Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Tikkettar - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaQuixidar
Kodiċi ATCB01AX05
Sustanzafondaparinux sodium
ManifatturGlaxo Group Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Quixidar 1.5 mg/0.3 ml soluzzjoni għal injezzjoni.

 

 

 

 

 

Fondaparinux sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Siringa waħda mimlija lesta (0.3 ml) fiha 1.5 mg fondaparinux sodium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Fiha wkoll: sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 2 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 7 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 10 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

li

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 20 siringa mimlija lesta b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

inali

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu subkutanju.

ċ

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

JIS [xahar/sena]

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Tiffriżahx.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/02/206/005 - 2 siringi mimlija lesti

 

 

adux

 

 

 

EU/1/02/206/006 - 7 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/007 - 10 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/008 - 20 siringa mimlija lesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lott [numru]

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Quixidar 1.5 mg/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux Na

SC

awtorizzat

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

adux

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Lott [numru]

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Quixidar 2.5 mg/0.5 ml soluzzjoni għal injezzjoni.

 

 

 

 

 

Fondaparinux sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Siringa waħda mimlija lesta (0.5 ml) fiha 2.5 mg fondaparinux sodium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Fiha wkoll: sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 2 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 7 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 10 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

li

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 20 siringa mimlija lesta b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

inali

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu subkutanju jew ġol-vina.

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

JIS [xahar/sena]

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Tiffriżahx.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/02/206/001 - 2 siringi mimlija lesti

 

 

adux

 

 

 

EU/1/02/206/002 - 7 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/003 - 10 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/004 - 20 siringa mimlija lesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lott [numru]

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Quixidar 2.5 mg/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux Na

SC/IV

awtorizzat

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Lott [numru]

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Quixidar 5 mg/0.4 ml soluzzjoni għal injezzjoni.

 

 

 

 

 

Fondaparinux sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Siringa waħda mimlija lesta (0.4 ml) fiha 5 mg fondaparinux sodium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Fiha wkoll: sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 2 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 7 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 10 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

li

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 20 siringa mimlija lesta b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

inali

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu subkutanju.

ċ

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

Piż tal-ġisem taħt 50 kg

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Tiffriżahx.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/02/206/009 - 2 siringi mimlija lesti

 

 

adux

 

 

 

EU/1/02/206/010 - 7 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/011 - 10 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/018 - 20 siringa mimlija lesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lott [numru]

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Quixidar 5 mg/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux Na

SC

awtorizzat

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Lott [numru]

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Quixidar 7.5 mg/0.6 ml soluzzjoni għal injezzjoni.

 

 

 

 

 

Fondaparinux sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Siringa waħda mimlija lesta (0.6 ml) fiha 7.5 mg fondaparinux sodium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Fiha wkoll: sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 2 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 7 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 10 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

li

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 20 siringa mimlija lesta b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

inali

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu subkutanju.

ċ

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

Piż tal-ġisem 50-100 kg

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Tiffriżahx.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

EU/1/02/206/012 - 2 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/013 - 7 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/014 - 10 siringi mimlija lesti

 

ħ

 

 

 

 

EU/1/02/206/019 - 20 siringa mimlija lesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott [numru]

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

inali

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

15.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Quixidar 7.5 mg/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux Na

SC

awtorizzat

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Lott [numru]

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Quixidar 10 mg/0.8 ml soluzzjoni għal injezzjoni.

 

 

 

 

 

Fondaparinux sodium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

Siringa waħda mimlija lesta (0.8 ml) fiha 10 mg fondaparinux sodium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Fiha wkoll: sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 2 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 7 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 10 siringi mimlija lesti b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

li

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni, 20 siringa mimlija lesta b’sistema ta’ sikurezza awtomatika.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

inali

 

 

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

Użu subkutanju.

ċ

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

Piż tal-ġisem 'il fuq minn 100 kg

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

 

 

 

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Tiffriżahx.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Group Ltd.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/02/206/015 - 2 siringi mimlija lesti

 

 

adux

 

 

 

EU/1/02/206/016 - 7 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/017 - 10 siringi mimlija lesti

 

 

 

 

 

EU/1/02/206/020 - 20 siringa mimlija lesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lott [numru]

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Quixidar 10 mg/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux Na

SC

awtorizzat

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

 

 

JIS [xahar/sena]

adux

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Lott [numru]

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati