Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rebif (interferon beta-1a) – Tikkettar - L03AB07

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRebif
Kodiċi ATCL03AB07
Sustanzainterferon beta-1a
ManifatturMerck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1,3 U 12 SIRINGI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni b’siringa mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull siringa mimlija lesta għal użu (0.5 mL) fiha 22 mikrogrammi (6 MIU) ta’ interferon beta-1a.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Siringa waħda mimlija lesta għal użu. 3 siringi mimlijin lesti għal użu. 12-il siringa mimlijin lesti għal użu.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen s-siringa fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/001 siringa mimlija lesta.

EU/1/98/063/002 3 siringi mimlijin lesti.

EU/1/98/063/003 12-il siringa mimlijin lesti.

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 22

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 22 mcg soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

22 mikrogrammi (6 miljuni IU)/0.5 mL

6.OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1,3 U 12 SIRINGI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 44 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni b’siringa mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull siringa mimlija lesta għal użu (0.5 mL) fiha 44 mikrogrammi (12 MIU) ta’ interferon beta-1a.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Siringa waħda mimlija lesta għal użu. 3 siringi mimlijin lesti għal użu. 12-il siringa mimlijin lesti għal użu.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen s-siringa fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/004 siringa mimlija lesta.

EU/1/98/063/005 3 siringi mimlijin lesti.

EU/1/98/063/006 12-il siringa mimlijin lesti.

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 44

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 44 mcg soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

44 mikrogrammi(12 miljuni IU)/0.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA 6 X 8.8 MIKROGRAMMI SIRINGI + 6 X 22 MIKROGRAMMI SIRINGI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 8.8 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni b’siringa mimlija għal-lest Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni b’siringa mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kompożizzjoni: Kull Rebif 8.8 mikrogrammi siringa mimlija lesta għal użu (0.2 mL) fiha 8.8 mikrogrammi (2.4 MIU) ta’ interferon beta-1a. Kull Rebif 22 mikrogrammi siringa mimlija lesta għal użu (0.5 mL) fiha 22 mikrogrammi (6 MIU) ta’ interferon beta-1a.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakkett għall-ewwel fażi tal-kura.

6 siringi mimlijien lesti għal użu ta’ Rebif 8.8 mikrogrammi u 6 siringi mimlijien lesti għal użu ta’ Rebif 22 mikrogrammi.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen s-siringa fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/007

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 8.8 rebif 22

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 8.8 mcg soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8.8 mikrogrammi (2.4 miljuni IU)/0.2 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 22 mcg soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

22 mikrogrammi (6 miljuni IU)/0.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTI LI JINTUŻAW BĦALA SEPARAŻŻJONI FIL-PAKKETT INIŻJALI TAL-KURA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

(KARTA TA’ FUQ)

Rebif 8.8 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni Interferon beta-1a

Użu għal taħt il-ġilda BRAILLE: rebif 8.8

(KARTA TA’ TAĦT)

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni Interferon beta-1a

Użu għal taħt il-ġilda BRAILLE: rebif 22

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

(KARTA TA’ FUQ)

6 siringi mimlijien lesti għal użu ta’ Rebif 8.8 mikrogrammi

(KARTA TA’ TAĦT)

6 siringi mimlijien lesti għal użu ta’ Rebif 22 mikrogrammi

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 4 U 12 SKRATAĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 22 mikrogrammi/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull skartoċċ fih 66 mikrogrammi (18 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 1.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

4 skrataċċ

12 skrataċċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża multipla.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara l-ewwel injezzjoni, uża fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen l-iskartoċċ fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

L-apparat li fih skartoċċ ta’ Rebif għandu jinħażen fil-kaxxa tal-ħżin tal-apparat fil-friġġ (2°C-8°C). Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/008 4 skrataċċ

EU/1/98/063/018 12 skrataċċ

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 22/0.5

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 22 mcg/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

66 mikrogrammi (18-il miljun IU)/1.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 4 U 12 SKRATAĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 44 mikrogrammi/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull skartoċċ fih 132 mikrogrammi (36 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 1.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

4 skrataċċ

12 skrataċċ

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża multipla.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara l-ewwel injezzjoni, uża fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen l-iskartoċċ fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

L-apparat li fih skartoċċ ta’ Rebif għandu jinħażen fil-kaxxa tal-ħżin tal-apparat fil-friġġ (2°C-8°C). Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/009 4 skrataċċ

EU/1/98/063/019 12 skrataċċ

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 44/0.5

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 44 mcg/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

132 mikrogrammi (36 miljun IU)/1.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 2 SKRATAĊ,

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 8.8 mikrogrammi/0.1 mL – soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Rebif 22 mikrogrammi/0.25 mL – soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kompożizzjoni: Kull skartoċċ fih 132 mikrogrammi (36 Miljun IU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 1.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakkett għall-ewwel fażi tal-kura. 2 skrataċ.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża multipla.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara l-ewwel injezzjoni, uża fi żmien 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen l-iskartoċċ fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

L-apparat li fih skartoċċ ta’ Rebif għandu jinħażen fil-kaxxa tal-ħżin tal-apparat fil-friġġ (2°C-8°C). Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r-Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/010

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 8.8/0.1 / 22/0.25

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 8.8 mcg/0.1 mL

Rebif 22 mcg/0.25 mL

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

132 mikrogrammi (36 miljun IU)/1.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 3 U 12-IL PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull pinna mimlija għal-lest lesta għall-użu fiha 22 mikrogrammi (6 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

1 pinna mimlija għal-lest. RebiDose.

3 pinen mimlijin għal-lest. RebiDose.

12-il pinna mimlija għal-lest. RebiDose.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r- Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/011 1 pinna mimlija għal-lest.

EU/1/98/063/012 3 pinen mimlijin għal-lest.

EU/1/98/063/013 12-il pinna mimlija għal-lest.

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 22

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

22 mikrogrammi (6 miljuni IU)/0.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 1, 3 U 12-IL PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 44 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Komposizzjoni: Kull pinna mimlija għal-lest fiha 44 mikrogrammi (12 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

1 pinna mimlija għal-lest. RebiDose.

3 pinen mimlijin għal-lest. RebiDose.

12-il pinna mimlija għal-lest. RebiDose.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r- Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/014 1 pinna mimlija għal-lest

EU/1/98/063/015 3 pinen mimlijin għal-lest.

EU/1/98/063/016 12-il pinna mimlija għal-lest.

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 44

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 44 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

44 mikrogrammi(12 miljuni IU)/0.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ 6 X 8.8 MIKROGRAMMI PINEN MIMLIJIN GĦAL-LEST + 6 X 22 MIKROGRAMMI PINEN MIMLIJIN GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rebif 8.8 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Interferon beta-1a

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kompożizzjoni: Kull Rebif 8.8 mikrogrammi pinna mimlija għal-lest fiha 8.8 mikrogrammi (2.4 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 0.2 mL.

Kull Rebif 22 mikrogrammi pinna mimlija għal-lest fiha 22 mikrogrammi (6 MIU) ta’ interferon beta-1a f’soluzzjoni ta’ 0.5 mL.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Mannitol, poloxamer 188, L-methionine, benzyl alkohol, sodium acetate, acetic acid u sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakkett għall-ewwel fażi tal-kura.

6 pinen mimlijin għal-lest ta’ 8.8 mikrogrammi u 6 pinen mimlijin għal-lest ta’ 22 mikrogramma. RebiDose.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal doża waħda biss.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Il-pazjent jista’ jaħżen Rebif f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perjodu wieħed ta’ mhux iktar minn 14-il jum. Wara r- Rebif għandu jerġa jitpoġġa fil-friġġ u jiġi użat qabel id-data ta' skadenza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/063/017

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

rebif 8.8 rebif 22

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 8.8 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

8.8 mikrogrammi (2.4 miljuni IU)/0.2 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni

Interferon beta-1a

SC (Użu għal taħt il-ġilda)

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

22 mikrogrammi (6 miljuni IU)/0.5 mL

6. OĦRAJN

Merck Serono Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTI LI JINTUŻAW BĦALA SEPARAŻŻJONI FIL-PAKKETT INIŻJALI TAL-KURA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

(KARTA TA’ FUQ)

Rebif 8.8 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Interferon beta-1a

Użu għal taħt il-ġilda BRAILLE: rebif 8.8

(KARTA TA’ TAĦT)

Rebif 22 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest Interferon beta-1a

Użu għal taħt il-ġilda BRAILLE: rebif 22

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

(KARTA TA’ FUQ)

6 pinen mimlijin għal-lest RebiDose

(KARTA TA’ TAĦT)

6 pinen mimlijin għal-lest RebiDose

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati