Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

ReFacto AF (moroctocog alfa) – Tikkettar - B02BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaReFacto AF
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzamoroctocog alfa
ManifatturPfizer Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA TA’ REFACTO AF

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Moroctocog alfa

(fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti uman)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 kunjett: 250 IU moroctocog alfa (madwar 62.5 IU/ml wara r-rikostituzzjoni). 1 kunjett: 500 IU moroctocog alfa (madwar 125 IU/ml wara r-rikostituzzjoni). 1 kunjett: 1000 IU moroctocog alfa (madwar 250 IU/ml wara r-rikostituzzjoni). 1 kunjett: 2000 IU moroctocog alfa (madwar 500 IU/ml wara r-rikostituzzjoni).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose,

calcium chloride dihydrate, L-histidine,

polysorbate 80, sodium chloride

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

1 kunjett b’250 IU ta’ moroctocog alfa

1 kunjett b’500 IU ta’ moroctocog alfa

1 kunjett b’1000 IU ta’ moroctocog alfa

1 kunjett b’2000 IU ta’ moroctocog alfa

1 siringa mimlija għal-lest b’4 ml ta’ solvent 1 adapter għall-kunjett

1sett sterilizzat għall-infużjoni

2swabs bl-alkoħol

1 stikka

1 garża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini, wara r-rikostituzzjoni.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara d-data ta’ meta jiskadi.

Uża immedjatament jew fi żmien 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen u ġorr f’temperatura ta’ bejn 2 C – 8 C

Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

ReFacto AF jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25oC) għal darba biss sa 3 xhur. Il-prodott m’għandux jerġa’ jinħażen fil-friġġ wara li jkun ħa t-temperatura tal-kamra.

Data ta’ meta nħareġ mill-friġġ:

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN

IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kwalunkwe soluzzjoni rikostitwita li jibqa’.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/103/001

EU/1/99/103/002

EU/1/99/103/003

EU/1/99/103/004

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT TA’ REFACTO AF

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ReFacto AF 250 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 500 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 1000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 2000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Moroctocog alfa

(fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti uman) Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Aħżen fi friġġ

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST BIS-SOLVENT TA’ REFACTO AF

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal ReFacto AF

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu għal ġol-vini, wara r-rikostituzzjoni.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Fih 4 ml ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride għal soluzzjoni għall-injezzjoni

6. OĦRAJN

Aħżen fi friġġ

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest ReFacto AF 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Moroctocog alfa

(fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti uman)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 siringa mimlija għal-lest: 250 IU moroctocog alfa (madwar 62.5 IU/ml wara r-rikostituzzjoni) 1 siringa mimlija għal-lest: 500 IU moroctocog alfa (madwar 125 IU/ml wara r-rikostituzzjoni) 1 siringa mimlija għal-lest: 1000 IU moroctocog alfa (madwar 250 IU/ml wara r-rikostituzzjoni) 1 siringa mimlija għal-lest: 2000 IU moroctocog alfa (madwar 500 IU/ml wara r-rikostituzzjoni) 1 siringa mimlija għal-lest: 3000 IU moroctocog alfa (madwar 750 IU/ml wara r-rikostituzzjoni)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni Sucrose,

calcium chloride dihydrate, L-histidine,

polysorbate 80, sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest FuseNGo

1 siringa mimlija għal-lest (250 IU trab fil-kompartiment ta’ fuq u 4 ml solvent fil-kompartiment ta’ isfel)

1 siringa mimlija għal-lest (500 IU trab fil-kompartiment ta’ fuq u 4 ml solvent fil-kompartiment ta’ isfel)

1 siringa mimlija għal-lest (1000 IU trab fil-kompartiment ta’ fuq u 4 ml solvent fil-kompartiment ta’ isfel)

1 siringa mimlija għal-lest (2000 IU trab fil-kompartiment ta’ fuq u 4 ml solvent fil-kompartiment ta’ isfel)

1 siringa mimlija għal-lest (3000 IU trab fil-kompartiment ta’ fuq u 4 ml solvent fil-kompartiment ta’ isfel)

1 lasta tal-planġer

1sett sterilizzat għall-infużjoni

2swabs bl-alkoħol

1 stikka

1 garża

1 kappa sterili b’vent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini, għoti ta’ darba waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża minnufih jew fi żmien 3 sigħat mir-rikostituzzjoni jew wara li tneħħi l-kappa tal-ponta tal-gomma griża minn mas-siringa

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 C – 8 C). Tagħmlux fil-friża

Żomm fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

ReFacto AF jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25oC) għal darba biss sa 3 xhur. Il-prodott m’għandux jerġa’ jinħażen fil-friġġ wara li jkun ħa t-temperatura tal-kamra.

Data ta’ meta nħareġ mill-friġġ:

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/103/009

EU/1/99/103/006

EU/1/99/103/007

EU/1/99/103/008

EU/1/99/103/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ReFacto AF 250

ReFacto AF 500

ReFacto AF 1000

ReFacto AF 2000

ReFacto AF 3000

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ReFacto AF 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

ReFacto AF 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Moroctocog alfa

(fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti uman) Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 IU moroctocog alfa għal użu IV ta’ darba

500 IU moroctocog alfa għal użu IV ta’ darba

1000 IU moroctocog alfa għal użu IV ta’ darba

2000 IU moroctocog alfa għal użu IV ta’ darba

3000 IU moroctocog alfa għal użu IV ta’ darba

6. OĦRAJN

Aħżen fi friġġ

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati