Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Tikkettar - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSavene
Kodiċi ATCV03AF02
Sustanzadexrazoxane hydrochloride
ManifatturClinigen Healthcare Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITT F’KAXXA (KITT LI JIKKONSISTI MINN 10 KUNJETTI TA’ TRAB U 3 FLIXKEN TA’ DILWENT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Savene 20 mg/ml trab għall-konċentrat u dilwent għal soluzzjoni għall-infużjoni (dexrazoxane)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(i)

Kull kunjett fih 500 mg dexrazoxane (589 mg bħala dexrazoxane hydrochloride)

Kull ml ta’ konċentrat fih 20 mg ta’ dexrazoxane wara rikonstituzzjoni b’25 ml ta’ Savene dilwent,

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Eċċipjenti tat-trab ta’ Savene: xejn

Eċċipjenti tad-diluwent ta’ Savene:

Sodium chloride Potassium chloride

Magnesium chloride hexahydrate Sodium acetate trihydrate Sodium gluconate

Sodium hydroxide Ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat u dilwent għal soluzzjoni għall-infużjoni 10 kunjetti ta’ 500 mg dexrazoxane

3 flixken ta’ 500 ml dilwent

Kitt ta’ emerġenza għat-trattament ta’ ekstravazzazzjoni minħabba anthracycline

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini wara rikonstituzzjoni u dilwizzjoni

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ aġenti ċitotossiċi

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25 °C

Il-konċentrat u soluzzjoni dilwita tista’ tinħażen f’temperatura ta’ 2 °C għal 8 °C għal 4 sigħat Żomm il-kunjetti u l-flixken fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN

Fih ċitotossiċi.

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Ir-Renju Unit

12.NUMRU TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/350/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Kitt ta’ emerġenza għal ekstravażjoni minn Anthracycline

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TAT-TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Savene 20 mg/ml trab għall-konċentrat dexrazoxane

Użu għal ġol-vini wara rikonstituzzjoni u dilwizzjoni

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

3.DATA TA’ META JISKADI

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 mg dexrazoxane

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKEN TA’ DILUWENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Savene diluwent

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(i)

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sodium chloride

Potassium chloride

Magnesium chloride hexahydrate

Sodium acetate trihydrate

Sodium gluconate

Sodium hydroxide

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

500 ml diluwent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini wara dilwizzjoni bil-konċentrat

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Fih iċ-ċitotossiċi wara d-dilwazzjoni bil-konċentrat

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 25 °C.

Żomm fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

Biex jintuża fi żmien 4 sigħat wara d-dilwazzjoni meta maħżun f’temperatura ta’ bejn 2-8°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/350/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati