Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ratiograstim (filgrastim) – Tikkettar - L03AA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRatiograstim
Kodiċi ATCL03AA02
Sustanzafilgrastim
ManifatturRatiopharm GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastim f’0.5 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

1siringa mimlija għal-lest b’0.5 mL

1siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra b’0.5 mL 5 siringi mimlija għal-lest b’0.5 mL

5 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra b’0.5 mL 10 siringi mimlija għal-lest b’0.5 mL

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/001 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/08/444/002 5 siringi mimlija għal-lest

EU/1/08/444/004 10 siringi mimlija għal-lest

EU/1/08/444/009 1 siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/08/444/010 5 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastim f’0.8 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

1siringa mimlija għal-lest b’0.8 mL

1siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra b’0.8 mL 5 siringi mimlija għal-lest b’0.8 mL

5 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra b’0.8 mL 10 siringi mimlija għal-lest b’0.8 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/005 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/08/444/006 5 siringi mimlija għal-lest

EU/1/08/444/008 10 siringi mimlija għal-lest

EU/1/08/444/011 1 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/08/444/012 5 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

It-tikketta ta’ fuq il-kisja ta’ barra fuq pakketti multipli miksijin filfojl trasparenti b’kaxxa ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastim f’0.5 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta’ 5) siringi mimlija għal-lest b’0.5 mL.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/003 2 x 5 siringi mimlija għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

It-tikketta ta’ fuq il-kisja ta’ barra fuq pakketti multipli b’kaxxa ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastim f’0.8 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Pakkett multiplu: 10 (2 pakketti ta’ 5) siringi mimlija għal-lest b’0.8 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/007 2 x 5 siringi mimlija għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett multiplu – Mingħajr kaxxa ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastim f’0.5 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

5 siringi mimlijin għal-lest b’0.5 mL. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatment.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/003 2 x 5 siringi mimlija għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett multiplu – Mingħajr kaxxa ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastim f’0.8 mL (60 MIU/mL, 600 mikrogrammi/mL).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-injezzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

5 siringi mimlijin għal-lest b’0.8 mL. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatment.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, uża kif ġej:

Kaxxa għad-doża preskritta

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/444/007 2 x 5 siringi mimlija għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ratiograstim 30 MIU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

SC

IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA' SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 mL

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ratiograstim 48 MIU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

SC

IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.8 mL

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati