Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Tikkettar - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRenagel
Kodiċi ATCV03AE02
Sustanzasevelamer
ManifatturGenzyme Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA - FLIXKUN 1 TA’ 360 PILLOLA 400 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 400 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 400 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

360 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/005

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 400mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA bil-Kaxxa Blu – PAKKETT MULTIPLU TA’ 720 (2 FLIEXKEN TA’ 360) PILLOLA 400 mg

KARTUNA TA’ BARRA bil-Kaxxa Blu – PAKKETT MULTIPLU TA’ 1080 (3 FLIEXKEN TA’ 360) PILLOLA 400 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 400 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 400 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 720 (2 fliexken ta’ 360) pillola miksija b’rita

Pakkett multiplu: 1080 (3 fliexken ta’ 360) pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR’ TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/006 pakketti multiplu: 720 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 360) EU/1/99/123/007 pakketti multiplu: 1080 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 360)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 400mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA - FLIXKUN 1 TA’ 360 PILLOLA 400 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 400 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 400 mg ta’ sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

360 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/005

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 400mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA mingħajr il-Kaxxa Blu- FLIXKUN TA’ 360 PILLOLA 400 mg (IR- RAPPREŻENTAZZJONI TAL-PAKKETT MULTIPLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 400 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 400 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

360 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/006 pakketti multipli li fihom 720 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 360 pillola) EU/1/99/123/007 pakketti multipli li fihom 1080 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 360 pillola)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 400mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA bil-Kaxxa Blu - PAKKETT MULTIPLU TA’ 180 (6 FLIEXKEN TA’ 30) PILLOLA 800 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 180 (6 fliexken ta’ 30) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/013

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA - FLIXKUN 1 TA’ 100 PILLOLA 800 mg

KARTUNA TA’ BARRA - FLIXKUN 1 TA’ 180 PILLOLA 800 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/011 Flixkun 1 ta’ 100 pillola miksija b’rita

EU/1/99/123/008 Flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA bil-Kaxxa Blu - PAKKETT MULTIPLU TA’ 360 (2 FLIEXKEN TA’ 180) PILLOLA 800 mg

KARTUNA TA’ BARRA bil-Kaxxa Blu - PAKKETT MULTIPLU TA’ 540 (3 FLIEXKEN TA’ 180) PILLOLA 800 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg ta’ sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 360 (2 fliexken ta’ 180) pillola miksija b’rita.

Pakkett multiplu: 540 (3 fliexken ta’ 180) pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/009 pakketti multipli li fihom 360 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 180 pillola) EU/1/99/123/010 pakketti multipli li fihom 540 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 180 pillola)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA mingħajr il-Kaxxa Blu - FLIXKUN TA’ 30 PILLOLA TA’ 800 mg (IR- RAPPREŻENTAZZJONI TA’ PAKKETT MULTIPLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/013

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA - FLIXKUN TA’ 100 PILLOLA TA’ 800 mg

TIKKETTA - FLIXKUN TA’ 180 PILLOLA TA’ 800 mg BIL-KARTUNA TA’ BARRA TIKKETTA Bil-Kaxxa Blu - FLIXKUN 1 TA’ 100 PILLOLA TA’ 800 mg MINGĦAJR IL- KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b’rita

180 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/011 flixkun 1 ta’ 100 pillola miksija b’rita

EU/1/99/123/008 flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita bil-kartuna ta’ barra EU/1/99/123/012 flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita mingħajr il-kartuna ta’ barra

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA mingħajr il-Kaxxa Blu- FLIXKUN TA’ 180 PILLOLA 800 mg BIL-KARTUNA TA’ BARRA (IR-RAPPREŻENTAZZJONI TAL-PAKKETT MULTIPLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksija b’rita sevelamer hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

180 pillola miksija b’rita. Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tomgħodx

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/009 pakketti multipli li fihom 360 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 180 pillola) EU/1/99/123/010 pakketti multipli li fihom 540 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 180 pillola)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Renagel 800mg

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati