Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) – Tikkettar - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRepso
Kodiċi ATCL04AA13
Sustanzaleflunomide
ManifatturTeva B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA/PAKKETT TAL-FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

awtorizzat

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ leflunomide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b’rita

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

ċ

 

 

 

 

100 pillola miksija b’rita

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONIawtorizzatGĦAT-TQEGĦID FIS-SUQTeva B.V.Swensweg 52031GA HaarlemL-Olanda

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/003

28 pillola miksija b’rita

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/004

30 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/005 100 pillola miksija b’rita

 

 

li

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ċ

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

 

 

15.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQIL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

2.

L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

 

 

 

 

3.

DATA TA' SKADENZA

awtorizzat

JIS

 

ħadux

 

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

5. OĦRAJN

 

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA/PAKKETT TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

awtorizzat

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ leflunomide.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b'rita-

li

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

inali

 

 

 

 

 

 

 

100 pillola miksija b’rita

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

 

 

Ibla’ l-pillola sħiħa.

medi

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzatTeva B.V.Swensweg 52031GA HaarlemL-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

EU/1/11/674/001

 

 

 

 

adux

 

30 pilloli miksija b’rita

m’g

 

EU/1/11/674/002

100 pilloli miksija b’rita

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

14.

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

awtorizzat

 

 

Kull pillola miksija b'rita fiha 10 mg ta’ leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b’rita

li

 

 

 

30 pillola

inali

 

 

 

 

 

 

 

100 pillola

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

 

 

Ibla’ l-pillola sħiħa.

medi

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Teva B.V.

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/674/001

 

 

 

 

awtorizzat

30 pilloli miksija b’rita

 

 

EU/1/11/674/002

100 pilloli miksija b’rita

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA'liKIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Repso 10 mg pilloli miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA/PAKKETT TAL-FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 20 mg pilloli miksija b'rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

awtorizzat

 

 

 

Kull pillola miksija b'rita fiha 20 mg ta’ leflunomide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b’rita

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

 

 

ċ

 

 

 

 

100 pillola miksija b’rita

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONIawtorizzatGĦAT-TQEGĦID FIS-SUQTeva B.V.Swensweg 52031GA HaarlemL-Olanda

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/008

28 pilloli miksija b’rita

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/009

30 pilloli miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/674/010 100 pilloli miksija b’rita

 

 

li

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

ċ

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

 

 

15.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQIL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

2.

L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

 

 

 

 

3.

DATA TA' SKADENZA

awtorizzat

JIS

 

ħadux

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

Lot

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

5. OĦRAJN

 

 

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA TA' BARRA/PAKKETT TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

awtorizzat

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg ta’ leflunomide.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b’rita

li

 

 

 

30 pillola miksija b’rita

inali

 

 

 

 

 

 

 

100 pillola miksija b’rita

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

 

 

Ibla’ l-pillola sħiħa.

medi

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzatTeva B.V.Swensweg 52031GA HaarlemL-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

EU/1/11/674/006

 

 

 

 

adux

 

30 pilloli miksija b’rita

m’g

 

EU/1/11/674/007

100 pilloli miksija b’rita

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

14.

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita leflunomide

 

 

 

 

 

 

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

awtorizzat

 

 

Kull pillola miksija b'rita fiha 20 mg ta’ leflunomide.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose (ara l-fuljett għal aktar tagħrif).

 

 

 

 

 

ħ

 

4.

 

 

m’g

 

 

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Pillola miksija b’rita

li

 

 

 

30 pillola

inali

 

 

 

 

 

 

 

100 pillola

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

 

 

Użu orali.

medi

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/674/006

 

 

 

 

awtorizzat

30 pillola miksija b’rita

 

 

EU/1/11/674/007

100 pillola miksija b’rita

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA'liKIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Repso 20 mg pilloli miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati