Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaQuixidar
Kodiċi ATCB01AX05
Sustanzafondaparinux sodium
ManifatturGlaxo Group Ltd.
F’dan il-fuljett:

1. X’inhu Quixidar u għalxiex jintuża 2. Qabel ma tuża Quixidar

3. Kif għandek tuża Quixidar

4. Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5. Kif taħżen Quixidar

6. Aktar tagħrif

FULJETT TA’ TAGĦRIF:INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

Quixidar 1.5mg/0.3ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux sodium

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

awtorizzat

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.

 

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek personalment. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk is-sintomi tagħhom jidhru qishom bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

adux

1. X’INHU QUIXIDAR U GĦALXIEX JINTUŻA

Quixidar huwa mediċina li tghin biex tipprevjeni lm’g-formazzjoniħta’ għoqiedi tad-demm fil-vini u arterji.

Quixidar fih sustanza sintetika li jisimha fondaparinuxli sodium. Din twaqqaf fattur tat-tagħqid tad- demm Xa ("għaxra – A“) milli jagħmel effett fid-demm, u b’hekk tipprevjeni l-iżvilupp ta’ għoqiedi tad-demm mhux mixtieqa (trombożi) milli jiffurmaw fil-vini u arterji.

Quixidar jintuża biex:

jevita l-formazzjoni ta’ għoqiedi tad-demm fil-vini u arterji tar-riġlejn jew pulmuni wara kirurġija ortopedika, bħal kirurċġija fil-ġenb jew fl-irkoppa jew wara kirurġija fl-addomenu.

jevita l-formazzjoni ta’ emboli waqt u ftit wara l-perjodu ta’ mobilita` restritta minħabba mard akut.inali

2. QABEL mediMA TUŻA QUIXIDAR

Tużax Quixidar:

jekk inti allerġiku (tbati minn sensittività eċċessiva) għal fondaparinux sodium jew sustanzi oħra ta’ Quixidar

jekk int tinfasad b’mod eċċessiv

jekk għandek infezzjoni batterika tal-qalb

jekk tbati minn xi mard serju ħafna tal-kliewiProdott

→ Għid lit-tabib tiegħek jekk taħseb li xi waħda minn dawn tapplika għalik. Jekk iva, m’għandekx tuża Quixidar.

Oqgħod attent ħafna b’Quixidar:

Qabel tieħu Quixidar it-tabib tiegħek għandu bżonn ikun jaf:

jekk għandek riskju ta’ ħruġ ta’ demm (emorraġija) mhux ikkontrollat, li tinkludi:

·ulċera fl-istonku

·disturbi fid-demm

·ħruġ ta’ demm riċenti fil-moħħ (fsada intrakraniku)

·kirurġija riċenti fil-moħħ, kolonna vertebrali jew fl-għajnejn

jekk tbati minn mard serju fil-fwied;

jekk tbati minn mard fil-kliewi;

jekk għandek eta` ta’ 75 sena jew iktar;

jekk tiżen inqas minn 50 kg

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik

Tfal

awtorizzat

 

Quixidar ma ġiex ittestjat fi tfal u addoloxxenti ta’ taħt is-17-il sena.

 

Meta tuża mediċini oħra:

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu xi mediċini oħra jew ħadt dan l-aħħar. Dawn jinkludu anki mediċini li tkun xtrajt mingħajr riċetta. Ċerti mediċini oħrajn jistgħu jaffettwaw il-mod li jagħmel effett Quixidar jew ikunu affettwati bi Quixidar.

Tqala u Treddigħ

Quixidar m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonnaduxċar. It-treddigħ mhux rakkomandat

waqt trattament b’ Quixidar. Jekk inti tqila jew taħseb li tista’ tkun tqila, jew jekk qed tredda:

→ għarraf lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Quixidar ħ

Kull doża ta’ dan il-prodott mediċinali fiha anqas minn 23 mg ta’ sodium u għalhekk il-prodott huwa essenzjalment mingħajr sodium

3. KIF GĦANDEK TUŻA QUIXIDAR

 

 

 

 

m’g

Dejjem għandek tuża Quixidar skond il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew

ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

Id-doża li ssoltu tingħata hija ta’ 2.5 mg darba kuljum injettata bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin

kuljum.

 

 

 

Jekk tbati minn mard fil-kliewi, tista’ tnaqqas id-doża għal 1.5 mg darba kuljum.

Kif jingħata Quixidar

ċ

 

 

Quixidar jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (b’mod subkutanju) f’tinja tal-ġilda tal-parti

 

t’isfel ta’ l-istonku. Is-siringi huma mimlija minn qabel bid-doża eżatta li jkollok bżonn. Hemm

 

siringi differenti għad-dożi ta’ 2.5mg u 1.5mg. Għal istruzzjonijiet li juru kollox pass-pass

jekk jogħġbok ara il-paġna ta’ wara.

 

Tinjettax Quixidar ġo muskolu (b’mod intramuskolari).

ProdottJekk tinsa tuża Quixidar:

 

 

 

Kemm għandekmediiddum tieħu Quixidar

Għandek tkompli t-trattament Quixidar għaż-żmien kollu li jgħidlek it-tabib peress illi Quixidar jipprevjeni l-iżvilupp ta’ kondizzjoni serja.

Jekk tinjetta Quixidar aktar milli suppost:

ikkuntatja lit-tabib jew spiżjar tiegħek għal parir kemm jista’ jkun malajr minhabba riskju ikbar ta’ ħruġ ta’ demm.

Ħu d-doża mill-ewwel kif tiftakar. Tinjettax doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk m’intix ċert x’għandek tagħmel, staqsi lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Effetti sekondarji mhux komuni
Dawn jistgħu jaffettwaw sa wieħed kull 100 persuna

Tieqafx tieħu Quixidar mingħajr ma tieħu parir:

Jekk twaqqaf it-trattament qabel ma jgħidlek it-tabib, inti għandek riskju li tiżviluppa għoqda tad- demm f’vina tar-riġel jew fil-pulmun. Kellem lit-tabib jew spiżjar tiegħek qabel ma twaqqaf.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar kif tuża dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħall-kull mediċina oħra, Quixidar jista’ jkolla effetti sekondarji, għalkemm maawtorizzatjidhrux fuq kulħadd.

Effetti sekondarji komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw iżjed minn wieħed kull 100 persuna trattati bi Quixidar

• ħruġ ta’ demm (per eżempju mis-sit ta’ operazzjoni, ulċera fl-istonku diġa’ eżistenti, fġir l- imnieħer, ħanek)

• anemija (tnaqqis fin-numru taċ-ċelloli ħomor tad-demm).

tbenġil jew nefħa (edima)

tħossok imqalla jew titqalla (dardir jew rimettar)

uġigħ fis-sider

qtugħ ta’ nifs

raxx jew ħakk fil-ġildaħ

tnixxija mill-ferita ta’ l-operazzjoni

deni

nuqqas jew żieda fin-numru ta’ plejtlets (ċelloli tad-demm neċessarji biex jagħqad id-demm)

żieda f’xi kimiċi (enżimi) li jsiru fil-fwied.aduxm’g

Effetti sekondarji rari

 

 

li

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw sa 1 kull 1000 persuna

fwawar

 

inali

 

reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

anzjeta` jew konfużjoni

 

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

ħass ħażin jew sturdament, pressjoni baxxa

tħeddil jew għajja

ċ

 

 

 

 

sogħla

 

 

 

ugigħ fir-riġlejn jew fl-istonku

 

dijareja jew stitikezza

 

 

 

indiġestjoni

 

 

 

infezzjoni fil-ferita

 

 

 

Prodott

 

 

 

żieda fil-bilirubinmedi(sustanza li ssir fil-fwied) fid-demm

tnaqqis ta’ potassium fid-demm tiegħek.

Jekk ikollok effetti mhux mixtieqa

→ Għid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jagħtik fastidju jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett

5. KIF TAĦŻEN QUIXIDAR

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

Tiffriżahx

Quixidar m’għandux għalfejn jinżamm fil-friġġ.

Il-manifattur:
Tużax Quixidar:
• wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tabella u l-kaxxa.
• jekk tara xi frak fis-soluzzjoni jew telf ta’ kulur tas-soluzzjoni;
• jekk tara illi s-siringa għandha xi ħsara;
• jekk ftaħt siringa u ma tużahix minnufih.

Rimi ta’ siringi

Mediċini u siringi m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għankekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni ta’ l-ambjent.

6.

AKTAR TAGĦRIF

 

 

X’fih Quixidar

 

 

Is-sustanza attiva hija 1.5 mg ta’ fondaparinux sodium f’0.3ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

 

 

 

awtorizzat

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, u hydrochloric acid u jew

 

sodium hydroxide biex jaġġustaw il-pH.

adux

 

Quixidar ma fih l-ebda prodott ta’ l-annimali.

 

Id-dehra ta’ Quixidar u d-daqs tal-pakkett:

 

ħ

 

 

 

 

Quixidar huwa soluzzjoni għal injezzjoni ċara u mingħajr kulur. Huwa fornit f’siringa mimlija lesta,

għall-użu ta’ darba u mgħammra b’sistema ta’ sikurezza awtomatika sabiex tipprevjeni ferimenti bil- labra wara l-użu.

Hija disponibbli f’pakketti ta’ 2, 7, 10 u 20 siringi mimlija lesti (mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti

jistgħu jkunu għall-skop kummerċjali).

li

m’g

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-Manifattur

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoniinaligħat-tqegħid fis-suq:

Glaxo Group Ltd, Greenford,ċMiddlesex, UB6 0NN, Renju Unit

Glaxo WellcomemediProduction, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Franza.

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il- Prodottmediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

 

Tel: + 372 6676 900

 

 

estonia@gsk.com

 

inali

España

 

 

Ελλάδα

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

ċ

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

 

 

medi

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

France

 

 

 

ProdottÍsland

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

li

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

awtorizzat

GlaxoSmithKline BV

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

Malta

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 356 21 238131

 

Nederland

 

Tlf: + 47 22adux70 20 00

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

nlinfo@gsk.com

 

Norge

 

GlaxoSmithKline AS

 

m’g

 

firmapost@gsk.noħ

 

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

 

inali

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

 

Sverige

 

awtorizzat

 

GlaxoSmithKline AB

 

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

adux

 

 

ħ

 

li

m’g

 

 

Partijiet tas-siringa ta’ sikurezza

cApparat protettiv riġidu tal-labra

dGħatu

e

Planġer

awtorizzat

 

 

f

Manku għas-swaba

 

 

 

 

g

Tubu ta’ sigurta`

 

 

 

Siringa QABEL L-UŻU

Siringa WARA L-UŻU

 

 

 

 

 

 

adux

 

GWIDA PASS-PASS TA' KIF TUŻA QUIXIDAR

 

 

Istruzzjonijiet għall-użu

m’g

 

 

 

ħ

 

1. Aħsel idejk sewwa b’sapun u ilma u xxotta b’xugaman.

 

 

 

 

li

 

 

 

 

2. Neħħi s-siringa mill-kaxxa u ċċekkja li:

 

 

 

 

 

d-data ta’ skadenza m’għadditx

 

 

 

 

3. Poġġi jew imtedd f’pożizzjoniinalikomda.

 

 

 

 

 

s-soluzzjoni hija ċara w bla kulur u ma fihiex frak

 

 

s-siringa ma nfetħitx jew għandha xi ħsara

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Agħżel post fil-parti t’isfel ta’ l-istonku (iż-żaqq), ta’ l-inqas

 

 

5 cm miż-żokra (figura A).

 

 

 

 

Għandek talterna minn-naħa tax-xellug għall-lemin tan-

 

 

naħa t’isfel ta’ l-istonku tiegħek ma’ kull injezzjoni. Dan

 

 

 

jgħin biex inaqqas l-uġigħ fis-sit ta’ l-injezzjoni.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Jekk mhux possibli li tinjetta fl-istonku, ikkonsulta ma’ l-

 

 

 

infermiera jew tabib tiegħek għall-parir.

 

Figura A

4.

 

Naddaf iż-żona ta’ l-injezzjoni b’biċċa bl-alkoħol

 

 

5. Żomm iċ-ċilindru tas-siringa b’mod sod f’id waħda.

Neħħi l-għatu li jipproteġi l-planġer billi tiġbdu (figura B) Armi l-għatu tal-planġer.

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Figura B

6. Neħħi l-apparat protettiv tal-labra, billi l-ewwel

 

 

iddawwar imbagħad tiġbdu f’linja dritta lil hinn miċ-ċilindru

 

tas-siringa (figura C).

 

 

 

 

 

Armi l-apparat protettiv tal-labra.

 

 

 

 

Nota importanti

 

 

 

 

 

• Tmissx il-labra u ara li ma tiġix f’kuntatt ma’ xi

 

 

superfiċi qabel l-injezzjoni.

 

 

 

 

• Huwa normali illi jkun hemm bużżieqa ta’ l-arja

 

adux

żgħira fis-siringa. Tippruvax tneħħi din il-bużżieqa

Figura C

ta’ l-arja qabel ma tagħmel l-injezzjoni sabiex tkun

 

żgur li ma titlef xejn mill-prodott.

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

7. Oqros bil-mod il-ġilda mnaddfa sabiex tagħmel tinja.

 

Żomm it-tinja bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej matul l-injezzjoni

 

kollha (figura D)

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

Figura D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E

8. Żomm is-siringa soda mill-manku għas-swaba.

 

 

Daħħal it-tul kollu tal-labra b’mod perpendikulari (b’angolu

 

ta’ 90º) fit-tinja tal-ġilda (figura E).

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

9. Injetta il-kontenut KOLLU tas-siringa billi tagħfas il-

 

planġer ‘l isfel it-tul tiegħu kollu. Dan jattiva s-sistema

 

 

awtomatika għall-protezzjoni tal-labra (figura F).

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Figura F

 

 

 

 

 

 

10. Eħles il-planġer u l-labra awtomatikament toħroġ mill- ġilda u tidħol lura għal ġot-tubu ta’ sigurtà fejn tinqafel b’mod permanenti (figura G).

Figura G

Tarmix is-siringa użata fl-iskart

domestiku.

Armiha wżata kif qallek it-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F’dan il-fuljett:
1. X’inhu Quixidar u għalxiex jintuża 2. Qabel ma tuża Quixidar
3. Kif għandek tuża Quixidar
4. Effetti sekondarji li jista’ jkollu
5. Kif taħżen Quixidar
6. Aktar tagħrif

FULJETT TA’ TAGĦRIF:INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

Quixidar 2.5mg/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni fondaparinux sodium

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

awtorizzat

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.

 

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek personalment. Tagħtihiex lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk s-sintomi tagħhom jidhru l-istess bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

adux

1. X’INHU QUIXIDAR U GĦALXIEX JINTUŻA

Quixidar huwa mediċina li tgħin biex tipprevjenim’gl-formazzjoniħ ta’ għoqiedi tad-demm fil-vini u arterji (aġent antitrombotiku).

Quixidar fih sustanza sintetika msemmija fondaparinuxli sodium. Din twaqqaf fattur għat-tagħqid tad- demm Xa ‘għaxra-A’ milli jaħdem fid-demm, u għalhekk tipprevjeni l-iżvilupp ta’ emboli mhux mixtieqa (trombożi) fil-vini u arterji tad-demm.

Quixidar jintuża:

għall-prevenzjoni tal-formazzjoni ta’ emboli fil-vini u arterji tad-demm tar-riġlejn jew pulmun wara kirurġija ortopedika, bħċal kirurġija fil-ġenb jew fl-irkoppa jew wara kirurġija fl-addomenu

biex tevita l-formazzjoni ta’ emboli waqt u ftit wara l-perjodu ta’ mobilita` restritta minħabba mard akut

għat-trattament ta’ ċerti tipi ta’ attakk tal-qalb u anġina severa (uġigħ minħabba li jidjiequ l- arterji fil-qalb).inali

2. QABEL mediMA TUŻA QUIXIDAR

Tużax Quixidar:

jekk inti allerġiku (tbati minn sensittività eċċessiva) għal fondaparinux sodium jew sustanzi oħra ta’ Quixidar

jekk int tinfasad b’mod eċċessiv

jekk għandek infezzjoni batterika tal-qalb

jekk tbati minn xi mard serju ħafna tal-kliewi

Għid lit-tabib tiegħek jekk taħseb li xi wieħed minn dawn japplika għalik. Jekk dan huwa l-każ, m’għandekx tuża Quixidar.Prodott

Oqgħod attent ħafna b’Quixidar:

It-tabib tiegħek għandu jkun jaf qabel ma tieħu Quixidar:

jekk għandek riskju ta’ ħruġ ta’ demm (emorraġija) mhux ikkontrollat, inkluż:

·ulċera fl-istonku

·disturbi fid-demm

·ħruġ ta’ demm riċenti fil-moħħ (fsada ġol-kranju)

·kirurġija riċenti fil-moħħ, kolonna vertebrali jew fl-għajnejn

jekk tbati minn mard serju fil-fwied;

jekk tbati minn mard fil-kliewi;

jekk għandek eta` ta’ 75 sena jew iktar;

jekk tiżen inqas minn 50 kg

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi wieħed minn dawn japplika għalik.

Tqala u Treddigħ

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Quixidar m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar. It-treddigħ mhux rakkomandat

waqt trattament b’ Quixidar. Jekk inti tqila jew tissuspetta li inti tqila jew jekk qed tredda’

għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

 

 

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Quixidar

 

 

 

 

 

adux

 

Kull doża ta’ dan il-prodott mediċinali fiha anqas minn 23 mg ta’ sodium u għalhekk il-prodott huwa

essenzjalment mingħajr sodium

 

ħ

 

 

 

 

3.

KIF GĦANDEK TUŻA QUIXIDAR

 

 

Dejjem għandek tuża Quixidar skond il-parir tat-tabib.m’gDejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew

ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

 

 

 

 

 

li

 

 

Id-doża li ssoltu tingħata hija ta’ 2.5 mg darba kuljum, injettata kuljum bejn wieħed u ieħor fl-

istess ħin.

 

 

 

 

Jekk tbati minn mard fil-kliewi, it-tabib tiegħek jista’ jagħtik doża iżgħar ta’ 1.5 mg darba kuljum.

 

 

inali

 

 

 

Kif jingħata Quixidar

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (b’mod subkutanju) f’tinja tal-ġilda tal-parti

 

t’isfel ta’ l-istonku. Is-siringi huma mimlijin lesti bid-doża eżatta li għandek bżonn. Hemm

 

siringi differenti għad-doża ta’ 2.5 mg u dik ta’ 1.5 mg. Għall-istruzzjonijiet pass-pass jekk

 

jogħġbok ara fuq wara tal-paġna. Għat-trattament ta’ ċerta tipi ta’ attakk tal-qalb, professjonist

 

fil-qasam tasmedi-saħħa għandu mnejn jagħti l-ewwel doża ġol-vina (mod intravenuż).

• Tinjettax Quixidar ġo muskolu.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Tfal

Quixidar ma’ ġiex ippruvat f’tfal u addoloxxenti ta’ taħt is-17-il sena.

Meta tuża mediċini oħra:

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra. Dan jinkludi mediċini li xtrajt mingħajr riċetta. Ċerti mediċini oħra jistgħu jkollhom effett fuq kif jaħdem Quixidar jew Quixidar jista' jkollu effett fuqhom.

Tul taż-żmien tat-trattament b’Quixidar

Għandek tkompli t-trattament Quixidar għaż-żmien kollu li jgħidlek it-tabib peress illi Quixidar jipprevjeni l-iżvilupp ta’ kondizzjoni serja.

Jekk tinjetta aktar milli suppost ta’ Quixidar

Ikkuntatja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek biex tieħu parir mill-aktar fis possibbli, minhabba riskju ikbar ta’ ħruġ ta' demm.

Jekk tinsa tieħu Quixidar:

Ħu d-doża malli tiftakar. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal doża li tkun insejt tieħu.

Jekk m’intix ċert x’għandek tagħmel, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Tieqafx tuża Quixidar mingħajr parir:

Jekk twaqqaf it-trattament qabel ma jgħidlek it-tabib, inti għandek riskju li tiżviluppa embolu fid- demm f’vina tar-riġel jew fil-pulmun. Kellem lit-tabib jew spiżjar tiegħek qabel ma twaqqaf.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar kif tuża dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħall-kull mediċina oħra, Quixidar jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm mhux kulħadd ikollu dawn l-effetti.

Effetti sekondarji komuni

 

 

 

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw iżjed minn wieħed kull 100 persuna li qegħdin jirċievu trattament

b’Quixidar.

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

• ħruġ ta’ demm (per eżempju mis-sit ta’ operazzjoni, ulċera fl-istonku diġa’ eżistenti, fġir l-

 

imnieħer, ħanek)

 

 

 

 

 

 

• anemija (tnaqqis fin-numru taċ-ċelloli ħomor tad-demm).

 

Effetti sekondarji mhux komuni

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw sa wieħed kull 100 persuna li qegħdin jirċievu trattament b’Quixidar.

tbenġil jew nefħa (edima)

 

 

ħ

 

tħossok ħażin jew tkun ma tiflaħx (dardir, rimettar)

 

 

uġigħ fis-sider

 

 

li

m’g

 

 

qtugħ ta’ nifs

 

 

 

 

raxx jew ħakk fil-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

tnixxija mill-ferita ta’ l-operazzjoni

 

 

 

deni

 

 

 

 

 

 

 

nuqqas jew żieda fin-numru ta’ plejtlets (ċelloli tad-demm neċessarji biex jagħqad id-demm)

żieda f’xi kimiċi (enżimi) li jsiru fil-fwied.

 

 

 

Effetti sekondarji rari

 

inali

 

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw sa

 

 

 

 

 

ċwieħed kull 1000 persuna li qegħdin jirċievu trattament b’Quixidar.

reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

fsada interna fil-moħħ jew fl-addomenu

 

 

 

anzjeta` jew konfużjoni

 

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

ħass ħażin jew sturdament, pressjoni tad-demm baxxa

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

tħeddil jew għajja

 

 

 

 

 

 

fwawar

 

 

 

 

 

 

 

sogħla

 

 

 

 

 

 

 

ugigħ fir-riġlejn jew uġigħ fl-istonku

 

 

 

 

dijareja jew stitikezza

 

 

 

 

 

 

indiġestjoni

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

infezzjoni ġol-ferita ta’ l-operazzjoni

żieda fil-bilirubin (sustanza li ssir fil-fwied) fid-demm

tnaqqis tal-potassju fid-demm

Jekk ikollhok xi effetti sekondarji

→ Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew isir problematiku, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett.

5. KIF TAĦŻEN QUIXIDAR

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tiffriżahx.

Quixidar m’għandux bżonn jinħażen fil-friġġ

Tużax Quixidar:

awtorizzat

wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tabella u l-kaxxa.

jekk tara xi frak fis-soluzzjoni, jew telf ta’ kulur tas-soluzzjoni

jekk tara illi s-siringa għandha xi ħsara

jekk ftaħt siringa ma wżajtiex minnufih

Rimi tas-siringi

Il-mediċini u s-siringi m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni ta’ l-ambjent.

.6. AKTAR TAGĦRIF

 

adux

X’fih Quixidar

 

ħ

 

Is-sustanza attiva hija 2.5 mg ta’ fondaparinux sodium f’0.5ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, u hydrochloric acid u jew

 

sodium hydroxide biex jaġġustaw il-pH.

m’g

 

Quixidar ma fih l-ebda prodott ta’ l-annimali.li

 

 

inali

 

 

Id-dehra ta’ Quixidar u d-daqs tal-pakkett:

Quixidar huwa soluzzjoni ċara u bla kulur għal injezzjoni. Hija fornita f’siringa mimlija lesta, għall- użu ta’ darba u mgħammra b’sistemaċ ta’ sikurezza awtomatika sabiex tipprevjeni ferimenti bil-labra wara l-użu. Hija disponibbli f’pakketti ta’ 2, 7, 10 u 20 siringi mimlija lesti (mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgmediħu jkunu għall-skop kummerċjali).

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-Manifattur

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Renju Unit

ProdottL-manifattur:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Franza.

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

 

Tel: + 372 6676 900

 

 

estonia@gsk.com

 

inali

España

 

 

Ελλάδα

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

ċ

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

 

 

medi

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

France

 

 

 

ProdottÍsland

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

li

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

awtorizzat

GlaxoSmithKline BV

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

Malta

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 356 21 238131

 

Nederland

 

Tlf: + 47 22adux70 20 00

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

nlinfo@gsk.com

 

Norge

 

GlaxoSmithKline AS

 

m’g

 

firmapost@gsk.noħ

 

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

 

inali

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

 

Sverige

 

awtorizzat

 

GlaxoSmithKline AB

 

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

adux

 

 

ħ

 

li

m’g

 

 

Figura A

Il-partijiet tas-siringa ta’ sikurezza

 

 

 

 

 

c Apparat protettiv riġidu tal-labra

 

 

 

 

 

d Għatu

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

e Planġer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f Manku għas-swaba

 

 

 

 

 

 

g Tubu ta’ sigurta`

 

 

 

 

 

 

Siringa QABEL L-UŻU

 

 

 

Siringa WARA L-UŻU

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

adux

 

GWIDA PASS-PASS BIEX TUŻA QUIXIDAR

 

 

Istruzzjonijiet għall-użu

 

li

 

 

 

 

1. Aħsel idejk sewwa b’sapun u ilma w ixxotthom b’xugaman.

 

2. Neħħi s-siringa minn ġol-kaxxa w ara li:

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

d-data ta’ skadenza m’għadditx

 

 

 

 

s-soluzzjoni hija ċara w bla kulur u ma fihiex frak

 

s-siringa ma nfetħitx jew għandha xi ħsara

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

3. Poġġi jew imtedd f’pożizzjoniċ komda.

 

 

 

 

 

Agħżel post fil-parti t’isfel ta’ l-istonku, ta’ l-inqas 5 cm miż-

 

 

żokra (figura A).

 

 

 

 

 

 

Għandek talterna minn-naħa tax-xellug għall-lemin tal-

 

 

parti t’isfel ta’ l-istonku ma’ kull injezzjoni. Dan jgħin biex

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

inaqqas l-iskomfort fis-sit ta’ l-injezzjoni.

 

 

 

 

 

Jekk mhux possibli li tinjetta fl-istonku, ikkonsulta ma’ l- infermiera jew tabib tiegħek għal parir.

4. Naddaf iż-żona ta’ l-injezzjoni b’biċċa bl-alkoħol

5. Żomm iċ-ċilindru tas-siringa b’mod sod f’id waħda. Neħħi l-għatu li jipproteġi l-planġer billi tiġbdu (figura B) Armi l-għatu tal-planġer.

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Figura B

6. Neħħi l-apparat protettiv tal-labra, billi l-ewwel

 

 

iddawwar imbagħad tiġbdu f’linja dritta lil hinn miċ-ċilindru

 

tas-siringa (figura C).

 

 

 

 

 

Armi l-apparat protettiv tal-labra.

 

 

 

 

Nota importanti

 

 

 

 

 

Tmissx il-labra u ara li ma tiġix f’kuntatt ma’ xi

 

 

superfiċi qabel l-injezzjoni.

 

 

 

 

• Huwa normali illi jkun hemm bużżieqa ta’ l-arja

 

adux

żgħira fis-siringa. Tippruvax tneħħi din il-bużżieqa

Figura C

ta’ l-arja qabel ma tagħmel l-injezzjoni – tista titlef

 

ftit mill-mediċina jekk tagħmel dan.

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

Figura D

7. Oqros bil-mod il-ġilda mnaddfa sabiex tagħmel tinja.

 

Żomm it-tinja bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej matul l-injezzjoni

 

kollha (figura D)

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

Figura E

 

 

 

 

 

8. Żomm is-siringa soda mill-manku għas-swaba.

 

 

Daħħal it-tul kollu tal-labra b’mod perpendikulari (b’angolu

 

 

ċ

 

 

 

 

ta’ 90º) fit-tinja tal-ġilda (figura E).

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

9. Injetta il-kontenut KOLLU tas-siringa billi tagħfas il-

 

planġer ‘l isfel it-tul tiegħu kollu. Dan jattiva s-sistema

 

 

awtomatika għall-protezzjoni tal-labra (figura F).

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Figura F

 

 

 

 

 

 

10. Eħles il-planġer u l-labra awtomatikament toħroġ mill- ġilda u tidħol lura għal ġot-tubu ta’ sigurtà fejn tinqafel b’mod permanenti (figura G).

Figura G

Tarmix is-siringa wżata ma’ l-iskart domestiku. Armiha kif għallek it-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULJETT TA’ TAGĦRIF:INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNHA

Quixidar 5mg/0.4ml soluzzjoni għall-injezzjoni

 

Quixidar 7.5mg/0.6ml soluzzjoni għall-injezzjoni

 

Quixidar 10mg/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni

 

Fondaparinux sodium

awtorizzat

Aqra dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina

 

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.

 

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek personalment. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk is-sintomi tagħhom jidhru qishom bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

adux

1.

X’inhu Quixidar u għalxiex jintuża

2.

Qabel ma tuża Quixidar

3.

Kif għandek tuża Quixidar

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5.

Kif taħżen Quixidar

6.

Aktar tagħrif

 

 

1.

X’INHU QUIXIDAR U GĦALXIEX JINTUŻA

ħ

 

Quixidar hu mediċina li tittratta jew tghin biex tipprevjeni l-formazzjoni ta’ għoqiedi tad-demm fil- vini u arterji (aġent antitrombotiku).

m’g

Quixidar fih sustanza sintetika li jisimha fondaparinux sodium. Din twaqqaffattur tat-tagħqid tad-

inali

li

demm Xa ("għaxra – A") milli jagħmel effett fid-demm, u b’hekk tipprevjeni l-iżvilupp ta’ għoqiedi tad-demm mhux mixtieqa (trombożi) fil-vini u arterji.

Quixidar jintuża bħala trattamentċ f’pazjenti li għandhom għoqda tad-demm fil-vini u arterji

ta’ riġlejhom (trombożi f’vina fonda) u/jew fil-pulmun (emboliżmu pulmonari).

Tużax Quixidar:

2. QABEL mediMA TUŻA QUIXIDAR

jekk inti allerġiku (tbati minn sensittività eċċessiva) għal fondaparinux sodium jew sustanzi oħra ta’ Quixidar

jekk int tinfasad b’mod eċċessiv

jekk għandek minn infezzjoni batterika tal-qalb

jekk tbati minn indeboliment sever tal-kliewi

Prodott→ Għid lit-tabib tiegħek jekk taħseb li xi waħda minn dawn tapplika għalik. Jekk iva, m’għandekx tuża Quixidar.

Oqgħod attent ħafna b’Quixidar:

It-tabib tiegħek għandu jkun jaf qabel ma tieħu Quixidar:

jekk għandek riskju ta’ ħruġ ta’ demm (emorraġija) mhux ikkontrollat, li tinkludi:

·ulċera fl-istonku

·disturbi fid-demm

·ħruġ ta’ demm riċenti fil-moħħ (fsada intrakraniku)

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi
Kull doża ta’ dan il-prodott mediċinali fiha anqas essenzjalment mingħajr sodium
· kirurġija riċenti fil-moħħ, kolonna vertebrali jew fl-għajnejn
• jekk tbati minn mard serju fil-fwied;
• jekk tbati minn indeboliment tal-kliewi;
• jekk għandek eta` ta’ 75 sena jew iktar;
• jekk tiżen inqas minn 50 kg
→ Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik

Tfal

awtorizzat

 

Quixidar ma ġiex ittestjat fi tfal u addoloxxenti ta’ taħt is-17-il sena.

 

Meta tuża mediċini oħra:

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu xi mediċini oħra, jew ħadt dan l-aħħar. Dawn jinkludu anki mediċini li tkun xtrajt mingħajr riċetta. Ċerti mediċini oħrajn jistgħu jaffettwaw il-mod li jagħmel effett Quixidar jew ikunu affettwati bi Quixidar.

Tqala u Treddigħ

Quixidar m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar. It-treddigħ mhux rakkomandat waqt trattament b’ Quixidar. Jekk inti tqila jew taħseb li tista’ aduxtkun tqila, jew jekk qed tredda:

→ għarraf lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

ta’ Quixidar

minn 23 mg ta’ sodium u għalhekk il-prodott huwa ħ

3. KIF GĦANDEK TUŻA QUIXIDAR

 

 

 

 

m’g

 

Il-piż tiegħek

 

 

 

Doża li s-soltu tingħata

 

Taħt 50 kg

 

li

 

5 mg darba kuljum

 

Bejn 50 kg u 100 kg

 

 

 

7.5 mg darba kuljum

 

Il fuq minn 100 kg

inali

 

 

10 mg darba kuljum. Din id-doża tista’ titnaqqas

 

 

 

 

 

għal 7.5mg darba kuljum jekk għandek mard

 

 

 

 

 

moderat tal-kliewi.

 

Għandek tieħu l-injezzjoni bejn wieħed u ieħor l-istess ħin kuljum.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Kif jingħata Quixidar

 

 

 

 

 

Quixidar jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (b’mod subkutanju) f’tinja tal-ġilda tal-parti

 

 

t’isfel ta’ l-istonku. Is-siringi huma mimlija minn qabel bid-doża eżatta li jkollok bżonn. Hemm

 

 

siringi differenti għad-dożi ta’ 5mg, 7.5mg u 10mg. Għal istruzzjonijiet li juru kollox pass-

 

pass jekk jogmediħġbok ara l-paġna ta’ wara.

 

 

 

Tinjettax Quixidar ġo muskolu (b’mod intramuskolari).

.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Dejjem għandek tuża Quixidar skond il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Kemm għandek iddum tieħu Quixidar

Għandek tkompli t-trattament Quixidar għaż-żmien kollu li jgħidlek it-tabib peress illi Quixidar jipprevjeni l-iżvilupp ta’ kondizzjoni serja.

Jekk tinjettaa Quixidar aktar milli suppost :

Ikkuntatja it-tabib jew spiżjar tiegħek għal parir kemm jista’jkun malajr minhabba riskju ikbar ta’ ħruġ ta’ demm.

Jekk tinsa tuża Quixidar:

Ħu d-doża mill-ewwel kif tiftakar. Tinjettax doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk m’intix ċert x’għandek tagħmel, staqsi lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Tieqafx tieħu Quixidar mingħajr ma tieħu parir:

Jekk twaqqaf it-trattament qabel ma jgħidlek it-tabib, inti l-għoqda tad-demm tista’ ma tkunx ittrata sew u inti jista’ jkollok ukoll ir-riskju li tiżviluppa għoqda tad-demm ġdida f’vina tar-riġel jew fil- pulmun. Kellem lit-tabib jew spiżjar tiegħek qabel ma twaqqaf.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar kif tuża dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħall-kull mediċina oħra, Quixidar jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Effetti sekondarji komuni

 

 

 

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw iżjed minn wieħed kull 100 persuna trattati bi Quixidar:

• ħruġ ta’ demm (per eżempju mis-sit ta’ operazzjoni, ulċera fl-istonku diġa’ eżistenti, fġir l-

imnieħer, tbenġil).

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Effetti sekondarji mhux komuni

 

 

 

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw sa wieħed kull 100 persuna trattati bi Quixidar:

 

nefħa (edima)

 

 

 

 

adux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

uġigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

tħossok imqalla jew titqalla (dardir jew rimettar)

 

 

 

 

numru baxx ta’ ċelloli ħomor fid-demm (anemija)

 

 

 

numru baxx ta’ plejtlets (ċelloli tad-demm neċessarji biex jagħqad id-demm)

żieda f’xi kemikali (enżimi) li jsiru fil-fwied.

 

 

 

Effetti sekondarji rari

 

li

m’g

 

 

Dawn jistgħu jaffettwaw sa 1 kull 1000 persuna trattati bi Quixidar:

 

reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

ħruġ ta’ demm internament fil-moħħ, fwied jew l-addomenu

 

raxx

inali

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

uġigħ u nefħa fil-post ta’ċinjezzjoni

 

 

 

 

 

numru għoli ta’ plejtlets (ċelloli tad-demm neċessarji biex jagħqad id-demm)

żieda fin-nitroġenu mhux minn proteini fid-demm.

 

 

 

Jekk ikollok effetti mhux mixtieqa

→Għid lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jagħtik

 

medi

fastidju jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett.

5.

KIF TAĦŻEN QUIXIDAR

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

Tiffriżahx

Quixidar m’għandux għalfejn jinżamm fil-friġġ.

Prodottwara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tabella u l-kaxxa

Tużax Quixidar:

jekk tara xi frak fis-soluzzjoni jew jekk is-soluzzjoni titlef il-kulur

jekk tara illi s-siringa għandha xi ħsara;

jekk ftaħt siringa u ma tużahiex minnufih.

AKTAR TAGĦRIF

Rimi ta’ siringi

Mediċini u siringi m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għankekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni ta’ l-ambjent.

.6.

X’fih Quixidar

Is-sustanza attiva hija

5 mg ta’ fondaparinux sodium f’0.4 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

7.5 mg ta’ fondaparinux sodium f’0.6 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

10 mg ta’ fondaparinux sodium f’0.8 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride, ilma għal injezzjonijiet, u hydrochloric acid u jew sodium hydroxide biex jaġġustaw il-pH.

Quixidar ma fih l-ebda prodott ta’ l-annimali.

awtorizzat

 

Id-dehra ta’ Quixidar u d-daqs tal-pakkett:

Quixidar huwa soluzzjoni għal injezzjoni ċara, mingħajr kulur jew tagħti xi ftit fl-isfar. Huwa fornit

f’siringa mimlija lesta, għall-użu ta’ darba u mgħammra b’sistema ta’ sikurezza awtomatika sabiex

tipprevjeni ferimenti bil-labra wara l-użu.

 

 

Huwa disponibbli f’pakketti ta’ 2, 7, 10 u 20 siringi mimlija lesti (mhux id-daqsijiet kollha tal-

pakketti jistgħu jkunu għall-skop kummerċjali).

adux

ħ

 

 

 

 

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-Manifattur

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid m’gfis-suq:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Renju Unit

 

 

inali

li

 

Il-manifattur:

 

 

 

 

 

 

 

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Franza.

 

ċ

 

 

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

 

 

 

medi

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

 

Prodott

 

 

 

 

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

 

Tel: + 372 6676 900

 

 

estonia@gsk.com

 

inali

España

 

 

Ελλάδα

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

ċ

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

 

 

medi

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

 

France

 

 

 

ProdottÍsland

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

li

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

awtorizzat

GlaxoSmithKline BV

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

Malta

 

GlaxoSmithKline Malta

 

Tel: + 356 21 238131

 

Nederland

 

Tlf: + 47 22adux70 20 00

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

nlinfo@gsk.com

 

Norge

 

GlaxoSmithKline AS

 

m’g

 

firmapost@gsk.noħ

 

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

 

inali

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

 

Sverige

 

awtorizzat

 

GlaxoSmithKline AB

 

 

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

 

info.produkt@gsk.com

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

adux

 

 

ħ

 

li

m’g

 

 

Figura A

Partijiet tas-siringa ta’ sikurezza

 

 

 

 

 

c Apparat protettiv riġidu tal-labra

 

 

 

 

 

d Għatu

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

e Planġer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f Manku għas-swaba

 

 

 

 

 

g Tubu ta’ sigurta`

 

 

 

 

 

 

 

 

Siringa QABEL L-UŻU

 

 

Siringa WARA L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

GWIDA PASS-PASS TA’ KIF TUŻA ARIXTRA

 

 

 

Istruzzjonijiet għall-użu

m’g

 

 

 

 

ħ

 

 

1. Aħsel idejk sewwa

b’sapun u ilma u xxotta b’xugaman.

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

2. Neħħi s-siringa minn ġol-kaxxa w ara li:

 

 

 

 

 

 

d-data ta’ skadenza m’għadditx

 

 

 

 

 

3. Poġġi jew imtedd f’pożizzjoniinalikomda.

 

 

 

 

 

 

s-soluzzjoni hija ċara w bla kulur u ma fihiex frak

 

 

 

 

s-siringa ma nfetħitx jew għandha xi ħsara

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Agħżel post fil-parti t’isfel ta’ l-istonku, ta’ l-inqas 5 cm miż-

 

 

 

żokra (figura A).

 

 

 

 

 

Għandek talterna minn-naħa tax-xellug għall-lemin tal-

 

 

 

parti t’isfel ta’ l-istonku ma’ kull injezzjoni. Dan jgħin biex

 

 

 

inaqqas l-iskomfort fis-sit ta’ l-injezzjoni.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Jekk mhux possibli li tinjetta fl-istonku, ikkonsulta ma’ l- infermiera jew tabib tiegħek għal parir

4. Naddaf iż-żona ta’ l-injezzjoni b’biċċa bl-alkoħol

5. Żomm iċ-ċilindru tas-siringa b’mod sod f’id waħda.

Neħħi l-għatu li jipproteġi l-planġer billi tiġbdu (figura B) Armi l-għatu tal-planġer.

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Figura B

6. Neħħi l-apparat protettiv tal-labra, billi l-ewwel

 

 

iddawwar imbagħad tiġbdu f’linja dritta lil hinn miċ-ċilindru

 

tas-siringa (figura C).

 

 

 

 

 

Armi l-apparat protettiv tal-labra.

 

 

 

 

Nota importanti

 

 

 

 

 

Tmissx il-labra u ara li ma tiġix f’kuntatt ma’ xi

 

 

superfiċi qabel l-injezzjoni.

 

 

 

 

• Huwa normali illi jkun hemm bużżieqa ta’ l-arja

 

adux

żgħira fis-siringa. Tippruvax tneħħi din il-bużżieqa

Figura C

ta’ l-arja qabel ma tagħmel l-injezzjoni – tista’

 

 

 

titlef xi ftit mill-mediċina jekk tagħmel hekk.

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

Figura D

7. Oqros bil-mod il-ġilda mnaddfa sabiex tagħmel tinja.

 

Żomm it-tinja bejn is-saba’ l-kbir u l-werrej matul l-injezzjoni

 

kollha (figura D)

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

Figura E

 

 

 

 

 

8.Żomm is-siringa soda mill-manku għas-swaba.

 

 

Daħħal it-tul kollu tal-labra b’mod perpendikulari (b’angolu

 

 

ċ

 

 

 

 

ta’ 90º) fit-tinja tal-ġilda (figura E).

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

9. Injetta il-kontenut KOLLU tas-siringa billi tagħfas il-

 

planġer ‘l isfel it-tul tiegħu kollu. Dan jattiva s-sistema

 

 

awtomatika għall-protezzjoni tal-labra (figura F).

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Figura F

 

 

 

 

 

 

10. Eħles il-planġer u l-labra awtomatikament toħroġ mill- ġilda u tidħol lura għal ġot-tubu ta’ sigurtà fejn tinqafel b’mod permanenti (figura G).

Figura G

Tarmix is-siringa użata fl-iskart domestiku. Armiha kif qallek it-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati