Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRepso
Kodiċi ATCL04AA13
Sustanzaleflunomide
ManifatturTeva B.V.

X’inhu Repso?

Repso

awtorizzat

 

leflunomide

 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew taV lut zzjoni (EPAR) għal Repso. Huwa jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użaduxmill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-

mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u

r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għ l Repso. ħ lim’g Repso huwa mediċina li fiha s-sustanzainaliatt va eflunomide. Huwa disponibbli bħala pilloli (bojod u tondi: 10 mg; beġ skur u trijangolari 20 mg).

Repso huwa ‘mediċina ġenerika’mediDanċf sser Repso jixbah lil ‘mediċina ta’ referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) li tssejjaħ Arava. Għall-aktar informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriċi, ara d- dokument mistoqsijiet-u-tweġibi t hawnhekk.

Għal xiex jintuża Repso?

Repso jintużProdotta għat-trattament ta’ adulti bl-artrite rewmatika attiva (marda tas-sistema immunitarja li tikkawża infjammazzjoni tal-ġogi) jew bl-artrite psorjatika attiva (marda li tikkawża dbabar ħomor bil-

qoxra fil-ġilda u infjammazzjoni tal-ġogi). Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Repso?

Il-kura b’Repso għandha tinbeda u tiġi segwita minn speċjalista li jkollu esperjenza fil-kura tal-artrite rewmatika u l-artrite psorjatika. It-tabib għandu jagħmel testijiet tad-demm biex jiċċekkja l-fwied, l- għadd ta’ ċelloli bojod u l-għadd ta’ pjastrini tal-pazjent qabel ma jippreskrivi Repso, u għandu jagħmel dan b’mod regolari waqt it-trattament.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Il-kura b’Repso tibda b’ ‘doża inizjali’ ta’ 100 mg darba kuljum għal tlett ijiem, segwiti b’doża ta’ manteniment. Id-doża ta’ manteniment rakkomandata hija 10 sa 20 mg darba kuljum f’pazjenti b’artrite rewmatika, u 20 mg darba kuljum f’pazjenti b’artrite psorjatika. Normalment din il-mediċina jibda jkollha effett wara erba’ sa sitt ġimgħat. L-effett tagħha jista’ jkompli jitjieb sa sitt xhur.

Kif jaħdem Repso?

Is-sustanza attiva f’Repso, leflunomide, hija mediċina immunosuppressiva. Dan inaqqas l- infjammazzjoni billi jnaqqas il-produzzjoni ta’ ċelloli immuni msejħin ‘limfoċiti’, li jikkaġunaw l- infjammazzjoni. Leflunomide jagħmel dan billi jimblokka enzima msejħa ‘diidroorotat deidroġenażi’, li hija meħtieġa sabiex jitkattru l-limfoċiti. Inqas ma jkun hemm limfoċiti inqas ikun hemm infjammazzjoni, u dan jgħin biex jiġu kkontrollati s-sintomi tal-artrite.

Kif ġie studjat Repso?

Billi Repso huwa mediċina ġenerika, l-istudji ġew limitati għal testitjiet biex jiddete minaw il- bijoekwivalenza tiegħu mal-mediċini ta’ referenza, Arava. Żewġ mediċini jkunu bijoekwivalenti meta jipproduċu l-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem.

benefiċċji jisbqu r-riskji identifikati. Il-Kumit t irrakkomanda li Repso jingħata awtorizzazzjoni għat- tqegħid fis-suq.

ċ Tagħrif ieħor dwar Repso:medi

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Respo lil TEVA Pharma B.V. fl-14 ta’ Marzu 2011. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq hija valida ħames snin,Prodottu wara tis a’ iġġedded.

L-EPAR sħiħ għal Repso jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: : ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il- kura b’Repso, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill- ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ għall-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’01-2011.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati