Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRetacrit
Kodiċi ATCB03XA01
Sustanzaepoetin zeta
ManifatturHospira UK Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Retacrit 1 000 IU/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 2 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 3 000 IU/0.9 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 4 000 IU/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 5 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 6 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 8 000 IU/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 10 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 20 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 30 000 IU/0.75 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel Retacrit 40 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Retacrit 1 000 IU/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija minn qabel b’0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 1,000 unit internazzjonali (IU) epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 3 333 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.15 mg phenylalanine.

Retacrit 2 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 2,000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 3 333 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.30 mg phenylalanine.

Retacrit 3 000 IU/0.9 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.9 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 3,000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 3 333 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.45 mg phenylalanine.

Retacrit 4 000 IU/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 4,000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 10 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.20 mg phenylalanine.

Retacrit 5 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 5 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 10 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.25 mg phenylalanine.

Retacrit 6 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 6 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 10 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.30 mg phenylalanine.

Retacrit 8 000 IU/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 8 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 10 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.40 mg phenylalanine.

Retacrit 10 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’1.0 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 10 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 10 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.50 mg phenylalanine.

Retacrit 20 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 20 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 40 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.25 mg phenylalanine.

Retacrit 30 000 IU/0.75 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’0.75 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 30 000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 40 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.38 mg phenylalanine.

Retacrit 40 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel

Siringa waħda mimlija għal-lest b’1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni għandha 40,000 unità internazzjonali (IU) ta’ epoetin zeta* (erythropoietin uman rikombinat). Is-soluzzjoni fiha 40 000 IU Epoetin zeta kull ml.

Eċċipjent b’effett magħruf

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.50 mg phenylalanine.

*Magħmul mit-teknoloġija rikombinanti DNA tal-linja ċellulari fl-Ovarju tal-Hamster Ċiniż (CHO).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija minn qabel.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament għal anemija sintomatika assoċjata ma’ falliment renali kroniku (CRF) f’pazjenti

adulti u tfal:

oTrattament għal anemija assoċjata ma’ falliment renali kroniku f’pazjenti adulti u tfal fuq emodijalisi u pazjenti adulti fuq dijalisi peritoneali (Ara sezzjoni 4.4).

oTrattament għal anemija severa li ġejja mill-kliewi akkumpanjata minn sintomi kliniċi f’pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li għad mhux ikollhom dijalisi (Ara sezzjoni 4.4).

Trattament ta’ anemija u nuqqas ta’ bżonnijiet ta’ trasfużjoni f’pazjenti adulti li qegħdin jirċievu l-kimoterapija għal tumuri solidi, limfoma malinn jew myeloma multiplu, u f’riskju ta’ trasfużjoni kif assessjat mill-istatus ġenerali tal-pazjent (e.g. status kardjovaskulari, anemija pre- eżistenti fil-bidu tal-kimoterapija).

Retacrit jista’ jintuża sabiex tiżdied il-ġabra ta’ demm awtologu minn pazjenti li qegħdin f’programm ta’ qabel id-donazzjoni. L-użu tiegħu f’dan il-waqt għandu jkun ibbillanċjat kontra r-riskju rrappurtat ta’ waqtiet tromboemboliċi. It-trattament għandu jingħata biss lil dawk il-pazjenti b’anemija moderata (li m’għandhomx nuqqas ta’ ħadid), jekk il-proċeduri tat-tifdil tad-demm mhumiex disponibbli jew mhux biżżejjed meta l-intervent ewlieni kururġiku ppjanat għandu bżonn volum kbir ta’ demm (4 jew iżjed unità ta’ demm għan-nisa jew 5 jew iżjed unità għall-irġiel).

Retacrit jista’ jintuża biex titnaqqas l-espożizzjoni għal trasfużjonijiet alloġeneiċi tad-demm f’pazjenti adulti mingħajr’insuffiċjenza ta’ħadid qabel operazzjoni ortopedika maġġuri elettiva, li għandhom imbassar riskju għoli ta’ kumplikazzjonijiet waqt it-trasfużjoni. L-użu għandu jkun ristrett għal pazjenti b’anemija moderata (eż. Hb 10-13 g/dl) li m’għandhomx programm ta’ predonazzjoni awtologu disponibbli u b’telf moderat mistenni ta’ demm (900 sa 1 800 ml).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament b’Retacrit għandu jibda taħt superviżjoni ta’ tobba b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti bl-indikazzjonjiet ta’ hawn fuq.

Pożoloġija

Trattament għal anemija sintomatika f’pazjenti adulti u tfal b’falliment renali kroniku.

Retacrit għandu jingħata jew taħt il-ġilda jew ġol-vina.

Il-konċentrazzjoni tal-emoglobina mixtieqa għandha tkun ta’ bejn 10 u 12 g/dl (6.2-7.5 mmol/l) ħlief f’pazjenti tfal fejn il-konċentrazzjoni tal-emoglobina għandha tkun bejn 9.5 u 11 g/dl (5.9-6.8 mmol/l). Il-limitu ta’ fuq tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina mixtieqa m’għandux jiġi maqbuż.

Is-sintomi ta’ anemija u kumplikazzjonijiet tagħha jistgħu jvarjaw skond l-età, il-ġeneru u l-qawwa globali tal-mard; evalwazzjoni mit-tabib tal-kors kliniku u l-kundizzjoni individwali tal-pazjent hi meħtieġa. Retacrit għandu jingħata jew taħt il-ġilda jew minn ġol-vina sabiex jgħolli l-livell tal- emoglobina sa mhux aktar minn 12 g/dl (7.5 mmol/l). Minħabba l-varjabilità bejn pazjent u ieħor, kultant jiġu osservati valuri individwali tal-emoglobina li jkunu ’l fuq jew ’l isfel mil-livell mixtieq tal-emoglobina. Il-varjabilità tal-emoglobina għandha tiġi indirizzata permezz tal-ġestjoni tad-doża, b’kunsiderazzjoni għal medda mmirata għall-emoglobina ta’ bejn 10 g/dl (6.2 mmol/l) sa 12 g/dl (7.5 mmol/l)

Livell sostnut tal-emoglobina ta’ mhux aktar minn 12 g/dl għandu jiġi evitat; gwida għal aġġustament tad-doża għal meta l-valuri tal-emoglobina jaqbżu 12 g/dl (7.5 mmol/l) jiġu osservati huma deskritti hawn isfel. Għandu jiġi evitat li jkun hemm żieda fil-livell tal-emoglobina ta’ aktar minn 2 g/dl

(1.25 mmol/l) fuq perijodu ta’ erba’ ġimgħat. Jekk dan iseħħ, għandu jsir aġġustament fid-doża kif ipprovdut.

Pazjenti għandhom jiġu mmonitorati mill-qrib sabiex jiġi żgurat li tingħata biss l-anqas doża effettiva approvata ta’ Retacrit sabiex ikun hemm kontroll adegwat għas-sintomi ta’ l-anemija filwaqt li l- konċentrazzjoni tal-emoglobina tinżamm taħt jew sa 12g/dl (7.5 mmol/l).

Wieħed għandu joqgħod attent meta jiżdiedu d-dożi ta’ Retacrit f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika. F’każ ta’ pazjenti b’rispons batut tal-emoglobina għal Retacrit, għandhom jitqiesu spjegazzjonijiet oħrajn għal dan ir-rispons batut (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

F’pazjenti b’nuqqas renali kroniku u l-mard tal-qalb iskemiku kliniku jew insuffiċjenza kongestiva fil- qalb, iż-żamma tal-livell tal-emoglobona m’għandhiex taqbeż il-limitu ta’ fuq tal-mira tal-koncentrazzjoni tal-emoglobina.

Pazjenti adulti fuq l-emodijalisi

Retacrit għandu jingħata jew taħt il-ġilda jew ġol-vina.

It-trattament huwa maqsum f’żewġ stadji:

1. Il-fażi ta’ korrezzjoni: 50 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa. Meta aġġustament ta’ doża huwa neċessarju, dan għandu jsir fuq tul ta’ madwar erba’ ġimgħat mill-anqas. F’kull stadju, iż-żieda jew tnaqqis fid-doża għandu jkun ta’ 25 IU/kg

3darbiet fil-ġimgħa.

2.Il-fażi ta’ manteniment: Aġġustament fid-doża sabiex jinżammu il-valuri tal-emoglobina (Hb) fuq

livell mixtieq: Hb bejn l-10 u t-12 g/dl (6.2-7.5 mmol/l). Id-doża rrakkomandata fil-ġimgħa hija ta’ bejn il-75 u t-300 IU/kg.

Id-data klinika tagħti x’tifhem li dawk il-pazjenti li l-emoglobina inizjali tagħhom hija baxxa ħafna (<6 g/dl jew < 3.75 mmol/l) jista’ jkun li jkollhom bżonn dożi ta’ manteniment ogħla minn dawk li l-anemija inizjali tagħhom hija anqas severa (Hb > 8 g/dl jew > 5 mmol/l).

Pazjenti pedjatriċi fuq l-emodijalisi

It-trattament huwa maqsum f’żewġ stadji:

1. Il-fażi ta’ korrezzjoni: 50 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa ġol-vina. Meta aġġustament fid-doża huwa neċessarju, dan għandu jsir fi stadji ta’ 25 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa f’intervalli ta’ mill-anqas 4 gimgħat sakemm l-iskop mixtieq jintlaħaq.

2. Il-fażi ta’ manteniment: Aġġustament tad-doża sabiex jinżammu l-valuri ta’ l-emoglobina (Hb) fuq livell mixtieq: Hb bejn id-9.5 u l-11 g/dl (5.9-6.8 mmol/l).

Ġeneralment, fit-tfal u fl-adolexxenti b’piż ta’ anqas minn 30 kg għandhom bżonn dożi ogħla ta’ manteniment minn tfal ta’ aktar minn 30 kg u adulti. Id-dożi ta’ manteniment li ġejjin ġew osservati fi provi kliniċi wara 6 xhur ta’ trattament.

Doża (UI/kg mogħtija 3 darbiet fil-ġimgħa)

Piż(kg)

Medju

Doża ta’ manteniment normali

 

 

 

< 10

75-150

 

 

 

10-30

60-150

 

 

 

> 30

30-100

Id-data klinika provduta tagħti x’tifhem li dawk il-pazjenti li l-emoglobina inizjali tagħhom hija baxxa ħafna (< 6.8 g/dl jew < 4.25 mmol/l) jista’ jkun li jkollhom bżonn dożi ta’ manteniment ogħla minn dawk li l-emoglobina inizjali tagħhom hija ogħla minn > 6.8 g/dl jew> 4.25 mmol/l).

Pazjenti adulti fuq dijalisi peritonejali

Retacrit għandu jingħata jew taħt il-ġilda jew ġol-vina.

It-trattament huwa maqsum f’żewġ stadji:

1. Il-fażi ta’ korrezzjoni: Doża tal-bidu ta’ 50 IU/kg 2 fil-ġimgħa.

2. Il-fażi ta’ manteniment: Doża aġġustata sabiex jinżammu l-valuri tal-emoglobina (Hb) fuq livell mixtieq: Hb bejn l-10 u t-12 g/dl (6.2-7.5 mmol/l). Doża ta’ manteniment bejn il-25 u l-50 IU/kg darbtejn fil-ġimgħa f’żewġ injezzjonijiet ugwali.

Pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jkunu għadhom mhux qegħdin fuq id-dijalisi

Retacrit għandu jingħata jew taħt il-ġilda jew ġol-vina.

It-trattament huwa maqsum f’żewġ stadji:

1. Il-fażi ta’ korrezzjoni: Doża tal-bidu ta’ 50 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa, ġol-vina, segwit jekk hemm bżonn minn żieda fid-dożi b’25 IU/kg (3 darbiet fil-ġimgħa) sakemm l-għan mixtieq jintlaħaq (dan għandu jsir fi stadji ta’mill-anqas erba’ ġimgħat).

2. Il-fażi ta’ manteniment: Waqt il-fażi ta’ manteniment, Retacrit jista’ jiġi amministrat jew 3 darbiet fil-ġimgħa, u fil-każ ta’ għoti taħt il-ġilda, darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimagħtejn. Għandhom isiru dawk l-aġġustamenti xierqa għad-doża u għall-intervalli tad-doża sabiex jinżammu l-valuri tal-emoglobina (Hb) fuq livell mixtieq: Hb bejn l-10 u t-12 g/dl (6.2-7.5 mmol/l). Intervalli akbar bejn l-għoti ta’ doża u oħra għandhom mnejn ikunu jeħtieġu żieda fid-doża.

Id-doża massima m’għandhiex taqbeż 150 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa, 240 IU/kg (sa massimu ta’ 20 000 IU) darba fil-ġimgħa jew 480 IU/kg (sa massimu ta’ 40 000 IU) darba kull ġimagħtejn.

Trattament ta’ pazjenti għal anemija sensitizzata bil-kimoterapija

Retacrit jista’ jingħata taħt il-ġilda lil pazjenti b’anemija (eż. konċentrazzjoni tal-emoglobina

≤ 10 g/dl (6.2 mmol/l). Is-sintomi ta’ l-anemija u sequelae jistgħu jvarjaw skont l-età, il-ġeneru u l-qawwa globali tal-marda; evalwazzjoni mit-tabib tal-kors kliniku u l-kundizzjoni individwali tal-pazjent hi meħtieġa.

Kull tant żmien, minħabba differenzi bejn pazjent u ieħor, jiġu osservati valuri individwali tal-emoglobina li jkunu ’l fuq jew ’l isfel mil-livell mixtieq tal-emoglobina. Il-differenza tal-emoglobina għandha tiġi indirizzata permezz tal-ġestjoni tad-doża, b’konsidrazzjoni għal medda mixtieqa għall-emoglobina ta’ bejn 10 g/dL (6.2 mmol/l) sa 12 g/dl (7.5 mmol/l). Livell sostnut ta’ emoglobina ta’ mhux aktar minn 12 g/dl (7.5 mmol/l) għandu jiġi evitat; gwida għal aġġustament tad-doża għal meta l-valuri tal-emoglobina jaqbżu 12 g/dl (7.5 mmol/l) jiġu osservati huma deskritti hawn isfel.

Pazjenti għandhom jiġu mmonitorati mill-qrib sabiex jiġi żgurat li tintuża biss l-anqas doża approvata ta’ Retacrit biex tipprovdi kontroll adegwat għas-sintomi ta’ l-anemija.

It-terapija b’Retacrit għanda tibqa’ sa xahar wara t-tmiem tal-kimoterapija.

Id-doża tal-bidu hija ta’ 150 IU/kg mogħtija taħt il-ġilda 3 darbiet fil-ġimgħa. Jew inkella, Retacrit jista’ jingħata f’doża tal-bidu ta’ 450 IU/kg taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa.

Jekk l-emoglobina żdiedet b’minn ta’ l-anqas 1 g/dl (0.62 mmol/l) jew l-għadd tar-retikoloċiti żdiedet

40 000 ċelluli/µl ‘il-fuq mil-linja bażi wara 4 ġimgħat ta’ trattament, id-doża għanda tibqa’ ta’ 150 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa jew 450 IU/kg darba fil-ġimgħa. Jekk iż-żieda fl-emoglobina hija <1 g/dl (<0.62 mmol/l) u l-għadd tar-retikoloċiti żdied < 40 000 ċelluli/µl ’il fuq mil-inja bażi, żid id-doża għal 300 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa. Jekk wara 4 ġimgħat oħra ta’ terapija ta’ 300 IU/kg

3 darbiet fil-ġimgħa, l-emoglobina żdiedet ≥ 1 g/dl (0.62 mmol/l) jew l-għadd tar-retikoloċiti żdied

40 000 ċelluli/µl id-doża għanda tibqa’ ta’ 300 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa. Madankollu, jekk

l-emoglobina żdiedet <1 g/dl (<0.62 mmol/l) u l-għadd tar-retikoloċiti żdied < 40 000 ċelluli/µl ’il fuq mil-linja bażi, ir-rispons huwa dubjuż u t-trattament m’għandux jitkompla.

Il-kors ta’ dożaġġ irrakkomandat huwa deskritt fid-dijagramma li ġejja:

150 IU/kg 3x/ġimgħa

jew 450 IU/kg darba fil-ġimgħa

għal 4 ġimgħat

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti 40,000/μl jew żieda fl-Hb 1 g/d

Hb mixtieq (10-12 g/dl)

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti < 40,000/μl u żieda fl-Hb < 1 g/dl

300 IU/kg 3x/ġimgħa għal 4 ġimgħat

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti 40,000/μl jew żieda fl-Hb 1 g/d

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti < 40,000/μl u żieda fl-Hb < 1 g/dl

Waqqaf il-kura

Ġaladarba l-għan terapewtiku ta’ pazjent individwali ikun intlaħaq, id-doża għandha titnaqqas b’25% sa 50% sabiex l-emoglobina tinżamm f’dak il-livell. Tittrazzjoni xierqa tad-doża għandha tiġi kkonsidrata.

Aġġustament fid-doża

F’rata ta’ żieda fl-emoglobina ta’ >2 g/dl (> 1.25 mmol/l) fix-xahar id-doża ta’ Retacrit għandha tonqos b’xi 25-50%. Jekk il-livell tal-emoglobina jaqbeż it-12 g/dl (7.5 mmol/l), it-terapija għandha tieqaf sakemm tinżel għal 12 g/dl (7.5 mmol/l) jew inqas u mbaġħad erġa’ agħti t-terapija tar-Retacrit f’doża ta’ 25% anqas mid-doża ta’ qabel.

Trattament ta’ pazjenti kirurġiċi f’programmi predonazzjoni awtologi

Retacrit għandu jingħata fil-vina.

Fil-mument ta’ donazzjoni tad-demm, Retacrit għandu jingħata wara li l-proċedura tad-donazzjoni tad- demm tkun tlestiet.

Pazjenti b’anemija ħafifa (ematokrit ta’ 33-39%) li għandhom bzonn depozitu minn qabel ta’

≥ 4 unitajiet ta’ demm għandhom jiġu ttratati b’Retacrit b’doża ta’ 600 IU/kg tal-piż tal-ġisem darbtejn fil ġimgħa għal 3 ġimgħat qabel il-kirurġija.

Il-pazjenti kollha li qegħdin jiġu ttratati b’Retacrit għandhom jirċievu suppliment biżżejjed tal-ħadid (eż. 200 mg ħadid elementali orali kuljum) matul iż-żmien tat-trattament. Is-suppliment tal-ħadid għandu jibda mill-aktar fis possibbli, anke diversi ġimgħat qabel ma jibda id-depożitu awtologu ta’ qabel, sabiex jilħaq jinġemgħu livelli ta’ kwantità ta’ ħadid qabel ma tibda’ it-terapija b’Retacrit.

Trattament ta’ pazjenti adulti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

Retacrit għandu jingħata minn taħt il-ġilda.

Għandha tingħata doża ta’ 600 IU/kg tal-piż tal-ġisem darba fil-ġimgħa għal tliet ġimgħat (fil-21, fl-14 u fis-7 ġurnata) qabel l-operazzjoni u dakinhar tal-operazzjoni (jum 0). Jekk iż-żmien ta' qabel l- operazzjoni jeħtieġ li jitnaqqas għal anqas minn tliet ġimħgat, għandha tingħata doża ta’ 300 IU/kg tal- piż tal-ġisem kuljum għal 10 ijiem wara xulxin qabel l-operazzjoni, dakinhar tal-operazzjoni, u għal erbat ijiem immedjatament wara. Meta qed isiru evalwazzjonijiet ematoloġiċi matul iż-żmien ta' qabel l-operazzoni, jekk il-livell tal-emoglobina jilħaq il-15 g/dl, jew ogħla, għandu jitwaqqaf l-għoti ta’ Retacrit u m’għandhomx jingħataw aktar dożi.

Insuffiċjenza fil-ħadid għandha tkun ittrattata qabel ma jinbeda t-trattament b’Retacrit. Barra minn hekk, il-pazjenti kollha għandhom jingħataw biżżejjed supplimenti ta’ ħadid (eż. 200 mg ta’ ħadid elementali orali kuljum) matul il-kors tat-trattament b’Retacrit. Jekk jista’ jkun, is-supplimenti ta’ ħadid għandhom jinbdew qabel it-trattament b'Retacrit, sabiex jilħaq ikun hemm ħażna xierqa ta’ ħadid.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Injezzjoni fil-vini

Id-doża għandha tingħata fuq medda ta’ mill-anqas 5 minuti, skond id-doża sħiħa. F’pazjenti emodijalizzati, injezzjoni kbira tista’ tingħata matul is-sessjoni ta’ dijalisi permezz ta’ port adattat venuż fil-linja tad-dijalisi. B’mod alternattiv, l-injezzjoni tista’ tingħata fit-tmiem tas-sessjoni tad-dijalisi permezz ta’ tubi tal-labra fistla, segwit minn 10 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) biex tlaħlaħ it-tubi u tassigura injezzjoni sodisfaċenti tal-prodott fiċ-ċirkolazzjoni.

Injezzjoni aktar bil-mod hija aktar mixtieqa f’pazjenti li jirreaġixxu għat-trattament b’sintomi “qishom tal-influwenza”.

Retacrit m’għandux jingħata f’infużjoni fil-vini, jew imħallat ma’ prodotti oħra mediċinali (ara sezzjoni 6.2).

Injezzjoni taħt il-ġilda

Ġeneralment, volum massimu ta’ 1 ml f’post wieħed ta’ injezzjoni m’għandux jinqabeż. F’każ ta’ volumi akbar, aktar minn post wieħed għandu jintgħażel għall-injezzjoni.

L-injezzjonijiet jingħataw fir-riġlejn jew dirgħajn jew fil-parti ta’ quddiem tal-ħajt addominali.

Għal istruzzjonijiet dwar il-manipulazzjoni tal-prodott mediċinali qabel ma jingħata, ara sezzjoni 6.6

4.3Kontra-indikazzjonjiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti li jiżviluppaw Pure Red Cell Aplasia (PRCA) wara trattament b’xi eritropojetin m’għandux jirċievi Retacrit jew kwalunkwe eritropojetin ieħor (ara sezzjoni 4.4).

Pressjoni għolja mhix ikkontrollata.

Fl-indikazzjoni "żieda fil-ġabra ta’ demm awtologiku": infart mijokardjali jew puplesija fix-xahar ta’ qabel jibda’ it-trattament, anġina pectoris instabbli, żieda fir-risku ta’ trombosi fil-vini profondi bħal ma hija storja personali ta’ mard tromboemboliku venuż.

Fl-indikazzjoni ta’ operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri: mard gravi karotidu koronarju, periferali arterjali jew vaskulari ċelebrali, inkluż pazjenti b’infart mijokardijaku riċenti jew inċident vaskulari ċelebrali.

Pazjenti li għal xi raġuni ma jistgħux jirċievu profilassi antitrombotika adegwata.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu.

Ġenerali

Bħal f’pazjenti kollha li jirċievu l-eritropojetin, il-pressjoni tad-demm tista’ titla’ matul it-trattament b’Retacrit. Il-pressjoni tad-demm għandha tiġi moniterjata mill-qrib u kkontrollata adegwatament fit-trattament tal-epoetin naïve kif ukoll f’pazjenti ttrattati minn qabel, fil-bidu ta’, u matul it-trattament b’Retacrit. Jista’ jinħtieġ li jiżdied it-trattament ta’ kontra il-pressjoni tad-demm. Jekk il-pressjoni tad-demm ma tkunx tista’ tiġi kkontrollata, it-trattamanet b’Retacrit għandu jitwaqqaf.

Retacrit għandu jintuża wkoll bil-galbu fil-presenza ta’ epilessija u insuffiċjenza kronika tal-fwied.

Jista’ jkun hemm żieda moderata, li tiddependi mid-doża, fl-għadd tal-plejtlits fil-limiti normali matul it-trattament bl-eritropojetin. Dan jonqos matul it-terapija kontinwa. Huwa rrakomandat li l-għadd tal-plejtlits jiġi osservat regolarment matul l-ewwel 8 ġimgħat ta’ terapija.

Il-kawżi l-oħra kollha ta’ anemija (defiċjenza fil-ħadid, emolisi, telf ta’ demm, vitamina B12 jew defiċjenzi fil-folates) għandhom jiġu kkunsidrati u ttratati qabel il-bidu u waqt it-terapija b’Retacrit. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-valuri tal-ferritin fis-serum jaqgħu fl-istess waqt li jiżdied il-volum taċ-ċelluli ppakjati. Sabiex jiġi assigurat rispons ottimali għall-eritropojetin, ammonti adegwati ta’ ħadid fil-ġisem għadhom jiġu assigurati:

Supplementazzjoni bil-ħadid, e.g. 200-300 mg/jum b’mod orali (100-200 mg/jum għall-pazjenti pedjatriċi) huwa rrakomandat għall-pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika li l-livelli tas-serum ferritin tagħhom huma taħt il-100 ng/ml

sostituzzjoni ta-ħadid orali ta’ 200-300 mg/jum huwa rrakomandat għall-pazjenti kollha bil-kanċer li s-saturazzjoni tat-transferrin tagħhom huwa taħt l-20%

Dawn il-fatturi kollha flimkien tal-anemija għandhom jiġi kkunsidrati mill-qrib meta wieħed ikun qed jiddeċiedi d-doża ta’ eritropojetin fil-pazjenti bil-kanċer.

Tnaqqis paradossali fl-emoglobina u l-iżvilupp ta’ anemija severa assoċjata ma għadd żgħir ta’ retikuloċiti għandhom iqanqlu l-waqfien tat-trattament b’epoetin u testijiet ta’ antikorpi kontra l-eritropojetin. Ġew rapportati każijiet f’pazjenti b’epatite Ċ trattati b’interferon u ribavirin, meta epoetini jintużaw fl-istess ħin. L-epoetini mhumiex approvati biex jiġġestixxu anemija assoċjata ma’ epatite Ċ.

Sabiex titjieb it-traċċabilità ta’ sustanzi li jistimulaw l-eritropojesi (ESAs-erythropoiesis-stimulating agents) l-isem tal-ESA preskritt għandu jiġi rreġistrat (jew: dikjarat) b’mod ċar fil-fajl tal-pazjent.

Tħaddim ta’ prassi tajba fl-immaniġġjar tad-demm għandhom dejjem jintużaw fi sfond perikirurġiku.

Pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

F’pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri għandha tkun stabbilita l-kawża tal- anemija u tkun ittrattata, jekk jista’ jkun, qabel ma jinbeda t-trattament b’Retacrit.

Episodji trombotiċi jistgħu jkunu ta’ riskju f’din il-popolazzjoni u din il-possibbiltà għandha titqies kif jixraq fid-dawl ta' kull benefiċċju li jista' jkun hemm mit-trattament.

Il-pazjenti għandhom jingħataw profilassi antitrombotika xierqa, minħabba li l-episodji trombotiċi u vaskulari jistgħu jseħħu f’pazjenti kirurġiċi, b’mod speċjali f’dawk li għandhom mard kardjovaskulari. Barra minn hekk wieħed għandu joqgħod attent fil-każ ta’ pazjenti bi predispożizzjoni li jiżviluppaw DVTs. Fuq kollox, f’pazjenti b’emoglobina fil-linja bażi ta’ > 13 g/dl, il-possibbiltà li t-trattament b’Retracrit jista’ jkun assoċjat ma’ żieda fir-riskju ta’ episodji trombotiċi/vaskulari ma tistax tkun eskluża. Għaldaqstant, m’għandux jintuża f’pazjenti bl-emoglobina fil-linja bażi ta’ > 13 g/dl.

Pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika

Konċentrazzjoni ta’ emoglobina

F’pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika, il-konċentrazzjoni ta’ manteniment tal-emoglobina m’għandiex taqbeż il-limitu ta’ fuq tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina mixtieqa rrakkomandata f’sezzjoni 4.2. Fi provi kliniċi, riskju ogħla ta’ mewt u każijiet kardjovaskulari serji, każijiet ċerebrovaskulari li jinkludu puplesija kienu osservati meta sustanzi li jistimulaw l-eritropojesi (ESAs) ġew mogħtija sabiex jintlaħaq livell ta’ emoglobina li hu ogħla minn 12 g/dl (7.5 mmol/l).

Provi kliniċi b’kontrolli ma wrewx benefiċċji sinifikanti li jistgħu jkunu attribwiti għall-għoti ta’ epoetins meta l-konċentrazzjoni tal-emoglobina togħla aktar ’l fuq mil-livell meħtieġ sabiex jiġu kkontrollati sintomi ta’ anemija u sabiex jiġi evitat it-trasfużjoni tad-demm.

Il-livelli tal-emoglobina għandhom jiġu mkejla b’mod regolari sakemm jintlaħaq livell stabbli u perjodikament wara. Ir-rata fiż-żieda tal-emoglobina għandha tkun bejn wieħed u ieħor ta’ 1 g/dl (0.62 mmol/l) kull xahar u m’għandiex taqbeż iż-żewġ g/dl (1.25 mmol/l) kull xahar sabiex jitnaqqas ir-riskju li tiżviluppa jew tiżdied pressjoni għolja.

Pazjenti b’falliment renali kroniku li qegħdin jiġu kkurati b’Retacrit li qed jingħata minn taħt il-ġilda għandhom jiġu mmonitorati regolarment għal nuqqas ta’ effikaċja, li hu mfisser bħala nuqqas ta’ rispons jew rispons imnaqqas għal kura b’Retacrit f’pazjenti li qabel kienu rrispondew għal kura bħal din. Dan hu kkaraterizzat bi tnaqqis sostnut fl-emoglobina minkejja żieda fid-doża ta’ Retacrit.

Xi pazjenti b’intervalli bejn doża u oħra itwal (itwal minn darba fil-ġimgħa) ta’ epoetin jistgħu ma jżommux livelli adegwati ta’ emoglobina (ara sezzjoni 5.1) u għandhom mnejn ikollhom bżonn doża ogħla ta’ epoetin. Il-livelli ta’ emoglobina għandhom jiġu monitorati ta’ spiss.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jiżdiedu d-dożi ta’ Retacrit f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika, minħabba li dożi għoljin kumulattivi ta’ epoetina jistgħu jkunu assoċjati ma’ żieda fir-riskju ta’ mortalità, episodji kardjovaskulari u ċerebrovaskulari serji. F’pazjenti b’rispons batut tal- emoglobina għall-epoetini, għandhom jitqiesu spjegazzjonijiet oħrajn għal dan ir-rispons batut (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1).

In-nuqqas ta’ rispons għat-terapija bl-eritropojetin għandu iwassal għal tfitxxija ta’ fatturi kawżattivi. Dawn jinkludu: defiċjenza fil-ħadid, fil-folate, jew fil-Vitamina B12; intossikazzjoni bl-aluminju; infezzjonijiet interkurrenti; episodji ta’ infjammazzjoni jew trawma; telf ta’ demm moħbi; emolisi, fibrożi tal-muddullun ta’ kwalunkwe oriġini.

Każijiet ta’ PRCA ġejjin minn antikorpi huma rari ħafna f’pazjenti b’ insuffiċjenza renali kronika bl-erythropojetin amministrat minn taħt il-ġilda. F’pazjenti li juru nuqqas f’daqqa ta’ effikaċja, li tidher permezz ta’ nuqqas fl-emoglobina (1-2 g/dl per month) b’żieda ta’ ħtieġa ta’ trasfużjonijiet, l-għadd tar-retikuloċiti għandu jittieħed u kawżi tipiċi ta’ nuqqas ta’ rispons (eż defiċjenza fil-ħadid, folate jew il-Vitamina B12, intossikament bl-alumilju, infezzjoni jew infjammazzjoni, telf ta’ demm, u emolisi) għandhom jiġu investigati. Jekk l-ebda kawża ma tiġi identifikata, wieħed għandu jikkunsidra eżami tal-mudullun għad-dijanjosi tal-PRCA.

Jekk il-PRCA huwa ddijanjostikat, it-terapija b’Retacrit trid titwaqqaf immedjatament u ttestjar għall-antikorpi tal-eritropojetin għandu jiġi kkunsidrat. Il-pazjenti m’għandhomx jinbidlu għal fuq prodott ieħor peress li l-antikorpi anti-eritropojetini jirrejaġixxu ma’ eritropojetini oħra. Kawżi oħra ta’ Pure Red Cell Aplasia għandhom jiġu esklużi, u għandha tingħata terapija kif suppost.

Il-monitoraġġ fuq bażi regolari ta’ l-għadd tar-retikuloċiti huwa rrakkomandat sabiex tiġi eskluża l- possibbilta ta’ nuqqas ta’ effikaċja f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika.

L-iperkalemija ġiet osservata f’kazijiet iżolati. F’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika, korrezzjoni għall-anemija tista’ twassal għal żieda fl-aptit, u t-teħid tal-potassju u l-proteini. Il-preskrizzjonijiet tad-dijalisi jista’ jkollhom jiġu mibdula perjodikament sabiex l-ureja, il-krejatinina u l-potassju jinżammu fil-livell mixtieq. L-elettroliti fis-serum għandhom jiġu mmoniterjati f’pazjenti b’ insuffiċjenza renali kronika. Jekk livell elevat (jew qed jogħla) ta’ potassju fis-serum jiġi osservat imbagħad għandha tingħata kunsiderazzjoni sabiex titwaqqaf l-amministrazzjoni tal-eritropojetin sakemm l-iperkalemija tkun ġiet irranġata.

Żieda fid-doża ta’ l-eparina matul l-emodijalisi tkun neċessarja spiss matul il-kors tat-terapija bl-eritropojetin minħabba iż-żieda fil-volum taċ-ċelluli ippakkjati. L-għeluq tas-sistema tad-dijalisi huwa possibbli jekk l-eparizzazzjoni mhux fl-aqwa tagħha.

Ibbażat fuq informazzjoni disponibbli sal-lum, il-korrezzjoni tal-anemija bl-eritropojetin f’pazjenti adulti b’insuffiċċjenza renali li għadhom ma bdewx id-dijalisi ma taċċellerax ir-rata tal-progress tal-insuffiċċjenza renali.

Pazjenti adulti tal-kanċer bl-anemija sintomatika li qegħdn jirċievu l-kimoterapija

F’pazjenti tal-kanċer li qegħdin jirċievu l-kimoterapija, id-dewmien ta’ 2-3 gimgħat bejn l-amministrazzjoni tal-eritropojetin u d-dehra ta’ ċelluli ħomor ikkaġunati mill-eritropojetin għandu jitqies meta jiġi assessjat jekk it-terapija b’Retacrit hijiex adattata (il-pazjent huwa f’riskju li jingħata trasfużjoni).

Il-livelli tal-emoglobina għandhom jiġu mkejla b’mod regolari sakemm jintlaħaq livell stabbli u perjodikament wara. Jekk ir-rata fiż-żieda tal-emoglobina taqbeż iż-2 g/dl (1.25 mmol/l) kull xahar jew il-livell tal-emoglobina jaqbeż it-12 g/dl (7.5 mmol/l), l-aġġustament tad-doża kif spjegata f’sezzjoni 4.2 għandu jsir sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ episodji trombotiċi (ara sezzjoni 4.2).

Minħabba l-inċidenza aktar għolja ta’ ġrajjiet trombotiċi vaskulari (TVEs) li ġiet osservata f’pazjenti tal-kanċer li qegħdin jirċievu l-aġenti tal-eritropojetin (ara sezzjoni 4.8), dan ir-riskju għandu jitqies kontra l-benefiċċju li għandu jittieħed mit-trattament (b’Retacrit) speċjalment f’pazjenti bil-kanċer b’żieda fir-riskju fil-ġrajjiet trombotiċi vaskulari, bħalma huma l-obeżità u pazjenti bi storja ta’ TVEs (eż. trombożi venuża fonda jew emboliżmu pulmonari).

Pazjenti adulti li kellhom il-kirurġija f’programm ta’ pre-donazzjoni awtologa

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet speċjali assoċjati ma’ programmi ta’ pre-donazzjonijiet awtoloġi, speċjalment bdil ta’ rutina fil-volum, għandhom jiġu rrispettati.

Il-potenzjal ta’ tkabbir ta’ tumur

L-epojetini huma fatturi ta’ l-iżvilupp li prinċipalment jistimulaw il-produzzjoni taċ-ċelluli l-ħomor tad-demm. Ir-riċettaturi tal-eritropojetin jistgħu jiġu espressi fuq il-wiċċ ta’ diversi ċelluli ta’ tumuri. Bħal fil-każ tal-fatturi kollha ta’ l-iżvilupp, hemm tħassib li l-epojetini jistgħu jistimulaw l-iżvilupp ta’ kwalunkwe tip ta’ malinni. F’diversi studji kkontrollati, l-epojetini ma wrewx titjib fis-sopravivenza globali jew tnaqqis fir-riskju ta’ firxa tat-tumuri f’pazjenti b’anemija assoċjata ma’ kanċer.

Diversi studji kliniċi b’kontrolli li saru li fihom l-epojetini ġew mogħtija lil pazjenti b’diversi tipi ta’ tumuri komuni li jinkludu kanċer skwamuż tar-ras u l-għonq, kanċer tal-pulmun, u l-kanċer tas-sider urew mortalità eċċessiva mhux spjegabbli.

Fi studji kliniċi b’kontrolli, l-użu ta’ Epoetin alfa u sustanzi oħra li jistimulaw eritropojesi (ESAs) urew:

żmien imqassar għal progressjoni tat-tumur fil-pazjenti b’kanċer tar-ras u ta’ l-għonq avvanzat li qed jirċievu terapija ta’ radjazzjoni meta tingħata biex jintaħaq livell ta’ emoglobina ta’ aktar minn 14 g/dl (8,7 mmol/l).

tnaqqis fis-sopravivenza globali u żieda fl-imwiet attribwiti għal firxa tal-marda fi żmien

4 xhur f’pazjenti b’kanċer metastatiku tas-sider li qed jirċievu kimoterapija meta jingħata biex jintlaħaq livell ta’ emoglobina ta’ 12-14 g/dl (7.5 - 8.7 mmol/l),

żieda fir-riskju ta’ mewt meta jingħata sabiex jintlaħaq livell mixtieq ta’ emoglobina ta’ 12 g/dl (7.5 mmol/l) f’pazjenti b’mard malinn attiv li la qed jirċievu kimoterapija u lanqas terapija ta’ radjazzjoni. ESAs mhumiex indikati f’din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

In vista ta’ dak imsemmi hawn fuq, f’xi sitwazzjonijiet kliniċi t-trasfużjoni tad-demm għandu jkun it-trattament ippreferut għal ġestjoni ta’ anemija f’pazjenti bil-kanċer. Id-deċiżjoni sabiex jingħataw eritropoijetini għandha ttieħed fuq bażi tal-istima dwar is-siwi - riskju bil-partiċipazzjoni tal-pazjent individwali, b’konsiderazzjoni għal kuntest kliniku speċifiku. Fatturi li għandhom jiġu kkonsidrati f’din l-istima għandhom jinkludu t-tip ta’ tumur u l-istadju li jkun wasal fih; il-grad tal-anemija; kemm mistennija tgħix persuna; l-ambjent fejn il-pazjent qed jiġi trattat; u l-preferenza tal-pazjent (ara sezzjoni 5.1).

Dan il-prodott mediċinali fih phenylalanine li jista’ jkun ta’ ħsara għal persuni li għandhom phenylketonuria.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) kull doża, i.e. essenzjalment ‘bla sodju’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma teżistix evidenza li tindika li t-trattament bl-eritropojetin ibiddel il-metaboliżmu ta’ prodotti mediċinali oħra.

Madankollu, peress li ċ-ċiklosporin huwa marbut b’ċelluli ħomor tad-demm hemm potenzjal ta’ interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra. Jekk l-eritropojetin jingħata b’mod konkomitanti maċ-ċiklosporin, il-livelli tad-demm taċ-ċiklosporin għandhom jiġu mmonitorjati u d-doża taċ-ċiklosporin aġġustata waqt li l-ematokrit jogħla.

Ma teżistix evidenza li tindika interazzjoni bejn epojetin alfa u G-CSF jew GM-CSF fir-rigward ta’ ddifferenzjar ematoloġiku jew il-proliferazzjoni ta’ kampjuni ta’ bijopsiji tat-tumuri in vitro.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

M’hemmx studji adegwati u kontrollati tajjeb f’nisa tqal. L-istudji fl-annimali urew tossiċità ta’ riproduzzjoni (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf hekk epoetin zeta eżoġenu jiġix eliminat fil-ħalib tal- bniedem. Minħabba f’hekk, l-eritropojetin għandu jiġi użat ġeneralment matul it-tqala u treddigħ sakemm il-benfiċċju potenzjali jegħleb ir-riskju potenzjali fil-fetu.

L-ebda tagħrif fuq l-effetti ta’ epoetin zeta fuq il-fertilità mhu disponibbli.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Retacrit m’għandux jew għandu ftit li xejn effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Data minn studji kliniċi b’Retacrit huma simili fil-profil tas-sigurtà ma’ erythropojetini awtorizzati oħra. Ibbażat fuq ir-riżultati minn provi kliniċi b’eritropojetini awtorizzati oħra, bejn wieħed u ieħor 8% tal-pazjenti li huma ttrattati bl-eritropojetin huma mistennija li juru reazzjonijiet avversi. Reazzjonijiet avversi matul it-trattament bl-eritropojetin jidhru bi predominanza f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika jew kundizzjonijiet malinni.

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni huma uġigħ ta’ ras u żieda fil-pressjoni tad-demm li tiddependi mid-doża. Jista’ jkun hemm kriżi ta’ pressjoni għolja b’sintomi bħal ta’ enċefalopatija. Għandha tingħata attenzjoni għal uġigħ ta’ ras qawwi f’daqqa li jixbah lill-emigranja, bħala sinjal possibbli ta’ twissija.

Konġestjoni fil-passaġġ respiratorju, li jinkludi każijiet ta’ konġestjoni fil-passaġġ respiratorju ta’ fuq, konġestjoni nażali u nażofarinġite, ġew rapportati fi studji b’dożaġġ b’intervalli estiżi f’pazjenti adulti b’insuffiċjenza renali li għadhom ma jagħmlux id-dijalisi.

Episodji trombotiċi/vaskulari, bħal iskemija mijokardijaka, infart mijokardijaku, inċidenti ċerebrovaskulari (emorraġija ċerebrali u infart ċerebrali), attakki iskemiċi temporanji, trombożi ta’ vina profonda, trombożi arterjali, emboli pulmonari, anewriżmi, trombożi fir-retina, u tagħqid ta’ demm f’kilwa artifiċjali kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu sustanzi eritropojetiċi.

Eritroblastopenja medjata mill-antikorpi (PRCA) ġiet irrappurtata wara perijodu ta’ minn xhur sa snin ta’ kura b’epojetin alfa. Fil-maġġoranza ta’ dawn il-pazjenti, kienu osservati antikorpi għall-eritropojetini (ara sezzjoni 4.3 u 4.4).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

F’din it-taqsima il-frekwenzi ta’ reazzjonijiet avversi huma mfissra kif ġej: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); mhux komuni (>1/1 000 sa <1/100); rari (>1/10 000 sa <1/1 000); rari ħafna (<1/10 000), mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli).

Fi ħdan kull ragruppament ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi għandhom jiġu ppreżentati f’ordni fejn l-aktar serju ikun l-ewwel.

Il-frekwenzi jvarjaw skont l-indikazzjoni

Klassifikazzjoni tal-organi

Frekwenza

Reazzjoni avversa

tas-sistema

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

rari ħafna

thromboċitosi (ara sezzjoni 4.4)

frekwenza mhix magħrufa

eritroblastoma dovuta għal antikorpi

sistema limfatika

 

(PRCA)

Disturbi fis-sistema immuni

Rari

reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

 

rari ħafna

reazzjoni anafilattika

 

 

sturdament (pazjenti b’falliment

 

very common

kroniku tal-kliewi)

 

 

uġigħ ta’ ras (pazjenti bil-kanċer)

Disturbi fis-sistema nervuża

 

puplesija, sturdament (pazjenti bil-

komuni

kanċer)

 

 

uġigħ ta’ ras (pazjenti b’falliment

 

 

kroniku tal-kliewi)

 

 

 

 

mhux komuni

emorraġija ċerebrali

 

frekwenza mhix magħrufa

infart ċerebrali

 

 

 

 

enċefalopatija bi pressjoni għolja.

 

 

attakki iskemiċi mhux permanenti

Disturbi fl-għajnejn

frekwenza mhix magħrufa

trombożi retinali

Disturbi fil-qalb

frekwenza mhix magħrufa

infart mijokardjali

iskemija mijokardjali

 

 

 

 

 

trombożi profonda ġol-vini (pazjenti

 

komuni

bil-kanċer)

Disturbi vaskulari

 

żieda fil-pressjoni

 

anewriżmi

 

frekwenza mhix magħrufa

trombożi arterjali

 

trombożi profonda ġol-vini (pazjenti

 

 

b’falliment kroniku tal-kliewi)

 

 

kriżi minħabba pressjoni għolja

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni

emboliżmu pulmonari (pazjenti bil-

medjastinali

 

kanċer)

 

mhux komuni

konġestjoni tal-passaġġ respiratorju

 

frekwenza mhix magħrufa

emboliżmu pulmonari (pazjenti

 

 

b’falliment kroniku tal-kliewi)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

komuni

raxx mhux speċifiku ta’ fuq il-ġilda

ta’ taħt il-ġilda

rari ħafna

anġjoedema

 

 

 

 

frekwenza mhix magħrufa

ħakk

 

komuni ħafna

uġigħ fil-ġogi (pazjenti b’falliment

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

kroniku tal-kliewi)

tat-tessuti konnettivi

komuni

uġigħ fil-ġogi (pazjenti bil-kanċer)

Klassifikazzjoni tal-organi

Frekwenza

Reazzjoni avversa

tas-sistema

 

 

 

 

Sintomi "bħal tal-influwenza"

 

komuni ħafna

(pazjenti b’falliment kroniku

Disturbi ġenerali u

 

tal-kliewi)

 

tħossok dgħajjef (pazjenti b’falliment

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

kroniku tal-kliewi)

jingħata

 

għeja (pazjenti b’falliment kroniku

 

 

tal-kliewi)

 

 

Sintomi "bħal tal-influwenza"

 

komuni

(pazjenti bil-kanċer)

 

 

tħossok dgħajjef (pazjenti bil-kanċer)

 

 

għeja (pazjenti bil-kanċer)

Korriment, avvelenament u

komuni

emboliżmu ta’ kilwa artifiċjali

komplikazzjonijiet ta’ xi

 

 

proċedura

 

 

Deskrizzjoni selettiva tar-reazzjonijiet avversi

Pazjenti adulti u pedjatriċi fuq l-emodijalisi, pazjenti adulti fuq l-emodijalisi peritonali u pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li għadhom mhux qegħdin fuq id-dijalisi

L-aktar reazzjoni avversa frekwenti waqt kura b’epoetin alfa hija żieda dipendenti fuq id-doża fil-pressjoni tad-demm jew aggravar ta’ pressjoni għolja eżistenti. Dawn iż-żidiet fil-pressjoni tad-demm jistgħu jiġu kkurati bi prodotti mediċinali. Barra minn hekk, huwa rrakkomandat monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod partikulari fil-bidu tat-terapija. Ir-reazzjonijiet li ġejjin seħħew ukoll f’pazjenti iżolati bi pressjoni tad-demm normali jew baxxa: kriżi ta’ pressjoni għolja b’sintomi bħal ta’ l-enċefalopatija (eż. uġigħ ta’ ras u stat konfuż) u aċċessjonijiet tonokloniċi ġeneralizzati, li kienu jeħtieġu l-attenzjoni immedjata ta’ tabib u kura medika intensiva. Għandha tingħata attenzjoni partikulari għall-uġigħ ta’ ras qawwi f’daqqa li jixbah lill-emigranja, bħala sinjal possibbli ta’ twissija.

Jistgħu jseħħu trombożi fix-xant, speċjalment f’pazjenti li jkollhom tendenza għal pressjoni baxxa jew li l-fistuli bejn l-arterji u l-vini tagħhom juru komplikazzjonijiet (eż. stenosijiet, anewriżmi, eċċ.). Reviżjoni bikrija tax-xant u profilassi tat-trombożi bl-għoti ta’ acetylsalicylic acid, per eżempju, huwa rrakkomandat f’dawn il-pazjenti.

Pazjenti adulti morda bil-kanċer b’anemija sintomatika li jkunu qegħdin jirċievu kimoterapija

Jista’ jkun hemm pressjoni għolja fil-pazjenti kkurati b’epoetin alfa. Għalhekk, l-emoglobina u l-pressjoni tad-demm għandhom jiġu mmonitorjati mill-viċin.

Inċidenza akbar ta’ episodji trombotiċi vaskulari (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.8 – Ġenerali) kienet osservata f’pazjenti li kienu qed jirċievu mediċini eritropojetiċi.

Pazjenti kirurġiċi

Indipendentament mit-trattament bl-eritropojetin, episodji trombotiċi u vaskulari jistgħu jseħħu f’pazjenti kirurġiċi b’mard kardjovaskulari wara flebotomija ripetuta. Għalhekk, għandu jkun hemm rutina ta’ tibdil fil-volum f’dawn il-pazjenti.

F’pazjenti fl-emoglobina fil-linja bażi ta’ > 13 g/dl, il-possibbiltà li t-trattament b’Retracrit jista’ jkun assoċjat ma’ żieda fir-riskju ta’ episodji trombotiċi/vaskulari ma tistax tkun eskluża.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’ Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Il-marġini terapewtiku tal-eritropojetin huwa wiesgħa ħafna. Dosaġġ eċċessiv ta’ eritropojetin jista’ jipproduċi effetti li huma estensjonjiet tal-effetti farmakologiċi tal-ormon. Il-flebotomija tista’ issir jekk ikun hemm livelli għoljin tal-emoglobina. Għajnuna addizzjonali supportiva għandha tingħata fejn hu meħtieġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Preparazzjonijiet antianemiċi oħra, eritropojetin Kodiċi ATC: B03XA01

Retacrit huwa prodott mediċinali bijosimili. Informazzjoni ddettaljata hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea tal-mediċini http://www.ema.europa.eu.

Effetti farmakodinamiċi

L-eritropojetin huwa glikoproteina li tistimola, bħala fattur mitosi-stimulanti u ormon differenzjat, il-formazzjoni ta’ eritroċiti minn prekursuri tal-kompartiment taċ-ċellula mhux differenzjata.

Il-massa molekulari apparenti ta’ eritropojetin hija ta’ 32 000-40 000 Dalton. Il-parti magħmula mill-proteina tikkontribwixxi xi 58% tal-massa totali u tikkonsisti minn 165 aċidi aminiċi. L-erba’ ktajjen ta’ karboidrati huma imqabbda permezz ta’ tliet rabtiet ta’ N-glycosidic u rabta waħda ta’ O-glycosidic mal-proteina. L-Epojetin zeta huwa identiku fis-sekwenza tal-aċidi aminiċi tiegħu u l-kompozizzjoni ta’ karboidrati hija simili għall-eritropojetin indiġenu uman li ġie iżolat mill-urina ta’ pazjenti anemiċi.

L-effikaċja bijoloġika tal-eritropojetin intweriet f’diversi mudelli ta’ l-annimali in vivo (ġrieden normali u anemiċi, ġrieden polycythaemic). Wara l-amministrazzjoni tal-eritropojetin, in-numru tal-eritroċiti, il-valuri tal-Hb u l-għadd ta’ retikuloċiti jiżdiedu, kif ukoll ir-rata inkorporata tal-59Fe.

Żieda fl-inkorporazzjoni tal-3H-thymidine fiċ-celluli eritrojdi nukleati tal-milsa instab in vitro (kultura ta’ cellula tal-milsa tal-ġurdien) wara inkubazzjoni bl-eritropojetin. Jista’ jintwera bl-għajnuna ta’ kulturi ta’ ċelluli miċ-ċelluli tal-mudullun uman li l-eritropojetin jistimula speċifikament l-erythropoiesis u ma jaffettwax l-leucopoiesis. L-azzjonjiet ċitotossiċi tal-eritropojetin fuq iċ-ċelluli tal-mudullun ma setgħux jiġu osservati.

Bħal fatturi oħra ta’ tkabbir ematopojetiku, l-eritropojetin wera in vitro propretajiet stimulanti fuq ċelluli endoteljali.

Pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li għadhom ma jagħmlux dijalisi

F’2 studji b’intervall imtawwal bejn dożaġġi ta’ erythropoietin (3 darbiet fil-ġimgħa, darba fil-ġimgħa, darba kull ġimagħtejn u darba kull 4 ġimgħat) xi pazjenti b’intervalli ta’ dożaġġ itwal ma żammewx livelli xierqa ta’ emoglobina u laħqu kriterji mfissra minn qabel bil-protokoll għall-waqfien (0% fil- gruppi ta’ darba fil-ġimgħa, 3.7% f’ta’ darba kull ġimagħtejn u 3.3.ta’ darba kull 4 ġimgħat).

Effikaċja klinika u sigurtà

721 pazjent tal-kanċer li qegħdin jirċievu kimoterapija mhux tal-platinu ġew inklużi fi tliet studji plaċebo-kontrollati, 389 pazjent b’ kankri ematoloġiċi mallinni (221 myeloma multipla, 144 non-Hodgkin's lymphoma, u 24 kankri mallinni ematoloġici oħra) u 332 b’tumuri solidi (172 tas-sider, 64 ġinekoloġiku, 23 tal-pulmun, 22 prostata, 21 gastro-intestinali, u 30 tip ieħor ta’ tumuri). F’żewġ studji kbar bit-tikketti miftuħa (open label), 2 697 pazjent tal-kanċer li qegħdin jirċievu kimoterapija mhux tal-platinu ġew inklużi, 1 895 b’tumuri solidi (683 tas-sider, 260 tal-pulmun, 174 ġinekoloġiku, 300 gastro-intestinali, u 478 tipi oħra ta’ tumri) u 802 b’kankri mallinni emotalogiċi.

Fi prova prospettiva, randomised, double-blind, plaċebo-kontrollata magħmula b’375 pazjenti anemiċi b’kankri mallinni varji mhux myeloid li qed jirċievu l-kimoterapija mhux tal-platinu, kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ sequelae relatati ma’ l-anemija (eż. l-għeja, nuqqas ta’ enerġija, u nuqqas ta’ attività), kif imkejla mill-istrumenti u skali li ġejjin: Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An) skala ġenerali, FACT-An skala ta’ l-għejja, u Skala tal-Kanċer Linejari Anologu (CLAS). Żewġ provi oħra żgħar, randomised plaċebo-kontrollati urew titjib sinifikanti fil-kwalità tal-parameteri tal-ħajja fuq l-iskala EORTC-QLQ-C30 jew il-CLAS, rispettivament.

L-eritropojetin huwa fattur ta’ l-iżvilupp li prinċipalment jistimola l-produzzjoni taċ-ċelloli ħomor. Ir-reċetturi ta’ l-eritropojetin jistgħu jiġu espressi fuq il-wiċċ ta’ varjetà ta’ ċelluli tat-tumuri.

Is-sopravivenza u l-firxa ta’ tumuri ġew eżaminati f’ħames studji kbar b’kontrolli li kienu jinvolvu total ta’ 2 833 pazjent, li minnhom erba’ kienu studji double-blind bi plaċebo bħala kontrolli u wieħed kien bit-tikketta miftuħa. L-istudji jew inkludew pazjenti li kienu qed jiġu ttrattati b’kimoterapija (żewġ studji) jew użaw popolazzjonijiet ta’ pazjenti fejn sustanzi li jistimulaw l-eritropojesi ma kienux indikati: anemija f’pazjenti bil-kanċer li ma kienux qed jirċievu kimoterapija, u pazjenti b’kanċer fir-ras u fil-għonq li kienu qed jirċievu radjoterapija. Il-konċentrazzjoni ta’ emoglobina mmirata f’żewġ studji kienet ta’ > 13 g/dl; fit-tliet studji li baqa’ kienet ta’ bejn 12-14 g/dl. Fl-istudju bit-tikketta tingħaraf ma kien hemm ebda differenza fis-sopravivenza globali fost pazjenti ttrattati b’eritropojetin rikombinanti uman u l-kontrolli. Fl-erba’ studji bi plaċebo bħala kontroll il-proporzjonijiet ta’ ħsara għal sopravivenza globali kienet tvarja bejn 1.25 u 2.47 favur il-kontrolli. Dawn l-istudji wrew mortalità eċċessiva konsistenti statistikament sinifikanti u bla spjegazzjoni f’pazjenti li għandhom anemija assoċjata ma’ diversi kansers komuni li rċevew eritropojetin rikombinanti uman meta mqabbel ma’ kontrolli. Ir-riżultati ta’ sopravivenza globali f’dawn il-provi ma setgħux jiġu spjegati b’mod sodisfaċenti bid-differenzi fl-inċidenza ta’ trombożi u kumplikazzjonijiet relatati bejn dawk li jingħataw eritropojetin rikombinanti uman u dawk fil-grupp tal-kontroll.

Reviżjoni sistematika ġiet imwettqa wkoll fuq aktar minn 9 000 pazjent bil-kanċer li kienu qed jipparteċipaw f’57 prova klinika. Meta-analiżi ta’ l-informazzjoni dwar is-sopravivenza globali tat stima ta’ punt ta’ proporzjon ta’ periklu ta’ 1.08 favur il-kontrolli (95% CI: 0.99, 1.18; 42 prova u 8 167 pazjent). Riskju relattiv ogħla ta’ każijiet tromboembolitiċi (RR 1.67, 95% CI: 1.35, 2.06, 35 prova u 6 769 pazjent) kien osservat f’pazjenti fuq eritropojetin rikombinanti uman. Hemm riskju ogħla għal każijiet tromboemboliċi f’pazjenti b’kanċer ittrattati b’eritropojetin rikombinanti uman u impatt negattiv fuq is-sopravivenza globali ma tistax tiġi eskluża. Il-firxa li għalihom riżultati bħal dawn jistgħu japplikaw għall-għoti ta’ eritropojetin rikombinanti uman għal pazjenti b’ kanċer, ittrattati b’kimoterapija sabiex jintlaħqu konċentrazzjonijiet tal-emoglobina, ta’ inqas minn 13 g/dl, mhix ċara peress li kienu ftit il-pazjenti b’dawn il-karatteristiċi li kienu inklużi fid-dejta riveduta.

Analiżi tat-tagħrif fuq livell ta’ pazjenti sar ukoll fuq aktar minn 13 900 pazjent bil-kanċer (kimo-, radju-, kimoradju-, jew l-ebda terapija) li kienu qed jipparteċipaw f’53 prova klinika b’kontrolli, li kienu jinvolvu diversi epojetini. Meta-analiżi tat-tagħrif tas-sopravivenza globali rriżulta fi stima ta’ punt ta’ proporzjon ta’ riskju relattiv ta’ 1.06 a favur il-kontrolli (95% CI: 1.00, 1.12; 53 prova u

13 933 pazjent) u għal pazjenti li jirċievu kimoterapija, il-proporzjon ta’ riskju relattiv ta’ sopravivenza globali kien ta’ 1.04 (95% CI: 0.97, 1.11; 38 prova u 10 441 pazjent). Il-meta-analiżi jindika wkoll b’mod konsistenti żieda sinifikanti ta’ riskju relattiv għal każijiet tromboembolitiċi f’pazjenti bil-kanċer li qed jirċievu ertropojetin rikombinanti uman (ara sezzjoni 4.4).

Fi studju double-blind, ikkontrollat bi plaċebo li sar fuq 4 038 pazjent b’falliment kroniku tal-kliewi magħżula b’mod każwali li mhumiex fuq dijalisi b’dijabete ta’ tip 2 u livelli ta’ emoglobina ta’

≤ 11 g/dl, il-pazjenti rċevew trattament jew b’darbepoetin alfa sabiex jintlaħqu livelli ta’ emoglobina ta’ 13 g/dl jew plaċebo (ara sezzjoni 4.4). L-istudju ma ssodisfax l-ewwel għan li juri tnaqqis fir-riskju għal mortalità minħabba kull kawża, morbidità kardjovaskulari, jew mard tal-kliewi tal-aħħar stadju (ESRD). L-analiżi tal-komponenti individwali tal-punti aħħarin komposti wera l-HR (95% CI) li ġej: mewt 1.05 (0.92, 1.21), puplesija 1.92 (1.38, 2.68), falliment tal-qalb konġestiv (CHF) 0.89 (0.74, 1.08), infart mijokardjali (MI) 0.96 (0.75, 1.23), teħid l-isptar minħabba iskemija mijokardjali 0.84 (0.55, 1.27), ESRD 1.02 (0.87, 1,18).

Kien hemm ġbir ta’ informazzjoni minn analiżijiet post-hoc ta’ studji kliniċi ta’ ESAs fost pazjenti b’CRF (li jinsabu fuq dijaliżi, li mhumiex fuq dijaliżi, f’pazjenti dijabetiċi u mhux dijabetiċi). Kienet osservata tendenza li jiżdiedu l-estimi ta’ riskju għal kwalunkwe kawża ta’ mewt, episodji kardjovaskulari u ċerebrovaskulari assoċjati ma’ dożi għoljin ta’ ESA komulattivi indipendenti mid- dijabete jew il-qagħda tad-dijaliżi (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Ir-rotta ġol-vina

Il-kejl ta’ l-eritropojetin wara dożi multipli amministrati ġol-vini juru half-life ta’ bejn wieħed u ieħor 4 sigħat f’voluntiera b’saħħithom u half-life kemm xejn aktar twila f’pazjenti b’insuffiċjenza renali, ta’ bejn wieħed u ieħor 5 sigħat. Half-life ta’ bejn wieħed u ieħor 6 sigħat ġiet irrapurtata fit-tfal.

Ir-rotta taħt il-ġilda

Wara injezzjoni taħt il-ġilda, il-livelli tas-serum tal-eritropojetin huma ħafna anqas mil-livelli milħuqa wara l-injezzjoni ġol-vini, bil-livelli jiżdiedu bil-mod u jilħqu l-ogħla punt bejn it-12 u t-18-il siegħa wara id-doża. L-ogħla punt huwa ferm anqas mill-ogħla punt miksub bl-użu tar-rotta IV (bejn wieħed u ieħor 1 f’kull 20 tal-valur).

M’hemmx akkumulazzjoni: il-livelli jibqgħu l-istess, kemm jekk huma determinati 24 siegħa wara l-ewwel injezzjoni sew jekk 24 siegħa wara l-aħħar injezzjoni.

Hija diffiċli li tevalwa half-life għar-rotta ta’ taħt il-ġilda u hu stmat li hija madwar 24 siegħa. Il-bijodisponibilità tal-eritropojetin injettat taħt il-ġilda hija ħafna aktar baxxa minn dik tal-prodott mediċinali injettat ġol-vini u hija bejn wieħed u ieħor 20%.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

F’xi studji tossikoloġiċi ta’ qabel l-użu kliniku fil-klieb u l-ġrieden, iżda mhux fix-xadini, it-terapija bl-eritropojetin kienet assoċjata ma’ fibrożi sottoklinika tal-mudullun (il-fibrożi tal-mudullun hija kumplikazzjoni magħrufa ta’ insuffiċjenza renali kronika fil-bniedem u tista’ tkun relatata mal-hyperparathyroidism sekondarju jew fatturi mhux magħrufa. L-inċidenza tal-fibrożi tal-mudullun ma żdieditx fi studju ta’ pazjenti tal-emodijalisi li kienu ġew ittrattati bl-eritropojetin għal 3 snin meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll ta’ pazjenti bid-dijalisi li ma kienux ġew ittrattati bl-eritropojetin).

Fl-istudji fl-annimali, intwera li l-eritropojetin naqqas it-piż tal-ġisem tal-fetu, dewwem l-ossifikazzjoni u żied il-mortalità fil-fetu meta fil-ġimgħa ingħataw dożi ta’ bejn wieħed u ieħor 20 darba id-doża rrakkomandata fil-bniedem fil-ġimgħa. Dawn it-tibdiliet huma interpretati li huma sekondarji għan-nuqqas fiż-żieda fil-piż tal-ġisem tal-omm.

L-eritropojetin ma wera l-ebda tibdil fit-testijiet mutaġenetiċi fil-kultura taċ-ċelluli batterjali u mammiferi u studji ta’ mikronukleji in vivo fi-ġrieden. Studji karċenoġenetiċi fit-tul ma sarux. Hemm rapporti fil-letteratura li ma jaqblux dwar jekk l-eritropojetin jistax ikollu rwol ewlieni bħala

proliferatur ta’ tumuri. Dawn ir-rapporti huma bbażati fuq sejbiet in vitro minn kampjuni ta’ tumur uman, iżda huma ta’ sinjifikanza mhix ċerta fis-sitwazzjoni klinika.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Polysorbate 20

Glycine

Leucine

Isoleucine

Threonine

Glutamic acid

Phenylalanine

Ilma għall-injezzjonijiet

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

6.2Inkompatibbiltajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-skop ta’ użu ambulatorju, il-pazjent jista’ jneħħi l-prodott mill-friġġ u jżommu f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C), għall-perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn tlett ijiem.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Retacrit 1 000 IU/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija minn qabel tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.3ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija minn qabel.

Retacrit 2 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.6ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 3 000 IU/0.9 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.9ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 4 000 IU/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.4ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 5 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.5ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 6 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.6ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 8 000 IU/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.8ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 10 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 1 ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 20 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.5ml soluzzjoni.

Kull pakett għandu 1, 4 jew 6 siringi mimlija għal-lest.Il-pakketti multipli fihom 6 (6 x 1) siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 30 000 IU/0.75 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.75ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1, 4 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Il-pakketti multipli fihom 4 (4 x 1) siringi mimlija għal-lest.

Retacrit 40 000 IU/1.0 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-Tip I b’labra fissa tal-ħadid u b’tapp b’kisja ta’ PTFE b’tagħmir jew mingħajr tagħmir ta’ tarka għal-labra jew nassa għal-labra.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 1.0 ml soluzzjoni. Kull pakett għandu 1, 4 jew 6 siringi mimlija għal-lest.

Il-pakketti multipli fihom 4 (4 x 1) siringi mimlija għal-lest.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Struzzjonjiet tal-immaniġjar ta’ Retacrit:

1.Wara li tneħħi siringa waħda mill-pakkett is-soluzzjoni għandha tiġi eżaminata li hi ċara, bla kulur u prattikament ħielsa minn partiċelli viżibbli.

2.It-tapp protettiv jitneħħa mil-labra tas-siringa u l-arja titneħħa mis-siringa u l-labra billi żżomm is-siringa vertikali u tagħfas bil-mod it-tap ’il fuq.

3.Is-siringa issa hija lesta biex tintuża.

Retacrit m’għandux jintuża jekk

Is-siġill trasparenti jitkisser jew il-blister huwa b’xi mod imħassar

Il-likwidu huwa kkulurit jew tista’ tara l-partiċelli jgħumu fih

Jekk xi likwidu ħareġ mis-siringa mimlija minn qabel jew hija viżibbli l-kondensazzjoni fil-pakkett issiġġillat

Jista’ ikun li kien ffriżat bi żball

Il-prodott mediċinali għandu jintuża darba biss.

Tħawwadx.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Retacrit 1 000 IU/0.3 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/001 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/002 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/026 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/027 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/054 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/055 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 2 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/003 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/004 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/028 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/029 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/056 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/057 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 3 000 IU/0.9 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/005 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/006 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/030 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/031 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/058 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/059 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 4 000 IU/0.4 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/007 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/008 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/032 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/033 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/060 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/061 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 5 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/009 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/010 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/034 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/035 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/062 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/063 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 6 000 IU/0.6 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/011 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/012 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/036 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/037 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/064 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/065 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 8 000 IU/0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/013 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/014 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/038 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/039 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/066 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/067 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 10 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/015 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/016 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/040 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/041 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/068 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/069 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 20 000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/017 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/020 4 siringi mimlija għal-lest EU/1/07/431/021 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/042 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/045 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/046 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/051 6 siringi mimlija għal-lest (pakkett multiplu ta’ 6 x 1) EU/1/07/431/070 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/071 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/072 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 30 000 IU/0.75 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/431/018 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/022 4 siringi mimlija għal-lest EU/1/07/431/023 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/043 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

EU/1/07/431/047 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

EU/1/07/431/048 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

EU/1/07/431/052 4 siringi mimlija għal-lest (pakkett multiplu ta’ 4 x 1)

EU/1/07/431/073 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

EU/1/07/431/074 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

EU/1/07/431/075 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

Retacrit 40 000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa 1 mimlija għal-lest EU/1/07/431/019 siringa 1 mimlija għal-lest

EU/1/07/431/024 4 siringi mimlija għal-lest EU/1/07/431/025 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/07/431/044 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/049 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/050 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/053 4 siringi mimlija għal-lest (pakkett multiplu ta’ 4 x 1) EU/1/07/431/076 siringa 1 mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/077 4 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra EU/1/07/431/078 6 siringi mimlija għal-lest b’tarka għal-labra

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 18 ta’ Diċembru 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 15 ta’ Novembru 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati