Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSancuso
Kodiċi ATCA04AA02
Sustanzagranisetron
ManifatturKyowa Kirin Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

SANCUSO 3.1 mg /24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża ta’ 52 ċm2 li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda fiha 34.3 mg ta’ granisetron, li terħi 3.1 mg ta’ granisetron kull 24 siegħa.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, irqiqa, transluċida, tat-tip matriċi, b’forma rettangolari u b’kantunieri jagħtu fit-tond.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda SANCUSO hi indikata f’persuni adulti għall- prevenzjoni ta’ dardir u rimettar assoċjati ma’ kimoterapija moderatament emetoġenika jew emetoġenika ħafna, għal tul ta’ żmien ippjanat ta’ 3 sa 5 ijiem konsekuttivi, fejn l-għoti antiemetiku orali jiġi kkumplikat minn fatturi li jkun diffiċli biex wieħed jibla’(ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti

Applika garża waħda li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 24 sa 48 siegħa qabel il- kimoterapija, kif ikun xieraq.

Minħabba żieda gradwali fil-livelli fil-plażma ta’ granisetron wara l-applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, bidu aktar bil-mod tal-effikaċja meta mqabbel ma’ granisetron 2 mg orali jista’ jiġi osservat fil-bidu tal-kimoterapija; il-garża għandha tiġi applikata 24-48 siegħa qabel il-kimoterapija.

Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha titneħħa mill-inqas 24 siegħa wara li tispiċċa l-kimoterapija. Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda tista’ tintlibes sa sebat ijiem skont it-tul ta’ żmien tal-kors tal-kimoterapija.

Wara monitoraġġ ematoloġiku ta’ rutina, il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha tiġi applikata biss lil pazjenti li l-kura tagħhom bil-kimoterapija mhix mistennija li tittardja, sabiex titnaqqas il-possibbiltà ta’ espożizzjoni mhux neċessarja għal granisetron.

L-użu ta’ kortikosterojdi fl-istess ħin

Il-linji gwida tal-Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) jirrakkomandaw l-għoti ta’ dexamethasone ma’ antagonist ta’ 5HT3 qabel il-kimoterapija. Fl-istudju importanti ħafna dwar SANCUSO, l-użu fl-istess ħin ta’ kortikosterojdi, eż. dexamethasone, kien permess bil-patt li kien parti tal-kors tal-kimoterapija. Kwalunkwe żieda fl-użu ta’ kortikosterojdi waqt l-istudju kien irrappurtat bħala kura ta’ salvataġġ.

Popolazzjonijiet speċjali

AnzjaniId-dożaġġ hu bħal dak ta’ persuni adulti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ. Id-dożaġġ hu bħal dak ta’ persuni adulti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Għalkemm ma ġiet osservata l-ebda evidenza ta’ żieda fl-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied li kienu qed jieħdu granisetron mill-ħalq u minn ġol- vina, minħabba l-farmakokinetika ta’ granisetron, għandu jkun hemm attenzjoni xierqa f’din il- popolazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurta u l-effikaċja ta’ SANCUSO fi tfal li għandhom bejn 0 u 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Dejta mhix disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha tiġi applikata fuq ġilda nadifa, xotta, intatta u b’saħħitha fuq il-parti ta’ barra tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ. Jekk ma jkunx possibbli li tapplika l-garża li tipprovdi l-mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda fuq id-driegħ, din tista’ tiġi applikata fuq iż-żaqq. Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda m’għandhiex titpoġġa fuq il-ġilda jekk din tkun ħamra, irritata jew jekk ikun fiha xi ferita.

Kull garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda hi ppakkjata f’qartas u għandha tiġi applikata direttament wara li l-qartas ikun infetaħ. L-inforra li terħi għandha titneħħa qabel l- applikazzjoni.

Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda m’għandhiex titqatta’ biċċiet.

Fil-każ mhux mistenni li l-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda tinqala’ kompletament jew parzjalment, il-garża oriġinali għandha titwaħħal mill-ġdid fl-istess pożizzjoni billi tuża tape mediku (jekk meħtieġ). Jekk it-twaħħil mill-ġdid ma jkunx possibbli jew jekk il-garża jkun fiha l-

ħsara, garża ġdida li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha tiġi applikata fl-istess pożizzjoni bħall-garża oriġinali. Jekk dan ma jkunx possibbli, garża ġdida li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha tiġi applikata fuq id-driegħ oppost. Il-garża ġdida għandha titneħħa skont il-ħinijiet rakkomandati hawn fuq.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, għal antagonisti oħrajn ta’ riċettur 5-HT3 jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijet fis-sit tal-applikazzjoni

Fil-provi kliniċi b’SANCUSO, ġew irrappurtati reazzjonijiet fis-sit tal-applikazzjoni li kienu ġeneralment ħfief fl-intensità u ma wasslux biex jitwaqqaf. Jekk iseħħu reazzjonijiet tal-ġilda severi jew ġeneralizzati (eż. raxx allerġiku, li jinkludi raxx jew ħakk bil-ħmura, makulari jew papulari), il- garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda trid titneħħa.

Disturbi gastrointestinali

Billi granisetron jista’ jnaqqas il-moviment spontanju tal-imsaren, pazjenti b’sinjali ta’ sadd subakut fl-imsaren għandhom jiġu mmonitorjati wara li jingħata.

Disturbi fil-qalb

Antagonisti ta’ riċettur 5-HT3 , bħal granisetron, jistgħu jkunu assoċjati ma’ arritmiji jew anormalitajiet fl-ECG. Dan potenzjalment jista’ jkollu rilevanza klinika f’pazjenti b’arritmiji li kienu jeżistu minn qabel jew disturbi fil-konduzzjoni kardijaka, jew pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati b’mediċini antiarritmiċi jew beta-blockers. L-ebda effetti rilevanti kliniċi avversi ma ġew osservati fl- istudji kliniċi b’SANCUSO.

Espożizzjoni għad-dawl tax-xemx

Granisetron jista’ jiġi affettwat minn dawl tax-xemx naturali dirett jew dawl tax-xemx artifiċjali, ara sezzjoni 5.3 għal aktar informazzjoni Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jgħattu s-sit tal- applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, eż. bl-ilbies, jekk ikun hemm riskju ta’ espożizzjoni għal dawl tax-xemx matul il-perijodu meta tintlibes u għal 10 ijiem wara li titneħħa.

Doċċa jew ħasil

Li tieħu doċċa jew tinħasel normalment jistgħu jitkomplew waqt li l-garża SANCUSO tkun imwaħħla fuqek. Attivitajiet bħal għawm, eżerċizzju fiżiku qawwi jew l-użu ta’ sawna, għandhom jiġu evitati.

Sħana esterna

Sħana esterna (pereżempju hot water bottles jew heat pads) għandha tiġi evitata fuq iż-żona tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Popolazzjonijiet speċjali

L-ebda aġġustamenti speċifiċi fid-doża mhuma meħtieġa għall-anzjani jew pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied. Għalkemm ma ġiet osservata l-ebda evidenza ta’ żieda fl-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied li kienu qed jingħataw granisetron mill-ħalq u minn ġol-vina, abbażi tal-farmakokinetika ta’ granisetron, għandu jkun hemm kawtela xierqa f’din il-popolazzjoni.

Is-sindrome ta’ serotonin

Kien hemm rapporti ta’ sindrome ta’ serotonin bl-użu tal-antagonisti 5-HT3 jew waħedhom, iżda l- aktar flimkien ma’ prodotti mediċinali serotonerġiċi oħra (inkluż inibituri tar-riassorbiment selettiv ta’ serotonin (SSRIs), u inibituri tar-riassorbiment ta’ noranderaline ta’ serotonin (SNRIs). Hija rrakkomandata osservazzjoni xierqa ta’ pazjenti għal sintomi bħas-sindrome ta’ serotonin.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Għal prodotti mediċinali serotonerġiċi oħra (eż. SSRIs u SNRIs), kien hemm rapporti tas-sindrome ta’ serotonin wara użu konkomitanti ta’ antagonisti 5-HT3 u prodotti mediċinali serotonerġiċi oħrajn (li jinkludu SSRIs u SNRIs).

L-għoti flimkien ġol-vini ta’ antagonisti ta’ riċettur 5-HT3 ma’ paracetamol orali fil-bniedem ġie rrapportat li jirriżulta f’imblokk tal-effett analġesiku permezz ta’ mekkaniżmu farmakodinamiku.

Billi granisetron jiġi mmetabolizzat minn enzimi ta’ sustanza attiva ta’ ċitokrom P450 fil-fwied li jimmetabolizzaw il-mediċina (CYP1A1 u CYP3A4), indutturi jew inibituri ta’ dawn l-enzimi jistgħu jibdlu t-tneħħija u, għaldaqstant, il-half-life ta’ granisetron.

Fil-bnedmin, l-induzzjoni ta’ enzimi tal-fwied minn phenobarbital wasslet għal żieda fit-tneħħija totali mill-plażma (madwar 25%) wara l-għoti ġol-vini ta’ granisetron.

Studji in vitro wrew li ketoconazole jista’ jinibixxi l-metaboliżmu ta’ granisetron permezz tal-familja ta’ isoenzimi ta’ ċitokrom P450 3 A. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

Studji in vitro li jużaw mikrosomi tal-bniedem jindikaw li granisetron la jistimula lanqas jinibixxi s- sistema ta’ enzimi ta’ ċitokrom P450.

Fi studji fuq pazjenti b’saħħithom, l-ebda evidenza ta’ kwalunkwe interazzjoni ma ġiet indikata bejn granisetron u benzodiazepines (lorazepam), mediċini newroleptiċi (haloperidol) jew prodotti mediċinali kontra l-ulċeri (cimetidine).

L-ebda interazzjoni klinikament relevanti ma ġiet osservata bejn SANCUSO u kimoterapiji emetoġeniċi kontra l-kanċer. Madankollu, l-ebda interazzjoni ma ġiet osservata bejn granisetron u kimoterapiji kontra kanċer emetoġeniku. Bi qbil ma’ din id-dejta, l-ebda interazzjoni klinikament rilevanti bejn il-mediċini ma ġew irrappurtati fi studji kliniċi b’SANCUSO. Fi studji kliniċi dwar l- interazzjonijiet, aprepitant ma kellu l-ebda effetti klinikament importanti fuq il-farmakokinetika ta’ granisetron.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ granisetron f’nisa tqal. Studji f’annimali ma wrewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Bћala prekawzjoni hu preferribli li ma jintuzax SANCUSO waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk granisetron jew il-metaboliti tiegħu jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-omm. It-treddigћ gћandu jitwaqqaf waqt it-trattament b’SANCUSO.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ granisetron fuq il-fertilità tal-bniedem. Il-fertilità ma kinitx affettwata wara l-kura bi granisetron fil-firien.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

SANCUSO m’għandu l-ebda influwenza, jew influwenza negliġibbli, fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil tas-sigurtà ta’ SANCUSO jinkiseb minn provi kliniċi kkontrollati u minn esperjenza wara t- tqegħid fis-suq. L-iktar reazzjoni avversa li ġiet irrappurtata b’mod komuni fl-istudji kliniċi kienet l- istitikezza, li seħħet f’madwar 8.7% tal-pazjenti. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet kienu ta’ intensità ħafifa jew moderata.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi u rapporti spontanji b’SANCUSO huma elenkati fit-tabella hawn taħt:

Fil-klassi tal-organi tas-sistema, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-frekwenza billi tintuża l-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont kemm huma serji, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1:

Reazzjonijiet avversi rrappurtati għal SANCUSO

 

 

Klassi tal-Organi tas-Sistema

Reazzjoni avversa

Frekwenza

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Nuqqas ta’ aptit

Mhux komuni

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Mhux komuni

 

 

 

Distonja

Rari

 

 

 

Diskinesija

Rari

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

Mejt

Mhux komuni

 

labirintika

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

Fwawar

Mhux komuni

 

Disturbi gastrointestinali

Stitikezza

Komuni

 

 

 

Ħalq xott, nawseja, dardir

Mhux komuni

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Żieda f'alanine

Mhux komuni

 

 

 

aminotransferase, żieda

 

 

 

 

f'aspartate aminotransferase,

 

 

 

 

żieda f'gamma-

 

 

 

 

glutamyltransferase

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt

Irritazzjoni fis-sit tal-

Mhux komuni

 

il-ġilda:

 

applikazzjoni

 

 

 

 

Reazzjonijiet fis-sit tal-

Mhux magħrufa

 

 

 

applikazzjoni (uġigħ fis-sit tal-

 

 

 

 

applikazzjoni, ħakk fis-sit tal-

 

 

 

 

applikazzjoni, ħmura fis- sit tal-

 

 

 

 

applikazzjoni, raxx fis- sit tal-

 

 

 

 

applikazzjoni, irritazzjoni fis-sit

 

 

 

 

tal- applikazzjoni) *

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

Artralġja

Mhux komuni

 

tessuti konnettivi

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta'

Edema ġeneralizzata

Mhux komuni

 

mnejn jingħata:

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet ta’ sensittività

Mhux magħrufa

 

 

 

eċċessiva

 

 

 

 

 

 

*Rapporti spontanji

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati b’kimoterapija emetoġenika moderata jew qawwija ħafna jistgħu xorta waħda jkollhom ir-rimettar minkejja terapija b’mediċini kontra d-dardir u r-rimettar (antiemetiċi), li jinkludu SANCUSO.

Effetti tal-klassi

Effetti tal-klassi għal granisetron osservati ma’ formulazzjonijiet oħrajn (orali u ġol-vina) jinkludu dawn li ġejjin:

-Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, eż. anafilassi, urtikarja

-Insonnja

-Uġigħ ta’ ras

-Reazzjonijiet extrapiramidali

-Ngħas

-Sturdament

-Titwil tal-QT

-Stitikezza

-Dijarea

-Livell għoli ta’ transaminases fil-fwied

-Raxx Astenja

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda antidot speċifiku għal granisetron. F’każ ta’ ta’ doża eċċessiva, il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha titneħħa. Għandha tingħata kura sintomatika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antiemetiċi u antinawsejanti, antagonisti ta’ serotonin (5HT3), Kodiċi ATC: A04AA02

Granisetron hi mediċina antiemetika potenti u antagonist selettiv ħafna ta’ 5-hydroxytryptamine (riċetturi ta’ 5HT3). Studji farmakoloġiċi wrew li granisetron hu effettiv kontra d-dardir u rimettar bħala riżultat ta’ terapija ċitostatika. Studji b’radjoligand imwaħħal urew li granisetron għandu affinità negliġibbli għal tipi oħrajn ta’ riċetturi li jinkludu 5HT1, 5HT2, 5HT4 u siti ta’ twaħħil dopamine D2.

Studju importanti ħafna ta’ Fażi III, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li kien double-blind, double-dummy, multinazzjonali, qabbel l-effikaċja, it-tollerabilità u s-sigurtà ta’ SANCUSO ma’ dawk ta’ granisetron 2 mg orali darba kuljum fil-prevenzjoni ta’ nawseja u rimettar f’total ta’ 641 pazjent li kienu qed jingħataw kimoterapija fuq diversi jiem. L-istudju kien maħsub biex juri n-nuqqas t’inferjorità ta’ SANCUSO għal granisetron orali.

Il-popolazzjoni li ntgħażlet b’mod każwali fil-prova kienet tinkludi 48% irġiel u 52% nisa li kellhom minn 16 sa 86 sena li kienu qed jirċievu kimoterapija fuq diversi jiem li kienet moderatament emetoġenika (ME) jew emetoġenika ħafna (HE). 78% tal-pazjenti kienu bojod, bi 12% ikunu Asjatiċi u 10% Ispaniċi/mill-Amerika Latina.

Il-garża granisetron li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda kienet applikata minn 24 sa 48 siegħa qabel l-ewwel doża tal-kimoterapija, u nżammet fil-post għal sebat ijiem. Granisetron orali ngħata kuljum għal kemm dam il-kors tal-kimoterapija, siegħa qabel kull doża tal-kimoterapija. L- attività antiemetika ġiet evalwata mill-ewwel għoti sa 24 siegħa wara l-bidu tal-għoti tal-aħħar jum tal- kimoterapija ME jew HE.

In-nuqqas t’inferjorità ta’ SANCUSO imqabbla ma’ granisetron orali ġie kkonfermat, b’kontroll sħiħ (CC) li nkiseb f’60.2% tal-pazjenti fil-parti tal-istudju dwar SANCUSO u 64.8% ta’ pazjenti li kienu qed jirċievu granisetron orali fis-sett skont il-protokoll (differenza -4.89%; 95% intervall ta’ kunfidenza –12.91% sa +3.13%; n=284 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, n=298 orali). CC ġie definit bħala l-ebda rimettar u/jew dardir, mhux aktar minn dardir ħafif u l-ebda mediċina ta’ salvataġġ mill-ewwel għoti sa 24 siegħa wara l-bidu tal-għoti tal-aħħar jum ta’ kimoterapija fuq diversi jiem.

Minħabba żieda gradwali fil-livelli fil-plażma ta’ granisetron wara l-applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, il-livelli inizjali fil-plażma fil-bidu tal-kimoterapija jistgħu jkunu iktar baxxi minn granisetron 2 mg orali, u għaldaqstant bidu iktar bil-mod tal-effikaċja jista’ jiġi osservat. Konsegwentement, SANCUSO hu indikat għall-użu f’pazjenti fejn l-għoti orali ta’ mediċini antiemetiċi hu ikkumplikat minn fatturi li jagħmluha diffiċli biex dak li jkun jibla’.

Kontroll sħiħ skont il-ġurnata jidher hawn taħt.

Fil-provi kliniċi b’SANCUSO, ma kien hemm l-ebda effett assoċjat mal-kura fuq ir-rata ta’ taħbit tal- qalb jew fuq il-pressjoni tad-demm. Evalwazzjoni ta’ ECGs f’numru ta’ pazjenti wara xulxin ma wriet l-ebda titwil tal-QT u l-ebda tibdil fil-morfoloġija tal-ECG. L-effett ta’ SANCUSO fuq l-intervall tal- QTc ġie evalwat speċifikament fi prova ddettaljata blinded, li fiha l-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li kienet parallela, u kkontrollata bi placebo u b’kontroll pożittiv (moxifloxacin) b’SANCUSO li saret fuq 240 raġel u mara adulti. Ma ġie osservat l-ebda effett sinifikanti fit-titwil tal- QTc għal SANCUSO.

Evalwazzjoni tal-adeżjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda li saret

f’621 pazjent li kienu qed jirċievu jew garżi attivi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda jew plaċebo, uriet li inqas minn 1% tal-garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda nqalgħu matul il-kors tal-perijodu ta’ sebat ijiem tal-applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-

ġilda.

M’hemm l-ebda esperjenza minn provi kliniċi b’SANCUSO u pazjenti fuq il-kimoterapija għal inqas minn 3 ijiem konsekuttivi, jew fuq ċikli multipli ta’ kimoterapija, jew b’kimoterapija b’doża qawwija qabel it-trapjant ta’ ċelluli staminali.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Granisetron jgħaddi minn ġo ġilda għaċ-ċirkolazzjoni sistemika intatt permezz ta’ proċess ta’ diffużjoni passiva.

Wara l-applikazzjoni ta’ SANCUSO, granisetron jiġi assorbit bil-mod, bil-konċentrazzjonijiet massimi jintlaħqu fuq 24 sa 48 siegħa.

Skont il-kejl ta’ kontenut residwu tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda wara t- tneħħija, madwar 65% ta’ granisetron jista’ jintuża, li jirriżulta f’medja ta’ doża ta’ kuljum ta’ 3.1 mg kuljum.

L-għoti fl-istess ħin ta’ doża bolus waħedha ġol-vini ta’ 0.01 mg/kg (massimu 1 mg) ta’ granisetron fl- istess ħin li l-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda ta’ SANCUSO ġiet applikata, ġie investigat f’individwi b’saħħithom. Massimu inizjali tal-konċentrazzjonijiet ta’ granisetron fil-plażma, attribwibbli għad-doża ġol-vina, intlaħaq 10 minuti wara l-għoti. Il-profil farmakokinetiku magħruf tal- garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda matul il-perijodu li fih tintlibes (sebat ijiem) ma ġiex affettwat.

Wara applikazzjoni konsekuttiva ta’ żewġ garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda ta’ SANCUSO f’individwi b’saħħithom, kull waħda għal sebat ijiem, il-livelli ta’ granisetron inżammu fuq il-perijodu tal-istudju b’evidenza ta’ akkumulazzjoni minima.

Fi studju maħsub biex jevalwa l-effett tas-sħana fuq il-forniment ta’ granisetron minn SANCUSO li jgħaddi minn ġol-ġilda f’individwi b’saħħithom, heat pad li jiġġenera temperatura medja ta’ 42°C ġie applikat fuq il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għal 4 sigħat kuljum fuq il-perijodu ta’ 5 ijiem meta ntlibset il-garża. Filwaqt li l-applikazzjoni tal-heat pad ġiet assoċjata ma’ żieda żgħira u temporanja fil-fluss tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda matul il-perijodu tal- applikazzjoni tal-heat pad, l-ebda żieda globali fl-espożizzjoni ta’ granisetron ma ġiet osservata meta mqabbla mal-grupp ta’ kontroll.

Fi studju farmakokinetiku f’voluntiera b’saħħithom, fejn SANCUSO ġie applikat għal perijodu ta’

sebat ijiem, il-medja tal-espożizzjoni totali (AUC0-infinità) kienet ta’ 416 ng siegħa/ml (medda 55 - 1192 ng•ng siegħa/ml), b’varjabilità bejn l-individwi ta’ 89%. Il-medja tas-Cmax kienet ta’

3.9 ng/ml (medda 0.7 – 9.5 ng/ml), b’varjabilità bejn l-individwi ta’ 77%. Din il-varjabilità hi simili għall-varjabilità għolja magħrufa fil-farmakokinetika ta’ granisetron wara l-għoti orali jew l-għoti ġol- vini.

Distribuzzjoni

Granisetron jiġi ddistribwit b’volum medju ta’ distribuzzjoni ta’ madwar 3 l/kg. It-twaħħil tal-proteini fil-plażma hu ta’ madwar 65%. Granisetron jiġi ddistribwit liberament bejn il-plażma u ċ-ċelluli ħomor tad-demm.

Bijotrasformazzjoni

Ma ġew osservati l-ebda differenzi fil-profili metaboliċi ta’ granisetron bejn l-użu orali u l-użu ta’ mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Granisetron jiġi mmetabolizzat l-aktar għal 7-hydroxygranisetron u 9’N-desmethylgranisetron. Studji in vitro bl-użu ta’ mikrosomi tal-fwied tal-bniedem jindikaw li CYP1A1 hi l-enzima maġġuri responsabbli għal 7-hydroxylation ta’ granisetron, filwaqt li CYP3A4 tikkontribwixxi għal 9’desmethylation.

Eliminazzjoni

Granisetron jitneħħa primarjament permezz tal-metaboliżmu fil-fwied. Wara doża ġol-vini, il-medja tat-tneħħija mill-plażma varjat minn 33.4 sa 75.7 l/siegħa f’individwi b’saħħithom u minn

14.7 sa 33.6 l/siegħa f’pazjenti b’varjabilità wiesgħa bejn l-individwi. Il-medja tal-half-life fil-plażma f’individwi b’saħħithom hi ta’ 4-6 sigħat u fil-pazjenti hi ta’ 9-12-il siegħa. Wara l-applikazzjoni tal- garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, il-half-life apparenti ta’ granisetron fil- plażma f’individwi b’saħħithom kienet imtawla għal madwar 36 siegħa minħabba r-rata baxxa ta’ assorbiment ta’ granisetron minn ġol-ġilda.

Fi studji kliniċi li saru b’SANCUSO, intwera li t-tneħħija f’pazjenti bil-kanċer kienet ta’ madwar in- nofs ta’ dik f’individwi b’saħħithom.

Wara injezzjoni ġol-vini, madwar 12% tad-doża titneħħa mhux mibdula fl-awrina ta’ individwi b’saħħithom fi żmien 48 siegħa. Il-bqija tad-doża titneħħa bħala metaboliti, b’49% fl-awrina u 34% fl- ippurgar.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

L-effetti bejn nisa u irġiel fuq il-farmakokinetika ta’ SANCUSO ma ġewx studjati speċifikament. Ma kienu osservati l-ebda effetti konsistenti tas-sess tal-persuna fuq il-farmakokinetika fl-istudji kliniċi b’SANCUSO, b’varjabilità kbira bejn l-individwi rrappurtata fin-nisa u fl-irġiel. Immudellar PK tal- popolazzjoni ikkonferma l-assenza ta’ effett minħabba s-sess tal-persuna fuq il-farmakokinetika ta’ SANCUSO.

Anzjani

Ma ġew osservati l-ebda differenzi fil-farmakokinetika tal-plażma ta’ SANCUSO fi studju kliniku li sar fuq irġiel u nisa anzjani (≥ 65 sena) meta mqabbla ma’ individwi iżgħar (li kellhom 18-45 sena, inklużivi).

Indeboliment renali u epatiku

Ma saru l-ebda studji kliniċi speċifikament biex jinvestigaw il-farmakokinetika ta’ SANCUSO f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi u tal-fwied. Ma ġiet identifikata l-ebda relazzjoni ċara bejn il- funzjoni tal-kliewi (kif imkejla mit-tneħħija tal-kreatinina) u t-tneħħija ta’ granisetron fl-immudellar PK tal-popolazzjoni. F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, il-farmakokinetika ta’ granisetron ġiet stabbilita wara doża waħda ta’ granisetron hydrochloride ta’ 40 µg/kg ġol-vini.

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba involviment neoplastiku tal-fwied, it-tneħħija totali mill-plażma kienet bejn wieħed u ieħor in-nofs meta mqabbla ma’ pazjenti mingħajr indeboliment tal- fwied. Minħabba l-varjabilità wiesgħa fil-parametri farmakokinetiċi ta’ granisetron u t-tolleranza tajba li kienet ’il fuq sew mid-doża rrakkomandata, aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment funzjonali tal-fwied mhuwiex meħtieġ.

Indeboliment tal-kliewi

Ma ġiet osservata l-ebda korrelazzjoni bejn it-tneħħija tal-kreatinina u t-tneħħija totali f’pazjenti bil- kanċer, u dan ma jindika l-ebda influwenza ta’ indeboliment tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta’ granisetron.

Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI)

Fi studju kliniku maħsub biex jevalwa l-espożizzjoni ta’ granisetron minn SANCUSO f’individwi li kellhom livelli differenti ta’ xaħam fil-ġisem, billi ntuża BMI bħala kejl sostitut għax-xaħam fil-ġisem, ma kienu osservati l-ebda differenzi fil-farmakokinetika tal-plażma ta’ SANCUSO f’individwi rġiel u nisa b’BMI baxx [<19.5 kg/m2(irġiel), <18.5 kg/m2 (nisa)] u BMI għoli (30.0 sa 39.9 kg/m2 inklużivi) meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll (BMI 20.0 sa 24.9 kg/m2 inklużivi).

Popolazzjoni pedjatrika

Ma saru l-ebda studji biex jinvestigaw il-farmakokinetika ta’ SANCUSO fit-tfal.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juru l-ebda periklu speċjali fil-bniedem. Studji dwar il-karċinoġeniċità ma wrew l-ebda perikli speċjali fil-bniedem meta jintużaw bid-doża rrakkomandata. Madankollu, meta jingħata f’dożi ogħla u fuq perijodu ta’ żmien twil, ir-riskju ta’ karċinoġeneċità ma jistax jiġi eskluż, iżda bil-perijodu qasir tal-applikazzjoni rrakkomandat għas-sistema ta’ forniment ta’ mediċina li tgħaddi minn ġol- ġilda, riskju karċinoġeniku għal bnedmin mhuwiex mistenni.

Il-garżi SANCUSO li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda ma wrew l-ebda potenzjal għal irritazzjoni minħabba d-dawl jew sensittività għad-dawl meta ttestjati in vivo fi fniek tal-Indi. Granisetron ma kienx fototossiku meta ġie ttestjat in vitro f’razza ta’ ċelluli fibroblast fil-ġrieden. Meta ġie ttestjat għal potenzjal ta’ fotoġenotossiċità in vitro f’razza ta’ ċelluli tal-ovarju tal-ħamster Ċiniż, granisetron żied il-perċentwali ta’ ċelluli bi ħsara fil-kromosomi wara fotoirradjazzjoni. Għalkemm ir-rilevanza klinika ta’ dan ir-riżultat mhijiex kompletament ċara, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jgħattu s-sit tal-applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol- ġilda jekk ikun hemm riskju ta’ espożizzjoni għad-dawl tax-xemx matul il-perijodu meta tintlibes u għal 10 ijiem wara t-tneħħija tagħha (ara sezzjoni 4.4).

Meta ġie ttestjat għal potenzjal ta’ sensittività tal-ġilda fil-fniek tal-Indi, SANCUSO wera potenzjal baxx għal irritazzjoni.

Studju f’kanali tal-ijoni kardijaċi kklonati fil-bniedem wera li granisetron għandu l-potenzjal li jaffettwa r-ripolarizzazzjoni kardijaka permezz ta’ imblokk tal-kanali tal-potassium hERG. Intwera li granisetron jimblokka kemm il-kanali tas-sodium kif ukoll tal-potassium, u dan jista’ jaffettwa d- depolarizzazzjoni u r-ripolarizzazzjoni kardijaka u għalhekk l-intervalli tal-PR, QRS, u tal-QTs. Din id- dejta tgħin biex tiċċara l-mekkaniżmi li bihom xi tibdil fl-ECG (partikularment titwil fil-QT u QRS) assoċjat ma’ din il-klassi ta’ sustanza jista’ jseħħ. Madankollu, l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq l- ECG ma ġew osservati fl-istudji kliniċi b’SANCUSO, li jinkludu studju bir-reqqa dwar il-QT li sar fuq 240 individwu b’saħħithom (sezzjoni 5.1).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Saff ta’ wara

Polyester

Saff tal-matriċi

Acrylate-vinylacetate copolymer

Inforra li terħi

Siliconised polyester

6.2Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda hi ppakkjata f’qartas issiġillat kontra s-sħana magħmul minn karta miksija bil-polyester/aluminju/LLDPE.

Kull kartuna fiha 1 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Il-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda xorta waħda jkun fiha s-sustanza attiva wara l-użu. Wara li titneħħa, il-garża użata li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda għandha tintlewa tajjeb min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li twaħħal tħares ’il ġewwa, u mbagħad tintrema fejn ma tintlaħaqx mit-tfal.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/766/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta’ April 2012

Data tal-aħħar tiġdid: 9 ta’ jannar 2017

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati