Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Revinty Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol trifenatate) – Tikkettar - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRevinty Ellipta
Kodiċi ATCR03AK10
Sustanzafluticasone furoate / vilanterol trifenatate
ManifatturGlaxo Group Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PAKKETTI TA’ B’WIEĦED U PAKKETTI MULTIPLI BISS) 92/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 92 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate/vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 92 mikrogramma ta’ fluticasone furoate u 22 mikrogramma ta’ vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel. 14-il doża

30 doża

3 x 30 doża

Inalatur 1 ta’ 14-il doża Inalatur 1 ta’ 30 doża

Pakkett multiplu: 90 (3 pakketti ta’ 30) doża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ir-Renju Unit.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/929/001

EU/1/14/929/002

EU/1/14/929/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Revinty Ellipta 92/22 µg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li għandha l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PAKKETTI TA’ B’WIEĦED U PAKKETTI MULTIPLI BISS) 184/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 184 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate/vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 184 mikrogramma ta’ fluticasone furoate u 22 mikrogramma ta’ vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel.

14-il doża

30 doża

3 x 30 doża

Inalatur 1 ta’ 14-il doża

Inalatur 1 ta’ 30 doża

Pakkett multiplu: 90 (3 pakketti ta’ 30) doża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ir-Renju Unit.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/929/004

EU/1/14/929/005

EU/1/14/929/006

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Revinty Ellipta 184:22

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li għandha l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU – PAKKETT MULTIPLU BISS)

92/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 92 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate/vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 92 mikrogramma ta’ fluticasone furoate u 22 mikrogramma ta’ vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 doża

Inalatur 1 ta’ 30 doża.

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ir-Renju Unit.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/929/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Revinty Ellipta 92:22

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU – PAKKETT MULTIPLU BISS)

184/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 184 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate /vilanterol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża mogħtija fiha 184 mikrogramma ta’ fluticasone furoate u 22 mikrogramma ta’ vilanterol (bħala trifenatate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose u magnesium stearate.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 doża

Inalatur 1 ta’ 30 doża.

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal biex jinġibed man-nifs

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ir-Renju Unit.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/929/006

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Revinty Ellipta 184:22

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA LI TISTA’ TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

TIKKETTA TAT-TREJ

92/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 92 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate /vilanterol

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo tal-GSK

Glaxo Group Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

Tiftħux qabel ma tkun lest biex tieħdu man-nifs. Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

14-il doża

30 doża

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

TIKKETTA TAT-TREJ

184/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Revinty Ellipta 184 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

fluticasone furoate/vilanterol

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo tal-GSK

Glaxo Group Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

Tiftħux qabel ma tkun lest biex tieħdu man-nifs. Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat.

14-il doża

30 doża

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-ISTRUMENT

92/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Revinty Ellipta 92 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs

fluticasone furoate/vilanterol

Għal biex jinġibed man-nifs

2.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat Armi sa:

3.NUMRU TAL-LOTT

Lott

4.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

14-il doża

30 doża

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-ISTRUMENT

184/22 mikrogrammi

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Revinty Ellipta 184 mikrogramma/22 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs

fluticasone furoate/vilanterol

Għal biex jinġibed man-nifs

2.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb waqt l-użu: 6 ġimgħat Armi sa:

3.NUMRU TAL-LOTT

Lott

4.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

14-il doża

30 doża

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati