bilirubin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Mhux komuni: raxx, ħakk

 

Mhux komuni:raxx, ħakk

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

awtorizzat

Disturbi ġenerali u

Mhux komuni: edema, edema

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

kundizzjonijiet ta’ mnejn

periferali, deni, nixxija mill-ferita

adux

 

 

jingħata

Rari: uġigħ fis-sider, għejja,

 

 

 

 

fwawar bi sħana, uġigħ fir-

 

 

 

 

riġlejn, edema ġenitali, fwawar,

 

 

 

sinkope

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’ studji oħrajn jew f’esperjenza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq, ġew irrapurtati każijiet rari ta’

fsada fil-kranju / fil-moħħ u retroperitonejali.

m’g

li

 

Il-profil ta’ effetti mhux mixtieqa li ġew irrappurtati fil-programm ACS huwa konsistenti ma’ l-effetti

mhux mixtieqa dentifikati għall-profilassi ta’ VTE.

Fl-istudju UA/NSTEMI fi Fasi III, l-effetti mhux mixtieqa li mhumiex relatati ma fsada, li ġew

L-effett ta’ fsada ġie rrappurtat komunement f’pazjenti b’UA/NSTEMI u STEMI. Fl-istudju

UA/NSTEMI fi Fasi III, l-inċidenza ta’ każijiet iġġudikati bħala fsada maġġuri kienet ta’ 2.1%

 

inali

(fondaparinux) kontra 4.1% (enoxaparin) sa d- 9 ġurnata, din inkluża u fl-istudju STEMI fi Fasi III, l-

ċ

inċidenza ta’ każijiet iġġudikati bħala emorraġija severa skond kriterji mmodifikati TIMI kienet ta’

1.1% (fondaparinux) kontra 1.4% (kontroll [UFH/plaċebo]) sa d- 9 ġurnata, din inkluża.

medi

 

irrappurtati l-iżjed komunement (irrappurtati f’mill-anqas 1% ta’ suġġetti fuq fondaparinux) kienu Prodottuġigħ ta’ ras, uġigħ fis-sider u fibrillazzjoni ta’ l-atriju.

Fil-pazjenti ta’ l-istudju fi Fasi III STEMI, l-effetti mhux mixtieqa li mhumiex relatati ma fsada, li ġew irrappurtati l-iżjed komunement (irrappurtati f’mill-anqas 1% ta’ suġġetti fuq fondaparinux) kienu fibrillazzjoni ta’ l-atriju, deni, uġigħ fis-sider, uġigħ ta’ ras, takikardija ventrikulari, remettar u pressjoni baxxa.

4.9 Doża eċċessiva

Dożi ta’ fondaparinux akbar mir-reġimen rakkomandat jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ fsada. M’hemmx antidotu għal fondaparinux

Effetti farmakodinamiċi
Kategorija farmakoterapewtika: aġent antitrombotiku Kodiċi ATC: B01AX05

Doża eċċessiva assoċjata ma’ komplikazzjonijiet tal-fsada għandhom iwasslu għal waqfien tat- trattament u għandha ssir riċerka għall-kawża primarja. Għandha tiġi kkunsidrata li tinbeda terapija xierqa bħal emostażi kirurġika, sostituzzjoni tad-demm, trasfużjoni mill-ġdid ta’ plażma, plażmafereżi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Billi jeħel b’mod selettiv ma’ ATIII, fondaparinux isaħħah (b’madwar 300 darba) in- newtralizzazzjoni naturali ta’ Fattur Xa b’ATIII. In-newtralizzazzjoni ta’ Fattur Xa tinterrompi l-

Fondaparinux huwa impeditur sintetiku u selettiv ta’ Fattur X attivat (Xa). L-attivita`awtorizzatantitrombotika ta’ fondaparinux hija riżultat ta’ impediment selettiv ta’ Fattur Xa medjat b’antithrombin III (ATIII) .

tad-demm kif ukoll żvilupp ta’ trombożi tad-demm. Fondaparinuxaduxma jinattivax l-enżima li tikkawża t-tagħqid tad-demm (Fattur II attivat) u m’ghandux effetti fuq il-plejtlets.

kaskata tal-koagulazzjoni tad-demm u tinibixxi kemm il-formazzjoni ta’ l-enżima li tikkawża t-tagħqid

Bid-doża ta’ 2.5 mg, fondaparinux ma jaffettwax testijiet talħ-koagulazzjoni ta’ rutina tad-demm bħal activated partial thromboplastin time (aPTT), activated clotting time (ACT) jew prothrombin time

(PT) / International Normalised Ratio (INR), testijiet fil-ħin tal-plażma jew fsada jew attivita` fibronolitika.

Fondaparinux ma jagħmilx cross reaction ma’ sera minn pazjenti bi tromboċitopenja indotta bl-

eparina.

li

m’g

 

Studji klinici

 

Prevenzjoni ta’ Eventi Tromboemboliinaliċi fil-Vini (VTE) f’pazjenti li għaddejjin minn kirurġija ortopedika maġġuri tal-partiċt’isfel tal-ġisem trattati sa’ 9 t’ ijiem

Il-programm kliniku ta’ fondaparinux kien diżinjat biex juri l-effikaċja ta’ fondaparinux għall- prevenzjoni ta’eventimeditromboemboliċi fil-vini (VTE), jiġifieri trombożi fil-vini fondi prossimali u tat- truf u emboliżmu pulmonari (PE) f’pazjenti għaddejjin minn kirurġija ortopedika maġġuri tal-parti t’isfel tal-ġisem bħal frattura fil-ġenb, kirurġija maġġuri fl-irkoppa jew kirurġija għal sostituzzjoni tal- ġenb. Iktar minn 8,000 pazjent (frattura fil-ġenb – 1,711, sostituzzjoni tal-ġenb -5,829, kirurġija maġġuri fl-irkoppa – 1,367) ġew studjati fi studji kliniċi kontrollati Fażi II u III. Fondaparinux 2.5 mg

darba kuljum mibdija 6-8 sigħat wara l-operazzjoni ġiet ipparagunata ma’ enoxaparin 40 mg darba Prodottkuljum mibdija 12-il siegħa qabel il-kirurġija, jew 30 mg darbtejn kuljum mibdija 12-24 siegħa wara

l-kirurġija.

F’ġabra ta’ analiżi ta’ dawn l-istudji, ir-reġimen tad-doża rakkomandata ta’ fondaparinux kontra enoxaparin ġiet assoċjata ma’ nuqqas sinifikattiv (54 % - 95 % CI, 44 %; 63 %) fir-rata ta’ VTE evalwata sa jum 11 wara l-kirurġija, irrispettivament mit-tip ta’ kirurġija li tkun saret. Il-maġġoranza ta’ l-eventi kienu jikkonsistu fil-parti l-kbira tagħhom minn DVT periferali, iżda l-inċidenza ta’ DVT prossimali kienet imnaqqsa b’mod sinifikanti wkoll. L-inċidenza ta’ VTE sintomatika, inkluż PE ma kienx differenti b’mod sinifikanti bejn il-gruppi ta’ trattament.

Fi studji ta’ tqabbil kontra enoxaparin 40 mg darba kuljum mibdi 12-il siegħa qabel l-operazzjoni, fsada maġġuri kienet osservata f’2.8 % tal-pazjenti trattati bid-doża rakkomandata ta’ fondaparinux, paragunati ma’ 2.6 % b’enoxaparin.

Prevenzjoni ta’ Eventi Tromboemboliċi fil-Vini (VTE) f’pazjenti għaddejjin minn kirurġija għal ksur tal-ġenb trattati sa 24 jum wara l-profilassi inizzjali ta’ ġimgħa 1

F’prova klinika randomized double-blind, 737 pazjent ġew trattati b’fondaparinux 2.5 mg darba kuljum għal 7 +/- 1 ġranet wara kirurġija għal frattura fil-ġenb. Fit-tmiem ta’ dan il-perijodu, 656 pazjent ġew magħżula b’mod randomised biex jirċievu fondaparinux 2.5 mg darba kuljum jew

skoperti b’eżami venografiku. Fondaparinux ipprovda wkoll tnaqqis sinifikanti fir-rata ta’ VTE sintomatiku (DVT, u/jew PE) [1(0.3 %0 vs 9 (2.7 %) pazjenti, rispettivament] inklużi żewġ PE fatali rrapurtati fil-grupp plaċebo. Fsada maġġuri , kollha f’siti kirurġiċi u mhux fatali, kienu osservati fi 8 pazjenti (2.4 %) trattati b’fondaparinux 2.5 mg ipparagunati ma’ 2 (0.6 %) bil-plaċebo.

Il-prevenzjoni ta’ Każi Trombo-emboliċi Venużi (VTE) f’ pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ta’ l-addomenu u li huma f’riskju għoli ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu, bħal pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ta’ kanċer ta’ l-addomenu

plaċebo għal 21+/-2 ġranet addizzjonali. Fondaparinux ipprovda tnaqqis sinifikanti fir-rata ġenerali ta’ VTE pparagunata ma’ plaċebo [3 pazjenti (1.4 %) vs 77 pazjent (35 %) rispettivament}.awtorizzatIl- maġġoranza (70/80) ta’ l-eventi VTE reġistrati kienu każijiet ta’ DVT mingħajr sintomi li kienu

Fi studju kliniku double-blind, 2927 pazjent kienu mgħotija, mingħajr ma ġew magħżula, fondaparinux 2.5 mg darba kuljum jew dalteparin 5000 IU darba kuljum, b’ injezzjoni waħda qabel l- operazzjoni ta’ 2500 IU u l-ewwel injezzjoni ta’ 2500 IU wara l-operazzjoni, għal 7 ± 2 ġranet. Il- postijiet prinċipali tal-kirurġija kienu fil-kolon/rektum, fl-istonku, fil-fwied, tneħħija tal-bużżieqa tal- marrara jew oħrajn fil-marrara. Disgħa u sittin fil-mija tal-pazjenti kellhom kirurġija għall-kanċer. Pazjenti li kellhom kirurġija uroloġika (minbarra tal-kliewi) jew ġinekoloġika, laparoskopika jew vaskulari ma kienux inklużi f’dan l-istudju.

ħadux F’dan l-istudju, l-inċidenza ta’ VTE totali b’ fondaparinuxm’gkien ta’ 4.6% (47/1027), meta mqabbel

ma’ 6.1% (62/1021) b’ dalteparin: reduzzjoni ta’ l- odds ratio [95%CI] = -25.8% [-49.7%, 9.5%]. Id-

differenza fir- rati ta’ VTE totali bejn il-gruppi ta’ trattament, li ma kienx statistikament sinifikanti, kien l-biċċa l-kbira minħabba tnaqqis f’ DVT fit-truf mhux sintomatiku. L-inċidenza ta’ DVT sintomatiku kien simili bejn il-gruppi ta’ trattamenti:li 6 pazjenti (0.4%) fil-grupp ta’ fondaparinux

meta mqabbel ma’ 5 pazjenti (0.3%) fil-grupp ta’ dalteparin. F’sub-grupp kbir ta’ pazjenti b’kirurġija

għall-kanċer (69% mill-pazjenti), ir-rata ta’ VTE kienet ta’ 4.7% fil-grupp ta’ fondaparinux, meta mqabbel ma’ 7.7% fil- grupp ta’ dalteparin.

Fsada maġġuri kienet osservata f’ 3.4% tal-pazjenti fil-grupp ta’ fondaparinux u f’ 2.4% fil-grupp ta’

dalteparin.

 

Il-prevenzjoni ta’ Każi Tromboinali-emboliċi Venużi (VTE) f’ pazjenti mediċi li huma f’riskju għoli

 

ċ

ta’ kumplikazzjonijiet ta’ trombo-emboliżmu minħabba nuqqas ta’ mobilita` waqt mard akut:

Fi studju klinikumedidouble-blind u randomised, 839 pazjent kienu trattati b’ fondaparinux 2.5mg darba kuljum jew bil-plaċebo għal 6 sa 14 il-ġurnata. Dan l-istudju inkluda pazjenti mediċi b’mard akut,

b’eta` ≥ 60 sena, li kienu mistennija li jkollhom bżonn mill-inqas erbat ijiem ta’ serħan fis-sodda, u li ddaħħlu l-isptar minħabba insuffiċjenza tal-qalb konġestiva NYHA klassi III/IV u / jew mard

Prodottrespiratorju akut u / jew mard akut infettiv jew ta’ infjammazzjoni. Fondaparinux naqqas sinifikament ir-rata sħiha ta’ VTE meta mqabbel ma’ l-plaċebo [18 -il pazjent (5.6%) vs 34 pazjenti (10.5%), rispettivament]. Il-maġġoranza tal-każi kienu DVT fit-truf mhux sintomatiku. Fondaparinux naqqas sinifikament ukoll ir-rata ta’ PE li kienu aġġudikati fatali [0 pazjenti (0.0%) vs 5 pazjenti (1.2%), rispettivament]. Fsada maġġuri kienet osservata f’pazjent (0.2%) f’kull grupp.

Trattament ta’ anġina mhux stabbli jew infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST (UA/NSTEMI)

OASIS 5 kien studju double-blind, mhux magħmul fuq bażi ta’ xi għażla, u biex juri li m’hemmx

inferjurità, bl-użu ta’ 2.5 mg fondaparinux taħt il-ġilda darba kuljum kontra 1 mg/kg enoxaparin taħt

il-ġilda darbtejn kuljum f’madwar 20,000 pazjent b’UA/NSTEMI. Il-pazjenti kollha ġew mogħtija

trattament mediku normali għal UA/NSTEMI, bi 34% minnhom operati b’PCI u 9% minnhom

inferjuri ta’ naħa waħda =0.003).

awtorizzat

b’CABG. It-tul medju ta’ trattament kien 5.5 jiem fil-każ tal-grupp fondaparinux u 5.2 jiem fil-każ

tal-grupp enoxaparin. Meta jkun sar PCI, il-pazjenti jkunu ħadu fondaparinux minn ġol-vini (pazjenti tal-fondaparinux) jew UFH minn ġol-vini b’aġġustament skond il-piż (pazjenti ta’ l-enoxaparin) bħala terapija addizzjonali, skond il-ħin ta’ l-aħħar doża taħt il-ġilda u l-użu ppjanat ta’ l-impeditur GP IIb/IIIa. L-eta’ medja tal-pazjenti kienet ta’ 67 sena, u madwar 60% kellhom mill-inqas 65 sena. Madwar 40% u 17% tal-pazjenti kellhom indeboliment ħafif tal-kliewi (tneħħija ta’ kreatinina ≥50 sa <80 ml/min) jew indeboliment moderat (tneħħija ta’ kreatinina ≥30 sa <50 ml/min), rispettivament.

L-aħħar riżultat konklussiv tal-proċess aġġudikat u primarju kien kompost ta’ mewt, infart mijokardijaku (MI) u iskemija rifrattarja (RI) fi żmien disgħat ijiem mill-għażla magħmula bla pjan. Mill-pazjenti tal-grupp fondaparinux, 5.8% esperjenzaw xi okkorrenza mad-9 jum meta mqabbla ma’ 5.7% tal-pazjenti fuq trattament b’enoxaparin (hazard ratio 1.01, 95% CI, 0.90, 1.13, valur p mhux

enoxaparin għal 2.9% fuq fondaparinux (hazard ratio 0.83, 95% CI, 0.71;0.97, p = 0.02). L-effetti fuq l-inċidenza ta’ MI u RI ma kienux statistikament differenti bejn il-grupp ta’ trattament b’fondaparinux u dak b’enoxaparin.

Mal-Jum 30, l-inċidenza ta’ l-imwiet mill-kawżi kollha tnaqqsetaduxsinifikament minn 3.5% fuq

 

m’g

Fid- 9 jum l-inċidenza ta’ ħruġ qawwi ta’ demm fil-każ ta’ħfondaparinux u fil-każ ta’ enoxaparin

kienet ta’ 2.1% u 4.1% rispettivament (hazard ratio 0.52, 95% CI, 0.44;0.61, p < 0.001).

li

 

Ir-riżultati dwar l-effikaċja u dawk fuq il-ħruġ qawwi ta’ demm kienu konsistenti fis-sottogruppi

kollha speċifikati minn qabel, bħall-anzjani, pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, tip ta’ impedituri ta’ l- aggregazzjoni tal-plejtlets li ntużaw flimkien (aspirina, thienopyridines jew impedituri ta’ GP IIb/IIIa).

Fis-sottogrupp ta’ pazjenti fuq trattamentinalib’fondaparinux jew enoxaparin li jkunu għamlu PCI, 8.8% u 8.2% ta’ pazjenti rispettivament, esperjenzaw mewt/MI/RI fi żmien 9 t’jiem mill-għażla li tkun saret bla pjan (hazard ratio 1.08, ċ95% CI, 0.92;1.27). F’dan is-sottogrupp, l-inċidenza ta’ ħruġ qawwi ta’

Trattament ta’ infart mijokardijaku b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI)

OASIS 6 kien studju double blind, mhux bażat fuq xi għażla ppjanata, li jassessja s-sigurta’ u l- effikaċja ta’ 2.5 mg fondaparinux kuljum, kontra kura normali (plaċebo 47% jew UFH(53%))

demm fil-każ ta’ fondaparinux u enoxaparin fid- 9 jum kienet ta’ 2.2% u 5% rispettivament (hazard ratio 0.43, 95%mediCI, 0.33; 0.57).

f’madwar 12000 pazjent bi STEMI. Il-pazjenti kollha ħadu trattamenti normali għal STEMI, inklużi ProdottPCI primarja (31%), sustanzi trombolitiċi (45% ) jew ebda reperfużjoni (24%). Mill-pazjenti trattati

b’sustanza trombolitika, 84% ħadu trattament b’aġent mhux speċifiku għal-fibrin (primarjament streptokinase). It-tul medju tat-trattament kien ta’ 6.2 jiem fuq fondaparinux. L-eta’ medja tal- pazjenti kienet ta’ 61 sena, u madwar 40% kellhom għall-inqas 65 sena. Madwar 40% u 14% tal- pazjenti kellhom, rispettivament, indeboliment ħafif tal-kliewi (tneħħija ta’ kreatinina ≥50 sa <80 ml/min) jew indeboliment moderat (tneħħija ta’ kreatinina ≥30 sa <50 ml/min).

L-aħħar riżultat konklussiv tal-proċess aġġudikat u primarju kien kompost ta’ mewt u MI(re-MI) rikorrenti fi żmien 30 jum mill-għażla magħmula bla pjan. L-inċidenza ta’ l-imwiet/re-MI fit- 30 jum tnaqqset sinifikament minn 11.1% fil-grupp ta’ kontroll għal 9.7% fil-grupp fondaparinux (hazard ratio 0.86, 95% CI, 0.77, 0.96, p = 0.008). Fl-istratum definit minn qabel li qabbel fondaparinux ma' plaċebo (i.e. pazjenti trattati b'sustanzi litiċi mhux speċifiċi għal-fibrin (77.3%), ebda reperfużjoni (22%), sustanzi litiċi speċifiċi għal-fibrin (0.3%), PCI primarja (0.4%), l-inċidenza ta’ mewt/re-MI f’Jum 30 tnaqqset sinifikament minn 14.0% fuq plaċebo għal 11.3% (hazard ratio 0.80, 95% CI, 0.69.

0.93, p = 0.003). Fl-istratum definit minn qabel li kkumpara fondaparinux ma’ UFH (pazjenti trattati b’PCI primarja (58.5%), sustanzi litiċi speċifiċi għal-fibrin (13%), sustanzi litiċi li mhumiex speċifiċi għal-fibrin (2.6%) u ebda reperfużjoni (25.9%), l-effetti ta’ fondaparinux u UFH fuq l-inċidenza ta’ mewt/re-MI f’Jum 30 ma kienux statistikament differenti: rispettivament, 8.3% vs 8.7% (hazard ratio 0.94, 95% CI, 0.79, 1.11 p = 0.460). Madankollu, f’dan l-istratum, fis-sottogrupp tal-popolazzjoni

indikata li kienu qegħdin jirċievu trombolitiċi jew ebda reperfużjoni (i.e. pazjenti li mhumiex qegħdin jgħaddu minn PCI primarja), l-inċidenza ta’ mewt/re-MI fit-30 jum tnaqqset sinifikamentawtorizzatminn 14.3% fuq UFH għal 11.5% b’fondaparinux (hazard ratio 0.79, 95% CI, 0.64, 0.98, p = 0.03).

L-inċidenza tal-mortalita’ mill-kawżi kollha fit-30 jum tnaqqset ukoll sinifikament minn 8.9% fil- grupp ta’ kontroll għal 7.8% fil-grupp fondaparinux (hazard ratio 0.87, 95% CI, 0.77; 0.98, p = 0.02). Id-differenza fil-mortalità kienet statistikament sinifikanti f’stratum 1 (komparatur plaċebo) imma mhux f’stratum 2 (komparatur UFH). Il-benefiċċji ta’ mortalita’ li ntwera fil grupp fondaparinux baqgħet hekk sa l-aħħar ta’ l-insegwiment fil-180 jum.

F’pazjenti li kienu rivaskularizzati b’sustanza trombolitika, fondaparinux naqqas l-inċidenza ta’ mewt/re-MI b’mod sinifikanti fit-30 jum minn 13.6% fil-grupp ta’ kontroll għal 10.9% (hazard ratio 0.79, 95%CI, 0.68;0.93, p = 0.003). Fost il-pazjenti li għall-bidu ma kienux riperfużi, l-inċidenza ta’ mewt/re-MI tnaqqset b’mod sinifikanti fit-30 jum minn 15% fil-grupp ta’ kontroll għal 12.1% fil-

ħadux Mad-9 jum, 1.1% ta’ pazjenti trattati b’fondaparinuxm’gu 1.4% tal-pazjenti taħt kontroll esperjenzaw

grupp fondaparinux (hazard ratio 0.79, 95% CI, 0.65;0.97, p = 0.023). F’pazjenti trattati b’PCI primarja l-inċidenza ta’ mewt/re-MI fit-30 jum ma kienitx statistikament differenti bejn iż-żewġ gruppi (6.0% fil-grupp fondaparinux kontra 4.8% fil-grupp ta’ kontroll; hazard ratio 1.26, 95% CI, 0.96, 1.66).

emorraġija qawwija. F’pazjenti li ħadu sustanza trombolitika, emorraġija qawwija seħħet f’1.3% tal-

pazjenti b’fondaparinux u f’2.0% f’pazjenti taħt kontroll. F’pazjenti li għall-bidu ma kienux riperfużi,

l-inċidenza ta’ emorraġija qawwija kienet ta’ 1.2% f’dawk fuq fondaparinux kontra 1.5% f’dawk taħt

 

 

li

kontroll. F’pazjenti li kienu fuq PCI primarja, l-inċidenza ta’ emorraġija qawwija kienet ta’ 1.0%

f’dawk fuq fondaparinux u 0.4% f’dawk taħt kontroll.

 

inali

 

Dak li nstab dwar effikaċja u r-riżultati dwar emorraġija qawwija kienu konsistenti fis-sottogruppi

speċifikati minn qabel, bħall-anzjani, pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, t-tip ta’ impedituri

konkomitanti kontra l-aggregazzjoni tal-plejtlets (aspirina, thienopyridines).

ċ

 

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

 

medi

 

 

Assorbiment

Wara dożaġġ subkutanju, fondaparinux huwa assorbit kompletament u malajr (biodisponibilità assoluta 100 %). Wara injezzjoni subkutanja waħda ta’ fondaparinux 2.5 mg lil suġġetti żgħar u f’saħħithom, konċentrazzjoni massima fil-plażma (medja Cmax = 0.34 mg/l) huwa ottenut 2 sigħat wara

d-doża. Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ nofs il-medja tal-valuri Cmax jintlaħqu 25 minuta wara d-

Prodottdoża.

F’suġġetti anzjani f’saħħithom, il-farmakokinetiċi ta’ fondaparinux huma linejari ta’ bejn 2 sa 8 mg mogħtija b’mod subkutanju. B’dożaġġ ta’ darba kuljum, livelli stabbli fil-plażma huma miksuba wara 3 sa 4 t’ijiem b’żieda ta’ 1.3-il darba fis-Cmax u AUC.

Stimi tal-parametri farmakokinetiċi medji fissi (CV %) ta’ fondaparinux f’pazjenti għaddejjin minn kirurġija għal sostituzzjoni tal-ġenb u li qed jirċievu Quixidar 2.5 mg darba kuljum huma: Cmax (mg/l)

– 0.39 (31 %), Tmax (h) – 2.8 (18 %) u Cmin (mg/l) -0.14 (56 %). F’pazjenti bi frattura fil-ġenb, assoċjata ma’ żieda fl-eta` tagħhom, il-konċentrazzjonijiet fissi ta’ fondaparinux fil-plażma huma:

Cmax (mg/l) – 0.50 (32 %), Cmin (mg/l) – 0.19 (58 %).

Distribuzzjoni

Popolazzjonijiet speċjali:

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ fondaparinux huwa limitat (7-11 litri). In vitro fondaparinux huwa marbut ħafna u speċifikament mal-proteina antitrombin b’mod dipendenti mad-doża u mal- konċentrazzjoni fil-plażma (98.6 % sa 97.0 % fil-firxa tal-konċentrazzjoni bejn 0.5 sa 2 mg/l). Fondaparinux ma jorbotx b’mod sinifikattiv ma’ proteini tal-plażma oħrajn, inklużi fattur 4 tal- plejtlets (PF4).

Peress illi fondaparinux ma jintrabatx b’mod sinifikanti ma’ proteini tal-plażma oħrajn minbarra ATIII, mhux mistennija l-ebda interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn li jikkawżaw spostament ta’ rbit ta’ proteini.

Metaboliżmu

Għalkemm mhux evalwati totalment, m’hemm l-ebda evidenza ta’ metaboliżmu ta’ fondaparinux u b’mod partikulari ma hemm l-ebda evidenza ta’ formazzjoni ta’ metaboli attivi.

Fondaparinux ma jinibixxix CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4) in vitro. Għalhekk fondaparinux mhux mistenni li jkollu interazzjoni ma’ prodotti mediċinali in vivo bl-inibizzjoni ta’ metaboliżmu medjat-CYP.

Eskrezzjoni/Eliminazzjoni

adux

awtorizzat

 

Il-half life ta’ l-eliminazzjoni (t1/2) hija madwar 17-il siegħa f’suġġetti f’saħħithom żgħażagħ u madwar 21 siegħa f’suġġetti anzjani f’saħħithom. 64 – 77 % ta’ fondaparinux huwa mneħħi mill- kilwa bħala sustanza mhux mibdula.

ħ Pazjenti pedjatriċi - Fondaparinux ma ġiex investigatm’gfuq din il-popolazzjoni.

Pazjenti anzjani - Il-funzjoni renali tista’ tonqos bl-età u għalhekk, il-ħila biex jitneħħa fondaparinux tista’ tkun imnaqqsa fl-anzjani. F’pazjenti >li75 sena li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, il-clearance tal-plażma ġiet stmata bħala 1.2 sa 1.4 drabi iktar baxxa milli f’pazjenti ta’ < 65 sena.

Indeboliment renali - Pparagunati ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali (clearance tal-krejatinina

> 80 ml/min), il-clearance tal-plażma hija minn 1.2 sa 1.4 drabi iktar baxxa f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina minn 50 sa 80 ml/min) u fuq medja ta’ darbtejn iktar baxxa

 

ċ

f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina minn 30 sa 50 ml/min).

F’indeboliment renali sever (clearance tal-krejatinina < 30 ml/min), il-clearance tal-plażma hi

 

medi

madwar 5 darbiet iktar baxxa milliinalimeta jkun hemm funzjoni renali normali. Valuri tal-half life

terminali assoċjati kienu 29 h fil-moderati u 72 h f’pazjenti b’indeboliment renali akut.

Sess - Ma ġew osservati l-ebda differenzi minħabba s-sess wara li sar aġġustament tal-piż tal-ġisem.

Razza - Differenzi farmakokinetiċi minħabba razza ma ġewx studjati prospettivament. Iżda, studji

Prodott

 

magħmula fuq suġġetti f’saħħithom Ażjatiċi (Ġappuniżi) ma wrewx profil farmakokinetiku differenti pparagunat ma’ suġġetti f’saħħithom Kawkasi. Bl-istess mod, ma ġewx osservati differenzi fil- clearance tal-plażma bejn pazjenti suwed u Kawkasi li kienu għaddejjin minn kirurġija ortopedika.

Piż tal-ġisem - Clearance tal-plażma b’fondaparinux tiżdied mal-piż tal-ġisem (9 % żieda għal kull 10 kg).

Indeboliment tal-fwied - Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux ma ġietx evalwata f’indeboliment tal- fwied.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Sentejn
Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn
Studji fuq l-annimali huma insuffiċjenti rigward l-effetti tossiku fuq is-sistema riproduttiva minħabba espożizzjoni limitata.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Sodium Chloride

Ilma għal injezzjonijiet

Hydrochloric acid

Sodium hydroxide

6.2

Inkompatibilitajiet

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

jablux miegħu, dan il-prodott

Jekk fondaparinux sodium jiġi miżjud ma’ saline 0.9% f’borħża aduxżgħira, għandu idejalment jingħata permezz ta’ infużjoni immedjatament, imma jista’ jinħażen f’temperatura ambjentali sa 24 siegħa.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Tiffriżahxm’g

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak lilihemm ġo fih

Tubu ċilindriku tal-ħġieġ Tip1 (1 ml) mehmuż b’ labra kalibru 27 ta’ 12.7 mm u magħluqa b’tapp planġer tal-bromobutyl jew chlorobutyl elastomer.

Quixidar huwa disponibbli f’daqsijiet ta’ pakketti ta’ 2, 7, 10 u 20 siringi mimlija lesti b’sistema ta’

sikurezza awtomatika blu. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop

kummerċjali.

 

inali

 

ċ

6.6 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi

 

medi

 

L-injezzjoni subkutanja hi amministrata fl-istess mod bħal siringa klassika. L-amministrazzjoni ġol-

vina għandha ssir minn ġo linja intravenuża diġà eżistenti, direttament jew permezz ta’ volum żgħir Prodott(25 ml jew 50 ml) ta’ 0.9% saline f’borża żgħira.

Soluzzjonijiet parenterali għandhom jiġu miflija għal frak u telf ta’ kulur qabel jingħataw.

Struzzjonijiet għal amministrazzjoni personali permezz ta’ injezzjoni sub-kutanja huma inklużi fil- fuljett ta’ tagħrif.

Is-sistema ta’ protezzjoni tal-labra tas-siringi mimlija lesti Quixidar giet diżinjata b’sistema ta’ sikurezza awtomatika biex tipproteġi minn feriti bil-labra wara l-injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2002 Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2007
9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TI
Glaxo Group Ltd Greenford Middlesex
UB6 0NN
Renju Unit

8. NUMRUI TA’

L-AWTORIZZAZZJONI
EU/1/02/206/001-004

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzat

ĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar

il-mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

m’g

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għal lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quixidar 5 mg/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa mimlija lesta

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija lesta fiha 5mg ta’ fondaparinux sodium f’ 0.4 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Sustanza(i): Kull doża fiha anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium.

awtorizzat

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni huwa likwidu ċar u mingħajr kulur għal ftit safrani.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

It-trattament ta’ Trombożi akuta f’Vina Fonda (DVT) u t-trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari (PE)

 

 

m’g

akut, ħlief f’pazjenti li huma emodinamikament instabli jew f’pazjentiaduxli għandhom bżonn tromboliżi

jew embolektomija.

 

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

li

 

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hija ta’ 7.5 mg (f’ pazjenti b’piż ta’ ≥ 50, ≥ 100 kg) darba

kuljum li tingħata b’injezzjoni subkutanja. Għal pazjenti b’ piż ta’ < 50 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 5 mg. Għal pazjenti b’ piż ta’inali> 100 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 10 mg.

It-trattament għandu jitkompla għal mill-inqas 5 t’ijiem u sakemm antikoagulazzjoni adekwata b’antikoagulant orali tkun stabbilitaċ b’mediċina orali (International Normalised Ratio 2 sa 3). Trattament fl’istess ħin b’ antikoagulant orali għandu jinbeda malajr kemm jista’ jkun u s-soltu fi żmien 72 siegħa.mediIl-tul medju tat-trattament fi studji kliniċi kien ta’ 7 t’ijiem u l-esperjenza klinika mit-trattament għal aktar minn 10 t’ijiem hija limitata.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani - M’hemmx bżonn aġġustament fid-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ Prodottfondaparinux f’pazjenti ≥ 75 sena għaliex il-funzjoni renali tonqos bl-eta` (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi - Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4).

M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti li għandhom kemm piż tal-ġisem għoli (> 100 kg) kif ukoll indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina 30-50 ml/min). F’dan is-sub-grupp, wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata, meta bażata fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis tad-doża għal 7.5 mg kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Fondaparinux m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (clearance tal-krejatinina < 30ml/min) (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied - M’hemmx bżonn aġġustament tad-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied. (ara sezzjoni 4.4)

Popolazzjonijiet pedjatriċi - Fondaparinux mhux rakkomandat għall-użu fi tfal ta’ taħt is-17-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sikurezza u l-effikaċja.

Metodu ta’ amministrazzjoni

Fondaparinux huwa amministrat permezz ta’ injezzjoni subkutanja fonda waqt li l-pazjent ikun mindud. Il-postijiet ta’ amministrazzjoni għandhom jalternaw bejn il-membrana ta’ l-addome

anterolaterali tax-xellug u tal-lemin u posterolaterali tax-xellug u tal-lemin. Biex tevita telf tal-prodott mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l-arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tul kollu tal-labra għandu jiġi inserit b’mod perpendikulari f’tinja tal- ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej; it-tinja tal-ġilda għandha tinżamm matul l-injezzjoni.

Għal aktar struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi ara sezzjoni 6.6.

awtorizzat

4.3Kontra-indikazzjonijiet

-

 

adux

Sensittività eċċessiva għal fondaparinux jew għal xi sustanzi mhux attivi

-

Fsada attiva li tkun klinikament sinifikattiva

 

- Endokardite akuta kawżata minn batterji

- Indeboliment sever tal-kliewi definit bi clearance tal-krejatinina ta’ < 30 ml/min.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu ħ

Fondaparinux huwa intenzjonat għall-użu subkutanjum’gbiss. Tinjettax fil-muskoli.

Hemm esperjenza limitata mit-trattament b’ fondaparinux f’pazjenti li m’humiex stabbli

 

 

li

emodinamikament u m’hemm l-ebda esperjenza f’pazjenti li għandhom bżonn tromboliżi,

embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-vena cava.

Emorraġija

inali

 

 

 

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’riskju ogħla ta’ emorraġija, bħal dawk b’mard ta' fsada kemm konġenitali jew akkwistati (es. għadd ta’ plejtlets < 50,000/ mm3), mard gastro- intestinali ulċerattiv attiv u emorraċ ġija riċenti fil-kranju jew ftit wara kirurgija fil-moħħ, is-sinsla jew l-għajnejn u fi gruppi speċjali ta’ pazjenti li jissemmew hawn taħt.

Bħal kull antikoagulantmediieħor, fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti li għaddew minn kirurġija riċenti (< 3 t’ijiem) u jintuża biss meta jiġi stabbilit emostasi kirurġiku.

Aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija m’għandhomx jiġu amministrati flimkien ma’ fondaparinux. Dawn l-aġenti jinkludu desirudin, aġenti fibrinolitiċi, antagonisti ta’ riċetturi GP

ProdottIIb/IIIa, heparin, heparinoids, jew Heparin ta’ Piż Molekulari Baxx (LMWH). Waqt trattament ta’ VTE, f’istess ħin għandha tingħata terapija b’antagonista ta’ vitamina K skond l-informazzjoni f’ Sezzjoni 4.5. Mediċini oħra kontra l-plejtlets (acetylsalicylic acid, dipyridamole, sulfinpyrazone, ticlopidine jew clopidogrel), u NSAIDs għandhom jintużaw b’attenzjoni. Fil-każ li jkun essenzjali li jingħataw flimkien, jkun hemm bżonn ta’ osservazzjoni mill-qrib.

Anestesija Spinali / Epidurali

F’pazjenti li jieħdu fondaparinux għal trattament ta’ VTE u mhux bħala profilassi, m’għandiex tintuża anestesija spinali/epidurali fil-każ ta’ kirurġija.

Pazjenti anzjani

In-nies anzjani huma f’riskju akbar li jitilfu d-demm. Il-funzjoni renali ġeneralment tonqos bl-eta`, u għalhekk pazjenti anzjani jistgħu jkollhom eliminazzjoni mnaqqsa u esponiment akbar ta’ fondaparinux (ara sezzjoni 5.2). Każi ta’ fsada f’pazjenti li kellhom < 65 sena, 65-75 sena u > 75 sena,

li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fit-trattament ta’ DVT jew PE u kienu ta’ 3.0 %, 4.5 % and 6.5 %, rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.5%, 3.6 % u 8.3 % rispettivament, u l- każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ UFH fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 5.5%, 6.6 % and 7.4 % rispettivament. Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti anzjani (ara sezzjoni

4.2).

L-esperjenza klinika hija limitata f’pazjenti b’ piż < 50 kg. Fondaparinux f’doża ta’ 5mg kuljum għandu jintuża b’attenzjoni f’ dan il-grupp ta’ pazjenti (ara sezzjoni 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

Żieda fl-indeboliment tal-kliewi iżid ir-riskju ta’ fsada. Huwa magħruf li fondaparinux jitneħħa fil-

biċċa l-kbira mill-kliewi. Każi ta’ fsada f’pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif, indeboliment renali moderat u indeboliment renali sever, li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fi trattament ta’ DVT jew PE, kienu ta’ 3.0 % (34/1132), 4.4 % (32/733), 6.6% (21/318), u 14.5 % (8/55),

rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.3% (13/559), 4.6% (17/368), 9.7%

(14/145) u 11.1% (2/18), rispettivament, u l-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’

Piż tal-ġisem baxxawtorizzat

eparina mhux frazzjonata fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 6.9% (36/523), 3.1% (11/352), 11.1% (18/162) and 10.7% (3/28), rispettivament.

Fondaparinux huwa kontra-indikat f’indeboliment renali sever (clearance tal- krejatinina < 30ml/min)

u jrid jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti f’indeboliment renali moderat (clearance tal- krejatinina 30-50

 

m’g

ml/min). It-tul tat-trattament m’ għandux jiżboq dak studjat waqtaduxil-prova klinika (medda ta’ 7 t’ijiem)

(ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2).

ħ

M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti li għandhom kemm piż għoli (>100 kg), kif ukoll indeboliment renali moderat (clearance tal-likrejatinina 30-50 ml/min). Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata meta bażata fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis fid-doża għal 7.5 mg kuljum, (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment sever tal- fwied

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied għaliex hemm

 

ċ

riskju ogħla ta’ fsada minħabba nuqqas ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

 

medi

Pazjenti bi tromboċitopenja indottainalibl’ Eparina

Fondaparinux ma jintrabatx ma’ l-fattur 4 tal-plejtlets u ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’

Tromboċitopenja Indotta bl’ Eparina (HIT) tat-tip II. L-effikaċja u s-sigurta` ta’ fondaparinux ma

ġewx studjati formalment f’pazjenti b’ HIT tat-tip II.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu

Prodott

 

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Ir-riskju ta’ fsada jiżdied bl-amministrazzjoni konkomitanti ta’ fondaparinux u aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (ara sezzjoni 4.4).

F’ studji kliniċi li saru b’ fondaparinux, antikoagulanti li jittieħdu mill-ħalq (warfarin) ma kellhom ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl- istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq l-attivita` ta’ l-osservazzjoni ta’ antikoagulazzjoni (INR) ta’ warfarin.

Inibituri tal-plejtlets (acetylsalicylic acid), NSAIDs (piroxicam) u digoxin ma kellhomx effett fuq il- farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl-istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq il-ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) waqt

trattament b’ acetylsalicylic acid jew piroxicam, u lanqas fuq il-farmakokinetika ta’ digoxin fi stat fiss.

4.6 Tqala u Treddigħ

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ fondaparinux waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem m’humiex awtorizzat

biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas u żvilupp wara t-twelid. Fondaparinux m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Fondaparinux jitneħħa fil-ħalib tal-far imma m’hemmx tagħrif dwar l-eskrezzjoni ta’ fondaparinux fil- ħalib tas-sider fil-bniedem. It-treddiegħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ fondaparinux. Fit- tarbija l-assorbiment mill-ħalq huwa improbabli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurta’ ta’ fondaparinux 2.5 mg ġiet evalwata f’2,517 pazjent li kienu fuq trattament b’ fondaparinux għal medja ta’ 7 t’ijiem għal Trombo-Emboliżmu Venuż. L-effetti mhux mixtieqa li żjed komuni kienu kumplikazzjonijiet ta’ fsada (ara sezzjoni 4.4).

L-effetti mhux mixtieqa li ġew irrapurtati mill-investigatur bħala dawk li ta’ l-inqas għandhom

 

 

 

 

 

m’g

possibilment x’jaqsmu ma’ fondaparinux huma rranġati f’kull gruppaduxta’ frekwenza (komuni ħafna:

1/10; komuni: ≥1/100 sa < 1/10; mhux komuni: ≥ 1/1,000 saħ≤ 1/100; rari: ≥ 1/10,000 sa ≤1/1,000;

 

rari ħafna ≤1/10,000) u fis-sistema tal-klassifika tal-organi, bil-gravita` ta’ l-effett mhux mixtieq

 

dejjem jonqos.

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi fid-

Effetti mhux mixtieqa f’pazjenti fuq trattament

 

 

database MedDRA

 

 

 

għal VTE1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

Komuni: fsada (gastro-intestinali, ematurja,

 

 

 

ematoma, epistaxis, emoptisis, emorraġija uteru-

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

vaġinali, emartrosis, okulari, purpura, tbenġil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: anemija, tromboċitopenja

 

 

 

 

 

 

Rari: fsada oħra (epatika, retroperitonjali,

 

 

 

 

 

 

intrakranja/intraċerebrali), tromboċitemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distubi fis-sistema immuni

 

 

Rari:reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Rari: żieda fin-nitroġenu mhux minn proteini (Npn)2

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Rari: sturdament

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Mhux komuniħ: dardir, rimettar

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Mhux komuni: funzjoni abnormali tal-fwied

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

 

li

 

 

 

 

 

 

Rari: raxx bi ħmura

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’

 

Mhux komuni: uġigħ, edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Rari: reazzjoni fil-post ta’ injezzjoni

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Effetti mhux mixtieqa iżolati ma kienux kunsidrati ħlief meta kienu relevanti f’mod mediku.

(2) Npn iffisser nitroġenu mhux minn proteini bħal urea, aċidu uriku, amino aċidi, etc.

Prodott4.9 Doża eċċessiva

Dożi ta’ fondaparinux akbar minn dawk rakkomandati jistgħu jwasslu għal riskju ogħla ta’ fsada. M’hemmx antidotu għal fondaparinux.

Doża eċċessiva assoċjata ma’ kumplikazzjonijiet ta’ fsada għandhom iwasslu għal waqfien tat- trattament u biex tinstab il-kawża primarja. Għandu jitqies l-bidu ta’ trattament addattat bħal emastasi kirurġiku, tibdil ta’ demm, trasfużjoni ta’ plażma ġdida u plażmafereżi.

Effetti farmakodinamiċi
Kategorija farmakoterapewtika: mediċina kontra t-trombożi Kodiċi ATC: B01AX05
5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU
5.1 Tagħrif farmakodinamiku

(antitrombin). Meta fondaparinux jeħel seletivament ma’ antitrombin, huwa jsaħħaħ (għal madwar 300 darba) in-newtralizzazzjoni naturali ta’ Fattur Xa permezz ta’ antitrombin. In-newtralizzazzjoni ta’ Fattur Xa jinterrompi l-katina ta’ reazzjonijiet fil-koagulazzjoni tad-demm u jinibixxi kemm il- formazzjoni ta’ trombin u l-iżvilupp ta’ trombus. Fondaparinux ma’ jinattivax trombin (Fattur II attivat) u m’għandux effett fuq il-plejtlets.

Fondaparinux huwa inibitur sintetiku u selettiv ta’ Fattur X attivat (Xa). L-attivita`awtorizzatkontra t-trombożi ta’ fondaparinux huwa riżultat ta’ l-inibizzjoni selettiva ta’ Fattur Xa medjat minn antitrombin III

Fid-doza li tintuża fit-trattament, fondaparinux m’għandux effett klinikament relevanti fuq testijiet tal- koagulazzjoni ta’ rutina bħal activated partial thromboplastin time (aPTT), activated clotting time (ACT) jew prothrombin time (PT) / International Normalised Ratio (INR) fuq il- plażma, u lanqas il- ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) jew l-attivita` fibrinolitika. F’dożi ogħla, jista’ jkun hemm tibdil moderati f’ aPTT. Fid-doża ta’ 10 mg użata f’ studji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellux

effett sinifikanti fuq l-attivita` antikoagulanti (INR) ta’ warfarin.ħadux

Fondaparinux ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’ tromboċitopenja indotta bl’eparina.

Studji kliniċi

Il-programm kliniku ta’ fondaparinux fi trattament ta’ Tromboemboliżmu Venuż kien iddiżinjat biex

juri l-effikaċja ta’ fondaparinux fit-trattament ta’ trombożi f’ vina fonda (DVT) u emboliżmu

 

m’g

pulmonari (PE). Iżjed minn 4874 pazjent kienu studjati f’studji kliniċi kontrollati f’ Fażi II u III.

li

 

Trattament ta’ Trombożi f’VinainaliFonda

Fi studju kliniku double-blind u randomised, f’pazjenti b’dijagnożi konfermata ta’ DVT sintomatika akuta, fondaparinux 5 mg (piċż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ enoxaparin sodium 1 mg/kg SC darbtejn kuljum. Total ta’ 2192 pazjent kienu trattati;medifiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 26 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġ ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari fid-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE

fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ Prodottenoxaparin (rati ta’ VTE 3.9% u 4.1%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.1% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.2% fil-pazjenti fuq enoxaparin.

Trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari

Studju kliniku open-label u randomised kien magħmul fuq pazjenti b’ PE sintomatiku akut. Id- dijanjosi kien konfermat b’ testijiet oġġettivi (skan tal-pulmun, anġjografija pulmonari jew CT skan spirali). Pazjenti li kellhom bżonn tromboliżi, embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-vena cava kienu esklużi. Pazjenti li ntgħażlu bla ħsieb jista’ jkun li ġew trattati qabel b’UFH waqt il-fażi ta’ screening iżda ġew esklużi pazjenti trattati għal iżjed minn 24 siegħa b’doża terapewtika ta’ antikoagulant jew pazjenti li kellhom pressjoni għolja mhux kontrollata. Fondaparinux 5 mg (piż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ l- eparina mhux frazzjonata IV bolus (5000IU) segwit minn infużjoni IV kontinwu li kien aġġustat biex

jinżamm 1.5-2.5 darbiet l-valur ta’ kontrol aPTT. Total ta’ 2184 pazjent kienu trattati; fiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 22 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġt ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K li s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90 ± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari tad-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ enoxaparin (rati ta’ VTE 3.8% u 5.0%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.3% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.1% fil-pazjenti fuq heparin mhux frazzjonat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

milligrammi (mg).

awtorizzat

Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux sodium hija miġbura minn konċentrazzjonijiet ta’ fondaparinux

fil-plażma mkejlin permezz ta’ attivita` kontra fattur Xa. Fondaparinux biss jista’ jintuża biex

jikkalibra l-assay li jkejjel l-attivita` kontra fattur Xa ( l-istandard internazzjonali ta’ heparin jew LMWH humiex tajbin għal dan l-użu). Għalhekk, il-konċentrazzjoni ta’ fondaparinux tidher bħala

Assorbimentadux

Wara li jittieħed minn taħt il-ġilda, fondaparinux huwa assorbit kompletament u malajr

(biodisponibilita` assoluta ta’ 100%). Wara doża waħda subkutanja ta’ Quixidar 2.5 mg f’persuni

żagħżagħ u f’saħħithom, l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (medja Cmax = 0.34 mg/l) intlaħħqet

id-doża.

m’g max

ħ

sagħtejn wara d-doża. Konċentrazzjonijiet ta’ nofs il-medja Cmax intlaħħqet 25 minuta wara li ttieħdet

F’pazjenti anzjani f’saħħithom, il-farmakokinetika ta’ fondaparinux b’injezzjoni subkutanja hija

 

li

linejari fil-medda ta’ 2 sa 8 mg. Meta tibda tittieħed id- doża darba kuljum, livelli fissi fil-plażma

jintlaħqu wara 3 sa 4 t’ijiem, b’żieda ta’ 1.3 darba iżjed f’ C u AUC.

inali

 

L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija tat-tibdil fil-għadma tal- ġenbejn li jieħdu Quixidar 2.5mg kuljum huma: Cmax (mg/l) - 0.39 (31%), Tmax (s) - 2.8 (18%) u Cmin (mg/l) -0.14 (56%). F’pazjenti bi ksur fil-għadma tal-ġenbejn, marbuta ma’ l-eta` avvanzatiċtagħhom, il-konċentrazzjonijiet fissi fil-plażma ta’ fondaparinux kienu

ta’: Cmax (mg/l) - 0.50 (32%), Cmin (mg/l) - 0.19 (58%).

Fit-trattament ta’mediDVT u PE, f’ pazjenti li jieħdu fondaparinux 5 mg (piż <50 kg), 7.5 mg (piż 50-100 kg inklużi), u 10 mg (piż >100 kg) kuljum, kien hemm esponiment simili f’kull kategorija ta’ piż meta

d-dożi ta’ kuljum kienu aġġustati għall- piż. L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti b’ VTE fuq id-dożaġġ propost ta’ fondaparinux huma: Cmax (mg/l) - 1.41

(23 %), Tmax (s) – 2.4 (8%) u Cmin (mg/l) -0.52 (45 %). Il-ħames u l-ħamsa u disgħin percentiles Prodottassoċjati kienu, rispettivament, 0.97 and 1.92 for Cmax (mg/l), u 0.24 u 0.95 għal Cmin (mg/l).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ fondaparinux huwa limitat (7-11 litri). In vitro, fondaparinux jeħel ħafna u speċifikament ma’ l- proteina antitrombin u jilħaq konċentrazzjonijiet fil-plażma li jiddependi mid-doża (98.6% sa 97.0% fil-medda ta’ konċentrazzjonijiet minn 0.5 sa 2 mg/l). Fondaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini tal-plażma oħrajn, bħal fattur 4 tal-plejtlets (PF4).

Peress li fonaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini fil-plażma għajr antitrombin, mhux mistenni li jkun hemm xi effett fuq mediċinali oħra għax jieħu post oħrajn biex jeħel ma’ l- proteini.

Metaboliżmu

Għalkemm ma ġiex studjat bi sħiħ, m’hemm ebda evidenza li fondaparinux jiġi metaboliżżat u partikolarment li jifformaw xi prodotti tal-metaboliżmu attivi.

Gruppi ta’ nies speċjali:
Pazjenti pedjatriċi: fondaparinux ma ġiex studjat f’dan il-grupp.

In vitro, fondaparinux ma inibixxix CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4). Għalhekk, mhux mistenni li in vivo fondaparinux ma jaqbilx ma xi prodotti mediċinali oħra minħabba l-inibizzjoni ta’ metaboliżmu medjat minn CYP.

Eskrezzjoni/ Eliminazzjoni

awtorizzat

Il-half-life ta’ eliminazzjoni (t½) huwa ta’ madwar 17 il-siegħa f’persuni żagħżagħ f’saħħithom u madwar 21 siegħa f’ persuni anzjani f’saħħithom. Sa 64-77% ta’ fondaparinux jitneħħa mill-kliewi f’forma mhux mibdula.

Pazjenti anzjani - L-eliminazzjoni ta’ fondaparinux f’anzjani jitnaqqas għaliex il-funzjoni renali tonqos biż-żmien. F’pazjenti > 75 sena li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, u fuq fondaparinux

2.5 mg darba kuljum, l-estimu tal-clearance tal-plażma kienu minn 1.2 sa 1.4 l-darba iżjed baxx minn dak ta’ pazjenti < 65 sena. L-istess huwa osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Indeboliment renali - Il-clearance tal-plażma hija minn 1.2 sa 1.4 l-darba inqas f’pazjenti b’ indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina minn 50 sa 80 ml/min) u medja ta’ darbtejn inqas

f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina minn 30 sa 50 ml/min), meta

mqabbla ma pazjenti b’funzjoni renali normali (clearance tal-krejatinina > 80 ml/min), li jgħaddu

minn kirurġija ortopedika u fuq fondaparinux 2.5 mg kuljum. F’indeboliment renali serju (clearance

tal-krejatinina < 30 ml/min), il-clearance fil-plażma huwa bejn aduxwieħed u ieħor 5 darbiet izjed baxx

minn dak f’ funzjoni renali normali. Il-valuri assoċjati ma’ħhalf-life terminali kienu ta’ 29 siegħa f’

indeboliment renali moderat u 72 siegħa f’ pazjenti b’indeboliment renali serju. L-istess huwa

osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Piż tal-ġisem - Il-clearance tal-plażma ta’ fondaparinux jiżdied ma’ l- piż (żieda ta’ 9% kull 10 kg)

li

m’g

Sess - Ma dehrux differenzi fis-sessi, wara li kien hemm arranġamenti għall- piż tal-ġisem.

Razza - Id-differenzi farmakokinetiċi minħabba r-razza ma ġewx studjati b’mod prospettiv.

Madanakollu, studji li saru fuq persuni f’saħħithom Asjatiċi (Jappuniżi) ma wrewx profil

farmakokinetiku differenti meta mqabbla ma’ persuni Kawkasi f’saħħithom. Ma nstabux differenzi

fil-clearance tal-plażma bejn pazjentiinalisuwed u Kawkasi li għamlu kirurġija ortopedika.

 

ċ

Indeboliment tal-fwied - Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux ma’ ġietx studjata f’indeboliment tal-

fwied.

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

medi

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika u effett

tossiku fuq il-ġeni, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji fuq l-effett tossiku minn dożi

Prodottripetuti u fuq is-sistema riproduttiva, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin iżda ma provdew ebda dokumentazzjoni adekwati fuq marġini ta’ sigurta` minħabba esponiment limitat fuq l-ispeċi ta’

l-annimali.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjoni

Aċidu idrokloriku

Idrossidu tas-sodju

6.2 Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

awtorizzat

3 snin

 

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tiffriżax

adux

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

Tubu ċilindriku tal-ħġieġ Tip1 (1 ml) mehmuż b’ labra kalibruħ27 ta’ 12.7 mm u magħluqa b’tapp

planġer tal-bromobutyl jew chlorobutyl elastomer.

 

Quixidar 5 mg/0.4 ml jinstab f’pakketti ta’ 2, 7, 10, u 20 siringi mimlija lesti b’ sistema awtomatika

ta’ sigurta’ oranġjo. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

 

 

li

m’g

6.5 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi

L-injezzjoni subkutaneja tittieħed bl-istess mod ta’ siringa klassika.

Soluzzjonijiet li jittieħdu b’injezzjoni għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u telf ta’ kulur

qabel ma’ jittieħdu.

inali

 

 

 

ċ

 

 

L-istruzzjonijiet biex wieħed ikun jista’ jieħu hu stess l-injezzjoni huma mniżżlin fil-Fuljett ta’

Tagħrif.

 

 

 

Is-siringa mimlijamedilesta ta’ Quixidar hija diżinjata b’ sistema protettiva tal-labra awtomatika biex Prodotttevita li wieħed jittaqqab bi żball wara l-injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Din il-mediċina hija għall-użu ta’ darba biss.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Renju Unit

35

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/02/206/009-011, 018

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2002

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Soluzzjoni għall-injezzjoni.
Is-soluzzjoni huwa likwidu ċar u mingħajr kulur għal ftit safrani.
Għal lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quixidar 7.5 mg/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa mimlija lesta

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija lesta fiha 7.5mg ta’ fondaparinux sodium f’ 0.6 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Sustanza(i): Kull doża fiha anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium.

awtorizzat

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

jew embolektomija.

 

 

adux

 

 

ħ

It-trattament ta’ Trombożi akuta f’Vina Fonda (DVT) u t-trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari (PE)

akut, ħlief f’pazjenti li huma emodinamikament instabli jew f’pazjenti li għandhom bżonn tromboliżi

 

 

m’g

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

li

 

 

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hija ta’ 7.5 mg (f’ pazjenti b’ piż ta’ ≥ 50, ≥ 100 kg) darba kuljum li tingħata b’injezzjoni subkutanja. Għal pazjenti b’ piż ta’ < 50 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 5 mg. Għal pazjenti b’ piż ta’ > 100 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 10 mg.

It-trattament għandu jitkompla ginaliħal mill-inqas 5 t’ijiem u sakemm antikoagulazzjoni adekwata b’antikoagulant orali tkun stabbilita b’mediċina orali (International Normalised Ratio 2 sa 3). Trattament f’istess ħin b’ antikoagulantċ orali għandu jinbeda malajr kemm jista’ jkun u s-soltu fi żmien 72 siegħa. Il-tul medju tat-trattament fi studji kliniċi kien ta’ 7 t’ijiem u l-esperjenza klinika mit-trattament gmediħal aktar minn 10 t’ijiem hija limitata.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani - M’hemmx bżonn aġġustament fid-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’

fondaparinux f’pazjenti ≥ 75 sena għaliex il-funzjoni renali tonqos bl-eta` (ara sezzjoni 4.4). ProdottIndeboliment tal-kliewi - Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti

b’indeboliment moderat tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4).

M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti li għandhom kemm piż tal-ġisem għoli (> 100 kg) kif ukoll indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina 30-50 ml/min). F’dan is-sub-grupp, wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata, meta bażata fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis tad-doża għal 7.5 mg kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Fondaparinux m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (clearance tal-krejatinina < 30ml/min) (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied - M’hemmx bżonn aġġustament tad-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied. (ara sezzjoni 4.4)

-
-
-
-
Għal aktar struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi ara sezzjoni 6.6.

Popolazzjonijiet pedjatriċi - Fondaparinux mhux rakkomandat għall-użu fi tfal ta’ taħt is-17-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sikurezza u l-effikaċja.

Metodu ta’ amministrazzjoni

Fondaparinux huwa amministrat permezz ta’ injezzjoni subkutanja fonda waqt li l-pazjent ikun mindud. Il-postijiet ta’ amministrazzjoni għandhom jalternaw bejn il-membranaawtorizzatta’ l-addome anterolaterali tax-xellug u tal-lemin u posterolaterali tax-xellug u tal-lemin. Biex tevita telf tal-prodott

mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l-arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tul kollu tal-labra għandu jiġi inserit b’mod perpendikulari f’tinja tal- ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej; it-tinja tal-ġilda għandha tinżamm matul l-injezzjoni.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal fondaparinux jew għal xi sustanzi mhux attivi

Fsada attiva li tkun klinikament sinifikattiva

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għallħ-użuadux

Endokardite akuta kawżata minn batterji

Indeboliment sever tal-kliewi definit bi clearance tal-krejatinina ta’ < 30 ml/min.

Fondaparinux huwa intenzjonat għall-użu subkutanjum’gbiss. Tinjettax fil-muskoli.

Emorraġija

Hemm esperjenza limitata mit-trattament b’ fondaparinux f’pazjenti li m’humiex stabbli emodinamikament u m’hemm l-ebda esperjenza f’pazjenti li għandhom bżonn tromboliżi, embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-venalicava.

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’riskju ogħla ta’ emorraġija, bħal dawk b’mard ta' fsada kemm konġenitali jew akkwistati (es. għadd ta’ plejtlets < 50,000/ mm3), mard gastro- intestinali ulċerattiv attiv u emorraġija riċenti fil-kranju jew ftit wara kirurgija fil-moħħ, is-sinsla jew

ċ

 

l-għajnejn u fi gruppi speċjali ta’ pazjenti li jissemmew hawn taħt.

medi

 

Bħal kull antikoagulant ieħor, fondaparinuxinali

għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti li għaddew minn

kirurġija riċenti (< 3 t’ijiem) u jintuża biss meta jiġi stabbilit emostasi kirurġiku.

Aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija m’għandhomx jiġu amministrati flimkien ma’ fondaparinux. Dawn l-aġenti jinkludu desirudin, aġenti fibrinolitiċi, antagonisti ta’ riċetturi GP

IIb/IIIa, heparin, heparinoids, jew Heparin ta’ Piż Molekulari Baxx (LMWH). Waqt trattament ta’ ProdottVTE, f’istess ħin għandha tingħata terapija b’antagonista ta’ vitamina K skond l-informazzjoni f’ Sezzjoni 4.5. Mediċini oħra kontra l-plejtlets (acetylsalicylic acid, dipyridamole, sulfinpyrazone,

ticlopidine jew clopidogrel), u NSAIDs għandhom jintużaw b’attenzjoni. Fil-każ li jkun essenzjali li jingħataw flimkien, jkun hemm bżonn ta’ osservazzjoni mill-qrib.

Anestesija Spinali / Epidurali

F’pazjenti li jieħdu fondaparinux għal trattament ta’ VTE u mhux bħala profilassi, m’għandiex tintuża anestesija spinali/epidurali fil-każ ta’ kirurġija.

Pazjenti anzjani

In-nies anzjani huma f’riskju akbar li jitilfu d-demm. Il-funzjoni renali ġeneralment tonqos bl-eta`, u għalhekk pazjenti anzjani jistgħu jkollhom eliminazzjoni mnaqqsa u esponiment akbar ta’ fondaparinux (ara sezzjoni 5.2). Każi ta’ fsada f’pazjenti li kellhom < 65 sena, 65-75 sena u > 75 sena, li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fit-trattament ta’ DVT jew PE u kienu ta’ 3.0 %, 4.5 % and 6.5 %,

and 7.4 % rispettivament. Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.2).

Piż tal-ġisem baxx

L-esperjenza klinika hija limitata f’pazjenti b’ piż < 50 kg. Fondaparinux f’doża ta’ 5mg kuljum għandu jintuża b’attenzjoni f’ dan il-grupp ta’ pazjenti (ara sezzjoni 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.5%, 3.6 % u 8.3awtorizzat% rispettivament, u l- każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ UFH fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 5.5%, 6.6 %

Żieda fl-indeboliment tal-kliewi iżid ir-riskju ta’ fsada. Huwa magħruf li fondaparinux jitneħħa fil- biċċa l-kbira mill-kliewi. Każi ta’ fsada f’pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif, indeboliment renali moderat u indeboliment renali sever, li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fi trattament ta’ DVT jew PE, kienu ta’ 3.0 % (34/1132), 4.4 % (32/733), 6.6% (21/318), u 14.5 % (8/55), rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.3% (13/559), 4.6% (17/368), 9.7%

 

ħ

(14/145) u 11.1% (2/18), rispettivament, u l-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’

eparina mhux frazzjonata fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 6.9% (36/523), 3.1% (11/352), 11.1%

(18/162) and 10.7% (3/28), rispettivament.

m’g

adux

 

Fondaparinux huwa kontra-indikat f’indeboliment renali sever (clearance tal- krejatinina < 30ml/min)

u jrid jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti f’indeboliment renali moderat (clearance tal- krejatinina 30-50 li

ml/min). It-tul tat-trattament m’ għandux jiżboq dak studjat waqt il-prova klinika (medda ta’ 7 t’ijiem) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2).

M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti li għandhom kemm piż għoli (>100 kg), kif ukoll indeboliment renali moderat (clearance tal- krejatinina 30-50 ml/min). Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata meta bażata

 

ċ

fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis fid-doża għal 7.5 mg kuljum, (ara sezzjoni 4.2).

 

medi

inali

Indeboliment sever tal- fwied

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied għaliex hemm

riskju ogħla ta’ fsada minħabba nuqqas ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti bi tromboċitopenja indotta bl’ Eparina

Prodott

 

 

Fondaparinux ma jintrabatx ma’ l-fattur 4 tal-plejtlets u ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’ Tromboċitopenja Indotta bl’ Eparina (HIT) tat-tip II. L-effikaċja u s-sigurta` ta’ fondaparinux ma ġewx studjati formalment f’pazjenti b’ HIT tat-tip II.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Ir-riskju ta’ fsada jiżdied bl-amministrazzjoni konkomitanti ta’ fondaparinux u aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (ara sezzjoni 4.4).

F’ studji kliniċi li saru b’ fondaparinux, antikoagulanti li jittieħdu mill-ħalq (warfarin) ma kellhom ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl- istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq l-attivita` ta’ l-osservazzjoni ta’ antikoagulazzjoni (INR) ta’ warfarin.

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ fondaparinux waqt it-tqala. Studji biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas Fondaparinux m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Inibituri tal-plejtlets (acetylsalicylic acid), NSAIDs (piroxicam) u digoxin ma kellhomx effett fuq il- farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl-istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq il-ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) waqt trattament b’ acetylsalicylic acid jew piroxicam, u lanqas fuq il-farmakokinetika ta’ digoxin fi stat fiss.

4.6 Tqala u Treddigħ

awtorizzatfuq bhejjem m’humiex u żvilupp wara t-twelid.

Fondaparinux jitneħħa fil-ħalib tal-far imma m’hemmx tagħrif dwar l-eskrezzjoni ta’ fondaparinux fil- ħalib tas-sider fil-bniedem. It-treddiegħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ fondaparinux. Fit- tarbija l-assorbiment mill-ħalq huwa improbabli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurta’ ta’ fondaparinux 2.5 mg ġiet evalwata f’2,517 pazjent li kienu fuq trattament b’

 

 

 

 

 

m’g

 

fondaparinux għal medja ta’ 7 t’ijiem għal Trombo-EmboliżmuaduxVenuż. L-effetti mhux mixtieqa l-

 

iżjed komuni kienu kumplikazzjonijiet ta’ fsada (ara sezzjoniħ4.4).

 

L-effetti mhux mixtieqa li ġew irrapurtati mill-investigatur bħala dawk li ta’ l-inqas għandhom

 

 

 

 

li

 

possibilment x’jaqsmu ma’ fondaparinux huma rranġati f’kull grupp ta’ frekwenza (komuni ħafna:

1/10; komuni: ≥1/100 sa < 1/10; mhux komuni: ≥ 1/1,000 sa ≤ 1/100; rari: ≥ 1/10,000 sa ≤1/1,000;

 

rari ħafna ≤1/10,000) u fis-sistema tal-klassifika tal-organi, bil-gravita` ta’ l-effett mhux mixtieq

 

dejjem jonqos.

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi fid-

Effetti mhux mixtieqa f’pazjenti fuq trattament

 

 

database MedDRA

 

 

 

għal VTE1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

Komuni: fsada (gastro-intestinali, ematurja,

 

 

 

ematoma, epistaxis, emoptisis, emorraġija uteru-

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

vaġinali, emartrosis, okulari, purpura, tbenġil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: anemija, tromboċitopenja

 

 

 

 

 

 

Rari: fsada oħra (epatika, retroperitonjali,

 

 

 

 

 

 

intrakranja/intraċerebrali), tromboċitemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distubi fis-sistema immuni

 

 

Rari:reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Rari: żieda fin-nitroġenu mhux minn proteini (Npn)2

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Rari: sturdament

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Mhux komuniħ: dardir, rimettar

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Mhux komuni: funzjoni abnormali tal-fwied

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

 

li

 

 

 

 

 

 

Rari: raxx bi ħmura

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’

 

Mhux komuni: uġigħ, edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Rari: reazzjoni fil-post ta’ injezzjoni

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Effetti mhux mixtieqa iżolati ma kienux kunsidrati ħlief meta kienu relevanti f’mod mediku.

(2) Npn iffisser nitroġenu mhux minn proteini bħal urea, aċidu uriku, amino aċidi, etc.

Prodott4.9 Doża eċċessiva

Dożi ta’ fondaparinux akbar minn dawk rakkomandati jistgħu jwasslu għal riskju ogħla ta’ fsada. M’hemmx antidotu għal fondaparinux.

Doża eċċessiva assoċjata ma’ kumplikazzjonijiet ta’ fsada għandhom iwasslu għal waqfien tat- trattament u biex tinstab il-kawża primarja. Għandu jitqies l-bidu ta’ trattament addattat bħal emastasi kirurġiku, tibdil ta’ demm, trasfużjoni ta’ plażma ġdida u plażmafereżi.

Effetti farmakodinamiċi
Kategorija farmakoterapewtika: mediċina kontra t-trombożi Kodiċi ATC: B01AX05
5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU
5.1 Tagħrif farmakodinamiku

(antitrombin). Meta fondaparinux jeħel seletivament ma’ antitrombin, huwa jsaħħaħ (għal madwar 300 darba) in-newtralizzazzjoni naturali ta’ Fattur Xa permezz ta’ antitrombin. In-newtralizzazzjoni ta’ Fattur Xa jinterrompi l-katina ta’ reazzjonijiet fil-koagulazzjoni tad-demm u jinibixxi kemm il- formazzjoni ta’ trombin u l-iżvilupp ta’ trombus. Fondaparinux ma’ jinattivax trombin (Fattur II attivat) u m’għandux effett fuq il-plejtlets.

Fondaparinux huwa inibitur sintetiku u selettiv ta’ Fattur X attivat (Xa). L-attivita`awtorizzatkontra t-trombożi ta’ fondaparinux huwa riżultat ta’ l-inibizzjoni selettiva ta’ Fattur Xa medjat minn antitrombin III

Fid-doza li tintuża fit-trattament, fondaparinux m’għandux effett klinikament relevanti fuq testijiet tal- koagulazzjoni ta’ rutina bħal activated partial thromboplastin time (aPTT), activated clotting time (ACT) jew prothrombin time (PT) / International Normalised Ratio (INR) fuq il- plażma, u lanqas il- ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) jew l-attivita` fibrinolitika. F’dożi ogħla, jista’ jkun hemm tibdil moderati f’ aPTT. Fid-doża ta’ 10 mg użata f’ studji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellux

effett sinifikanti fuq l-attivita` antikoagulanti (INR) ta’ warfarin.ħadux

Fondaparinux ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’ tromboċitopenja indotta bl’eparina.

Studji kliniċi

Il-programm kliniku ta’ fondaparinux fi trattament ta’ Tromboemboliżmu Venuż kien iddiżinjat biex

juri l-effikaċja ta’ fondaparinux fit-trattament ta’ trombożi f’ vina fonda (DVT) u emboliżmu

 

m’g

pulmonari (PE). Iżjed minn 4874 pazjent kienu studjati f’studji kliniċi kontrollati f’ Fażi II u III.

li

 

Trattament ta’ Trombożi f’VinainaliFonda

Fi studju kliniku double-blind u randomised, f’pazjenti b’dijagnożi konfermata ta’ DVT sintomatika akuta, fondaparinux 5 mg (piċż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ enoxaparin sodium 1 mg/kg SC darbtejn kuljum. Total ta’ 2192 pazjent kienu trattati;medifiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 26 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġ ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari fid-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE

fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ Prodottenoxaparin (rati ta’ VTE 3.9% u 4.1%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.1% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.2% fil-pazjenti fuq enoxaparin.

Trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari

Studju kliniku open-label u randomised kien magħmul fuq pazjenti b’ PE sintomatiku akut. Id- dijanjosi kien konfermat b’ testijiet oġġettivi (skan tal-pulmun, anġjografija pulmonari jew CT skan spirali). Pazjenti li kellhom bżonn tromboliżi, embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-vena cava kienu esklużi. Pazjenti li ntgħażlu bla ħsieb jista’ jkun li ġew trattati qabel b’UFH waqt il-fażi ta’ screening iżda ġew esklużi pazjenti trattati għal iżjed minn 24 siegħa b’doża terapewtika ta’ antikoagulant jew pazjenti li kellhom pressjoni għolja mhux kontrollata. Fondaparinux 5 mg (piż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ l- eparina mhux frazzjonata IV bolus (5000IU) segwit minn infużjoni IV kontinwu li kien aġġustat biex

jinżamm 1.5-2.5 darbiet l-valur ta’ kontrol aPTT. Total ta’ 2184 pazjent kienu trattati; fiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 22 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġt ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K li s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90 ± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari tad-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ enoxaparin (rati ta’ VTE 3.8% u 5.0%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.3% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.1% fil-pazjenti fuq heparin mhux frazzjonat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

milligrammi (mg).

awtorizzat

Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux sodium hija miġbura minn konċentrazzjonijiet ta’ fondaparinux

fil-plażma mkejlin permezz ta’ attivita` kontra fattur Xa. Fondaparinux biss jista’ jintuża biex

jikkalibra l-assay li jkejjel l-attivita` kontra fattur Xa ( l-istandard internazzjonali ta’ heparin jew LMWH humiex tajbin għal dan l-użu). Għalhekk, il-konċentrazzjoni ta’ fondaparinux tidher bħala

Assorbimentadux

Wara li jittieħed minn taħt il-ġilda, fondaparinux huwa assorbit kompletament u malajr

(biodisponibilita` assoluta ta’ 100%). Wara doża waħda subkutanja ta’ Quixidar 2.5 mg f’persuni

żagħżagħ u f’saħħithom, l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (medja Cmax = 0.34 mg/l) intlaħħqet

id-doża.

m’g max

ħ

sagħtejn wara d-doża. Konċentrazzjonijiet ta’ nofs il-medja Cmax intlaħħqet 25 minuta wara li ttieħdet

F’pazjenti anzjani f’saħħithom, il-farmakokinetika ta’ fondaparinux b’injezzjoni subkutanja hija

 

li

linejari fil-medda ta’ 2 sa 8 mg. Meta tibda tittieħed id- doża darba kuljum, livelli fissi fil-plażma

jintlaħqu wara 3 sa 4 t’ijiem, b’żieda ta’ 1.3 darba iżjed f’ C u AUC.

inali

 

L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija tat-tibdil fil-għadma tal- ġenbejn li jieħdu Quixidar 2.5mg kuljum huma: Cmax (mg/l) - 0.39 (31%), Tmax (s) - 2.8 (18%) u Cmin (mg/l) -0.14 (56%). F’pazjenti bi ksur fil-għadma tal-ġenbejn, marbuta ma’ l-eta` avvanzatiċtagħhom, il-konċentrazzjonijiet fissi fil-plażma ta’ fondaparinux kienu

ta’: Cmax (mg/l) - 0.50 (32%), Cmin (mg/l) - 0.19 (58%).

Fit-trattament ta’mediDVT u PE, f’ pazjenti li jieħdu fondaparinux 5 mg (piż <50 kg), 7.5 mg (piż 50-100 kg inklużi), u 10 mg (piż >100 kg) kuljum, kien hemm esponiment simili f’kull kategorija ta’ piż meta

d-dożi ta’ kuljum kienu aġġustati għall- piż. L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti b’ VTE fuq id-dożaġġ propost ta’ fondaparinux huma: Cmax (mg/l) - 1.41

(23 %), Tmax (s) – 2.4 (8%) u Cmin (mg/l) -0.52 (45 %). Il-ħames u l-ħamsa u disgħin percentiles Prodottassoċjati kienu, rispettivament, 0.97 and 1.92 for Cmax (mg/l), u 0.24 u 0.95 għal Cmin (mg/l).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ fondaparinux huwa limitat (7-11 litri). In vitro, fondaparinux jeħel ħafna u speċifikament ma’ l- proteina antitrombin u jilħaq konċentrazzjonijiet fil-plażma li jiddependi mid-doża (98.6% sa 97.0% fil-medda ta’ konċentrazzjonijiet minn 0.5 sa 2 mg/l). Fondaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini tal-plażma oħrajn, bħal fattur 4 tal-plejtlets (PF4).

Peress li fonaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini fil-plażma għajr antitrombin, mhux mistenni li jkun hemm xi effett fuq mediċinali oħra għax jieħu post oħrajn biex jeħel ma’ l- proteini.

Metaboliżmu

Għalkemm ma ġiex studjat bi sħiħ, m’hemm ebda evidenza li fondaparinux jiġi metaboliżżat u partikolarment li jifformaw xi prodotti tal-metaboliżmu attivi.

Gruppi ta’ nies speċjali:
Pazjenti pedjatriċi: fondaparinux ma ġiex studjat f’dan il-grupp.

In vitro, fondaparinux ma inibixxix CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4). Għalhekk, mhux mistenni li in vivo fondaparinux ma jaqbilx ma xi prodotti mediċinali oħra minħabba l-inibizzjoni ta’ metaboliżmu medjat minn CYP.

Eskrezzjoni/ Eliminazzjoni

awtorizzat

Il-half-life ta’ eliminazzjoni (t½) huwa ta’ madwar 17 il-siegħa f’persuni żagħżagħ f’saħħithom u madwar 21 siegħa f’ persuni anzjani f’saħħithom. Sa 64-77% ta’ fondaparinux jitneħħa mill-kliewi f’forma mhux mibdula.

Pazjenti anzjani - L-eliminazzjoni ta’ fondaparinux f’anzjani jitnaqqas għaliex il-funzjoni renali tonqos biż-żmien. F’pazjenti > 75 sena li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, u fuq fondaparinux

2.5 mg darba kuljum, l-estimu tal-clearance tal-plażma kienu minn 1.2 sa 1.4 l-darba iżjed baxx minn dak ta’ pazjenti < 65 sena. L-istess huwa osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Indeboliment renali - Il-clearance tal-plażma hija minn 1.2 sa 1.4 l-darba inqas f’pazjenti b’ indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina minn 50 sa 80 ml/min) u medja ta’ darbtejn inqas

f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina minn 30 sa 50 ml/min), meta

mqabbla ma pazjenti b’funzjoni renali normali (clearance tal-krejatinina > 80 ml/min), li jgħaddu

minn kirurġija ortopedika u fuq fondaparinux 2.5 mg kuljum. F’indeboliment renali serju (clearance

tal-krejatinina < 30 ml/min), il-clearance fil-plażma huwa bejn aduxwieħed u ieħor 5 darbiet izjed baxx

minn dak f’ funzjoni renali normali. Il-valuri assoċjati ma’ħhalf-life terminali kienu ta’ 29 siegħa f’

indeboliment renali moderat u 72 siegħa f’ pazjenti b’indeboliment renali serju. L-istess huwa

osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Piż tal-ġisem - Il-clearance tal-plażma ta’ fondaparinux jiżdied ma’ l- piż (żieda ta’ 9% kull 10 kg)

li

m’g

Sess - Ma dehrux differenzi fis-sessi, wara li kien hemm arranġamenti għall- piż tal-ġisem.

Razza - Id-differenzi farmakokinetiċi minħabba r-razza ma ġewx studjati b’mod prospettiv.

Madanakollu, studji li saru fuq persuni f’saħħithom Asjatiċi (Jappuniżi) ma wrewx profil

farmakokinetiku differenti meta mqabbla ma’ persuni Kawkasi f’saħħithom. Ma nstabux differenzi

fil-clearance tal-plażma bejn pazjentiinalisuwed u Kawkasi li għamlu kirurġija ortopedika.

 

ċ

Indeboliment tal-fwied - Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux ma’ ġietx studjata f’indeboliment tal-

fwied.

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

medi

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika u effett

tossiku fuq il-ġeni, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji fuq l-effett tossiku minn dożi

Prodottripetuti u fuq is-sistema riproduttiva, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin iżda ma provdew ebda dokumentazzjoni adekwati fuq marġini ta’ sigurta` minħabba esponiment limitat fuq l-ispeċi ta’

l-annimali.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride

 

Ilma għall-injezzjoni

awtorizzat

Aċidu idrokloriku

 

Idrossidu tas-sodju

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tiffriżax

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

 

 

m’g

 

Tubu ċilindriku tal-ħġieġ Tip1 (1 ml) mehmuż b’ labra kalibruħ27 ta’ 12.7 mm u magħluqa b’tapp

planġer tal-bromobutyl jew chlorobutyl elastomer.

 

 

 

 

li

 

 

Quixidar 7.5 mg/0.6 ml jinstab f’pakketti ta’ 2, 7, 10, u 20 siringi mimlija lesti b’ sistema awtomatika

ta’ sigurta’ ta’ kulur maġenta. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop

kummerċjali.

 

 

 

 

 

6.5 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi

 

 

 

ċ

 

 

 

L-injezzjoni subkutaneja tittieħed bl-istess mod ta’ siringa klassika.

 

medi

 

 

 

Soluzzjonijiet li jittieħdu b’injezzjoni,inaligħandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u telf ta’ kulur

qabel ma’ jittieħdu.

 

 

 

 

L-istruzzjonijiet biex wieħed ikun jista’ jieħu hu stess l-injezzjoni huma mniżżlin fil-Fuljett ta’

Tagħrif.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Is-siringa mimlija lesta ta’ Quixidar hija diżinjata b’ sistema protettiva tal-labra awtomatika biex tevita li wieħed jittaqqab bi żball wara l-injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Din il-mediċina hija għall-użu ta’ darba biss.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd

 

Greenford

 

Middlesex

 

UB6 0NN

awtorizzat

Renju Unit

 

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/02/206/012-014, 019

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2002

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

m’g

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni.
Is-soluzzjoni huwa likwidu ċar u mingħajr kulur għal ftit safrani.
Għal lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Quixidar 10 mg/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa mimlija lesta

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull siringa mimlija lesta fiha 10 mg ta’ fondaparinux sodium f’ 0.8 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Sustanza(i): Kull doża fiha anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium.

awtorizzat

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

jew embolektomija.

 

 

adux

 

 

ħ

It-trattament ta’ Trombożi akuta f’Vina Fonda (DVT) u t-trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari (PE)

akut, ħlief f’pazjenti li huma emodinamikament instabli jew f’pazjenti li għandhom bżonn tromboliżi

 

 

m’g

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

li

 

 

Id-doża rakkomandata ta’ fondaparinux hija ta’ 7.5 mg (f’ pazjenti b’ piż ta’ ≥ 50, ≥ 100 kg) darba kuljum li tingħata b’injezzjoni subkutanja. Għal pazjenti b’piż ta’ < 50 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 5 mg. Għal pazjenti b’ piż ta’ > 100 kg, id-doża rakkomandata hija ta’ 10 mg.

It-trattament għandu jitkompla ginaliħal mill-inqas 5 t’ijiem u sakemm antikoagulazzjoni adekwata b’antikoagulant orali tkun stabbilita b’mediċina orali (International Normalised Ratio 2 sa 3). Trattament f’istess ħin b’ antikoagulantċ orali għandu jinbeda malajr kemm jista’ jkun u s-soltu fi żmien 72 siegħa. Il-tul medju tat-trattament fi studji kliniċi kien ta’ 7 t’ijiem u l-esperjenza klinika mit-trattament gmediħal aktar minn 10 t’ijiem hija limitata.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani - M’hemmx bżonn aġġustament fid-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’

fondaparinux f’pazjenti ≥ 75 sena għaliex il-funzjoni renali tonqos bl-eta` (ara sezzjoni 4.4). ProdottIndeboliment tal-kliewi - Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti

b’indeboliment moderat tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4).

M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti li għandhom kemm piż tal-ġisem għoli (> 100 kg) kif ukoll indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina 30-50 ml/min). F’dan is-sub-grupp, wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata, meta bażata fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis tad-doża għal 7.5 mg kuljum (ara sezzjoni 4.4).

Fondaparinux m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (clearance tal-krejatinina < 30ml/min) (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied - M’hemmx bżonn aġġustament tad-doża. Għandha tittieħed attenzjoni bl-użu ta’ fondaparinux f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied. (ara sezzjoni 4.4)

Għal aktar struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi ara sezzjoni 6.6.

Popolazzjonijiet pedjatriċi - Fondaparinux mhux rakkomandat għall-użu fi tfal ta’ taħt is-17-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sikurezza u l-effikaċja.

Metodu ta’ amministrazzjoni

Fondaparinux huwa amministrat permezz ta’ injezzjoni subkutanja fonda waqt li l-pazjent ikun mindud. Il-postijiet ta’ amministrazzjoni għandhom jalternaw bejn il-membranaawtorizzatta’ l-addome anterolaterali tax-xellug u tal-lemin u posterolaterali tax-xellug u tal-lemin. Biex tevita telf tal-prodott

mediċinali waqt l-użu ta’ l-injezzjoni mimlija lesta m’għandekx tespella l-buzzieqa ta’ l-arja minn ġos-siringa qabel l-injezzjoni. It-tul kollu tal-labra għandu jiġi inserit b’mod perpendikulari f’tinja tal- ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej; it-tinja tal-ġilda għandha tinżamm matul l-injezzjoni.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

- Sensittività eċċessiva għal fondaparinux jew għal xi sustanzi mhux attivi - Fsada attiva li tkun klinikament sinifikattiva

- Endokardite akuta kawżata minn batterji

 

 

 

- Indeboliment sever tal-kliewi definit bi clearance tal-krejatinina ta’ < 30 ml/min.

 

 

 

adux

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

 

Fondaparinux huwa intenzjonat għall-użu subkutanju biss. Tinjettax fil-muskoli.

Hemm esperjenza limitata mit-trattament b’ fondaparinux f’pazjentiħ

li m’humiex stabbli

emodinamikament u m’hemm l-ebda esperjenza f’pazjenti li għandhom bżonn tromboliżi,

embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-vena cava.

 

 

Emorraġija

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’riskju ogħla ta’ emorraġija, bħal dawk b’mard

 

li

 

 

ta' fsada kemm konġenitali jew akkwistati (es. għadd ta’ plejtlets < 50,000/ mm ), mard gastro-

intestinali ulċerattiv attiv u emorraġija riċenti fil-kranju jew ftit wara kirurgija fil-moħħ, is-sinsla jew

l-għajnejn u fi gruppi speċjali ta’ pazjenti li jissemmew hawn taħt.

 

Bħal kull antikoagulant ieħor,ċfondaparinuxinali għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti li għaddew minn kirurġija riċentimedi(< 3 t’ijiem) u jintuża biss meta jiġi stabbilit emostasi kirurġiku.

Aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija m’għandhomx jiġu amministrati flimkien ma’ fondaparinux. Dawn l-aġenti jinkludu desirudin, aġenti fibrinolitiċi, antagonisti ta’ riċetturi GP IIb/IIIa, heparin, heparinoids, jew Heparin ta’ Piż Molekulari Baxx (LMWH). Waqt trattament ta’ VTE, f’istess ħin għandha tingħata terapija b’antagonista ta’ vitamina K skond l-informazzjoni f’

ProdottSezzjoni 4.5. Mediċini oħra kontra l-plejtlets (acetylsalicylic acid, dipyridamole, sulfinpyrazone, ticlopidine jew clopidogrel), u NSAIDs għandhom jintużaw b’attenzjoni. Fil-każ li jkun essenzjali li jingħataw flimkien, jkun hemm bżonn ta’ osservazzjoni mill-qrib.

Anestesija Spinali / Epidurali

F’pazjenti li jieħdu fondaparinux għal trattament ta’ VTE u mhux bħala profilassi, m’għandiex tintuża anestesija spinali/epidurali fil-każ ta’ kirurġija.

Pazjenti anzjani

In-nies anzjani huma f’riskju akbar li jitilfu d-demm. Il-funzjoni renali ġeneralment tonqos bl-eta`, u għalhekk pazjenti anzjani jistgħu jkollhom eliminazzjoni mnaqqsa u esponiment akbar ta’ fondaparinux (ara sezzjoni 5.2). Każi ta’ fsada f’pazjenti li kellhom < 65 sena, 65-75 sena u > 75 sena, li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fit-trattament ta’ DVT jew PE u kienu ta’ 3.0 %, 4.5 % and 6.5 %, rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ

rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.5%, 3.6 % u 8.3 % rispettivament, u l- każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ UFH fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 5.5%, 6.6 % and 7.4 % rispettivament. Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.2).

Piż tal-ġisem baxx

awtorizzat

(18/162) and 10.7% (3/28), rispettivament.

L-esperjenza klinika hija limitata f’pazjenti b’ piż < 50 kg. Fondaparinux f’doża ta’ 5mg kuljum għandu jintuża b’attenzjoni f’ dan il-grupp ta’ pazjenti (ara sezzjoni 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

Żieda fl-indeboliment tal-kliewi iżid ir-riskju ta’ fsada. Huwa magħruf li fondaparinux jitneħħa fil- biċċa l-kbira mill-kliewi. Każi ta’ fsada f’pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif, indeboliment renali moderat u indeboliment renali sever, li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat fi trattament ta’ DVT jew PE, kienu ta’ 3.0 % (34/1132), 4.4 % (32/733), 6.6% (21/318), u 14.5 % (8/55), rispettivament. Meta maqsumin f’gruppi fl-istess mod, il-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ enoxaparin fit-trattament ta’ DVT kienu ta’ 2.3% (13/559), 4.6% (17/368), 9.7% (14/145) u 11.1% (2/18), rispettivament, u l-każi f’pazjenti li jieħdu d-dożaġġ rakkomandat ta’ eparina mhux frazzjonata fit-trattament ta’ PE kienu ta’ 6.9% (36/523), 3.1% (11/352), 11.1%

Fondaparinux huwa kontra-indikat f’indeboliment renali sever (aduxclearance tal- krejatinina < 30ml/min)

u jrid jintuża b’attenzjoni f’ pazjenti f’indeboliment renali moderat (clearance tal- krejatinina 30-50 ml/min). It-tul tat-trattament m’ għandux jiżboq dak studjat waqt il-prova klinika (medda ta’ 7 t’ijiem) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 5.2).

ħ M’hemmx esperjenza fis-sub-grupp ta’ pazjenti lim’ggħandhom kemm piż għoli (>100 kg), kif ukoll

indeboliment renali moderat (clearance tal- krejatinina 30-50 ml/min). Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti. Wara doża fil-bidu ta’ 10 mg kuljum, tista’ tiġi kunsidrata meta bażata fuq mudell farmakokinetiku, tnaqqis fid-dożlia għal 7.5 mg kuljum, (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment sever tal- fwied

Fondaparinux għandu jintuża b’attenzjoniinalif’ pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied għaliex hemm riskju ogħla ta’ fsada minħabba nuqqas ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti bi tromboċitopenjaċindotta bl’ Eparina

Fondaparinux ma jintrabatx ma’ l-fattur 4 tal-plejtlets u ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’ TromboċitopenjamediIndotta bl’ Eparina (HIT) tat-tip II. L-effikaċja u s-sigurta` ta’ fondaparinux ma ġewx studjati formalment f’pazjenti b’ HIT tat-tip II.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

ProdottIr-riskju ta’ fsada jiżdied bl-amministrazzjoni konkomitanti ta’ fondaparinux u aġenti li jistgħu jżidu r-riskju ta’ emorraġija (ara sezzjoni 4.4).

F’ studji kliniċi li saru b’ fondaparinux, antikoagulanti li jittieħdu mill-ħalq (warfarin) ma kellhom ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl- istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq l-attivita` ta’ l-osservazzjoni ta’ antikoagulazzjoni (INR) ta’ warfarin.

Inibituri tal-plejtlets (acetylsalicylic acid), NSAIDs (piroxicam) u digoxin ma kellhomx effett fuq il- farmakokinetika ta’ fondaparinux. Fid-doża ta’ fondaparinux (10 mg) li ntużat fl-istudji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellu ebda effett fuq il-ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) waqt trattament b’ acetylsalicylic acid jew piroxicam, u lanqas fuq il-farmakokinetika ta’ digoxin fi stat fiss.

4.6 Tqala u Treddigħ

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ fondaparinux waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem m’humiex biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas u żvilupp wara t-twelid. Fondaparinux m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Fondaparinux jitneħħa fil-ħalib tal-far imma m’hemmx tagħrif dwar l-eskrezzjoni ta’ fondaparinux fil- ħalib tas-sider fil-bniedem. It-treddiegħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ fondaparinux. Fit- tarbija l-assorbiment mill-ħalq huwa improbabli.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

 

4.8

Effetti mhux mixtieqa

awtorizzat

iżjed komuni kienu kumplikazzjonijiet ta’ fsada (ara sezzjoni 4.4).

Is-sigurta’ ta’ fondaparinux 2.5 mg ġiet evalwata f’2,517 pazjent li kienu fuq trattament b’ fondaparinux għal medja ta’ 7 t’ijiem għal Trombo-Emboliżmu Venuż. L-effetti mhux mixtieqa l-

L-effetti mhux mixtieqa li ġew irrapurtati mill-investigatur bħala dawk li ta’ l-inqas għandhom possibilment x’jaqsmu ma’ fondaparinux huma rranġati f’kull grupp ta’ frekwenza (komuni ħafna:

 

 

 

 

ħ

1/10; komuni: 1/100 sa < 1/10; mhux komuni: 1/1,000 sa ≤ 1/100; rari: 1/10,000 sa ≤1/1,000;

rari ħafna ≤1/10,000) u fis-sistema tal-klassifika tal-organi, bil-gravita` ta’ l-effett mhux mixtieq

dejjem jonqos.

 

 

 

m’g

adux

 

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-organi fid-

Effetti mhux mixtieqa f’pazjenti fuq trattament

 

 

database MedDRA

 

 

 

għal VTE1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

Komuni: fsada (gastro-intestinali, ematurja,

 

 

 

ematoma, epistaxis, emoptisis, emorraġija uteru-

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

vaġinali, emartrosis, okulari, purpura, tbenġil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: anemija, tromboċitopenja

 

 

 

 

 

 

Rari: fsada oħra (epatika, retroperitonjali,

 

 

 

 

 

 

intrakranja/intraċerebrali), tromboċitemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distubi fis-sistema immuni

 

 

Rari:reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Rari: żieda fin-nitroġenu mhux minn proteini (Npn)2

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Rari: sturdament

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Mhux komuniħ: dardir, rimettar

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Mhux komuni: funzjoni abnormali tal-fwied

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

 

li

 

 

 

 

 

 

Rari: raxx bi ħmura

 

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’

 

Mhux komuni: uġigħ, edema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Rari: reazzjoni fil-post ta’ injezzjoni

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Effetti mhux mixtieqa iżolati ma kienux kunsidrati ħlief meta kienu relevanti f’mod mediku.

(2) Npn iffisser nitroġenu mhux minn proteini bħal urea, aċidu uriku, amino aċidi, etc.

Prodott4.9 Doża eċċessiva

Dożi ta’ fondaparinux akbar minn dawk rakkomandati jistgħu jwasslu għal riskju ogħla ta’ fsada. M’hemmx antidotu għal fondaparinux.

Doża eċċessiva assoċjata ma’ kumplikazzjonijiet ta’ fsada għandhom iwasslu għal waqfien tat- trattament u biex tinstab il-kawża primarja. Għandu jitqies l-bidu ta’ trattament addattat bħal emastasi kirurġiku, tibdil ta’ demm, trasfużjoni ta’ plażma ġdida u plażmafereżi.

Effetti farmakodinamiċi
Kategorija farmakoterapewtika: mediċina kontra t-trombożi Kodiċi ATC: B01AX05
5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU
5.1 Tagħrif farmakodinamiku

(antitrombin). Meta fondaparinux jeħel seletivament ma’ antitrombin, huwa jsaħħaħ (għal madwar 300 darba) in-newtralizzazzjoni naturali ta’ Fattur Xa permezz ta’ antitrombin. In-newtralizzazzjoni ta’ Fattur Xa jinterrompi l-katina ta’ reazzjonijiet fil-koagulazzjoni tad-demm u jinibixxi kemm il- formazzjoni ta’ trombin u l-iżvilupp ta’ trombus. Fondaparinux ma’ jinattivax trombin (Fattur II attivat) u m’għandux effett fuq il-plejtlets.

Fondaparinux huwa inibitur sintetiku u selettiv ta’ Fattur X attivat (Xa). L-attivita`awtorizzatkontra t-trombożi ta’ fondaparinux huwa riżultat ta’ l-inibizzjoni selettiva ta’ Fattur Xa medjat minn antitrombin III

Fid-doza li tintuża fit-trattament, fondaparinux m’għandux effett klinikament relevanti fuq testijiet tal- koagulazzjoni ta’ rutina bħal activated partial thromboplastin time (aPTT), activated clotting time (ACT) jew prothrombin time (PT) / International Normalised Ratio (INR) fuq il- plażma, u lanqas il- ħin biex jieqaf id-demm (bleeding time) jew l-attivita` fibrinolitika. F’dożi ogħla, jista’ jkun hemm tibdil moderati f’ aPTT. Fid-doża ta’ 10 mg użata f’ studji ta’ interazzjoni, fondaparinux ma kellux

effett sinifikanti fuq l-attivita` antikoagulanti (INR) ta’ warfarin.ħadux

Fondaparinux ma jirreaġixxix ma’ serum minn pazjenti b’ tromboċitopenja indotta bl’eparina.

Studji kliniċi

Il-programm kliniku ta’ fondaparinux fi trattament ta’ Tromboemboliżmu Venuż kien iddiżinjat biex

juri l-effikaċja ta’ fondaparinux fit-trattament ta’ trombożi f’ vina fonda (DVT) u emboliżmu

 

m’g

pulmonari (PE). Iżjed minn 4874 pazjent kienu studjati f’studji kliniċi kontrollati f’ Fażi II u III.

li

 

Trattament ta’ Trombożi f’VinainaliFonda

Fi studju kliniku double-blind u randomised, f’pazjenti b’dijagnożi konfermata ta’ DVT sintomatika akuta, fondaparinux 5 mg (piċż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ enoxaparin sodium 1 mg/kg SC darbtejn kuljum. Total ta’ 2192 pazjent kienu trattati;medifiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 26 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġ ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari fid-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE

fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ Prodottenoxaparin (rati ta’ VTE 3.9% u 4.1%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.1% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.2% fil-pazjenti fuq enoxaparin.

Trattament ta’ Emboliżmu Pulmonari

Studju kliniku open-label u randomised kien magħmul fuq pazjenti b’ PE sintomatiku akut. Id- dijanjosi kien konfermat b’ testijiet oġġettivi (skan tal-pulmun, anġjografija pulmonari jew CT skan spirali). Pazjenti li kellhom bżonn tromboliżi, embolektomija jew li jiddaħħal filter ġol-vena cava kienu esklużi. Pazjenti li ntgħażlu bla ħsieb jista’ jkun li ġew trattati qabel b’UFH waqt il-fażi ta’ screening iżda ġew esklużi pazjenti trattati għal iżjed minn 24 siegħa b’doża terapewtika ta’ antikoagulant jew pazjenti li kellhom pressjoni għolja mhux kontrollata. Fondaparinux 5 mg (piż < 50 kg), 7.5 mg (piż 50 kg, 100 kg) jew 10 mg (piż >100 kg) SC darba kuljum kien mqabbel ma’ l- eparina mhux frazzjonata IV bolus (5000IU) segwit minn infużjoni IV kontinwu li kien aġġustat biex

jinżamm 1.5-2.5 darbiet l-valur ta’ kontrol aPTT. Total ta’ 2184 pazjent kienu trattati; fiż-żewgt gruppi, pazjenti kienu trattati għal mill-inqas 5 t’ijiem u għal mhux iżjed minn 22 ġurnata (medja ta’ 7 t’ijiem). Iż-żewġt ġruppi ta’ trattament kienu jieħdu terapija b’ antagonista ta’ Vitamina K li s-soltu jinbeda fi żmien 72 siegħa wara l-ewwel doża ta’ l-istudju u jitkompla għal 90 ± 7 ġurnata, b’aġġustamenti reġolari tad-doża biex jintlaħaq INR ta’ 2-3. L-effikaċja primarja finali ġiet minn ġabra ta’ ta’ kazi confirmati ta’ VTE sintomatiku mhux fatali rikorrenti u VTE fatali rappurtati sa Ġurnata 97. Intwera li t-trattament ta’ fondaparinux mhux inferjur għal dak b’ enoxaparin (rati ta’ VTE 3.8% u 5.0%, rispettivament).

Fsada maġġuri fil-perjodu tal-bidu tat-trattament kienet osservata f’ 1.3% tal-pazjenti fuq fondaparinux meta mqabbel ma’ 1.1% fil-pazjenti fuq heparin mhux frazzjonat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

milligrammi (mg).

awtorizzat

Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux sodium hija miġbura minn konċentrazzjonijiet ta’ fondaparinux

fil-plażma mkejlin permezz ta’ attivita` kontra fattur Xa. Fondaparinux biss jista’ jintuża biex

jikkalibra l-assay li jkejjel l-attivita` kontra fattur Xa ( l-istandard internazzjonali ta’ heparin jew LMWH humiex tajbin għal dan l-użu). Għalhekk, il-konċentrazzjoni ta’ fondaparinux tidher bħala

Assorbimentadux

Wara li jittieħed minn taħt il-ġilda, fondaparinux huwa assorbit kompletament u malajr

(biodisponibilita` assoluta ta’ 100%). Wara doża waħda subkutanja ta’ Quixidar 2.5 mg f’persuni

żagħżagħ u f’saħħithom, l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (medja Cmax = 0.34 mg/l) intlaħħqet

id-doża.

m’g max

ħ

sagħtejn wara d-doża. Konċentrazzjonijiet ta’ nofs il-medja Cmax intlaħħqet 25 minuta wara li ttieħdet

F’pazjenti anzjani f’saħħithom, il-farmakokinetika ta’ fondaparinux b’injezzjoni subkutanja hija

 

li

linejari fil-medda ta’ 2 sa 8 mg. Meta tibda tittieħed id- doża darba kuljum, livelli fissi fil-plażma

jintlaħqu wara 3 sa 4 t’ijiem, b’żieda ta’ 1.3 darba iżjed f’ C u AUC.

inali

 

L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti li jgħaddu minn kirurġija tat-tibdil fil-għadma tal- ġenbejn li jieħdu Quixidar 2.5mg kuljum huma: Cmax (mg/l) - 0.39 (31%), Tmax (s) - 2.8 (18%) u Cmin (mg/l) -0.14 (56%). F’pazjenti bi ksur fil-għadma tal-ġenbejn, marbuta ma’ l-eta` avvanzatiċtagħhom, il-konċentrazzjonijiet fissi fil-plażma ta’ fondaparinux kienu

ta’: Cmax (mg/l) - 0.50 (32%), Cmin (mg/l) - 0.19 (58%).

Fit-trattament ta’mediDVT u PE, f’ pazjenti li jieħdu fondaparinux 5 mg (piż <50 kg), 7.5 mg (piż 50-100 kg inklużi), u 10 mg (piż >100 kg) kuljum, kien hemm esponiment simili f’kull kategorija ta’ piż meta

d-dożi ta’ kuljum kienu aġġustati għall- piż. L-estimi medji (CV%) tal-parametri farmakokinetiċi fissi ta’ fondaparinux f’pazjenti b’ VTE fuq id-dożaġġ propost ta’ fondaparinux huma: Cmax (mg/l) - 1.41

(23 %), Tmax (s) – 2.4 (8%) u Cmin (mg/l) -0.52 (45 %). Il-ħames u l-ħamsa u disgħin percentiles Prodottassoċjati kienu, rispettivament, 0.97 and 1.92 for Cmax (mg/l), u 0.24 u 0.95 għal Cmin (mg/l).

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ fondaparinux huwa limitat (7-11 litri). In vitro, fondaparinux jeħel ħafna u speċifikament ma’ l- proteina antitrombin u jilħaq konċentrazzjonijiet fil-plażma li jiddependi mid-doża (98.6% sa 97.0% fil-medda ta’ konċentrazzjonijiet minn 0.5 sa 2 mg/l). Fondaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini tal-plażma oħrajn, bħal fattur 4 tal-plejtlets (PF4).

Peress li fondaparinux ma jeħilx sinifikament ma’ proteini fil-plażma għajr antitrombin, mhux mistenni li jkun hemm xi effett fuq mediċinali oħra għax jieħu post oħrajn biex jeħel ma’ l- proteini.

Metaboliżmu

Għalkemm ma ġiex studjat bi sħiħ, m’hemm ebda evidenza li fondaparinux jiġi metaboliżżat u partikolarment li jifformaw xi prodotti tal-metaboliżmu attivi.

Gruppi ta’ nies speċjali:
Pazjenti pedjatriċi: fondaparinux ma ġiex studjat f’dan il-grupp.

In vitro, fondaparinux ma inibixxix CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4). Għalhekk, mhux mistenni li in vivo fondaparinux ma jaqbilx ma xi prodotti mediċinali oħra minħabba l-inibizzjoni ta’ metaboliżmu medjat minn CYP.

Eskrezzjoni/ Eliminazzjoni

awtorizzat

Il-half-life ta’ eliminazzjoni (t½) huwa ta’ madwar 17-il siegħa f’persuni żagħżagħ f’saħħithom u madwar 21 siegħa f’ persuni anzjani f’saħħithom. Sa 64-77% ta’ fondaparinux jitneħħa mill-kliewi f’forma mhux mibdula.

Pazjenti anzjani - L-eliminazzjoni ta’ fondaparinux f’anzjani jitnaqqas għaliex il-funzjoni renali tonqos biż-żmien. F’pazjenti > 75 sena li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, u fuq fondaparinux

2.5 mg darba kuljum, l-estimu tal-clearance tal-plażma kienu minn 1.2 sa 1.4 l-darba iżjed baxx minn dak ta’ pazjenti < 65 sena. L-istess huwa osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Indeboliment renali - Il-clearance tal-plażma hija minn 1.2 sa 1.4 l-darba inqas f’pazjenti b’ indeboliment renali ħafif (clearance tal-krejatinina minn 50 sa 80 ml/min) u medja ta’ darbtejn inqas

f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (clearance tal-krejatinina minn 30 sa 50 ml/min), meta

mqabbla ma pazjenti b’funzjoni renali normali (clearance tal-krejatinina > 80 ml/min), li jgħaddu

minn kirurġija ortopedika u fuq fondaparinux 2.5 mg kuljum. F’indeboliment renali serju (clearance

tal-krejatinina < 30 ml/min), il-clearance fil-plażma huwa bejn aduxwieħed u ieħor 5 darbiet izjed baxx

minn dak f’ funzjoni renali normali. Il-valuri assoċjati ma’ħhalf-life terminali kienu ta’ 29 siegħa f’

indeboliment renali moderat u 72 siegħa f’ pazjenti b’indeboliment renali serju. L-istess huwa

osservat f’pazjenti fuq trattament għal DVT u PE.

Piż tal-ġisem - Il-clearance tal-plażma ta’ fondaparinux jiżdied ma’ l- piż (żieda ta’ 9% kull 10 kg)

li

m’g

Sess - Ma dehrux differenzi fis-sessi, wara li kien hemm arranġamenti għall- piż tal-ġisem.

Razza - Id-differenzi farmakokinetiċi minħabba r-razza ma ġewx studjati b’mod prospettiv.

Madanakollu, studji li saru fuq persuni f’saħħithom Asjatiċi (Jappuniżi) ma wrewx profil

farmakokinetiku differenti meta mqabbla ma’ persuni Kawkasi f’saħħithom. Ma nstabux differenzi

fil-clearance tal-plażma bejn pazjentiinalisuwed u Kawkasi li għamlu kirurġija ortopedika.

 

ċ

Indeboliment tal-fwied - Il-farmakokinetika ta’ fondaparinux ma’ ġietx studjata f’indeboliment tal-

fwied.

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

medi

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika u effett

tossiku fuq il-ġeni, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji fuq l-effett tossiku minn dożi

Prodottripetuti u fuq is-sistema riproduttiva, ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin iżda ma provdew ebda dokumentazzjoni adekwati fuq marġini ta’ sigurta` minħabba esponiment limitat fuq l-ispeċi ta’

l-annimali.

3 snin
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjoni

Aċidu idrokloriku

Idrossidu tas-sodju

6.2

Inkompatibilitajiet

 

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott

mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

awtorizzat

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tiffriżahx

 

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Tubu ċilindriku tal-ħġieġ Tip1 (1 ml) mehmuż b’ labra kalibru 27aduxta’ 12.7 mm u magħluqa b’tapp

planġer tal-bromobutyl jew chlorobutyl elastomer.

ħ

Quixidar 10 mg/0.8 ml jinstab f’pakketti ta’ 2, 7, 10, u 20 siringi mimlija lesti b’ sistema awtomatika

ta’ sigurta’ vjola. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

 

 

 

m’g

6.5 Struzzjonijiet għall-użu u maniġġar u għar-rimi

 

 

li

 

L-injezzjoni subkutaneja titieħed bl-istess mod ta’ siringa klassika.

Soluzzjonijiet li jittieħdu b’injezzjoni, għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u telf ta’ kulur

qabel ma’ jittieħdu.

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

L-istruzzjonijiet biex wieħed ikun jista’ jieħu hu stess l-injezzjoni huma mniżżlin fil-Fuljett ta’

Tagħrif.

 

 

 

Is-siringa mimlijamedilesta ta’ Quixidar hija diżinjata b’ sistema protettiva tal-labra awtomatika biex

tevita li wieħed jittaqqab bi żball wara l-injezzjoni.

ProdottKull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Din il-mediċina hija għall-użu ta’ darba biss.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Renju Unit

55

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ EU/1/02/206/015-017, 020

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2002

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2007

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati