Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

ReFacto AF (moroctocog alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaReFacto AF
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzamoroctocog alfa
ManifatturPfizer Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni. ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Kull kunjett nominalment fih 250 IU* ta’ moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 62.5 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Kull kunjett nominalment fih 500 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 125 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Kull kunjett nominalment fih 1000 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 250 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Kull kunjett nominalment fih 2000 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 500 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest nominalment fiha 250 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 62.5 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest nominalment fiha 500 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 125 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest nominalment fiha 1000 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 250 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest nominalment fiha 2000 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 500 IU ta’ moroctocog alfa.

ReFacto AF 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest nominalment fiha 3000 IU* moroctocog alfa**.

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL ta’ soluzzjoni fih madwar 750 IU ta’ moroctocog alfa.

*Il-qawwa (Unitajiet Internazzjonali) hi stabbilita fuq it-testijiet kromoġeniċi tal-Farmakopoea Ewropea. L-attività speċifika ta’ ReFacto AF hi ta’ 7,600-13,800 IU/mg proteina.

**Fattur VIII tal-koagulazzjoni umana, magħmul minn teknoloġija tad-DNA rikombinanti f’ċelluli tal-ovarju tal-ħamster Ċiniż (CHO). Moroctocog alfa hu glikoproteina b’1438 aċidi amminiċi

b’sekwenza ta’ aċidi amminiċi li hi komparabbli mal-għamla ta’ 90+ 80 kDa tal-fattur VIII (i.e. B- domain mħassar), u modifikazzjoniet ta’ wara l-bidla, simili għal molekula derivata mill-plażma.

Il-proċess tal-manifattura għal ReFacto ġie modifikat biex tiġi eliminata kwalunkwe proteina esoġenika umana jew li hi derivata mill-annimali fil-proċess tal-koltura taċ-ċelluli, purifikazzjoni, jew il-formulazzjoni finali; u fl-istess ħin l-isem inventat inbidel għal ReFacto AF.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Wara r-rikostituzzjoni, 1.23 mmol (29 mg) ta’ sodium f’kull kunjett jew siringa mimlija għal-lest.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kejk/trab abjad sa offwajt Solvent ċar u bla kulur

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kejk/trab abjad għal offwajt fil-kompartiment ta’ fuq tas-siringa mimlija għal-lest Solvent ċar, bla kulur fil-kompartiment t’isfel tas-siringa mimlija għal-lest

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u prevenzjoni ta’ emorraġija ta’ demm f’pazjenti li għandhom emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII).

ReFacto AF hu adattat għall-użu fl-adulti u t-tfal ta’ kull età, li jinkludu trabi tat-twelid.

ReFacto AF m’għandux il-fattur von Willebrand u għalhekk m’huwiex użat għall-marda von Willebrand.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib li għandu esperjenza fil-kura ta’ l-emofilja A.

Monitoraġġ tal-kura

Matul il-kors tal-kura, hija rrakkomandata determinazzjoni xierqa tal-livelli tal-fattur VIII sabiex tiggwida d-doża li għandha tingħata u l-frekwenza tal-infużjonijiet ripetuti. Il-pazjenti individwali jista’ jkollhom rispons differenti għall-fattur VIII, u dan juri half-lives u rkupri differenti. Jista’ jkun li doża bbażata fuq il-piż tal-ġisem tkun teħtieġ aġġustament f’pazjenti b’piż nieqes jew b’piż eċċessiv. Fil-każ ta’ interventi kirurġiċi maġġuri b’mod partikolari, monitoraġġ preċiż tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi tal-koagulazzjoni (attività tal-fattur VIII fil-plasma) huwa indispensabbli.

Meta jsir monitoraġġ tal-livelli tal-attività ta’ fattur VIII fil-pazjenti waqt il-kura b’ReFacto AF, l-użu tal-assaġġ tas-substrat kromoġeniku hu rakkomandat. Meta jintuża assaġġ tal-għaqid tad-demm ta’ stadju wieħed ibbażat fuq il-ħin tromboplastin in vitro (aPTT) għad-determinazzjoni tal-attività tal-

fattur VIII f’kampjuni tad-demm tal-pazjenti, ir-riżultati tal-attività tal-fattur VIII fil-plasma jistgħu jiġu affettwati b’mod sinifikanti kemm mit-tip ta’ reaġent aPTT kif ukoll mill-istandard ta’ referenza użat fl-assaġġ. Barra minn hekk, jista’ jkun hemm diskrepanzi sinifikanti bejn ir-riżultati tal-assaġġi miksubin minn assaġġ tal-għaqid tad-demm ta’ stadju wieħed ibbażat fuq aPTT u mill-assaġġ kromoġeniku. Tipikament, ir-riżultati tal-assaġġ tat-tagħqid tad-demm ta’ stadju wieħed huma 20-- 50% iktar baxxi mir-riżultati tal-assaġġ tas-substrat kromoġeniku. L-istandard tal-laboratorju ta’ ReFacto AF jista’ jintuża biex jikkoreġi din id-diskrepanza (ara sezzjoni 5.2). Dan huwa ta’ importanza b’mod partikolari meta jinbidel il-laboratorju u/jew ir-reaġenti użati.

Pożoloġija

Id-doża u l-perjodu ta’ l-użu tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiddependu minn kemm hi qawwija d- defiċjenza tal-fattur VIII, minn fejn issir u kemm iddum l-emorraġija, u mill-kundizzjoni klinika tal- pazjent. Id-dożi mogħtija għandhom ikunu ttitrati eżatt skond ir-rispons kliniku tal-pazjent. Dożi aktar għoljin jew kura speċifika jistgħu jkunu bżonjużi fil-preżenza ta’ inibitur.

Il-kwantità mkejla tal-fattur VIII mogħtija hija dik espressa f’Unitajiet Internazzjonali (IU), li hija relatata ma’ l-istandard użati mill-WHO għall-prodotti ta’ fattur VIII. L-attività ta’ fattur VIII fil- plażma hi espressa jew bħala perċentwali (ir-relazzjoni mal-plażma normali tal-bniedem) jew f’IU (ir- relazzjoni ma’ l-Istandard Internazzjonali għall-fattur VIII fil-plażma). IU waħda tal-attività tal-fattur VIII hi ekwivalenti għall-kwantità tal-fattur VIII f’ml wieħed tal-plażma normali tal-bniedem.

Prodott ieħor ta’ moroctocog alfa approvat għall-użu barra mill-Ewropa għandu qawwa differenti assenjata bl-użu ta’ standard tal-qawwa tal-manifattura li kien ikkalibrat għall-Istandard Internazzjonali tal-WHO billi ntuża l-assaġġ tat-tagħqid tad-demm ta’ stadju wieħed; dan il-prodott hu identifikat mill-isem kummerċjali XYNTHA. Minħabba d-differenza fil-metodi użati biex jassenjaw il-qawwa tal-prodott ta’ XYNTHA u ReFacto AF, 1 IU tal-prodott XYNTHA (assaġġ ikkalibrat ta’ stadju wieħed) hi ekwivalenti għal madwar 1.38 IU tal-prodott ReFacto AF (assaġġ ikkalibrat kromoġeniku). Jekk pazjent normalment ikkurat b’XYNTHA jingħata riċetta għal ReFacto AF, it- tabib li jkun qed jikkurah jista’ jikkunsidra aġġustament tar-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ ibbażata fuq il-valuri tal-irkupru ta’ fattur VIII.

Ibbażat fuq il-kors attwali tagħhom, individwi li jkollhom l-emofilja A għandhom jingħataw parir biex jieħdu magħhom provvista adegwata ta’ prodott ta’ fattur VIII għall-kura antiċipata meta jkunu qed jivvjaġġaw. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ikellmu lill-fornitur tal-kura tas-saħħa tagħhom qabel ma jivvjaġġaw.

Kura fuq talba

Il-kalkulazzjoni tad-doża meħtieġa tal-fattur VIII hi bbażata fuq sejbiet esperimentali li juru li IU waħda tal-fattur VIII għal kull kilogramm ta’ piż tal-ġisem tgħolli l-attività tal-plażma tal-fattur VIII b’2 IU/dl. Id-doża meħtieġa hi determinata bl-użu tal-kalkulazzjoni li ġejja:

Unitajiet meħtieġa (IU) = il-piż tal-ġisem (kg) x kemm irid jogħla l-fattur VIII (% jew IU/dl) x 0.5 (IU/kg għal kull IU/dl) fejn 0.5 IU/kg kull IU/dl jirrappreżenta r-reċiproku tal-irkupru ġeneralment osservat wara l-infużjonijiet ta’ fattur VIII.

L-ammont li għandu jiġi mogħti u l-frekwenza ta’ l-għoti ta’ ReFacto għandhom ikunu bbażati ma’ l-effiċjenza klinika tal-każ individwali.

F’dawn il-każijiet ta’ emorraġija ta’ demm, l-attività tal-fattur VIII m’għandhiex taqa’ taħt il-livelli tal-plażma mogħtija (f’% tan-normali jew f’IU/dl) fil-perjodu respettiv. It-tabella li ġejja tista’ tintuża bħala gwida għad-dożi f’każijiet ta’ emorraġija ta’ demm jew f’operazzjonijiet.

Grad ta’ telf ta’ demm/

Il-livell meħtieġ ta’

Il-frekwenza tad-dożi

Tip ta’ proċedura kirurġika

Fattur VIII (% jew

(sigħat)/Id-dewmien tat-terapija

 

IU/dl)

(ġranet)

Telf ta’ demm

 

 

Emartrosi bikrija, muskolu jnixxi

20-40

Irrepeti kull 12-24 siegħa. Għall-anqas

d-demm jew demm ħiereġ

 

għal ġurnata waħda sakemm l-episodju

mill-ħalq.

 

tat-tnixxija tad-demm, kif indikat bl-

 

 

uġigħ, hu riżolt, jew il-fejqan hu

 

 

miksub.

Emartrosi aktar estensiva, muskolu

30-60

Irrepeti l-infużjoni kull 12-24 siegħa

jnixxi d-demm jew tumur

 

għall-3-4 ijiem jew aktar sakemm

tad-demm.

 

l-uġigħ u d-diżabilità akuta jirrisolvu

Emorraġija qawwija ta’ demm li

60-100

ruħhom.

Irrepeti l-infużjoni kull 8-24 siegħa

tkun ta’ periklu għall-ħajja

 

sakemm il-periklu hu riżolt.

Operazzjonijiet

 

 

Minuri inkluż qlugħ ta’ snien

30-60

Kull 24 siegħa għall-inqas għal ġurnata

 

 

waħda sakemm il-fejqan iseħħ.

Maġġuri

80-100

 

(qabel u wara

 

l-operazzjoni)

Irrepeti, l-infużjoni kull 8-24 siegħa sakemm tfiq il-ġerħa, u agħti aktar terapija mill-anqas għall-7 ijiem oħra sabiex tinżamm l-attività tal-fattur VIII minn 30% sa 60% (IU/dl).

Profilassi

Id-dożi frekwenti li jingħataw f’każ ta’ prevenzjoni għall-żmien fit-tul kontra l-emorraġija ta’ demm f’pazjenti li għandhom emofilja A severa, huma bejn 20 sa 40 IU ta’ fattur VIII għal kull kg piż tal- ġisem f’intervalli ta’ bejn 2 sa 3 ijiem. F’xi kazijiet, speċjalment f’pazjenti iżgħar, l-intervall ta’ bejn doża u oħra għandu jonqos, jew dożi ogħla jistgħu jkunu neċessarji.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-ħtieġa għal żieda fid-doża meta mqabbla ma’ dik użata għall-adulti u tfal li għandhom iktar żmien, għandha tiġi antiċipata meta tikkura tfal iżgħar (inqas minn 6 snin) b’ReFacto AF. Fi studju ta’ ReFacto fit-tfal ta’ inqas minn 6 snin, l-analiżi farmakokinetika żvelat half-life u rkuprar li kien inqas minn dak osservat fit-tfal li kellhom iktar żmien u fl-adulti (ara sezzjoni 5.2). Matul il-provi kliniċi, it- tfal ta’ inqas minn 6 snin fuq kors ta’ profilassi użaw doża medja ta’ 50 IU/kg ta’ ReFacto u kellhom medja ta’ 6.1 episodji ta’ emorraġija kull sena. Tfal akbar u adulti fuq kors ta’ profilassi użaw doża medja ta’ 27 IU/kg u kellhom medja ta’ 10 episodji ta’ emorraġiji kull sena. Fi sfond ta’ prova klinika, id-doża medja ta’ kull infużjoni ta’ ReFacto għal episodji ta’ ħruġ tad-demm fi tfal ta’ inqas minn

6 snin kienet ogħla mid-doża medja mogħtija lil tfal li kellhom iktar żmien u adulti (51.3 IU/kg u 29.3 IU/kg, rispettivament).

Popolazzjoni anzjana

L-istudji kliniċi ma inkludewx individwi ta’ 65 sena u iktar. B’mod ġenerali, l-għażla tad-doża għal pazjent anzjan għandha tiġi individwalizzata.

Indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied ma’ ġiex studjat fil-provi kliniċi.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vina.

ReFacto AF jingħata b’infużjoni ġol-vina fuq perjodu ta’ diversi minuti wara li t-trab lajofilizzat għall- injezzjoni jiġi rikostitwit f’9 mg/mL (0.9%) ta’ sodium chloride, soluzzjoni għall-injezzjoni (pprovdut). Ir-rata ta’ l-għoti ta’ ReFacto għandha tkun determinata skond il-livell ta’ kumdità tal- pazjent.

Taħriġ adattat hu rakkomandat għal persuni professjonisti li mhumiex fil-qasam tal-kura tas-saħħa li jagħtu l-prodott.

Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni qabel l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Reazzjoni allerġika magħrufa għall-proteini tal-ħamster.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet tasensittività eċċessiva tatip allerġiċi ġew osservati bReFacto AF. Il-prodott mediċinali fih traċċi tal-proteini tal-ħamster. Jekk iseħħu sintomi tasensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iwaqqfu immedjatament l-użu tal-prodott mediċinali u biex jikkunttatjaw lit-tabib tagħhom. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati dwar is-sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, li jinkludu ħorriqija, urtikarja ġeneralizzata, għafis tas-sider, tħarħir, pressjoni baxxa, u anafilassi.

F’każ ta’ xokk, għandha tiġi implementata l-kura normali għal xokk.

Antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri)

Il-formazzjoni ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal Fattur VIII hi komplikazzjoni magħrufa fl-immaniġġjar ta’ individwi b’emofilja A. Dawn l-inibituri x’aktarx huma immunoglobulini IgG immirati kontra l-attività prokoagulanti tal-Fattur VIII, li huma kkwantifikati f’Unitajiet Bethesda (BU) għal kull mL ta’plażma meta tintuża l-modifikazzjoni ta’ Nijmegen tal-assaġġ ta’ Bethesda. Ir- riskju ta’ żvilupp ta’ inibituri hu korrelat ma’ l-espożizzjoni ta’ Fattur VIII. Dan ir-riskju hu l-ogħla fl- ewwel 20 jum ta’ espożizzjoni. Rarament l-inibituri jistgħu jiżviluppaw wara l-ewwel 100 ġurnata ta’ esponiment.

Każijiet ta’ inibituri rikorrenti (tajter baxx) kienu osservati wara l-bidla minn prodott ta’ fattur VIII għal ieħor f’pazjenti li kienu kkurati qabel b’aktar minn 100 jum ta’ espożizzjoni, li kellhom passat mediku ta’ żvilupp ta’ inibitur. Għalhekk hu rakkomandat li jsir monitoraġġ b’attenzjoni fil-pazjenti kollha għall-okkorrenza ta’ inibituri wara kwalunkwe tibdil tal-prodott.

Ġeneralment, il-pazjenti kollha kkurati bi prodotti ta’ fattur tal-koagulazzjoni VIII għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għall-iżvilupp ta’ inibituri permezz ta’ osservazzjonijiet kliniċi u testijiet tal- laboratorju xierqa. Jekk il-livelli mistennija ta’ attività tal-plażma ta’ fattur VIII ma jinkisbux, jew jekk

il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat b’doża xierqa, għandu jitwettaq ittestjar għall-preżenza tal- inibitur ta’ fattur VIII. F'pazjenti b’titres ta’ inibitur għoljin, it-terapija b’fattur VIII tista' ma tkunx effettiva u għandhom jiġu kkunsidrati għażliet terapewtiċi oħrajn. L-immaniġġjar ta’ dawn il-pazjenti għandu jkun amministrat minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ emofilja u ta’ inibituri ta’ fattur VIII.

Rapporti ta’ nuqqas ta’ effett

Rapporti ta’ nuqqas ta’ effett, primarjament f’pazjenti tal-profilassi, kienu riċevuti fil-provi kliniċi u fl- isfond ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ ReFacto. In-nuqqas ta’ effett irrappurtat b’ReFacto kien deskritt bħala ħruġ ta’ demm ġol-ġogi fil-mira, ħruġ ta’ demm ġo ġogi ġodda jew sensazzjoni suġġettiva mill- pazjent ta’ episodju ġdid ta’ ħruġ ta’ demm. Meta tingħata riċetta għal ReFacto AF hu importanti li tagħmel titrazzjoni individwali u jsir monitoraġġ tal-livell tal-fattur ta’ kull pazjent biex jiġi żgurat rispons terapewtiku adegwat.

Hu rakkomandat bil-qawwa li kull darba li ReFacto AF jingħata lil pazjent, l-isem fuq il-kartuna u n- numru tal-lott tal-prodott jiġu rrekordjati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u n-numru tal-lott tal- prodott mediċinali. Il-pazjenti jistgħu jwaħħlu waħda mit-tikketti li jistgħu jinqalgħu li hemm fuq il- kunjett jew siringa mimlija għal-lest biex jiktbu n-numru tal-lott fid-djarju tagħhom jew biex jirrappurtaw xi effetti sekondarji.

Episodji kardjovaskulari

F’pazjenti b’fatturi ta’ riskju kardjovaskulari eżistenti, terapija ta’ sostituzzjoni b’fattur VIII tista’ żżid ir-riskju kardjovaskulari.

Kumplikazzjonijiet relatati mal-kateter

Jekk ikun meħtieġ tagħmir ta’ aċċess ċentrali venuż (CVAD- central venous access device), ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD, li jinkludu infezzjonijiet lokali, batteremija u trombożi fis- sit tal-kateter, għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjoni 4.8).

Kontenut tas-sodium

Wara r-rikostituzzjoni, dan il-prodott mediċinali fih 1.23 mmol (29 mg) ta’ sodium f’kull kunjett jew siringa mimlija għal-lest, u dan il-fatt irid jiġi kkunsidrat minn pazjenti li qegħdin fuq dieta kkontrollata tas-sodium.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġiet irrappurtata l-ebda interazzjoni tal-prodotti tafattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti maprodotti mediċinali oħra.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Ma sarux studji tar-riproduzzjoni ta’ l-annimali għal Fattur VIII, għalhekk l-ebda dejta dwar il-fertilità mhi disponibbli. Minħabba l-okkorrenza rari tal-emofilja A fin-nisa, m’hemmx l-esperjenza rigward l- użu ta’ fattur VIII matul it-tqala u t-treddigħ. Għalhekk, fattur VIII għandu jintuża matul it-tqala u t- treddigħ meta dan hu biss indikat b’mod ċar.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

ReFacto AF mgħandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedema, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, tertir ta’ bard, fwawar, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, letarġija, dardir, nuqqas ta’ sabar, takikardija, għafis fis-sider, tnemnim, rimettar, tħarħir) ġew osservati b’mod mhux frekwenti għal ReFacto u jistgħu f’xi każijiet jaggravaw għal anafilassi severa, li tinkludi xokk (ara sezzjoni 4.4).

Traċċi tal-proteini tal-ħamsters jistgħu jkunu preżenti f’ReFacto AF. B’mod rari ħafna, ġie osservat l- iżvilupp ta’ antikorpi għall-proteini tal-ħamsters, iżda ma kienx hemm konsegwenzi kliniċi. Fi studju dwar ReFacto, għoxrin minn 113 (18%) tal-PTPs kellhom żieda fit-titer tal-antikorpi anti-CHO, mingħajr kwalunkwe effett kliniku apparenti.

L-okkorrenza ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għal fattur VIII hu fatt magħruf sewwa fil- kura ta’ pazjenti b’emofilja A. Bħal fil-każ tal-prodotti kollha ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni, il- pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati għall-iżvilupp ta’ inibituri li jridu jkunu ttitrati f’Unitajiet Bethesda (BU) bl-użu tal-modifikazzjoni ta’ Nijmegen tal-assaġġ ta’ Bethesda. Jekk jiżviluppaw dawn l-inibituri, il-kundizzjoni tista’ tidher bħala rispons kliniku insuffiċjenti. Fkażijiet bħal dawn, hu rakkomandat li jiġi kkuntattjat ċentru speċjalizzat tal-emofilja.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella ppreżentata hawn taħt hija skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u Livell tat-Terminu Ppreferut). Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna

(≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10) u mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100). It-tabella telenka r- reazzjonijiet avversi rrapportati fil-provi kliniċi b’ReFacto jew b’ReFacto AF. Il-frekwenzi huma bbażati fuq l-episodji avversi emerġenti tal-kura tal-kawżalità kollha fi provi kliniċi miġburin f’655 individwu (554 PTPs, 101 PUPs).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-klassifika

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

tal-organi

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1,000 sa

 

 

sa < 1/10

< 1/100

Disturbi tad-demm u

Inibizzjoni ta’

Inibizzjoni ta’ Fattur

 

tas-sistema limfatika

Fattur VIII

VIII (PTPs)

 

 

(PUPs)

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

Reazzjoni anafilattika

immuni

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

metaboliżmu u n-

 

Tnaqqis fl-aptit

 

nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

Newropatija periferali, ngħas,

nervuża

 

 

indeboliment fis-sens tat-

 

 

 

togħma

Disturbi fil-qalb

 

 

Anġina pectoris;

 

 

 

takikardija;palpitazzjonijiet

Disturbi vaskulari

 

Emorraġija;

Pressjoni baxxa; tromboflebite;

 

 

ematoma

fwawar

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

Sogħla

 

Qtugħ ta’ nifs

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Disturbi gastro-

 

Dijarea; rimettar; uġigħ

 

intestinali

 

addominali; nawseja

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

Urtikarja; raxx; ħakk

Iperidrosi

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

Disturbi muskolu-

Artralġja

Mijalġja

 

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

 

konnettivi

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Deni

Tertir ta’ bard;

Astenja; reazzjoni fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta’

 

reazzjoni relatata mas-

injezzjoni; uġigħ fis-sit tal-

mnejn jingħata

 

sit tal-katiter

injezzjoni; infjammazzjoni fis-

 

 

 

sit tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

 

Test għall-antikorpi

Żieda f’aspartate

 

 

pożittiv; Test għall-

aminotransferase; żieda

 

 

antikorpi kontra l-fattur

f’alanine aminotransferase;

 

 

VIII pożittiv

żieda fil-bilirubina fid-demm,

 

 

 

żieda fil-creatinine

 

 

 

phosphokinase fid-demm

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

Inibizzjoni ta’ Fattur VIII

 

 

 

Fi studju kliniku b’ReFacto AF f’pazjenti li ġew ikkurati qabel (PTP), l-inċidenza tal-inibituri ta’ fattur VIII kien il-punt aħħari tas-sigurtà primarja. Żewġ inibituri temporanji klinikament siekta u b’titer baxx ġew osservati f’94 pazjent b’esponiment medjan ta’ 76 ġurnata ta’ espożizzjoni (ED medda 1-92), li jikkorrispondi għal 2.2% tad-89 pazjent b’mill-inqas 50 ED. Fi studju ta’ appoġġ ta’ ReFacto AF, inibitur wieħed de novo u 2 inibituri rikorrenti (kollha b’titer baxx, determinazzjoni ta’ laboratorju ċentrali) ġew osservati f’110 pazjenti; esponiment medjan ta’ 58 ED (medda 5-140) u 98 pazjent kellhom mill-inqas 50 ED għal ReFacto AF. Tmienja u disgħin (98) mill-110 pazjenti oriġinali komplew il-kura fit-tieni studju ta’ appoġġ u kellhom esponiment sussegwenti estiż għal ReFacto AF b’medjan ta’ 169 ED addizzjonali (medda 9-425). Inibitur wieħed (1) de novo addizzjonali b’titer baxx ġie osservat. Il-frekwenza ta’ inibituri osservati f’dawn l-istudji kienu fil-medda mistennija.

Fi studju kliniku ta’ PTPs b’emofilja A (fattur VIII:C≤ 2%) li kienu għaddejjin minn operazzjoni maġġuri, ġie osservat inibitur 1 fi 30 pazjent li rċivew kura b’ReFacto AF.

Fi studju kliniku b’ReFacto f’PTPs, inibitur 1 ġie osservat f’113-il pazjent. Flimkien ma’ dan, kien hemm rapporti spontanji wara t-tqegħid fis-suq ta’ inibituri b’titer għoli li kienu jinvolvu PTP.

Hemm provi kliniċi għaddejjin f’pazjenti li qabel ma kinux ikkurati (PUPs) b’ReFacto AF. Fi prova klinika b’ReFacto, 32 minn 101 (32%) PUPs (FVIII:C < 2%) żviluppaw inibituri. Minn 62 pazjent b’FVIII:C < 1%, 19 żviluppaw inibitur (31%). Mit-32 każ ta’ inibituri tal-koorti sħiħ tal-pazjenti (n=101), 16 (16%) ġew ikklassifikati bħala titer għoli (≥ 5 BU/mL) u 16 (16%) bħala titer baxx (< 5 BU/mL) . In-numru medjan ta’ ġranet ta’ esponiment sal-iżvilupp tal-inibitur f’dawn it-32 pazjent kien ta’ 12 (medda 3-49). Mis-16-il pazjent b’titres għoljin, 15 irċivew induzzjoni ta’ tolleranza immuni (ITI). Mis-16-il pazjent b’titres baxxi, l-ITI inbdiet f’10.

Popolazzjoni pedjatrika

Avveniment wieħed ta’ ċesta f’pazjent ta’ 11-il sena u avveniment wieħed deskritt bħala konfużjoni f’pazjent ta’ 13-il sena, kienu rrappurtati bħala li kienu possibbilment marbuta mal-kura b’ReFacto AF.

Is-sigurtà ta’ ReFacto AF kienet evalwata fi tfal u adolexxenti li kienu kkurati qabel (n=18, età 12-16- il sena fi studju, u n=49, età 7-16-il sena fi studju ta’ appoġġ). Għalkemm numru limitat ta’ tfal kienu studjati, hemm tendenza għal frekwenzi ogħla ta’ reazzjonijiet avversi fit-tfal ta’ bejn 7 u 16-il sena

meta mqabbel mal-adulti. Provi kliniċi li jevalwaw l-użu ReFacto AF fi tfal ta’ inqas minn 6 snin għadhom għaddejjin.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ma ġie rrappurtat l-ebda sintomu ta’ doża eċċessiva bil-prodotti ta' fattur VIII ta' koagulazzjoni rikombinanti.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kontra l-emoraġġija, fattur VIII tal-koagulazzjoni tad-demm, Kodiċi ATC: B02BD02.

ReFacto AF fih il-fattur tal-koagulazzjoni rikombinanti VIII (moroctocog alfa) bid-dominju B imħassar. Hu glikoproteina b’massa molekulari ta’ bejn wieħed u ieħor ta’ 170,000 Da magħmula minn 1438 aċidi amminiċi. ReFacto AF għandu karatteristiċi funzjonali komparabbli ma’ dawk ta’ fattur VIII endoġeniku. L-attività ta’ fattur VIII hi mnaqqsa ħafna f’pazjenti bl-emofilja A, u, għalhekk, hemm bżonn ta’ terapija biex tagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas.

Meta l-prodott jingħata f’pazjenti bl-emofilja, il-fattur VIII jingħaqad mal-fattur von Willebrand preżenti fiċ-ċirkulazzjoni tal-pazjent.

Il-fattur attivat VIII jaħdem bħala kofattur attiv għal fattur attiv IX u jaċċelera l-konverżjoni minn fattur X għal fattur X attivat. Il-fattur X attivat jibdel prothrombin fi thrombin. Thrombin imbagħad tbiddel il-fibrinoġen f’fibrin u tifforma embolu tad-demm. L-emofilja A hija marbuta ma’ kundizzjoni ereditarja li għandha x’taqsam mas-sess u tirriżulta f’disturbi fit-tagħqid ta’ demm minħabba n-nuqqas tal-livelli ta’ fattur VIII:C. Din tirriżulta f’emorraġija qawwija ta’ demm fil-ġogi, muskoli, jew organi interni, spontanjament jew bħala riżultat ta’ trawma aċċidentali jew ta’ l-operazzjonijiet. Bit-terapija tas-sostituzzjoni, il-livelli tal-fattur VIII fil-plażma jiżdiedu, u b’hekk dan jikkoreġi temporanjament id-defiċjenza tal-fattur u jikkoreġi t-tendenzi tat-tnixxija tad-demm.

Induzzjoni ta’ Tolleranza Immuni

Dejta dwar induzzjoni ta’ tolleranza immuni (ITI) inġabret f’pazjenti b’emofilja A li kienu żviluppaw inibituri għall-fattur VIII. Bħala parti mill-prova pivotali b’ReFacto f’PUPs, id-dejta dwar ITI minn 25 pazjent ġiet riveduta (ara Sezzjoni 4.8). Minn dawn il-25 pazjent, 20 kellhom tnaqqis fit-titres tal- inibituri sa < 0.6 BU/mL, li minnhom fil-bidu 11 minn 15 kellhom titres għoljin (≥ 5 BU/mL) u

9 minn 10 kellhom titres baxxi. Minn 6 pazjenti li żviluppaw inibituri ta’ titres baxxi iżda li ma ngħatawx ITI, 5 kellhom tnaqqis simili fit-titres. L-ebda riżultat fuq perjodu ta’ żmien twil ma hu disponibbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ ReFacto, miskuba minn studju cross-over ta’ ReFacto u ta’ konċentrat FVIII derivat mill-plażma, bl-użu tal-assaġġ ta’ substrat kromoġeniku (ara sezzjoni 4.2), fi 18-il pazjent li kienu kkurati qabel, huma elenkati fit-tabella hawn taħt.

Stimi tal-parametri farmakokinetiċi għal ReFacto f’pazjenti li kienu kkurati qabel u li għandhom l- emofilja A.

Parametru tal-PK

Medja

SD

Medjan

 

 

 

 

AUCt (IU:siegħa/mL)

19.9

4.9

19.9

t1/2 (sigħat)

14.8

5.6

12.7

CL (mL/siegħa:kg)

2.4

0.75

2.3

MRT (siegħa)

20.2

7.4

18.0

irkupru

 

 

 

(IU/dl żieda fi FVIII:C kull IU/kg FVIII mogħti)

2.4

0.38

2.5

Taqsiriet: AUCt = żona taħt il-kurva konċentrazzjoni-ħin minn żero sal-aħħar konċentrazzjoni li tista’ titkejjel; t½ = half-life; CL = tneħħija; FVIII:C = attività FVIII; MRT = ħin medju tar- residenza;

Fi studju li fih il-qawwa ta’ ReFacto AF, ReFacto u l-attività ta’ FVIII fil-plażma tal-pazjent tkejlu bl- użu ta’ l-assaġġ tas-substrat kromoġeniku, intwera li ReFacto AF kien bijoekwivalenti għal ReFacto. Il-proporzjonijiet tal-medji least-square ġeometriċi ta’ ReFacto AF mal-medji ta’ ReFacto kienu ta’ 100.6%, 99.5% u 98.1% għall-irkupru, AUCt u AUC (żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal- plażma minn żero sal-infinità), rispettivament. L-intervalli tal-kunfidenza korrispondenti ta’ 90% dwar il-proporzjonijiet ta’ ReFacto AF mal-medji ġeometriċi ta’ ReFacto kienu fil-bioequivalence window ta’ 80% sa 125%, li juru bijoekwivalenza ta’ ReFacto AF ma’ ReFacto.

Fi studju farmakokinetiku cross-over, il-parametri farmakokinetiċi għal ReFacto AF kienu stabbiliti fil-linja bażi u kienu segwiti f’25 pazjent li kienu kkurati qabel (≥12-il sena) wara l-għoti ripetut ta’ ReFacto AF għal sitt xhur. Il-proporzjonijiet tal-medji least-square ġeometriċi tas-6 xahar mal-linja bażi tal-farmakokinetika kienu ta’ 107%, 100% u 104% għall-irkupru, AUCt u AUC , rispettivament. L-intervalli tal-kunfidenza korrispondenti ta’ 90% dwar il-proporzjonijiet tas-6 xahar mal-linja bażi għall-parametri farmakokinetiċi t’hawn fuq kienu fl-equivalence window ta’ 80% sa 125%. Dan ma jindika l-ebda tibdil li jiddependi fuq il-ħin fil-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ ReFacto AF.

Fl-istess studju, li fih il-qawwa ta’ ReFacto AF u komparatur (FLrFVIII) ta’ fattur rikombinanti VIII full-length, u l-attività FVIII imkejla f’kampjuni tal-plażma tal-pazjenti kienu kollha stabbiliti bl-użu tal-istess assaġġ tat-tagħqid ta’ demm bi stadju wieħed f’laboratorju ċentrali, intwera li ReFacto AF kien farmakokinetikament ekwivalenti għal FLrFVIII fi 30 pazjent li kienu kkurati qabel (≥ 12-il sena) bl-użu tal-bijoekwivalenza standard.

Fil-PUPs, il-parametri farmakokinetiċi ta’ ReFacto kienu evalwati bl-użu ta’ analiżi kromoġenika. Dawn il-pazjenti (n=59; età medjana 10 ± 8.3) kellhom medja ta’ l-irkuprar f’Ġimgħa 0 ta’

1.5 ± 0.6 IU/dl f’kull IU/kg (medda 0.2 sa 2.8 IU/dl f’kull IU/kg) li kienet iktar baxxa minn dik miksuba fil-PTPs ikkurati b’ReFacto f’Ġimgħa 0 b’irkupru medju ta’ 2.4 ± 0.4 IU/dl f’kull IU/kg (medda 1.1 sa 3.8 IU/dl f’kull IU/kg). Fil-PUPs, il-medja ta’ l-irkuprar kienet stabbli matul iż-żmien (5 viżti fuq perjodu ta’ sentejn) u varjat minn 1.5 sa 1.8 IU/dl f’kull IU/kg. L-immudellar farmakokinetiku tal-popolazzjoni bl-użu ta' dejta minn 44 PUPs wassal għal medja ta’ stima ta’ half- life ta’ 8.0 ± 2.2 sigħat.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, u l-effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Ma saru l-ebda investigazzjonijiet dwar il-potenzjal karċinoġeniku jew it-tossoċità għar-riproduzzjoni.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Sucrose

Calcium chloride dihydrate

L-Histidine

Polysorbate 80

Sodium chloride

Solvent

Sodium chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn, inklużi soluzzjonijiet ta’ infużjoni oħra.

Għandu jintuża biss l-apparat ta’ l-infużjoni pprovdut għax il-kura tista’ tfalli minħabba li l-fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem jiġi assorbit mal-wiċċ ta’ l-intern ta’ xi apparat ta’ l-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Il-prodott jista’ jinħareġ mill-friġġ fejn ikun maħżun għall-perjodu wieħed biss sa massimu ta’ 3 xhur fit-temperatura tal-kamra (sa 25°C). Fit-tmiem ta’ dan il-perjodu li fih il-prodott ikun maħżun fit-temperatura tal-kamra, il-prodott ma jridx jerġa’ jiddaħħal fil-friġġ, iżda għandu jintuża jew jintrema.

Wara r-rikostituzzjoni

L-istabbiltà kimika u waqt l-użu kienet murija għal 3 sigħat f’temperaturi sa 25°C.

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Il-prodott ma fih l-ebda preservattiv, u l-prodott rikostitwit għandu jintuża immedjatament, jew fi żmien 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni. Iż-żmien u l-kundizzjonijiet oħrajn tal-ħażna waqt l-użu huma r- responsabbiltà tal-utent.

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Il-prodott ma fihx preservattiv, u l-prodott rikostitwit għandu jintuża minnufih, jew fi żmien 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni jew it-tneħħija tal-kappa bil-parti ta’ fuq griża. Ħinijiet u kundizzjonijiet oħrajn waqt l-użu huma r-responsabilità tal-utent.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Ħażna u transport fil-friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-prodott fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

250 IU, 500 IU, 1000 IU jew 2000 IU trab f’kunjett ta’ 10 mL (ħġieġ ta’ tip 1) b’tapp (butyl) u siġill li tiftħu b’daqqa ta’ saba’ (aluminju) u 4 mL ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip 1) bi planġer-tapp (butyl), għatu tat-tarf (butyl) u adapter sterili tal-kunjett tat-tagħmir tar-rikostituzzjoni, sett sterili ta’ l-infużjoni, biċċiet bl-alkoħol, stikka u pad tal-garża.

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU jew 3000 IU trab lijofilizzat fil-kompartiment ta’ fuq u 4 mL tas- solvent fil-kompartiment t’isfel tas-siringa mimlija għal-lest (ħġieġ tip 1) bi planġers u għeluq tal- gomma butyl, virga planġer waħda għall-assemblaġġ, kappa sterili b’vent tal-polypropylene, sett tal- infużjoni sterili, swabs tal-alkoħol, stikka u garża.

Daqs ta’ pakkett ta’ 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Il-kunjett bit-trab lajofilizzat tal-prodott għall-injezzjoni jrid jiġi rikostitwit bis-solvent fornut [soluzzjoni ta’ 9 mg/mL (0.9%) sodium chloride] mis-siringa mimlija minn qabel bl-użu tat-tagħmir tar-rikostituzzjoni tal-adapter sterili tal-kunjett. Il-kunjett għandu jiddawwar bil-mod sakemm it-trab jinħall kollu. Jekk jogħġbok ara l-fuljett ta’ tagħrif, Sezzjoni 3, għal informazzjoni addizzjonali fuq ir- rikostituzzjoni u l-għoti.

Wara li tkun rikostitwita, is-soluzzjoni għandha tinġibed lura fis-siringa. Is-soluzzjoni tkun ċara jew xi ftit opalexxenti u bla ebda kulur. Is-soluzzjoni għandha titwarrab jekk jidher xi frak jew ma tkunx ċara.

ReFacto AF 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

It-trab lijofilizzat fil-kompartiment ta’ fuq tas-siringa mimlija għal-lest għandu jiġi rikostitwit b’solvent [soluzzjoni ta’ 9 mg/mL (0.9%) sodium chloride] fil-kompartiment t’isfel tas-siringa mimlija għal-lest. Is-siringa mimlija għal-lest għandha tiddawwar bil-mod sakemm it-trab kollu jkun dab. Jekk jogħġbok ara l-fuljett ta’ tagħrif, sezzjoni 3, għal informazzjoni addizzjonali dwar ir-rikostituzzjoni u l-amministrazzjoni.

Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni tkun ċara jew kemmxejn opalexxenti u bla kulur. Is-soluzzjoni għandha tintrema jekk jiġi osservat xi frak jew telf fil-kulur.

Il-prodott, meta rikostitwit, fih polysorbate-80, li huwa magħruf li jżid ir-rata tal-estrazzjoni ta’ di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) minn polyvinyl chloride (PVC). Dan għandu jiġi kkunsidrat matul il-preparazzjoni u l-għoti tal-prodott, inkluż iż-żmien tal-ħżin li jkun qatta’ f’reċipjent tal-PVC wara rikostituzzjoni. Huwa importanti li r-rakkomandazzjonijiet fis-sezzjoni 6.3 jiġu segwiti mill-qrib.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI /TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 13 ta’ April 1999

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ April 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati