Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Fuljett ta’ tagħrif - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRegranex
Kodiċi ATCD03AX06
Sustanzabecaplermin
ManifatturJanssen-Cilag International NV

1. X’INHU REGRANEX U GĦALXIEX JINTUŻA

1. X’inhu REGRANEX u għalxiex jintuża 2. Qabel ma tuża REGRANEX
3. Kif għandek tuża REGRANEX
4. Effetti sekondarji li jista’ jkollu
5. Kif taħżen REGRANEX
6. Aktar tagħrif
F’dan il-fuljett:

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Regranex0.01% Ġell

Becaplermin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

awtorizzat

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li

 

m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

L-isem tal-mediċina tiegħek hija REGRANEX. Huwa fih sustħaduxnza msejħa becaplermin. Becaplermin huwa Fattur tat-Tkabbir Derivat mill-Platelet uman rikombinanti (rhPDGF-BB).

REGRANEX jintuża biex jgħin it-tkabbir ta’ tessutm’gnormali biex jitfejqu ulċeri fil-ġilda. Huwa jintuża flimkien ma’ miżuri tajbin oħra għall-kura tal-feriti biex jgħin fil-fejqan tal-ulċeri.

Miżuri tajbin oħra għall-kura tal-feriti jinkludu:li

It-tabib jew professjonista fil-kura tas-saħħa tiegħek ineħħi l-ġilda mejta/debris minn ġol- ferita kull meta hemm il-bżonn

Tneħħi l-piż minn fuq saq jk, forsi billi tilbes żarbun ortopediku speċjali jew b’metodi oħra

It-tabib jew professjon sta fil-kura tas-saħħa tiegħek jittratta kull infezzjoni fil-ferita – trattament b’REGRANEXċ għandu jitwaqqaf jekk il-ferita tinfetta ruħha

Tkompli tara t-tab b jew professjonista fil-kura tas-saħħa tiegħek u ssegwi il-pjan ta’ trattament tiegħek

 

medi

REGRANEX jintuża għall-ulċeri fil-ġilda li:

Mhumiex akbar inn 5 ċentimetri kwadri (ara d-diagramma fuq in-naħa l-oħra) u għandhom

Prodott

 

provvis a ajba ta’ demm

Huma konsegwenza ta’ kumplikazzjonijiet tad-dijabete.

Insert

iagram of size (circle measuring 2.524 cm in diameter)

Bl-użu ta’ Regranex, huwa aktar probabbli li l-ulċeri fil-ġilda tiegħek ifiequ aktar malajr u għalkollox.

2. QABEL MA TUŻA REGRANEX

Tużax REGRANEX:

Jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal becaplermin jew kwalunkwe sustanzi oħra ta’ Regranex (elenkati f’sezzjoni 6 hawn taħt)

Jekk int għandek jew xi darba kellek kanċer

Jekk l-ulċera tiegħek hija infettata

Jekk l-ulċera tiegħek hija akbar minn 5 ċentimetri kwadri (ara d-diagramma hawn fuq)

Jekk inti għandek anqas minn 18-il sena.

Tużax din il-mediċina jekk xi waħda minn dawn t’hawn fuq tapplika għalik. Jekk m’intix ċert/a, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel ma tuża REGRANEX.

Oqgħod attent ħafna b’REGRANEX

Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek qabel tuża din il-mediċina jekk:

• Inti għandek kwalunkwe tipi ta’ kanċer qawwija jew sejrin għall-agħar b’mod peristenti

• Inti għandek infezzjonijiet tal-għadam li jistgħu jkunu jidhru bħala deni, uġigħ qawwi madwar

l-għadma milquta, nefħa u ħmura fil-ġogi

 

• Inti għandek mard tal-arterji.

awtorizzat

Tqala u treddigħ

Meta tieħu mediċini oħra

 

Tapplikax mediċini fuq l-ulċera tiegħek waqt li tuża REGRANEX, ħlief is-soluzzjoni tal-melħ (saline) jew l-ilma biex tnaddaf l-ulċera.

Jekk jogħoġbok għid lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta jew mediċini tal-ħxejjex.

Tużax din il-mediċina jekk inti tqila jew taħseb li inti tqila jew tista’ toħroġ tqila

Tużax din il-mediċina jekk qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi meaduxiċina jekk inti tqila jew qed tredda’.

Tagħrif important dwar allerġiji li jista’ jkunm’ghemm ħal xi wħud mis-sustanzi

REGRANEX fih E218 (methyl parahydroxybenzoate) u E216 (propyl parahydroxybenzoate). Dawn jistaw jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jittardjaw).

3. KIF GĦANDEK TUŻA REGRANEXli

Dejjem għandek tuża din il-mediċinaliina skond il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. ċ

Id-doża tas-soltu hijamediapplikazzjoni darba kuljum għal mhux iktar minn 20 ġimgħa.

Qabel ma tuża REGRANEX

Aħsel idejk sewwa ħafna. Għamel dan qabel tapplika REGRANEX

L-ulċera iegħek għandha titnaddaf b’soluzzjoni ta’ melħ jew ilma. Dan huwa importanti biex tiżgura li l-ulċera tfieq kemm jista’ jkun malajr u għalkollox, u biex jitneħħa xi ġell REGRANEX li jkun għad fadal mill-applikazzjoni ta’ qabel.

Kif tapplika REGRANEX

Applika l-ġell REGRANEX darba kuljum billi tuża stikka tat-tajjar nadifa jew spatula tal- injam. Applika saff irqiq ta’ ġell REGRANEX fil-parti kollha tal-ferita. Inti tista’ tikseb spatuli tal-injam mingħand l-ispiżjar tiegħek

Għatti l-ulċera b’biċċa garża niedja bis-saline. Il-garża għanda tinbidel mill-anqas darba kuljum biex il-ferita tibqa’ niedja.Prodott

Aktar tagħrif

Applika REGRANEX fil-parti fejn hemm il-ferita biss. Evita li tmissu ma’ xi parti oħra tal- ġisem

Tmissx il-ferita bit-tarf tat-tubu

Tużax gareż li jagħlqu l-arja jew l-ilma (okklussivi) fuq il-ferita. Jekk m’intix ċert/ċerta, iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek

Tagħfasx u timxix fuq l-ulċera waqt il-kura. Segwi l-parir tat-tabib tiegħek biex ittaffi l-għafis minn fuq il-ferita.

It-tabib tiegħek se jsegwi l-progress tal-kura tiegħek.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek mill-ewwel jekk tinnota sinjali ta’ infezzjoni tal-ulċera (ħmura, nefħa, deni, uġigħ, jew riħa). Inti għandek tieqaf tużah sakemm tfieq l-infezzjoni.

Meta għandek tieqaf tuża REGRANEX

REGRANEX m’għandux jibqa’ jintuża b’mod kontinwu għal aktar minn 20 ġimgħa.

Jekk m’hemm l-ebda sinjal ta’ fejqan fl-ewwel għaxar ġimgħat ta’ kura, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jiddeċiedi jekk inti għandekx tkompli tuża REGRANEX.

Jekk l-ulċera tiegħek tfieq imbagħad terġa’ titfaċċa, terġax tuża REGRANEX qabel ma tiċċekkja mat-tabib tiegħek.

Jekk tuża REGRANEX aktar milli suppost

Jekk tapplika wisq REGRANEX, dan aktarx li mhux se jagħmillek ħsara. Dejjem ipprova segwi l-

istruzzjonijiet għall-użu eżatt.

awtorizzat

 

 

Jekk tinsa tuża REGRANEX

 

Applika l-kura li jmiss malajr kemm jista’ jkun. Jekk kważi s r il-ħin għall-applikazzjoni li

 

jmiss, insa l-kura li tlift u kompli bħas-soltu

 

M’għandekx tapplika ammont doppju biex tpatti g al kuraaduxli tkun insejt tieħu.

 

 

ħ

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

 

m’g

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

 

 

li

Bħal kull mediċina oħra, REGRANEX jist ’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

kulħadd.

 

Il-frekwenza ta’ reazzjonjiet avversiinalipossibli li huma mnizzla taħt huma ddefiniti skont il-konvenzjoni

li jmiss:

ċ

 

komuni ħafna (jistgħu jseħħu f’aktar minn pazjent wieħed minn kull 10)

komuni (jistgħu jseħħu f’1 sa 10 pazjenti minn kull 100)

mhux komuni (jistgmediħu jseħħu f’ 1 sa 10 pazjenti minn kull 1000) rari (jistgħu jseħħu f’1 sa 10 pazjenti minn kull 10,000)

rari ħafna (jis għu jseħħu f’inqas minn pazjent wieħed minn kull 100,000) mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tk mplix tuża REGRANEX u għid lit-tabib tiegħek mill-ewwel jekk tinnota jew tissuspetta dawn li ġejjin:

Tkabbir eċċessiv ta’ tessut ġdid fil-ferita (rari)

Prodott• Ulċera infettata fil-ġilda (komuni ħafna)

Effetti sekondarji oħra:

Komuni

Infezzjonijiet tal-għadam li jistgħu jidhru bħala deni, uġigħ qawwi, nefħa u ħmura madwar l- għadma milquta

Ħmura u uġigħ fil-ġilda

Mhux komuni

Sensazzjoni ta’ ħruq fis-sit tal-applikazzjoni

Rari

Nfafet u nefħa taħt il-ġilda

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN REGRANEX

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax REGRANEX wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tubu u fuq il-kartuna ta’ ba a wara JIS. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tagħmlux fil-friża.

awtorizzat

Għalaq it-tubu sewwa wara kull darba li tużah.

 

Uża fi żmien 6 ġimgħat minn meta tkun ftaħt is-siġill tat-tubu. Jekk jogħġbok ikteb id-data ta’ meta

jinfetaħ fuq it-tikketta tat-tubu.

 

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew m ’ l-iskart domestiku. Staqsi lill-

ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn.aduxDawn il-miżuri jgħinu għall-

protezzjoni ta’ l-ambjent.

 

 

ħ

 

 

m’g

6.

AKTAR TAGĦRIF

 

 

 

 

 

 

 

X’fih REGRANEX

 

 

li

 

 

 

Is-sustanza attiva f’REGRANEX hi becaplermin. Kull gramma ta’ REGRANEX fiha

100 mikrogramma ta’ becaplerm n.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

L-ingredjenti l-oħra huma: carmellose sodium (E466), sodium chloride, sodium acetate, glacial acetic

acid (E260), methyl parahydroxybenzoate (methylparaben) (E218), propyl parahydroxybenzoate

(propylparaben) (E216), m tacresol, lysine hydrochloride u ilma għall-injezzjonijiet.

Prodott

medi

 

 

Id-Dehra ta’ REGRANEX u l-kontenuti tal-pakkett

REGRANEX huwa preżentat bħala ġell u jimtela f’tubi ta’ 15-il gramma li fihom ħafna dożi. REGRANEX huwa ġell trasparenti mingħajr kulur sa kulur it-tiben.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

Il-Manifattur

JANSSEN PHARMACEUTICA NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Belgique/België/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

JANSSEN-CILAG N.V./S.A.

Tel:

+32 3 280 54 11

Belgique/Belgien

 

 

Tel: +32 3 280 54 11

БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Magyarország

Представителство на Johnson & Johnson, d.o.o.

JANSSEN-CILAG Kft.

Тел.: +359 2 489 94 00

 

 

 

Tel: +36 23 513-800

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

JANSSEN-CILAG GmbH

 

 

 

JANSSEN-CILAG AS awtorizzat

JANSSEN-CILAG s.r.o.

 

 

 

A.M.Mangion Ltd

Tel: +420 227 012 222

 

 

 

Tel: +356 2397 6000

Danmark

 

 

 

 

Nederland

JANSSEN-CILAG A/S

 

 

 

JANSSEN-CILAG B.V.

Tlf:

+45 45 94 82 82

 

 

 

Tel:

+31 13 583 73 73

Deutschland

 

 

 

 

Norge

adux

Tel:

 

 

 

Tlf:

 

 

 

 

+47 24 12 65 00

Eesti

 

 

 

 

 

Österreich

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

 

 

ħ

 

JANSSEN-CILAG Pharma GmBH

Tel: +372 617 7410

 

 

 

Tel:

+43 1 610 300

Ελλάδα

 

 

 

li

Polska

 

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 809 0000

 

inali

m’gTel: +48 22 237 6000

España

 

 

Portugal

 

ċ

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

 

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA, LDA

 

 

 

Tel: +34 93 446 60 00

 

 

 

Tel:

 

+351 21-436 88 35

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

Romania

ETHICON

 

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +33 1 55 00 22 00

 

Janssen-Cilag Romania

Info. Méd. Tel: +33 1 55

00 22 33

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

JANSSEN-CILAG Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

United Kingdom

Tel: +386 1 401 18 30

Tel: +44 1 494 567567

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

JANSSEN-CILAG AB, c/o Vistor hf

Johnson & Johnson s.r.o.

Tel: +354 535 7000

 

Tel: +421 233 552 600

 

Italia

 

Suomi/Finland

 

JANSSEN-CILAG SpA

 

JANSSEN-CILAG OY

 

Tel: +39 022510.1

 

Puh/Tel: +358 9 4155 5300

Κύπρος

 

Sverige

 

awtorizzat

 

 

 

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

 

JANSSEN-CILAG AB

 

Tηλ: +357 22 755 214

 

Tel:

+46 8 626 50 00

 

Latvija

 

 

 

adux

 

 

United Kingdom

 

Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o. filiāle Latvijā

 

ħ

 

JANSSEN-CILAG Ltd.

 

Tel: + 371 678 93561

 

Tel:

+44 1 494 567567

Lietuva

li

m’g

 

 

UAB „Johnson & Johnson“

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Tel: +370 5 278 68 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien approvatċl-aħħar f’xx/ssss

 

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar

il-Mediċini (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Prodott

medi

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati