Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSabervel
Kodiċi ATCC09CA04
Sustanzairbesartan
ManifatturPharmathen S.A.

X’inhu Sabervel?

irbesartan
Sabervel
Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku
EMEA/H/C/002510

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropewaduxta’ Valutazzjoniawtorizzat(EPAR) għal Sabervel. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kundizzjonijiet ta' użu għ l S bervel. ħ

Sabervel huwa mediċina li fiha s-sustanza attliva rbesartan.m’g Jiġi f’għamla ta’ pilloli (75, 150 u 300 mg). Sabervel huwa ‘mediċina ġenerika’.inaliDan f sser li Sabervel huwa simili għall-‘mediċina ta’ referenza’

diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) li jisimha Aprovel. Għal aktar tagħrif dwar il-mediċini ġeneriċi,

ara d-dokument mistoqsijiet-u-tweġ b et hawnhekk. ċ Għalxiex jintużmedi

a Sabervel?

Sabervel jintuża f’adulti li jkollhom ipertensjoni essenzjali (pressjoni tad-demm għolja). ‘Essenzjali’ tfisser li l-ipertensjoni a jkollhiex kawża evidenti. Sabervel jintuża wkoll għall-kura ta’ mard fil-kliewi

Kif jintuża Sabervel?

f’adulti li jbatu minn ipertensjoni u dijabete tat-tip 2. IlProdott-mediċina tis a’ inkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Id-doża normalment rakkomandata ta’ Savervel hija ta' 150 mg darba kuljum. Jekk il-pressjoni tad- demm ma tkunx ikkontrollata kif xieraq, id-doża tista' tiżdied għal 300 mg kuljum jew inkella jistgħu jiżdiedu mediċini oħra għal ipertensjoni, bħall-idroklorotijażide. Doża inizjali ta' 75 mg tista' tintuża fil- pazjenti li għaddejjin minn emodijaliżi (teknika ta' tisfija tad-demm) jew f'pazjenti li għandhom iktar minn 75 sena.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

F’pazjenti li jbatu minn ipertensjoni u dijabete tat-tip 2, Sabervel jiżdied mat-trattamenti l-oħra għall- ipertensjoni. It-trattament jinbeda b'doża ta' 150 mg darba kuljum u normalment tiżdied għal 300 mg darba kuljum.

Kif jaħdem Sabervel?

Is-sustanza attiva f’Sabervel, l-irbesartan, hija ‘antagonista tar-riċettur anġjotensina II’ li jfisser li

jimblokka l-azzjoni ta’ ormon fil-ġisem imsejjaħ anġjotensina II. L-anġjotensina II hija vażokostrittur qawwi (sustanza li traqqaq l-arterji u l-vini). Billi timblokka r-riċetturi li magħhom is-soltu teħel l- anġjotensina II, l-irbesartan twaqqaf l-ormon milli jkollu effett u b'hekk tħalli l-arterji u l-vini jitwessgħu. Dan iwassal għal tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, u b’hekk jitnaqqsu ir-riskji assoċj ti minn pressjoni għolja tad-demm, fosthom il-puplesija.

bijoekwivalenti meta jipproduċu l-istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem. awtorizzat

Kif ġie studjat Sabervel?

Peress li Sabervel huwa mediċina ġenerika, l-istudji fil-pazjenti kienu limitati għal testijiet sabiex tinstab il-bijoekwivalenza tiegħu għall-mediċina ta’ referenza, Aprovel. Żewġ mediċini jkunu

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Sabervel?

L-EPAR sħiħ għal Sabervel jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/EuropeanProdott public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Sabervel, aqra l-fuljett a' agħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ għall-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija. Dan is-s mmarju kien aġġornat l-aħħar f’03-2012.

Sabervel

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati