Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Removab (catumaxomab) – Tikkettar - L01XC09

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRemovab
Kodiċi ATCL01XC09
Sustanzacatumaxomab
ManifatturNeovii Biotech GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna: Removab 10 mikrogrammi

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 10 mikrogrammi ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.1 ml, li tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80, ilma għallawtorizzat-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

adux

ħ

1 siringa mimlija għal-lest.

li

m’g

 

1 kannula sterili

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-mediużu.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara -dilwizzjoni.

6.TWISSIJA SPEĊJALIProdott LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/001

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

14.

 

 

m’g

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Prodott

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Neovii Biotech GmbH

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Folja: Removab 10 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

2. ISEM

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

EXP

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

5.

OĦRAJN

 

li

 

1 siringa mimlija għal-lest.

 

inali

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-peritonew biss, wara

ċ

 

- ilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

medi

 

 

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Prodott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest: Removab 10 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

3. DATA TA’ SKADENZA

awtorizzat

 

EXP

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

5.

 

 

 

li

 

 

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 ml

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna: Removab 50 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 50 mikrogramma ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.5 ml, li tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80, ilma għallawtorizzat-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

adux

ħ

1 siringa mimlija għal-lest.

li

m’g

 

1 kannula sterili

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-mediużu.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara -dilwizzjoni.

6.TWISSIJA SPEĊJALIProdott LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/002

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

14.

 

 

m’g

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Prodott

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Neovii Biotech GmbH

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Folja: Removab 50 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

EXP

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

5.

OĦRAJN

 

li

 

1 siringa mimlija għal-lest.

 

inali

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-peritonew biss, wara

ċ

 

- ilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

medi

 

 

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Prodott

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest: Removab 50 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni catumaxomab

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

3. DATA TA’ SKADENZA

awtorizzat

 

EXP

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

5.

 

 

 

li

 

 

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 ml

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Neovii Biotech GmbH

 

 

 

KITBA TA’ TWISSIJA GĦALL-ISTICKER LI JISTA’ JITQAXXAR LI JRID IKUN IMWAĦĦAL MAS-SIRINGA TA’ 50ML LI JKUN FIHA S-SOLUZZJONI GĦALL- INFUŻJONI TA’ REMOVAB DILWIT

(Parti mill-Kartuna ta’ Barra)

Removab dilwit.

Użu għal ġol-peritonew biss.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati