Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Signifor (pasireotide) – Tikkettar - H01CB05

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSignifor
Kodiċi ATCH01CB05
Sustanzapasireotide
ManifatturNovartis Europharm Limited

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.3 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/001

6 ampulli

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.3 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ DAQS MEDJU B’PAKKETTI TA’ ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.3 mg soluzzjoni għal injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.3 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli. Komponent tal-pakkett b'ħafna. Ma jistax jinbiegħ għalih.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/002

18-il ampulla (3x6)

EU/1/12/753/003

 

30 ampulla (5x6)

 

 

EU/1/12/753/004

 

60 ampulla (10x6)

 

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.3 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KAXXA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.3 mg soluzzjoni għal injezzjoni f’ampulli pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.3 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett b’ħafna: 18-il ampulla (3 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 30 ampulla (5 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 60 ampulla (10 pakketti ta’ 6).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/002

18-il ampulla (3x6)

 

 

EU/1/12/753/003

 

30 ampulla (5x6)

 

 

 

EU/1/12/753/004

 

60 ampulla (10x6)

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.3 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-AMPULLA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 0.3 mg injezzjoni pasireotide

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.6 mg soluzzjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.6 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/005

6 ampulli

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.6 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ DAQS MEDJU B’PAKKETTI TA’ ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.6 mg soluzzjoni għal injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.6 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli. Komponent tal-pakkett b'ħafna. Ma jistax jinbiegħ għalih.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/006

18-il ampulla (3x6)

 

 

EU/1/12/753/007

 

30 ampulla (5x6)

 

 

 

EU/1/12/753/008

 

60 ampulla (10x6)

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.6 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KAXXA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.6 mg soluzzjoni għal injezzjoni f’ampulli pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.6 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett b’ħafna: 18-il ampulla (3 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 30 ampulla (5 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 60 ampulla (10 pakketti ta’ 6).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/006

18-il ampulla (3x6)

 

 

EU/1/12/753/007

 

30 ampulla (5x6)

 

 

 

EU/1/12/753/008

 

60 ampulla (10x6)

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.6 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-AMPULLA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 0.6 mg injezzjoni pasireotide

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.9 mg soluzzjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.9 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/009

6 ampulli

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.9 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ DAQS MEDJU B’PAKKETTI TA’ ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.9 mg soluzzjoni għal injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.9 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6 ampulli. Komponent tal-pakkett b'ħafna. Ma jistax jinbiegħ għalih.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/010

18-il ampulla (3x6)

 

 

EU/1/12/753/011

 

30 ampulla (5x6)

 

 

 

EU/1/12/753/012

 

60 ampulla (10x6)

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.9 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KAXXA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 0.9 mg soluzzjoni għal injezzjoni f’ampulli pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 1 ml fiha 0.9 mg pasireotide (bħala pasireotide diaspartate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: Mannitol, tartaric acid, sodium hydroxide, ilma għall-injezzjonijiet. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Pakkett b’ħafna: 18-il ampulla (3 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 30 ampulla (5 pakketti ta’ 6).

Pakkett b’ħafna: 60 ampulla (10 pakketti ta’ 6).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/010

18-il ampulla (3x6)

 

 

EU/1/12/753/011

 

30 ampulla (5x6)

 

 

 

EU/1/12/753/012

 

60 ampulla (10x6)

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 0.9 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-AMPULLA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 0.9 mg injezzjoni pasireotide

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B'PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 20 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 20 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed bit-trab

Siringa waħda mimlija għal-lest b’2 ml solvent

Labra waħda b’sistema protettiva

Adattur wieħed għall-kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/013

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 20 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 20 mg trab għall-injezzjoni pasireotide

IM

2.METODU TA’ KIG GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Signifor

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B'PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 40 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 40 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed bit-trab

Siringa waħda mimlija għal-lest b’2 ml solvent

Labra waħda b’sistema protettiva

Adattur wieħed għall-kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/014

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 40 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ DAQS MEDJU B’PAKKETTI TA’ ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 40 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 40 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed bit-trab + siringa waħda mimlija għal-lest b’2 ml solvent + labra waħda b’sistema protettiva + adattur wieħed għall-kunjett.

Komponent tal-pakkett b'ħafna. Ma jistax jinbiegħ għalih.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/015

Pakkett b’ħafna li fih 3 kaxxi ta’ daqs medju

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 40 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KAXXA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 40 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 40 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Pakkett b’ħafna: 3 kaxxi b’kull waħda fiha b’pakkett b’injezzjoni waħda

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/015

Pakkett b’ħafna li fih 3 kaxxi ta’ daqs medju

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 40 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 40 mg trab għall-injezzjoni pasireotide

IM

2.METODU TA’ KIG GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

40 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Signifor

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B'PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 60 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 60 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed bit-trab

Siringa waħda mimlija għal-lest b’2 ml solvent

Labra waħda b’sistema protettiva

Adattur wieħed għall-kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/016

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 60 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ DAQS MEDJU B’PAKKETTI TA’ ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 60 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 60 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed bit-trab + siringa waħda mimlija għal-lest b’2 ml solvent + labra waħda b’sistema protettiva + adattur wieħed għall-kunjett.

Komponent tal-pakkett b'ħafna. Ma jistax jinbiegħ għalih.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/017

Pakkett b’ħafna li fih 3 kaxxi ta’ daqs medju

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 60 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KAXXA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Signifor 60 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni pasireotide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett wieħed fih 60 mg pasireotide (bħala pasireotide pamoate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll:

Trab: poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50-60:40-50), poly(D,L-lactide-co-glycolide) (50:50). Solvent: carmellose sodium, mannitol, poloxamer 188, ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Pakkett b’ħafna: 3 kaxxi b’kull waħda fiha b’pakkett b’injezzjoni waħda

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jintuża darba.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-muskoli.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/753/017

Pakkett b’ħafna li fih 3 kaxxi ta’ daqs medju

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Signifor 60 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Signifor 60 mg trab għall-injezzjoni pasireotide

IM

2.METODU TA’ KIG GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

60 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Signifor

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati