Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Tikkettar - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRanexa (Latixa)
Kodiċi ATCC01EB18
Sustanzaranolazine
ManifatturMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Kartuna li fiha folji jew kartuna li fiha flixkun HDPE u t-tikketta tal-flixkun.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 375 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 375 mg ranolazine.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li terħi l-mediċina bil-mod 60 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 100 pillola li terħi l-mediċina bil-mod

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Iblagħha sħiħa, togħmodhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Il-Lussemburgu

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ)

EU/1/08/462/001 60 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/002 60 pillola fi fliexkun

EU/1/08/462/007 30 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/008 100 pillola f’pakkett ta’ folji

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Iftaħ Hawn

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ranexa 375 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folji PVC/PVDC/Aluminju

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 375 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O.L. S.A.

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Kartuna fiha folji jew kartuna fiha flixkun HDPE u t-tikketta tal-flixkun.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 500 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 500 mg ranolazine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li terħi l-mediċina bil-mod

60 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 100 pillola li terħi l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Iblagħha sħiħa, Togħmodhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Il-Lussemburgu

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ)

EU/1/08/462/003 60 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/004 60 pillola fi fliexkun

EU/1/08/462/009 30 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/010 100 pillola f’pakkett ta’ folji

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Iftaħ Hawn

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ranexa 500 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folji PVC/PVDC/Aluminju

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 500 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O.L. S.A.

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Kartuna fiha folji jew kartuna fiha flixkun HDPE u t-tikketta tal-flixkun.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 750 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 750 mg ranolazine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih is-sustanza li tagħti l-kulur E102 u lactose; ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li terħi l-mediċina bil-mod 60 pillola li terħi l-mediċina bil-mod 100 pillola li terħi l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Iblagħha sħiħa, togħmodhiex.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Il-Lussemburgu

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ)

EU/1/08/462/005 60 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/006 60 pillola fi fliexkun

EU/1/08/462/011 30 pillola f’pakkett ta’ folji

EU/1/08/462/012 100 pillola f’pakkett ta’ folji

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Iftaħ Hawn

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ranexa 750 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folji PVC/PVDC/Aluminju

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ranexa 750 mg pilloli li jerħu l-mediċina bil-mod

Ranolazine

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Menarini International O. L. S.A.

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. OĦRAJN

IĠBED IL-BARRA

Ranexa® Karta ta’ Twissija tal-Pazjent

Qaqt trattament b’Ranexa

 

(Żomm din il-karta fuqek il-ħin kollu)

• Tixrobx meraq tal-grejpfrut waqt li

Informazzjoni lill-pazjent

qiegħed tieħu Ranexa.

• Sejjaħ lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi

Din il-karta fiha informazzjoni importanti

sturdament jew dardir, jekk tħossok

ma’ tiflaħx jew jekk tħoss kwalunkwe

dwar is-sigurtà li inti teħtieġ li tkun taf

sintomi mhux mistennija wara li tibda

qabel ma tingħata Ranexa u matul it-

tieħu Ranexa.

 

trattament b’Ranexa.

 

Uri din il-karta lil kwalunkwe tabib

Dati tat-trattament b’Ranexa:

 

involut fit-trattament tiegħek.

 

 

Qabel it-trattament b’ Ranexa

Bidu………………………

 

 

Qabel ma tieħu Ranexa kellem lit-tabib tiegħek

 

 

jekk:

 

 

 

• Għandek problemi tal-kliewi

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ Ranexa għal

• Għandek problemi tal-fwied

 

iktar informazzjoni.

Qatt kellek elettrokardjogramma

 

Jekk jogħġbok kun żgur li jkollok lista

 

(ECG) anormali

 

 

tal-mediċini tiegħek kollha l-oħrajn

• Qiegħed tieħu mediċini biex tikkura

 

 

miegħek fi kwalunkwe viżta lil

 

epilessija, infezzjonijiet batteriċi jew

 

 

 

professjonist tal-kura tas-saħħa

 

fungali, infezzjoni HIV, depressjoni

 

 

 

 

 

jew disturbi tar-ritmu tal-qalb

 

 

• Qiegħed tieħu r-rimedju erbali

 

 

 

St John’s Wort

Isem tal-pazjent…………………………..

• Qiegħed tieħu mediċini biex jikkuraw

 

 

 

l-allerġiji

 

 

• Qiegħed tieħu mediċini biex tbaxxi l-

Isem tat-tabib…………………………..

 

kolesterol

 

 

 

Qiegħed tieħu mediċini biex tnaqqas ir-

riskju ta’ riġett ta’ trapjant ta’ organu

Telefon tat-tabib………………………….

 

 

IĠBED IL-BARRA

Ranexa® Karta ta’ Twissija tal-Pazjent

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża

 

(Informazzjoni għall-professjonist tal-kura

ta’ Ranexa f’kombinazzjoni ma’:

tas-saħħa)

• Inibituri moderati ta’ CYP3A4 (eż.,

diltiazem, erythromycin, fluconazole)

 

Il-pazjent li qiegħed iġorr din il-karta

• Inibituri P-gp (eż., ciclosporin,

qiegħed jieħu Ranexa għat-trattament

verapamil)

 

sintomatiku ta’ anġina pectoris.

Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela meta

 

Ranexa jingħata lill-pazjenti:

Jekk jogħġbok irreferi għall- Sommarju tal-

• li jkunu qegħdin jieħdu ċerti mediċini

oħrajn imsemmija fl-informazzjoni

Karatteristiċi tal-Prodott ta’ Ranexa qabel

dwar il-prodott

ma tippreskrivi kwalunkwe mediċina lill-

• B’ċerti fatturi ta’ riskju oħrajn elenkati

dan il-pazjent, minħabba li hemm

fl-informazzjoni dwar il-prodott

interazzjonijiet potenzjali tal-mediċina li

Informa lill-pazjent dwar il-potenzjal għal

għandhom jitqiesu.

interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn li

 

jingħataw b’riċetta u li jikkuntattja lit-tabib/a

 

tiegħu/tagħha fil-każ ta’ sturdament, nawsea

Ranexa mhuxiex rakkomandat f’pazjenti li

jew rimettar.

qegħdin jieħdu:

Jekk jogħġbok irreferi għall- Sommarju tal-

• Inibituri CYP3A4 qawwijin (eż.

Karatteristiċi tal-Prodott ta’ Ranexa għal iktar

itraconazole, ketoconazole,

rakkomandazzjonijiet.

voriconazol, posaconazol, inibituri tal-

Għal Informazzjoni Medika:

protease tal-HIV, clarithromycin,

telithromycin, nefazodone)

Telefon b’xejn: xxxx-xxx-xxxx

• Antiarrittmiċi ta’ Kategorija Ia (eż.

 

quinidine) jew Kategorija III (eż.,

 

dofetilide, sotalol) għajr amiodarone

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati