Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSomatropin Biopartners
Kodiċi ATCH01AC01
Sustanzasomatropin
ManifatturBioPartners GmbH

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed iforni 2 mg ta’ somatropin* (li jikkorrispondu għal 6 IU).

Wara r-rikostituzzjoni, 0.2 mL ta’ suspensjoni jkun fih 2 mg ta’ somatropin (10 mg/mL).

*prodott f’Saccharomyces cerevisiae minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab ta’ lewn abjad jew kważi abjad. Is-solvent hu likwidu ċar u żejtni.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Somatropin Biopartners hu indikat għat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormon tat-tkabbir endoġenu f’adulti bil-bidu b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir (GHD - growth hormone deficiency) li seħħ fit-tfulija jew f’età adulta.

Bidu f’età adulta: Pazjenti b’GHD fiż-żmien meta jkunu saru adulti huma definiti bħala pazjenti li għandhom patoloġija pitwitarja ipotalamika magħrufa u mill-inqas defiċjenza waħda addizzjonali magħrufa ta’ ormon pitwitarju li ma jkunx prolactin. Dawn il-pazjenti għandu jsirilhom test dinamiku wieħed sabiex GHD tiġi ddijanjostikata jew eskluża.

Bidu fi żmien it-tfulija: F’pazjenti li fit-tfulija tagħhom kellhom il-bidu ta’ GHD iżolata (l-ebda evidenza ta’ mard ipotalamiku-pitwitarju jew irradjazzjoni kranjali), żewġ testijiet dinamiċi għandhom jitwettqu wara li t-tkabbir ikun spiċċa, ħlief għal dawk il-pazjenti li jkollhom konċentrazzjonijiet baxxi ta’ fattur-I tat-tkabbir qisu insulina (IGF-I - insulin-like growth factor-I) (punteġġ ta’ devjazzjoni standard SDS (standard deviation score) ta’ < -2) li jistgħu jiġu kkunsidrati għal test wieħed. Il-punt cut-off tat-test dinamiku għandu jkun strett.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-dijanjosi u t-terapija b’dan il-prodott mediċinali għandhom jinbdew u jiġu mmonitorjati minn tobba b’esperjenza adegwata fid-dijanjosi u fl-immaniġġjar ta’ pazjenti b’GHD.

Pożoloġija

Somatropin Biopartners għandu jingħata taħt il-ġilda f’konċentrazzjoni ta’ 10 mg/mL.

Doża tal-bidu

Ġeneralment, 2 mg darba fil-ġimgħa għall-pazjenti kollha ħlief għal pazjenti nisa li jkunu qed jirċievu terapija ta’ estroġenu orali li għandhom jirċievu 3 mg darba fil-ġimgħa. F’pazjenti anzjani jew ħoxnin, dożi iktar baxxi jistgħu jkunu meħtieġa.

Sess

Doża tal-bidu

Raġel

2 mg (6 IU)

Mara (mhux fuq estroġenu orali)

2 mg (6 IU)

Mara (fuq estroġenu orali)

3 mg (9 IU)

Aġġustament fid-doża

Inizjalment, il-pazjenti għandu jkollhom il-livelli tagħhom ta’ IGF-I evalwati f’intervalli ta’ 3 sa

4ġimgħat sakemm IGF-I SDS tkun fil-medda fil-mira ta’ -0.5 sa +1.5. Il-kampjuni għandhom jittieħdu

4ijiem wara d-doża ta’ qabel (Jum 4). Aġġustamenti ripetuti fid-doża jistgħu jkunu meħtieġa, skont

ir-rispons tal-pazjenti għal IGF-I. Għandha tittieħed azzjoni fuq il-livelli ta’ IGF-I, kif indikat hawn taħt.

IGF-I SDS

Azzjoni fuq

Tibdil fid-doża kull darba

id-doża ta’ qabel

IGF-I SDS inqas minn -1

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

inqas minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żomm fl-istess

Xejn

iktar minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

livell

 

 

Żomm fl-istess

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ +1 sa +2

livell jew naqqas

Xejn jew -0.5 mg (il-pazjenti

skont l-istat

kollha)

 

 

kliniku

 

IGF-I SDS ikbar minn +2

Naqqas

-0.5 mg (il-pazjenti kollha)

 

 

 

IGF-I = fattur-I tat-tkabbir qisu insulina, SDS = punteġġ ta’ devjazzjoni standard.

Konverżjoni mid-doża meħtieġa għal volum ta’ injezzjoni u s-saħħa tal-kunjett

Doża ta’

kunjetti u solvent meħtieġa

Volum ta’ injezzjoni

somatropin

għall-preparazzjoni ta’ doża waħda*

(mL)

(mg)

 

 

kunjett wieħed ta’ 2 mg rikostitwit b’0.4 mL ta’

0.1

1.5

0.15

solvent

0.2

 

* Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid tal-ammont meħtieġ ta’

somatropin meta jiġi rikostitwit (ara sezzjoni 6.6).

 

Għal dożi oħrajn, kunjetti b’4 jew 7 mg ta’ somatropin huma disponibbli.

 

Id-doża minima effettiva għandha tintuża. Il-mira tal-kura għandha tkun konċentrazzjonijiet ta’ IGF-I fil-medda ta’ -0.5 u+1.5 SDS tal-medja kkoreġuta skont l-età.

Sabiex jintlaħaq l-għan definit tal-kura, l-irġiel jistgħu jkunu jeħtieġu dożi iktar baxxi ta’ ormon tat-tkabbir min-nisa. L-għoti orali tal-estroġenu jżid ir-rekwiżiti tad-doża fin-nisa. Tista’ tiġi osservata

żieda fis-sensittività għall-ormon tat-tkabbir (espressa bħala bidla fl-IGF-I għal kull doża ta’ ormon tat-tkabbir) maż-żmien, b’mod partikulari fl-irġiel. Għalhekk, il-preċiżjoni tad-doża tal-ormon tat-tkabbir għandha tiġi ċċekkjata kull 6 xhur.

Id-dożaġġ ta’ somatropin għandu jitnaqqas f’każijiet ta’ edema persistenti jew parastesija severa, sabiex jiġi evitat l-iżvilupp tas-sindrome tal-carpal tunnel.

Id-doża tista’ titnaqqas fi stadji ta’ 0.5 mg kull darba. Jekk is-sintomi li jwasslu għat-tnaqqis fid-doża jgħibu, fid-diskrezzjoni tat-tabib, id-doża tista’ tinżamm fil-livell imnaqqas jew tiżdied skont l-iskema ta’ aġġustament fid-doża deskritta hawn fuq. Jekk is-sintomu jerġa’ jidher wara ż-żieda fid-doża, allura d-doża għandha tinżamm fil-livell tad-doża iktar baxxa ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Persuni aktar anzjani

L-esperjenza bil-kura b’somatropin f’pazjenti li għandhom iktar minn 60 sena hi limitata. Il-ħtiġijiet tad-doża jistgħu jonqsu mal-avvanzar tal-età.

Indeboliment tal-kliewi/fwied

M’hemmx informazzjoni disponibbli f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, u ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet partikulari dwar id-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Somatropin Biopartners 2 mg fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti fl-indikazzjoni ta' kura fit-tul ta’ nuqqas ta’ tkabbir minħabba tnixxija insuffiċjenti ta’ ormon tat-tkabbir endoġenu. Għall-kura ta’ tfal u adoloxxenti ta’ età bejn sentejn u 18-il sena, għandhom jintużaw il-kunjetti ta’ 10 mg u 20 mg ta’ dan il-prodott mediċinali.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pazjent jew min jieħu ħsiebu għandhom jirċievu taħriġ biex jiġi żgurat li jkunu fehmu l-proċedura tal-għoti qabel ma jitħallew jagħtu l-injezzjoni (lilhom infushom).

Somatropin Biopartners jingħata darba f’ġimgħa taħt il-ġilda. Wara r-rikostituzzjoni, l-injezzjoni għandha tingħata immedjatament.

L-injezzjoni taħt il-ġilda għandha tingħata dejjem fl-istess ħin tal-jum biex iżżid il-konformità, u s-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel biex tipprevjeni l-lipoatrofija.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Somatropin m’għandux jintuża meta jkun hemm kwalunkwe evidenza ta’ attività tat-tumur. Tumuri intrakranjali għandhom ikunu inattivi u t-terapija kontra t-tumuri għandha titlesta qabel il-bidu ta’ terapija bl-ormon tat-tkabbir. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta’ tkabbir (mill-ġdid) tat-tumur.

Il-kura b’somatropin m’għandhiex tinbeda f’pazjenti b’mard kritiku akut minħabba kumplikazzjonijiet wara operazzjoni miftuħa tal-qalb jew operazzjoni addominali, trawma aċċidentali multipla, jew f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza respiratorja akuta jew kundizzjonijiet simili.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tumuri malinni

Pazjenti li fil-passat kellhom tumuri malinni għandhom jiġu eżaminati regolarment għal progressjoni jew rikorrenza.

Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna

F’każijiet ta’ wġigħ ta’ ras sever jew rikorrenti, problemi tal-vista, dardir, u/jew rimettar, fundoskopija għal papilloedema hi rakkomandata. Jekk il-papilloedema tiġi kkonfermata, dijanjosi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna għandha tiġi kkunsidrata u, jekk ikun xieraq, il-kura bl-ormon tat-tkabbir għandha titwaqqaf. Bħalissa, hemm evidenza insuffiċjenti biex tingħata gwida lill-proċess kliniku tat-teħid tad-deċiżjonijiet f’pazjenti li jkunu fiequ minn pressjoni tad-demm għolja intrakranjali. Jekk il-kura bl-ormon tat-tkabbir tinbeda mill-ġdid, monitoraġġ b’attenzjoni għal sintomi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali hu meħtieġ.

Sensittività għall-insulina

Minħabba li l-ormon tat-tkabbir uman (hGH) jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina u ipergliċemija, pazjenti kkurati dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu ssorveljati għal evidenza ta’ intolleranza għal glucose. F’pazjenti li diġà jkollhom dijabete mellitus, it-terapija kontra d-dijabete jista’ jkollha bżonn ta’ aġġustament meta tinbeda l-kura b’somatropin. Pazjenti li jkollhom id-dijabete, intolleranza għal glucose, jew fatturi ta’ riskju addizzjonali għad-dijabete, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib matul it-terapija b’somatropin.

Funzjoni tat-tirojde

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdjali ta’ T4 għal T3, li tista’ tirriżulta fi tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet ta’ T4 fis-serum u f’żieda tal-konċentrazzjonijiet ta’ T3 fis-serum. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa f’pazjenti b’ipotirojdiżmu subkliniku ċentrali wara li jibdew it-terapija bl-ormon tat-tkabbir. Kura inadegwata ta’ ipotirojdiżmu tista’ tnaqqas l-aħjar rispons possibbli għal somatropin.

F’pazjenti li jkollhom ipopitwitariżmu u li jkunu qed jirċievu terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxin, jista’ jiżviluppa iperpitwitariżmu. Għalhekk, il-funzjoni tat-tirojde għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib fil-pazjenti kollha.

Funzjoni adrenali

Il-kura bl-ormon tat-tkabbir tista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza adrenali u kriżijiet adrenali potenzjalment fatali f’pazjenti b’GHD organika jew panipopitwitariżmu idjopatiku. Għalhekk hu kruċjali li tevalwa d-dożi ta’ glukokortikojdi fil-linja bażi u f’kundizzjoni ta’ stress, li jista’ jkollhom bżonn li jiġu aġġustati meta tinbeda terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Adulti b’GHD li tkun bdiet fit-tfulija

Pazjenti adulti żgħażagħ b’epiphyses magħluqin li fil-passat ikun ġew ikkurati bħala tfal għal GHD, għandhom jiġu evalwati mill-ġdid għal GHD bl-użu tal-kriterji għal pazjenti adulti (ara sezzjoni 4.1) qabel ma tinbeda terapija ta’ sostituzzjoni fid-dożi rakkomandati għall-adulti.

Prekawzjonijiet oħra

Dan il-prodott mediċinali mhuwiex indikat għall-kura ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tat-tkabbir minħabba s-sindrome ta’ Prader-Willi ħlief jekk ikollhom ukoll dijanjosi ta’ GHD. Kien hemm rapporti ta’ apnea waqt l-irqad u mewt għal għarrieda wara l-bidu tat-terapija bl-ormon tat-tkabbir f’pazjenti bis-sindrome ta’ Prader-Willi, li kellhom wieħed jew iktar mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin: obeżita

severa, storja medika ta’ ostruzzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-pajp tan-nifs jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Wara injezzjoni aċċidentali ġol-muskoli, tista’ sseħħ l-ipogliċemija.

Antikorpi

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal dan il-prodott mediċinali. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Terapija eċċessiva bi glukokortikojdi tista’ tinibixxi l-azzjonijiet ta’ hGH. Pazjenti li jkun qed jirċievu terapija bi glukokortikojdi fl-istess ħin għandu jkollhom id-doża tagħhom aġġustata bir-reqqa. L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdali ta’ thyroxin (T4) għal triiodothyronine (T3) u jista’ jikxef ipotirojdiżmu ċentrali. Għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn li terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxine tinbeda jew tiġi aġġustata.

L-ormon tat-tkabbir inaqqas il-konverżjoni ta’ cortisone għal cortisol u jista’ jikxef ipoadrenaliżmu ċentrali li qabel kien moħbi, jew jirrendi ineffettivi dożi baxxi ta’ sostituzzjoni ta’ glukokortikojdi. F’nisa li jkunu qed jieħdu estroġeni orali, doża ogħla ta’ somatropin tista’ tkun meħtieġa biex jintlaħaq l-għan tal-kura, ara sezzjoni 4.2.

Pazjenti li qed jkun qed jieħdu insulina għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni matul il-kura b’somatropin. Minħabba li hGH jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina.

L-għoti ta’ somatropin jista’ jżid it-tneħħija ta’ komposti li hu magħruf li jiġu metabolizzati mill-isoenzimi ta’ ċitokrom P450. It-tneħħija ta’ komposti metabolizzati minn ċitokrom P450 3A4 (eż. sterojdi tas-sess, kortikosterojdi, mediċini kontra l-konvulżjoni u cyclosporine) tista’ tiżdied, u dan jirriżulta f’livelli iktar baxxi ta’ dawn il-komposti fil-plażma. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali f’nisa tqal. Dejta limitata ħafna dwar l-esponiment għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin kmieni fit-tqala ma indikatx riżultat avvers tat-tqala. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva

(ara 5.3). Matul tqala normali, il-livelli ta’ ormon tat-tkabbir pitwitarju jonqsu b’mod notevoli wara 20 ġimgħa ta’ tqala, u jinbidlu kważi kompletament mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta sat-30 ġimgħa. Minħabba dan, mhuwiex probabbli li t-tkomplija tat-terapija ta’ sostituzzjoni b’somatropin se tkun meħtieġa f’nisa b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir nisa fit-tielet trimestru tat-tqala. L-użu ta’ Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Ma saru l-ebda studji kliniċi b’Somatropin Biopartners f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk somatropin u l-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem, madankollu, l-assorbiment ta’ proteina intatta mill-apparat gastrointestinali tat-tarbija mhuwiex mistenni. Għandu jkun hemm kawtela meta dan il-prodott mediċinali jingħata lil nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

Studji f’annimali ma’ formulazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin urew effetti avversi, iżda d-dejta mhux klinika disponibbli hi kkunsidrata li mhijiex suffiċjenti biex wieħed jiġbed konklużjonijiet sodi dwar l-użu fil-bnedmin (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-provi kliniċi kienu jinkludu madwar 530 pazjent ikkurati b’Somatropin Biopartners. Meta seħħew reazzjonijiet avversi, dawn kellhom tendenza li jkunu temporanji, u s-severità kienet ġeneralment minn ħafifa sa moderata. Il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners ġeneralment hu konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa sew ta’ kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir. L-iktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni kienu reazzjonijiet relatati mas-sit tal-injezzjoni, edema periferali, uġigħ ta’ ras, mijalġja, artralġja, parastesija, ipotirojdiżmu u tnaqqis f’thyroxine ħielsa.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati waqt il-kura b’Somatropin Biopartners fi studju kliniku kkontrollat li dam 6 xhur, li fih ħadu sehem 151 pazjenti adulti b’GHD li bdiet meta l-individwu kien adult jew fit-tfulija u fi studju ta’ estensjoni ta’ 6 xhur. Rapporti addizzjonali bbażati fuq informazzjoni ppublikata għal kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir huma elenkati bl-asteriski. Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100); rari (>1/10,000 sa <1/1,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni: Herpes simplex

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Komuni: Progressjoni ta’ neoplażmu (1 każ ta’ progressjoni ta’ neoplażmu f’pazjent nisa bi storja medika ta’ newrofibromatożi u kura bir-radjazzjoni), acrochordon, kranjofarinġjoma

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni: Tnaqqis jew żieda fl-għadd taċ-ċelluli tad-demm bojod, żieda fl-emoglobina glycosylated, tnaqqis fl-emoglobina,

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-ormon tat-tkabbir

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Insuffiċjenza adrenali, tnaqqis ta’ thyroxine ħieles, tnaqqis ta’ tri-iodothyronine ħieles, żieda ta’ TSH fid-demm, ipotirojdiżmu*

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna: Ipergliċemija ħafifa*

Komuni: Indeboliment ta’ glucose fl-istat sajjem, iperlipidemija, żieda tal-insulina fid-demm, żieda tal-kolesterol fid-demm, tnaqqis tas-sodium fid-demm, żieda fit-trigliċeridi fid-demm, żieda tal-glucose fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ HDL, żieda ta’ LDL

Mhux magħrufa: Reżistenza għall-insulina*

Disturbi psikjatriċi

Komuni: Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Komuni: Parastesija, ipoaestesija, sindrome tal-carpal tunnel, sturdament, ngħas Rari: Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna*

Disturbi fl-għajnejn

Komuni: Konġuntivite, tnaqqis fiċ-ċarezza tal-vista

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Komuni: Sturdament

Disturbi fil-qalb

Komuni: Takikardija, rata anormali/irregolari tat-taħbit l-qalb

Disturbi vaskulari

Komuni: Pressjoni għolja, żieda fil-pressjoni tad-demm

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni: Epistassi

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: Dardir

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni: Iperbilirubinimja, koleċistite, testijiet tal-fwied b’riżultat anormali

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Nefħa tal-wiċċ, akne, dermatite allerġika, iperidrożi, urtikarja, raxx

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni: Uġigħ fid-dahar, uġigħ fl-estremitajiet, artralġja, uġigħ fl-ispallejn, ebusija muskoluskeletrika, uġigħ fl-għadam, dgħufija fil-muskoli, sensazzjoni ta’ toqol, tendonite, nefħa fil-ġogi, artrite, uġigħ muskoluskeletriku, mijalġja*

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni: Ematurja, żieda tal-uric acid fid-emm, żieda tal-kreatinina fid-demm

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni: Uġigħ fil-beżżula

Mhux komuni: Ġinekomastija*

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Edema periferali, edema (lokali u ġeneralizzata)*

Komuni: Għeja, uġigħ, astenja, edema fil-wiċċ, nefħa lokali, edema, għatx, telqa, uġigħ fis-sider, żieda fil-piż, uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Komuni: Żieda tal-fosfru fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ IGF

Deskrizzjonijiet ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal rhGH. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Fir-rigward ta’ antikorpi kontra proteini taċ-ċelluli ospitu, instabu titres baxxi ta’ antikorpi ta’ proteini anti-S. cerevisiae li kienu simili għal-livelli fil-popolazzjoni normali mhux ikkurata f’xi pazjenti kkurati b’dan il-prodott mediċinali. Il-ġenerazzjoni ta’ dawn l-antikorpi b’attività baxxa ta’ twaħħil mhijiex probabbli li tkun klinikament rilevanti.

Tumuri malinni/tumuri

Każijiet ta’ rikorrenzi tumuri malinni u beninni, de-novo u tumuri sekondarji, ġew irrappurtati f’relazzjoni temporali ma’ terapija b’somatropin.

Popolazzjoni pedjatrika

Bl-eċċezzjoni ta’ reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni u l-formazzjoni ta’ antikorpi għal rhGH li ġew irrappurtati b’mod aktar frekwenti fit-tfal milli fl-adulti, il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners hu simili għat-tfal u l-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista’ twassal, inizjalment, għal ipogliċemija u, sussegwentement, għal ipergliċemija. Minħabba l-karatteristiċi li jerħi l-mediċina bil-mod ta’ dan prodott mediċinali, livelli massimi tal-ormon tat-tkabbir jistgħu jkunu mistennija madwar 15-il siegħa wara l-injezzjoni, ara sezzjoni 5.2. Dożaġġ eċċessiv bil-mod jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ ġgantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta’ hGH żejjed.

Il-kura hi sintomatika u ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ somatropin. Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni tat-tirojde wara doża eċċessiva.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalamiċi, somatropin u agonisti ta’ somatropin, Kodiċi ATC: H01AC01

Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu ormon polypeptide ta’ oriġini ta’ DNA rikombinanti. Għandu 191 residwu ta’ amino acids u piż molekulari ta’ 22,125 Daltons. Is-sekwenza ta’ amino acids tas-sustanza attiva hi identika għal dik tal-hGH ta’ oriġini pitwitarja. Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu sintetizzat fil-yeast (Saccharomyces cerevisiae).

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti bijoloġiċi ta’ somatropin huma ekwivalenti għal dawk ta’ hGH ta’ oriġini pitwitarja.

Somatropin jippromwovi s-sintesi ta’ proteini ċellulari u ż-żamma tan-nitrogen. L-iktar effett prominenti ta’ somatropin fit-tfal hi l-istimulazzjoni tal-plates tat-tkabbir tal-għadam it-twil.

Effetti farmakodinamiċi

Somatropin jistimula l-metaboliżmu tal-lipidi; iżid il-fatty acids fil-plażma u (HDL)-kolesterols ta’ lipoproteina ta’ densità għolja, u jnaqqas il-kolesterol totali fil-plażma.

Terapija b’somatropin għandha effett utli fuq il-kompożizzjoni tal-ġisem f’pazjenti b’GHD, billi l-ħażna tax-xaħam tal-ġisem titnaqqas u l-lean body mass tiżdied. Terapija fit-tul f’pazjenti b’GHD iżżid id-densità minerali tal-għadam.

Somatropin jista’ jinduċi reżistenza għall-insulina. Dożi kbar ta’ somatropin jistgħu jindebbolixxu t-tolleranza għall-glucose.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja f’adulti b’GHD ġiet evalwata fi studji ta’ fażi III, double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel u multiċentriku. Dan l-istudju importanti ħafna ta’ fażi III kien jinkludi 151 pazjent adult b’GHD li bdiet meta kienu adulti jew fit-tfulija, u dam 6 xhur. Wara 6 xhur ta’ kura ta’ kull ġimgħa b’Somatropin Biopartners, kien hemm tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ 1.6 kg fil-massa ta’ xaħam fil-grupp ta’ Somatropin Biopartners meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo. Titjib simili ġie osservat għall-punti aħħarin sekondarji tal-effikaċja, jiġifieri żieda fil-lean body mass, serum IGF-I u IGF-I SDS. L-effetti baqgħu jippersistu matul il-perjodu ta’ follow-up ta’ 6 xhur.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ripetut kull ġimgħa taħt il-ġilda ta’ doża medja ta’ 4.4 mg ta’ somatropin li jerħi l-mediċina

bil-mod lil adulti b’GHD, is-Cmax u t-tmax tal-hGH fil-plażma kienu ta’ madwar 4.5 ng/mL u

15-il siegħa rispettivament. Il-half-life terminali apparenti kienet ta’ madwar 16.8 sigħat fl-adulti, u preżumibilment, tirrifletti l-assorbiment bil-mod mis-sit tal-injezzjoni.

It-tmax seħħ aktar tard u l-half-life kient itwal wara l-għoti ta’ Somatropin Biopartners milli meta prodotti li jerħu l-mediċina fil-pront kienu ngħataw qabel darba kuljum lill-istess individwi, u dan jirrifletti r-reħi iktar fit-tul ta’ hGH mis-sit tal-injezzjoni ta’ Somatropin Biopartners.

Distribuzzjoni

Ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ hGH wara dożi multipli ta’ dan il-prodott mediċinali.

Bijotrasformazzjoni/Eliminazzjoni

Il-destin metaboliku tal-hGH jinvolvi kataboliżmu klassiku tal-proteini kemm fil-fwied kif ukoll fil-kliewi.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi li saru fuq klieb u xadini ġuvenili wrew li Somatropin Biopartners reħa hGH rikombinanti b’mod fit-tul, u żieda is-serum IGF-I għal perjodu estiż ta’ sa 5-6 ijiem.

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji fl-annimali b’dan il-prodott mediċinali mhumiex biżżejjed biex jevalwaw b’mod sħiħ il-potenzjal tat-tossiċità riproduttiva. Minn studji ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa bi prodotti somatropin oħrajn, m’hemm l-ebda evidenza ta’ riskju miżjud ta’ reazzjonijiet avversi għall-embriju jew il-fetu. Dożi li kienu iktar mid-dożi terapewtiċi fil-bniedem urew effetti avversi fuq il-funzjoni riproduttiva f’firien irġiel u nisa u klieb irġiel, possibbilment minħabba t-tfixkil ta’ regolamentazzjoni ormonali. Ma ġew osservati l-ebda effetti avversi fil-fniek u fix-xadini.

Ma sarux studji karċinoġeniċi fit-tul b’Somatropin Biopartners. M’hemm l-ebda studji speċifiċi li jindirizzaw it-tolleranza lokali fl-annimali wara injezzjoni taħt il-ġilda, iżda d-dejta disponibbli mill-istudji ta’ tossiċità ta’ dożi ripetuti żvelat nefħa u infiltrat infjammatorju fis-siti tal-injezzjoni.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium hyaluronate

Egg phospholipids

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous

Disodium phosphate anhydrous.

Solvent:

Medium chain triglycerides.

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni: Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott irid jintuża immedjatament.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 -8°C). Tagħmlux fil-friża.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu isfar tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Solvent: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Kull kunjett ta’ trab iforni 2 mg ta’ somatropin; kull kunjett bis-solvent fih 1.5 mL ta’ likwidu. Daqs tal-pakkett: 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rikostituzzjoni

Somatropin Biopartners 2 mg għandu jiġi rikostitwit f’suspensjoni b’0.4 mL ta’ solvent.

Is-suspensjoni għandha tidher uniformi u bajda.

Il-kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid ta’ sa 2 mg (suspensjoni ta’ 0.2 mL) ta’ somatropin meta rikostitwit.

Kull kunjett hu biex jintuża darba biss.

Ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni għandhom jitwettqu billi jintużaw tekniki asettiċi biex tiġi żgurata l-isterilità tas-suspensjoni ppreparata. Il-kunjett bis-solvent għandu jissaħħan sat-temperatura tal-kamra, u wieħed għandu jtektek u jċaqlaq bis-saħħa l-kunjett bit-trab biex jiżgura li t-trab ikun qed jiċċaqlaq liberament. Wara t-tneħħija tal-għotjien protettivi mill-parti ta’ fuq taż-żewġ kunjetti, it-tappijiet tal-lastku għandhom jinaddfu bi swab bl-alkoħol. Siringa ggradwata ta’ 1 mL b’labra ta’ daqs ta’ 19 Gauge jew iktar wiesgħa, għandhom jintużaw biex jiġbdu s-solvent mill-kunjett tiegħu. Is-siringa għandha timtela b’volum ta’ arja li jkun daqs il-volum meħtieġ tas-solvent għall-injezzjoni u l-arja injettata ġol-kunjett bis-solvent, biex tagħmilha iktar faċli biex tiġbed is-solvent. Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titpoġġa ġos-solvent. Biex tneħħi kwalunkwe bżieżaq, wieħed għandu jtektek is-siringa bil-mod. Il-planġer għandu jiġi mbuttat ’il fuq bil-mod, sakemm il-bżieżaq kollha jitneħħew mis-siringa u l-labra. Is-siringa għandha tkun mimlija bil-volum korrett tas-solvent għall-injezzjoni kif elenkat hawn fuq, u l-labra tas-siringa għandha tinġibed mill-kunjett sussegwentement. Kull solvent li jkun fadal m’għandux jintuża għat-tieni preparazzjoni.

Biili żżomm il-labra kontra l-ġenb intern tal-kunjett, il-kontenut kollu tas-siringa għandu jiġi injettat ġol-kunjett bit-trab. Mingħajr ma tmiss il-parti ta’ fuq tal-plastik, il-kunjett għandu jiddawwar bis-saħħa sakemm il-kontenut ikun tħallat kompletament. Dan normalment jieħu madwar 60 sekonda, iżda jista’ jieħu sa 90 sekonda. Id-dawrien għandu jitwaqqaf biss ġaladarba s-suspensjoni tkun tidher uniformi, bajda, u t-trab kollu tal-qiegħ ikun tferrex. Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament qabel is-suspensjoni taqa’ fil-qiegħ. Jekk ma jintużax immedjatament, is-suspensjoni trid tiġi rrikostitwita mill-ġdid billi ddawwar immedjatament qabel l-injezzjoni. Il-volum adattat għandu jinġibed f’siringa sterili permezz ta’ labra b’daqs ta’ 26-gauge: Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titqiegħed ġos-suspensjoni, li mbagħad tinġibed bil-mod. Biex tneħħi l-bżieżaq żgħar, is-siringa għandha tittektek bil-mod. It-trab għandu jkun sospiż b’mod omoġenju fil-kontenitur tal-injezzjoni qabel l-għoti. Is-siringa għandha tinżamm b’mod vertikali, u pressjoni ġentili għandha tiġi applikata fuq il-planġer sakemm qatra żgħira ta’ suspensjoni fit-tarf tal-labra. Il-post tal-injezzjoni għandu jitnaddaf bi tajjara bl-alkoħol u s-suspensjoni għandha tiġi injettata fuq perjodu ta’ 5 sekondi.

Informazzjoni dettaljata dwar kif tagħti dan il-prodott mediċinali hi pprovduta f’sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħtif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Il-Ġermanja

Tel: +49 (0) 7121 948 7756 Fax:+49 (0) 7121 346 255 e-mail: info@biopartners.de

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 t’Awwissu 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 4 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed iforni 4 mg ta’ somatropin* (li jikkorrispondu għal 12 IU).

Wara r-rikostituzzjoni, 0.4 mL ta’ suspensjoni jkun fih 4 mg ta’ somatropin (10 mg/mL).

*prodott f’Saccharomyces cerevisiae minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab ta’ lewn abjad jew kważi abjad. Is-solvent hu likwidu ċar u żejtni.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Somatropin Biopartners hu indikat għat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormon tat-tkabbir endoġenu f’adulti bil-bidu b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir (GHD - growth hormone deficiency) li seħħ fit-tfulija jew f’età adulta.

Bidu f’età adulta: Pazjenti b’GHD fiż-żmien meta jkunu saru adulti huma definiti bħala pazjenti li għandhom patoloġija pitwitarja ipotalamika magħrufa u mill-inqas defiċjenza waħda addizzjonali magħrufa ta’ ormon pitwitarju li ma jkunx prolactin. Dawn il-pazjenti għandu jsirilhom test dinamiku wieħed sabiex GHD tiġi ddijanjostikata jew eskluża.

Bidu fi żmien it-tfulija: F’pazjenti li fit-tfulija tagħhom kellhom il-bidu ta’ GHD iżolata (l-ebda evidenza ta’ mard ipotalamiku-pitwitarju jew irradjazzjoni kranjali), żewġ testijiet dinamiċi għandhom jitwettqu wara li t-tkabbir ikun spiċċa, ħlief għal dawk il-pazjenti li jkollhom konċentrazzjonijiet baxxi ta’ fattur-I tat-tkabbir qisu insulina (IGF-I - insulin-like growth factor-I) (punteġġ ta’ devjazzjoni standard SDS (standard deviation score) ta’ < -2) li jistgħu jiġu kkunsidrati għal test wieħed. Il-punt cut-off tat-test dinamiku għandu jkun strett.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-dijanjosi u t-terapija b’dan il-prodott mediċinali għandhom jinbdew u jiġu mmonitorjati minn tobba b’esperjenza adegwata fid-dijanjosi u fl-immaniġġjar ta’ pazjenti b’GHD.

Pożoloġija

Somatropin Biopartners għandu jingħata taħt il-ġilda f’konċentrazzjoni ta’ 10 mg/mL.

Doża tal-bidu

Ġeneralment, 2 mg darba fil-ġimgħa għall-pazjenti kollha ħlief għal pazjenti nisa li jkunu qed jirċievu terapija ta’ estroġenu orali li għandhom jirċievu 3 mg darba fil-ġimgħa. F’pazjenti anzjani jew ħoxnin, dożi iktar baxxi jistgħu jkunu meħtieġa

Sess

Doża tal-bidu

Raġel

2 mg (6 IU)

Mara (mhux fuq estroġenu orali)

2 mg (6 IU)

Mara (fuq estroġenu orali)

3 mg (9 IU)

Aġġustament fid-doża

Inizjalment, il-pazjenti għandu jkollhom il-livelli tagħhom ta’ IGF-I evalwati f’intervalli ta’ 3 sa

4ġimgħat sakemm IGF-I SDS tkun fil-medda fil-mira ta’ -0.5 sa +1.5. Il-kampjuni għandhom jittieħdu

4ijiem wara d-doża ta’ qabel (Jum 4). Aġġustamenti ripetuti fid-doża jistgħu jkunu meħtieġa, skont

ir-rispons tal-pazjenti għal IGF-I. Għandha tittieħed azzjoni fuq il-livelli ta’ IGF-I, kif indikat hawn taħt.

IGF-I SDS

Azzjoni fuq

Tibdil fid-doża kull darba

id-doża ta’ qabel

IGF-I SDS inqas minn -1

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

inqas minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żomm fl-istess

Xejn

iktar minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

livell

 

 

Żomm fl-istess

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ +1 sa +2

livell jew naqqas

Xejn jew -0.5 mg (il-pazjenti

skont l-istat

kollha)

 

 

kliniku

 

IGF-I SDS ikbar minn +2

Naqqas

-0.5 mg (il-pazjenti kollha)

 

 

 

IGF-I = fattur-I tat-tkabbir qisu insulina, SDS = punteġġ ta’ devjazzjoni standard.

Konverżjoni mid-doża meħtieġa għal volum ta’ injezzjoni u s-saħħa tal-kunjett

Doża ta’

kunjetti u solvent meħtieġa

Volum ta’ injezzjoni

somatropin

għall-preparazzjoni ta’ doża waħda*

(mL)

(mg)

 

 

2.5

kunjett wieħed ta’ 4 mg rikostitwit b’0.6 mL ta’

0.25

0.3

3.5

solvent

0.35

 

0.4

* Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid tal-ammont meħtieġ ta’ somatropin meta jiġi rikostitwit (ara sezzjoni 6.6).

Għal dożi oħrajn, kunjetti bi 2 jew 7 mg ta’ somatropin huma disponibbli.

Id-doża minima effettiva għandha tintuża. Il-mira tal-kura għandha tkun konċentrazzjonijiet ta’ IGF-I fil-medda ta’ -0.5 u+1.5 SDS tal-medja kkoreġuta skont l-età.

Sabiex jintlaħaq l-għan definit tal-kura, l-irġiel jistgħu jkunu jeħtieġu dożi iktar baxxi ta’ ormon tat-tkabbir min-nisa. L-għoti orali tal-estroġenu jżid ir-rekwiżiti tad-doża fin-nisa. Tista’ tiġi osservata żieda fis-sensittività għall-ormon tat-tkabbir (espressa bħala bidla fl-IGF-I għal kull doża ta’ ormon tat-tkabbir) maż-żmien, b’mod partikulari fl-irġiel. Għalhekk, il-preċiżjoni tad-doża tal-ormon tat-tkabbir għandha tiġi ċċekkjata kull 6 xhur.

Id-dożaġġ ta’ somatropin għandu jitnaqqas f’każijiet ta’ edema persistenti jew parastesija severa, sabiex jiġi evitat l-iżvilupp tas-sindrome tal-carpal tunnel.

Id-doża tista’ titnaqqas fi stadji ta’ 0.5 mg kull darba. Jekk is-sintomi li jwasslu għat-tnaqqis fid-doża jgħibu, fid-diskrezzjoni tat-tabib, id-doża tista’ tinżamm fil-livell imnaqqas jew tiżdied skont l-iskema ta’ aġġustament fid-doża deskritta hawn fuq. Jekk is-sintomu jerġa’ jidher wara ż-żieda fid-doża, allura d-doża għandha tinżamm fil-livell tad-doża iktar baxxa ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Persuni aktar anzjani

L-esperjenza bil-kura b’somatropin f’pazjenti li għandhom iktar minn 60 sena hi limitata. Il-ħtiġijiet tad-doża jistgħu jonqsu mal-avvanzar tal-età.

Indeboliment tal-kliewi/fwied

M’hemmx informazzjoni disponibbli f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, u ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet partikulari dwar id-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Somatropin Biopartners 4 mg fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti fl-indikazzjoni ta' kura fit-tul ta’ nuqqas ta’ tkabbir minħabba tnixxija insuffiċjenti ta’ ormon tat-tkabbir endoġenu. Għall-kura ta’ tfal u adoloxxenti ta’ età bejn sentejn u 18-il sena, għandhom jintużaw il-kunjetti ta’ 10 mg u 20 mg ta’ dan il-prodott mediċinali.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pazjent jew min jieħu ħsiebu għandhom jirċievu taħriġ biex jiġi żgurat li jkunu fehmu l-proċedura tal-għoti qabel ma jitħallew jagħtu l-injezzjoni (lilhom infushom).

Somatropin Biopartners jingħata darba f’ġimgħa taħt il-ġilda. Wara r-rikostituzzjoni, l-injezzjoni għandha tingħata immedjatament.

L-injezzjoni taħt il-ġilda għandha tingħata dejjem fl-istess ħin tal-jum biex iżżid il-konformità, u s-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel biex tipprevjeni l-lipoatrofija.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Somatropin m’għandux jintuża meta jkun hemm kwalunkwe evidenza ta’ attività tat-tumur. Tumuri intrakranjali għandhom ikunu inattivi u t-terapija kontra t-tumuri għandha titlesta qabel il-bidu ta’ terapija bl-ormon tat-tkabbir. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta’ tkabbir (mill-ġdid) tat-tumur.

Il-kura b’somatropin m’għandhiex tinbeda f’pazjenti b’mard kritiku akut minħabba kumplikazzjonijiet wara operazzjoni miftuħa tal-qalb jew operazzjoni addominali, trawma aċċidentali multipla, jew f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza respiratorja akuta jew kundizzjonijiet simili.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tumuri malinni

Pazjenti li fil-passat kellhom tumuri malinni għandhom jiġu eżaminati regolarment għal progressjoni jew rikorrenza.

Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna

F’każijiet ta’ wġigħ ta’ ras sever jew rikorrenti, problemi tal-vista, dardir, u/jew rimettar, fundoskopija għal papilloedema hi rakkomandata. Jekk il-papilloedema tiġi kkonfermata, dijanjosi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna għandha tiġi kkunsidrata u, jekk ikun xieraq, il-kura bl-ormon tat-tkabbir għandha titwaqqaf. Bħalissa, hemm evidenza insuffiċjenti biex tingħata gwida lill-proċess kliniku tat-teħid tad-deċiżjonijiet f’pazjenti li jkunu fiequ minn pressjoni tad-demm għolja intrakranjali. Jekk il-kura bl-ormon tat-tkabbir tinbeda mill-ġdid, monitoraġġ b’attenzjoni għal sintomi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali hu meħtieġ.

Sensittività għall-insulina

Minħabba li l-ormon tat-tkabbir uman (hGH) jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina u ipergliċemija, pazjenti kkurati dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu ssorveljati għal evidenza ta’ intolleranza għal glucose. F’pazjenti li diġà jkollhom dijabete mellitus, it-terapija kontra d-dijabete jista’ jkollha bżonn ta’ aġġustament meta tinbeda l-kura b’somatropin. Pazjenti li jkollhom id-dijabete, intolleranza għal glucose, jew fatturi ta’ riskju addizzjonali għad-dijabete, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib matul it-terapija b’somatropin.

Funzjoni tat-tirojde

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdjali ta’ T4 għal T3, li tista’ tirriżulta fi tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet ta’ T4 fis-serum u f’żieda tal-konċentrazzjonijiet ta’ T3 fis-serum. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa f’pazjenti b’ipotirojdiżmu subkliniku ċentrali wara li jibdew it-terapija bl-ormon tat-tkabbir. Kura inadegwata ta’ ipotirojdiżmu tista’ tnaqqas l-aħjar rispons possibbli għal somatropin.

F’pazjenti li jkollhom ipopitwitariżmu u li jkunu qed jirċievu terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxin, jista’ jiżviluppa iperpitwitariżmu. Għalhekk, il-funzjoni tat-tirojde għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib fil-pazjenti kollha.

Funzjoni adrenali

Il-kura bl-ormon tat-tkabbir tista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza adrenali u kriżijiet adrenali potenzjalment fatali f’pazjenti b’GHD organika jew panipopitwitariżmu idjopatiku. Għalhekk hu kruċjali li tevalwa d-dożi ta’ glukokortikojdi fil-linja bażi u f’kundizzjoni ta’ stress, li jista’ jkollhom bżonn li jiġu aġġustati meta tinbeda terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Adulti b’GHD li tkun bdiet fit-tfulija

Pazjenti adulti żgħażagħ b’epiphyses magħluqin li fil-passat ikun ġew ikkurati bħala tfal għal GHD, għandhom jiġu evalwati mill-ġdid għal GHD bl-użu tal-kriterji għal pazjenti adulti (ara sezzjoni 4.1) qabel ma tinbeda terapija ta’ sostituzzjoni fid-dożi rakkomandati għall-adulti.

Prekawzjonijiet oħra

Dan il-prodott mediċinali mhuwiex indikat għall-kura ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tat-tkabbir minħabba s-sindrome ta’ Prader-Willi ħlief jekk ikollhom ukoll dijanjosi ta’ GHD. Kien hemm rapporti ta’ apnea waqt l-irqad u mewt għal għarrieda wara l-bidu tat-terapija bl-ormon tat-tkabbir f’pazjenti bis-sindrome ta’ Prader-Willi, li kellhom wieħed jew iktar mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin: obeżita

severa, storja medika ta’ ostruzzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-pajp tan-nifs jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Wara injezzjoni aċċidentali ġol-muskoli, tista’ sseħħ l-ipogliċemija.

Antikorpi

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal dan il-prodott mediċinali. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Terapija eċċessiva bi glukokortikojdi tista’ tinibixxi l-azzjonijiet ta’ hGH. Pazjenti li jkun qed jirċievu terapija bi glukokortikojdi fl-istess ħin għandu jkollhom id-doża tagħhom aġġustata bir-reqqa. L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdali ta’ thyroxin (T4) għal triiodothyronine (T3) u jista’ jikxef ipotirojdiżmu ċentrali. Għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn li terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxine tinbeda jew tiġi aġġustata.

L-ormon tat-tkabbir inaqqas il-konverżjoni ta’ cortisone għal cortisol u jista’ jikxef ipoadrenaliżmu ċentrali li qabel kien moħbi, jew jirrendi ineffettivi dożi baxxi ta’ sostituzzjoni ta’ glukokortikojdi. F’nisa li jkunu qed jieħdu estroġeni orali, doża ogħla ta’ somatropin tista’ tkun meħtieġa biex jintlaħaq l-għan tal-kura, ara sezzjoni 4.2.

Pazjenti li qed jkun qed jieħdu insulina għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni matul il-kura b’somatropin. Minħabba li hGH jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina.

L-għoti ta’ somatropin jista’ jżid it-tneħħija ta’ komposti li hu magħruf li jiġu metabolizzati mill-isoenzimi ta’ ċitokrom P450. It-tneħħija ta’ komposti metabolizzati minn ċitokrom P450 3A4 (eż. sterojdi tas-sess, kortikosterojdi, mediċini kontra l-konvulżjoni u cyclosporine) tista’ tiżdied, u dan jirriżulta f’livelli iktar baxxi ta’ dawn il-komposti fil-plażma. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali f’nisa tqal. Dejta limitata ħafna dwar l-esponiment għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin kmieni fit-tqala ma indikatx riżultat avvers tat-tqala. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva

(ara 5.3).

Matul tqala normali, il-livelli ta’ ormon tat-tkabbir pitwitarju jonqsu b’mod notevoli wara 20 ġimgħa ta’ tqala, u jinbidlu kważi kompletament mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta sat-30 ġimgħa. Minħabba dan, mhuwiex probabbli li t-tkomplija tat-terapija ta’ sostituzzjoni b’somatropin se tkun meħtieġa f’nisa b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir nisa fit-tielet trimestru tat-tqala. L-użu ta’ Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Ma saru l-ebda studji kliniċi b’Somatropin Biopartners f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk somatropin u l-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem, madankollu, l-assorbiment ta’ proteina intatta mill-apparat gastrointestinali tat-tarbija mhuwiex mistenni. Għandu jkun hemm kawtela meta dan il-prodott mediċinali jingħata lil nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

Studji f’annimali ma’ formulazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin urew effetti avversi, iżda d-dejta mhux klinika disponibbli hi kkunsidrata li mhijiex suffiċjenti biex wieħed jiġbed konklużjonijiet sodi dwar l-użu fil-bnedmin (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-provi kliniċi kienu jinkludu madwar 530 pazjent ikkurati b’Somatropin Biopartners. Meta seħħew reazzjonijiet avversi, dawn kellhom tendenza li jkunu temporanji, u s-severità kienet ġeneralment minn ħafifa sa moderata. Il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners ġeneralment hu konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa sew ta’ kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir. L-iktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni kienu reazzjonijiet relatati mas-sit tal-injezzjoni, edema periferali, uġigħ ta’ ras, mijalġja, artralġja, parastesija, ipotirojdiżmu u tnaqqis f’thyroxine ħielsa.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati waqt il-kura b’Somatropin Biopartners fi studju kliniku kkontrollat li dam 6 xhur, li fih ħadu sehem 151 pazjenti adulti b’GHD li bdiet meta l-individwu kien adult jew fit-tfulija u fi studju ta’ estensjoni ta’ 6 xhur. Rapporti addizzjonali bbażati fuq informazzjoni ppublikata għal kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir huma elenkati bl-asteriski. Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100); rari (>1/10,000 sa <1/1,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni: Herpes simplex

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Komuni: Progressjoni ta’ neoplażmu (1 każ ta’ progressjoni ta’ neoplażmu f’pazjent nisa bi storja medika ta’ newrofibromatożi u kura bir-radjazzjoni), acrochordon, kranjofarinġjoma

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni: Tnaqqis jew żieda fl-għadd taċ-ċelluli tad-demm bojod, żieda fl-emoglobina glycosylated, tnaqqis fl-emoglobina,

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-ormon tat-tkabbir

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Insuffiċjenza adrenali, tnaqqis ta’ thyroxine ħieles, tnaqqis ta’ tri-iodothyronine ħieles, żieda ta’ TSH fid-demm, ipotirojdiżmu*

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna: Ipergliċemija ħafifa*

Komuni: Indeboliment ta’ glucose fl-istat sajjem, iperlipidemija, żieda tal-insulina fid-demm, żieda tal-kolesterol fid-demm, tnaqqis tas-sodium fid-demm, żieda fit-trigliċeridi fid-demm, żieda tal-glucose fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ HDL, żieda ta’ LDL

Mhux magħrufa: Reżistenza għall-insulina*

Disturbi psikjatriċi

Komuni: Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Komuni: Parastesija, ipoaestesija, sindrome tal-carpal tunnel, sturdament, ngħas Rari: Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna*

Disturbi fl-għajnejn

Komuni: Konġuntivite, tnaqqis fiċ-ċarezza tal-vista

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Komuni: Sturdament

Disturbi fil-qalb

Komuni: Takikardija, rata anormali/irregolari tat-taħbit l-qalb

Disturbi vaskulari

Komuni: Pressjoni għolja, żieda fil-pressjoni tad-demm

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni: Epistassi

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: Dardir

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni: Iperbilirubinimja, koleċistite, testijiet tal-fwied b’riżultat anormali

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Nefħa tal-wiċċ, akne, dermatite allerġika, iperidrożi, urtikarja, raxx

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni: Uġigħ fid-dahar, uġigħ fl-estremitajiet, artralġja, uġigħ fl-ispallejn, ebusija muskoluskeletrika, uġigħ fl-għadam, dgħufija fil-muskoli, sensazzjoni ta’ toqol, tendonite, nefħa fil-ġogi, artrite, uġigħ muskoluskeletriku, mijalġja*

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni: Ematurja, żieda tal-uric acid fid-emm, żieda tal-kreatinina fid-demm

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni: Uġigħ fil-beżżula

Mhux komuni: Ġinekomastija*

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Edema periferali, edema (lokali u ġeneralizzata)*

Komuni: Għeja, uġigħ, astenja, edema fil-wiċċ, nefħa lokali, edema, għatx, telqa, uġigħ fis-sider, żieda fil-piż, uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Komuni: Żieda tal-fosfru fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ IGF

Deskrizzjonijiet ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal rhGH. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Fir-rigward ta’ antikorpi kontra proteini taċ-ċelluli ospitu, instabu titres baxxi ta’ antikorpi ta’ proteini anti-S. cerevisiae li kienu simili għal-livelli fil-popolazzjoni normali mhux ikkurata f’xi pazjenti kkurati b’dan il-prodott mediċinali. Il-ġenerazzjoni ta’ dawn l-antikorpi b’attività baxxa ta’ twaħħil mhijiex probabbli li tkun klinikament rilevanti.

Tumuri malinni/tumuri

Każijiet ta’ rikorrenzi tumuri malinni u beninni, de-novo u tumuri sekondarji, ġew irrappurtati f’relazzjoni temporali ma’ terapija b’somatropin.

Popolazzjoni pedjatrika

Bl-eċċezzjoni ta’ reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni u l-formazzjoni ta’ antikorpi għal rhGH li ġew irrappurtati b’mod aktar frekwenti fit-tfal milli fl-adulti, il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners hu simili għat-tfal u l-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista’ twassal, inizjalment, għal ipogliċemija u, sussegwentement, għal ipergliċemija. Minħabba l-karatteristiċi li jerħi l-mediċina bil-mod ta’ dan prodott mediċinali, livelli massimi tal-ormon tat-tkabbir jistgħu jkunu mistennija madwar 15-il siegħa wara l-injezzjoni, ara sezzjoni 5.2. Dożaġġ eċċessiv bil-mod jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ ġgantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta’ hGH żejjed.

Il-kura hi sintomatika u ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ somatropin. Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni tat-tirojde wara doża eċċessiva.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalamiċi, somatropin u agonisti ta’ somatropin, Kodiċi ATC: H01AC01

Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu ormon polypeptide ta’ oriġini ta’ DNA rikombinanti. Għandu 191 residwu ta’ amino acids u piż molekulari ta’ 22,125 Daltons. Is-sekwenza ta’ amino acids tas-sustanza attiva hi identika għal dik tal-hGH ta’ oriġini pitwitarja. Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu sintetizzat fil-yeast (Saccharomyces cerevisiae).

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti bijoloġiċi ta’ somatropin huma ekwivalenti għal dawk ta’ hGH ta’ oriġini pitwitarja.

Somatropin jippromwovi s-sintesi ta’ proteini ċellulari u ż-żamma tan-nitrogen. L-iktar effett prominenti ta’ somatropin fit-tfal hi l-istimulazzjoni tal-plates tat-tkabbir tal-għadam it-twil.

Effetti farmakodinamiċi

Somatropin jistimula l-metaboliżmu tal-lipidi; iżid il-fatty acids fil-plażma u (HDL)-kolesterols ta’ lipoproteina ta’ densità għolja, u jnaqqas il-kolesterol totali fil-plażma.

Terapija b’somatropin għandha effett utli fuq il-kompożizzjoni tal-ġisem f’pazjenti b’GHD, billi l-ħażna tax-xaħam tal-ġisem titnaqqas u l-lean body mass tiżdied. Terapija fit-tul f’pazjenti b’GHD iżżid id-densità minerali tal-għadam.

Somatropin jista’ jinduċi reżistenza għall-insulina. Dożi kbar ta’ somatropin jistgħu jindebbolixxu t-tolleranza għall-glucose.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja f’adulti b’GHD ġiet evalwata fi studji ta’ fażi III, double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel u multiċentriku. Dan l-istudju importanti ħafna ta’ fażi III kien jinkludi 151 pazjent adult b’GHD li bdiet meta kienu adulti jew fit-tfulija, u dam 6 xhur. Wara 6 xhur ta’ kura ta’ kull ġimgħa b’Somatropin Biopartners, kien hemm tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ 1.6 kg fil-massa ta’ xaħam fil-grupp ta’ Somatropin Biopartners meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo. Titjib simili ġie osservat għall-punti aħħarin sekondarji tal-effikaċja, jiġifieri żieda fil-lean body mass, serum IGF-I u IGF-I SDS. L-effetti baqgħu jippersistu matul il-perjodu ta’ follow-up ta’ 6 xhur.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ripetut kull ġimgħa taħt il-ġilda ta’ doża medja ta’ 4.4 mg ta’ somatropin li jerħi l-mediċina

bil-mod lil adulti b’GHD, is-Cmax u t-tmax tal-hGH fil-plażma kienu ta’ madwar 4.5 ng/mL u

15-il siegħa rispettivament. Il-half-life terminali apparenti kienet ta’ madwar 16.8 sigħat fl-adulti, u preżumibilment, tirrifletti l-assorbiment bil-mod mis-sit tal-injezzjoni.

It-tmax seħħ aktar tard u l-half-life kient itwal wara l-għoti ta’ Somatropin Biopartners milli meta prodotti li jerħu l-mediċina fil-pront kienu ngħataw qabel darba kuljum lill-istess individwi, u dan jirrifletti r-reħi iktar fit-tul ta’ hGH mis-sit tal-injezzjoni ta’ Somatropin Biopartners.

Distribuzzjoni

Ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ hGH wara dożi multipli ta’ dan il-prodott mediċinali.

Bijotrasformazzjoni/Eliminazzjoni

Il-destin metaboliku tal-hGH jinvolvi kataboliżmu klassiku tal-proteini kemm fil-fwied kif ukoll fil-kliewi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi li saru fuq klieb u xadini ġuvenili wrew li Somatropin Biopartners reħa hGH rikombinanti b’mod fit-tul, u żieda is-serum IGF-I għal perjodu estiż ta’ sa 5-6 ijiem.

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji fl-annimali b’dan il-prodott mediċinali mhumiex biżżejjed biex jevalwaw b’mod sħiħ il-potenzjal tat-tossiċità riproduttiva. Minn studji ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa bi prodotti somatropin oħrajn, m’hemm l-ebda evidenza ta’ riskju miżjud ta’ reazzjonijiet avversi għall-embriju jew il-fetu. Dożi li kienu iktar mid-dożi terapewtiċi fil-bniedem urew effetti avversi fuq il-funzjoni riproduttiva f’firien irġiel u nisa u klieb irġiel, possibbilment minħabba t-tfixkil ta’ regolamentazzjoni ormonali. Ma ġew osservati l-ebda effetti avversi fil-fniek u fix-xadini.

Ma sarux studji karċinoġeniċi fit-tul b’Somatropin Biopartners. M’hemm l-ebda studji speċifiċi li jindirizzaw it-tolleranza lokali fl-annimali wara injezzjoni taħt il-ġilda, iżda d-dejta disponibbli mill-istudji ta’ tossiċità ta’ dożi ripetuti żvelat nefħa u infiltrat infjammatorju fis-siti tal-injezzjoni.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium hyaluronate

Egg phospholipids

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous

Disodium phosphate anhydrous.

Solvent:

Medium chain triglycerides.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni: Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott irid jintuża immedjatament.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 -8°C). Tagħmlux fil-friża.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu roża tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Solvent: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Kull kunjett ta’ trab iforni 4 mg ta’ somatropin; kull kunjett bis-solvent fih 1.5 mL ta’ likwidu. Daqs tal-pakkett: 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rikostituzzjoni

Somatropin Biopartners 4 mg għandu jiġi rikostitwit b’0.6 mL ta’ solvent.

Is-suspensjoni għandha tidher uniformi u bajda.

Il-kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid ta’ sa 4 mg (suspensjoni ta’ 0.4 mL) ta’ somatropin meta rikostitwit.

Kull kunjett hu biex jintuża darba biss.

Ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni għandhom jitwettqu billi jintużaw tekniki asettiċi biex tiġi żgurata l-isterilità tas-suspensjoni ppreparata. Il-kunjett bis-solvent għandu jissaħħan sat-temperatura tal-kamra, u wieħed għandu jtektek u jċaqlaq bis-saħħa l-kunjett bit-trab biex jiżgura li t-trab ikun qed jiċċaqlaq liberament. Wara t-tneħħija tal-għotjien protettivi mill-parti ta’ fuq taż-żewġ kunjetti, it-tappijiet tal-lastku għandhom jinaddfu bi swab bl-alkoħol. Siringa ggradwata ta’ 1 mL b’labra ta’ daqs ta’ 19 Gauge jew iktar wiesgħa, għandhom jintużaw biex jiġbdu s-solvent mill-kunjett tiegħu. Is-siringa għandha timtela b’volum ta’ arja li jkun daqs il-volum meħtieġ tas-solvent għall-injezzjoni u l-arja injettata ġol-kunjett bis-solvent, biex tagħmilha iktar faċli biex tiġbed is-solvent. Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titpoġġa ġos-solvent. Biex tneħħi kwalunkwe bżieżaq, wieħed għandu jtektek is-siringa bil-mod. Il-planġer għandu jiġi mbuttat ’il fuq bil-mod, sakemm il-bżieżaq kollha jitneħħew mis-siringa u l-labra. Is-siringa għandha tkun mimlija bil-volum korrett tas-solvent għall-injezzjoni kif elenkat hawn fuq, u l-labra tas-siringa għandha tinġibed mill-kunjett sussegwentement. Kull solvent li jkun fadal m’għandux jintuża għat-tieni preparazzjoni.

Biili żżomm il-labra kontra l-ġenb intern tal-kunjett, il-kontenut kollu tas-siringa għandu jiġi injettat ġol-kunjett bit-trab. Mingħajr ma tmiss il-parti ta’ fuq tal-plastik, il-kunjett għandu jiddawwar bis-saħħa sakemm il-kontenut ikun tħallat kompletament. Dan normalment jieħu madwar 60 sekonda, iżda jista’ jieħu sa 90 sekonda. Id-dawrien għandu jitwaqqaf biss ġaladarba s-suspensjoni tkun tidher uniformi, bajda, u t-trab kollu tal-qiegħ ikun tferrex. Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament qabel is-suspensjoni taqa’ fil-qiegħ. Jekk ma jintużax immedjatament, is-suspensjoni trid tiġi rrikostitwita mill-ġdid billi ddawwar immedjatament qabel l-injezzjoni. Il-volum adattat għandu jinġibed f’siringa sterili permezz ta’ labra b’daqs ta’ 26-gauge: Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titqiegħed ġos-suspensjoni, li mbagħad tinġibed bil-mod. Biex tneħħi l-bżieżaq żgħar, is-siringa għandha tittektek bil-mod. It-trab għandu jkun sospiż b’mod omoġenju fil-kontenitur tal-injezzjoni qabel l-għoti. Is-siringa għandha tinżamm b’mod vertikali, u pressjoni ġentili għandha tiġi applikata fuq il-planġer sakemm qatra żgħira ta’ suspensjoni fit-tarf tal-labra. Il-post tal-injezzjoni għandu jitnaddaf bi tajjara bl-alkoħol u s-suspensjoni għandha tiġi injettata fuq perjodu ta’ 5 sekondi.

Informazzjoni dettaljata dwar kif tagħti dan il-prodott mediċinali hi pprovduta f’sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħtif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Il-Ġermanja

Tel: +49 (0) 7121 948 7756 Fax:+49 (0) 7121 346 255 e-mail: info@biopartners.de

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/002

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 t’Awwissu 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 7 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed iforni 7 mg ta’ somatropin* (li jikkorrispondu għal 21 IU).

Wara r-rikostituzzjoni, 0.7 mL ta’ suspensjoni jkun fih 7 mg ta’ somatropin (10 mg/mL).

*prodott f’Saccharomyces cerevisiae minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab ta’ lewn abjad jew kważi abjad. Is-solvent hu likwidu ċar u żejtni.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Somatropin Biopartners hu indikat għat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormon tat-tkabbir endoġenu f’adulti bil-bidu b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir (GHD - growth hormone deficiency) li seħħ fit-tfulija jew f’età adulta.

Bidu f’età adulta: Pazjenti b’GHD fiż-żmien meta jkunu saru adulti huma definiti bħala pazjenti li għandhom patoloġija pitwitarja ipotalamika magħrufa u mill-inqas defiċjenza waħda addizzjonali magħrufa ta’ ormon pitwitarju li ma jkunx prolactin. Dawn il-pazjenti għandu jsirilhom test dinamiku wieħed sabiex GHD tiġi ddijanjostikata jew eskluża.

Bidu fi żmien it-tfulija: F’pazjenti li fit-tfulija tagħhom kellhom il-bidu ta’ GHD iżolata (l-ebda evidenza ta’ mard ipotalamiku-pitwitarju jew irradjazzjoni kranjali), żewġ testijiet dinamiċi għandhom jitwettqu wara li t-tkabbir ikun spiċċa, ħlief għal dawk il-pazjenti li jkollhom konċentrazzjonijiet baxxi ta’ fattur-I tat-tkabbir qisu insulina (IGF-I - insulin-like growth factor-I) (punteġġ ta’ devjazzjoni standard SDS (standard deviation score) ta’ < -2) li jistgħu jiġu kkunsidrati għal test wieħed. Il-punt cut-off tat-test dinamiku għandu jkun strett.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-dijanjosi u t-terapija b’dan il-prodott mediċinali għandhom jinbdew u jiġu mmonitorjati minn tobba b’esperjenza adegwata fid-dijanjosi u fl-immaniġġjar ta’ pazjenti b’GHD.

Pożoloġija

Somatropin Biopartners għandu jingħata taħt il-ġilda f’konċentrazzjoni ta’ 10 mg/mL.

Doża tal-bidu

Ġeneralment, 2 mg darba fil-ġimgħa għall-pazjenti kollha ħlief għal pazjenti nisa li jkunu qed jirċievu terapija ta’ estroġenu orali li għandhom jirċievu 3 mg darba fil-ġimgħa. F’pazjenti anzjani jew ħoxnin, dożi iktar baxxi jistgħu jkunu meħtieġa

Sess

Doża tal-bidu

Raġel

2 mg (6 IU)

Mara (mhux fuq estroġenu orali)

2 mg (6 IU)

Mara (fuq estroġenu orali)

3 mg (9 IU)

Aġġustament fid-doża

Inizjalment, il-pazjenti għandu jkollhom il-livelli tagħhom ta’ IGF-I evalwati f’intervalli ta’ 3 sa

4ġimgħat sakemm IGF-I SDS tkun fil-medda fil-mira ta’ -0.5 sa +1.5. Il-kampjuni għandhom jittieħdu

4ijiem wara d-doża ta’ qabel (Jum 4). Aġġustamenti ripetuti fid-doża jistgħu jkunu meħtieġa, skont

ir-rispons tal-pazjenti għal IGF-I. Għandha tittieħed azzjoni fuq il-livelli ta’ IGF-I, kif indikat hawn taħt.

IGF-I SDS

Azzjoni fuq

Tibdil fid-doża kull darba

id-doża ta’ qabel

IGF-I SDS inqas minn -1

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żid

+1.5 mg (mara fuq estroġenu orali)

inqas minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

+1.0 mg (il-pazjenti l-oħrajn kollha)

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ -1 sa +1 u

Żomm fl-istess

Xejn

iktar minn żieda ta’ 1 SDS mil-Linja Bażi

livell

 

 

Żomm fl-istess

 

IGF-I SDS fil-medda ta’ +1 sa +2

livell jew naqqas

Xejn jew -0.5 mg (il-pazjenti

skont l-istat

kollha)

 

 

kliniku

 

IGF-I SDS ikbar minn +2

Naqqas

-0.5 mg (il-pazjenti kollha)

 

 

 

IGF-I = fattur-I tat-tkabbir qisu insulina, SDS = punteġġ ta’ devjazzjoni standard.

Konverżjoni mid-doża meħtieġa għal volum ta’ injezzjoni u s-saħħa tal-kunjett

Doża ta’

kunjetti u solvent meħtieġa

Volum ta’ injezzjoni

somatropin

għall-preparazzjoni ta’ doża waħda*

(mL)

(mg)

 

 

4.5

 

0.45

kunjett wieħed ta’ 7 mg rikostitwit b’0.9 mL ta’

0.5

5.5

0.55

solvent

0.6

6.5

 

0.65

 

0.7

* Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid tal-ammont meħtieġ ta’ somatropin meta jiġi rikostitwit (ara sezzjoni 6.6).

Għal dożi oħrajn, kunjetti bi 2 jew 4 mg ta’ somatropin huma disponibbli.

Id-doża minima effettiva għandha tintuża. Il-mira tal-kura għandha tkun konċentrazzjonijiet ta’ IGF-I fil-medda ta’ -0.5 u+1.5 SDS tal-medja kkoreġuta skont l-età.

Sabiex jintlaħaq l-għan definit tal-kura, l-irġiel jistgħu jkunu jeħtieġu dożi iktar baxxi ta’ ormon tat-tkabbir min-nisa. L-għoti orali tal-estroġenu jżid ir-rekwiżiti tad-doża fin-nisa. Tista’ tiġi osservata żieda fis-sensittività għall-ormon tat-tkabbir (espressa bħala bidla fl-IGF-I għal kull doża ta’ ormon tat-tkabbir) maż-żmien, b’mod partikulari fl-irġiel. Għalhekk, il-preċiżjoni tad-doża tal-ormon tat-tkabbir għandha tiġi ċċekkjata kull 6 xhur.

Id-dożaġġ ta’ somatropin għandu jitnaqqas f’każijiet ta’ edema persistenti jew parastesija severa, sabiex jiġi evitat l-iżvilupp tas-sindrome tal-carpal tunnel.

Id-doża tista’ titnaqqas fi stadji ta’ 0.5 mg kull darba. Jekk is-sintomi li jwasslu għat-tnaqqis fid-doża jgħibu, fid-diskrezzjoni tat-tabib, id-doża tista’ tinżamm fil-livell imnaqqas jew tiżdied skont l-iskema ta’ aġġustament fid-doża deskritta hawn fuq. Jekk is-sintomu jerġa’ jidher wara ż-żieda fid-doża, allura d-doża għandha tinżamm fil-livell tad-doża iktar baxxa ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Persuni aktar anzjani

L-esperjenza bil-kura b’somatropin f’pazjenti li għandhom iktar minn 60 sena hi limitata. Il-ħtiġijiet tad-doża jistgħu jonqsu mal-avvanzar tal-età.

Indeboliment tal-kliewi/fwied

M’hemmx informazzjoni disponibbli f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, u ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet partikulari dwar id-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Somatropin Biopartners 7 mg fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti fl-indikazzjoni ta' kura fit-tul ta’ nuqqas ta’ tkabbir minħabba tnixxija insuffiċjenti ta’ ormon tat-tkabbir endoġenu. Għall-kura ta’ tfal u adoloxxenti ta’ età bejn sentejn u 18-il sena, għandhom jintużaw il-kunjetti ta’ 10 mg u 20 mg ta’ dan il-prodott mediċinali.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pazjent jew min jieħu ħsiebu għandhom jirċievu taħriġ biex jiġi żgurat li jkunu fehmu l-proċedura tal-għoti qabel ma jitħallew jagħtu l-injezzjoni (lilhom infushom).

Somatropin Biopartners jingħata darba f’ġimgħa taħt il-ġilda. Wara r-rikostituzzjoni, l-injezzjoni għandha tingħata immedjatament.

L-injezzjoni taħt il-ġilda għandha tingħata dejjem fl-istess ħin tal-jum biex iżżid il-konformità, u s-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel biex tipprevjeni l-lipoatrofija.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Somatropin m’għandux jintuża meta jkun hemm kwalunkwe evidenza ta’ attività tat-tumur. Tumuri intrakranjali għandhom ikunu inattivi u t-terapija kontra t-tumuri għandha titlesta qabel il-bidu ta’ terapija bl-ormon tat-tkabbir. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta’ tkabbir (mill-ġdid) tat-tumur.

Il-kura b’somatropin m’għandhiex tinbeda f’pazjenti b’mard kritiku akut minħabba kumplikazzjonijiet wara operazzjoni miftuħa tal-qalb jew operazzjoni addominali, trawma aċċidentali multipla, jew f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza respiratorja akuta jew kundizzjonijiet simili.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tumuri malinni

Pazjenti li fil-passat kellhom tumuri malinni għandhom jiġu eżaminati regolarment għal progressjoni jew rikorrenza.

Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna

F’każijiet ta’ wġigħ ta’ ras sever jew rikorrenti, problemi tal-vista, dardir, u/jew rimettar, fundoskopija għal papilloedema hi rakkomandata. Jekk il-papilloedema tiġi kkonfermata, dijanjosi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna għandha tiġi kkunsidrata u, jekk ikun xieraq, il-kura bl-ormon tat-tkabbir għandha titwaqqaf. Bħalissa, hemm evidenza insuffiċjenti biex tingħata gwida lill-proċess kliniku tat-teħid tad-deċiżjonijiet f’pazjenti li jkunu fiequ minn pressjoni tad-demm għolja intrakranjali. Jekk il-kura bl-ormon tat-tkabbir tinbeda mill-ġdid, monitoraġġ b’attenzjoni għal sintomi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali hu meħtieġ.

Sensittività għall-insulina

Minħabba li l-ormon tat-tkabbir uman (hGH) jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina u ipergliċemija, pazjenti kkurati dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu ssorveljati għal evidenza ta’ intolleranza għal glucose. F’pazjenti li diġà jkollhom dijabete mellitus, it-terapija kontra d-dijabete jista’ jkollha bżonn ta’ aġġustament meta tinbeda l-kura b’somatropin. Pazjenti li jkollhom id-dijabete, intolleranza għal glucose, jew fatturi ta’ riskju addizzjonali għad-dijabete, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib matul it-terapija b’somatropin.

Funzjoni tat-tirojde

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdjali ta’ T4 għal T3, li tista’ tirriżulta fi tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet ta’ T4 fis-serum u f’żieda tal-konċentrazzjonijiet ta’ T3 fis-serum. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa f’pazjenti b’ipotirojdiżmu subkliniku ċentrali wara li jibdew it-terapija bl-ormon tat-tkabbir. Kura inadegwata ta’ ipotirojdiżmu tista’ tnaqqas l-aħjar rispons possibbli għal somatropin.

F’pazjenti li jkollhom ipopitwitariżmu u li jkunu qed jirċievu terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxin, jista’ jiżviluppa iperpitwitariżmu. Għalhekk, il-funzjoni tat-tirojde għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib fil-pazjenti kollha.

Funzjoni adrenali

Il-kura bl-ormon tat-tkabbir tista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza adrenali u kriżijiet adrenali potenzjalment fatali f’pazjenti b’GHD organika jew panipopitwitariżmu idjopatiku. Għalhekk hu kruċjali li tevalwa d-dożi ta’ glukokortikojdi fil-linja bażi u f’kundizzjoni ta’ stress, li jista’ jkollhom bżonn li jiġu aġġustati meta tinbeda terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Adulti b’GHD li tkun bdiet fit-tfulija

Pazjenti adulti żgħażagħ b’epiphyses magħluqin li fil-passat ikun ġew ikkurati bħala tfal għal GHD, għandhom jiġu evalwati mill-ġdid għal GHD bl-użu tal-kriterji għal pazjenti adulti (ara sezzjoni 4.1) qabel ma tinbeda terapija ta’ sostituzzjoni fid-dożi rakkomandati għall-adulti.

Prekawzjonijiet oħra

Dan il-prodott mediċinali mhuwiex indikat għall-kura ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tat-tkabbir minħabba s-sindrome ta’ Prader-Willi ħlief jekk ikollhom ukoll dijanjosi ta’ GHD. Kien hemm rapporti ta’ apnea waqt l-irqad u mewt għal għarrieda wara l-bidu tat-terapija bl-ormon tat-tkabbir f’pazjenti bis-sindrome ta’ Prader-Willi, li kellhom wieħed jew iktar mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin: obeżita severa, storja medika ta’ ostruzzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-pajp tan-nifs jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Wara injezzjoni aċċidentali ġol-muskoli, tista’ sseħħ l-ipogliċemija.

Antikorpi

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal dan il-prodott mediċinali. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Terapija eċċessiva bi glukokortikojdi tista’ tinibixxi l-azzjonijiet ta’ hGH. Pazjenti li jkun qed jirċievu terapija bi glukokortikojdi fl-istess ħin għandu jkollhom id-doża tagħhom aġġustata bir-reqqa. L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdali ta’ thyroxin (T4) għal triiodothyronine (T3) u jista’ jikxef ipotirojdiżmu ċentrali. Għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn li terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxine tinbeda jew tiġi aġġustata.

L-ormon tat-tkabbir inaqqas il-konverżjoni ta’ cortisone għal cortisol u jista’ jikxef ipoadrenaliżmu ċentrali li qabel kien moħbi, jew jirrendi ineffettivi dożi baxxi ta’ sostituzzjoni ta’ glukokortikojdi. F’nisa li jkunu qed jieħdu estroġeni orali, doża ogħla ta’ somatropin tista’ tkun meħtieġa biex jintlaħaq l-għan tal-kura, ara sezzjoni 4.2.

Pazjenti li qed jkun qed jieħdu insulina għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni matul il-kura b’somatropin. Minħabba li hGH jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina.

L-għoti ta’ somatropin jista’ jżid it-tneħħija ta’ komposti li hu magħruf li jiġu metabolizzati mill-isoenzimi ta’ ċitokrom P450. It-tneħħija ta’ komposti metabolizzati minn ċitokrom P450 3A4 (eż. sterojdi tas-sess, kortikosterojdi, mediċini kontra l-konvulżjoni u cyclosporine) tista’ tiżdied, u dan jirriżulta f’livelli iktar baxxi ta’ dawn il-komposti fil-plażma. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali f’nisa tqal. Dejta limitata ħafna dwar l-esponiment għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin kmieni fit-tqala ma indikatx riżultat avvers

tat-tqala. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3).

Matul tqala normali, il-livelli ta’ ormon tat-tkabbir pitwitarju jonqsu b’mod notevoli wara 20 ġimgħa ta’ tqala, u jinbidlu kważi kompletament mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta sat-30 ġimgħa. Minħabba dan, mhuwiex probabbli li t-tkomplija tat-terapija ta’ sostituzzjoni b’somatropin se tkun meħtieġa f’nisa b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir nisa fit-tielet trimestru tat-tqala. L-użu ta’ Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Ma saru l-ebda studji kliniċi b’Somatropin Biopartners f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk somatropin u l-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem, madankollu, l-assorbiment ta’ proteina intatta mill-apparat gastrointestinali tat-tarbija mhuwiex mistenni. Għandu jkun hemm kawtela meta dan il-prodott mediċinali jingħata lil nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

Studji f’annimali ma’ formulazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin urew effetti avversi, iżda d-dejta mhux klinika disponibbli hi kkunsidrata li mhijiex suffiċjenti biex wieħed jiġbed konklużjonijiet sodi dwar l-użu fil-bnedmin (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-provi kliniċi kienu jinkludu madwar 530 pazjent ikkurati b’Somatropin Biopartners. Meta seħħew reazzjonijiet avversi, dawn kellhom tendenza li jkunu temporanji, u s-severità kienet ġeneralment minn ħafifa sa moderata. Il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners ġeneralment hu konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa sew ta’ kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir. L-iktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni kienu reazzjonijiet relatati mas-sit tal-injezzjoni, edema periferali, uġigħ ta’ ras, mijalġja, artralġja, parastesija, ipotirojdiżmu u tnaqqis f’thyroxine ħielsa.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati waqt il-kura b’Somatropin Biopartners fi studju kliniku kkontrollat li dam 6 xhur, li fih ħadu sehem 151 pazjenti adulti b’GHD li bdiet meta l-individwu kien adult jew fit-tfulija u fi studju ta’ estensjoni ta’ 6 xhur. Rapporti addizzjonali bbażati fuq informazzjoni ppublikata għal kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir huma elenkati bl-asteriski. Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100); rari (>1/10,000 sa <1/1,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni: Herpes simplex

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Komuni: Progressjoni ta’ neoplażmu (1 każ ta’ progressjoni ta’ neoplażmu f’pazjent nisa bi storja medika ta’ newrofibromatożi u kura bir-radjazzjoni), acrochordon, kranjofarinġjoma

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni: Tnaqqis jew żieda fl-għadd taċ-ċelluli tad-demm bojod, żieda fl-emoglobina glycosylated, tnaqqis fl-emoglobina,

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-ormon tat-tkabbir

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Insuffiċjenza adrenali, tnaqqis ta’ thyroxine ħieles, tnaqqis ta’ tri-iodothyronine ħieles, żieda ta’ TSH fid-demm, ipotirojdiżmu*

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna: Ipergliċemija ħafifa*

Komuni: Indeboliment ta’ glucose fl-istat sajjem, iperlipidemija, żieda tal-insulina fid-demm, żieda tal-kolesterol fid-demm, tnaqqis tas-sodium fid-demm, żieda fit-trigliċeridi fid-demm, żieda tal-glucose fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ HDL, żieda ta’ LDL

Mhux magħrufa: Reżistenza għall-insulina*

Disturbi psikjatriċi

Komuni: Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Komuni: Parastesija, ipoaestesija, sindrome tal-carpal tunnel, sturdament, ngħas Rari: Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna*

Disturbi fl-għajnejn

Komuni: Konġuntivite, tnaqqis fiċ-ċarezza tal-vista

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Komuni: Sturdament

Disturbi fil-qalb

Komuni: Takikardija, rata anormali/irregolari tat-taħbit l-qalb

Disturbi vaskulari

Komuni: Pressjoni għolja, żieda fil-pressjoni tad-demm

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni: Epistassi

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: Dardir

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni: Iperbilirubinimja, koleċistite, testijiet tal-fwied b’riżultat anormali

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Nefħa tal-wiċċ, akne, dermatite allerġika, iperidrożi, urtikarja, raxx

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni: Uġigħ fid-dahar, uġigħ fl-estremitajiet, artralġja, uġigħ fl-ispallejn, ebusija muskoluskeletrika, uġigħ fl-għadam, dgħufija fil-muskoli, sensazzjoni ta’ toqol, tendonite, nefħa fil-ġogi, artrite, uġigħ muskoluskeletriku, mijalġja*

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni: Ematurja, żieda tal-uric acid fid-emm, żieda tal-kreatinina fid-demm

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni: Uġigħ fil-beżżula

Mhux komuni: Ġinekomastija*

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Edema periferali, edema (lokali u ġeneralizzata)*

Komuni: Għeja, uġigħ, astenja, edema fil-wiċċ, nefħa lokali, edema, għatx, telqa, uġigħ fis-sider, żieda fil-piż, uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Komuni: Żieda tal-fosfru fid-demm, żieda jew tnaqqis ta’ IGF

Deskrizzjonijiet ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal rhGH. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 4% tal-pazjenti adulti. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom.

Fir-rigward ta’ antikorpi kontra proteini taċ-ċelluli ospitu, instabu titres baxxi ta’ antikorpi ta’ proteini anti-S. cerevisiae li kienu simili għal-livelli fil-popolazzjoni normali mhux ikkurata f’xi pazjenti kkurati b’dan il-prodott mediċinali. Il-ġenerazzjoni ta’ dawn l-antikorpi b’attività baxxa ta’ twaħħil mhijiex probabbli li tkun klinikament rilevanti.

Tumuri malinni/tumuri

Każijiet ta’ rikorrenzi tumuri malinni u beninni, de-novo u tumuri sekondarji, ġew irrappurtati f’relazzjoni temporali ma’ terapija b’somatropin.

Popolazzjoni pedjatrika

Bl-eċċezzjoni ta’ reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni u l-formazzjoni ta’ antikorpi għal rhGH li ġew irrappurtati b’mod aktar frekwenti fit-tfal milli fl-adulti, il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners hu simili għat-tfal u l-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista’ twassal, inizjalment, għal ipogliċemija u, sussegwentement, għal ipergliċemija. Minħabba l-karatteristiċi li jerħi l-mediċina bil-mod ta’ dan prodott mediċinali, livelli massimi tal-ormon tat-tkabbir jistgħu jkunu mistennija madwar 15-il siegħa wara l-injezzjoni, ara sezzjoni 5.2. Dożaġġ eċċessiv bil-mod jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ ġgantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta’ hGH żejjed.

Il-kura hi sintomatika u ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ somatropin. Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni tat-tirojde wara doża eċċessiva.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalamiċi, somatropin u agonisti ta’ somatropin, Kodiċi ATC: H01AC01

Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu ormon polypeptide ta’ oriġini ta’ DNA rikombinanti. Għandu 191 residwu ta’ amino acids u piż molekulari ta’ 22,125 Daltons. Is-sekwenza ta’ amino acids tas-sustanza attiva hi identika għal dik tal-hGH ta’ oriġini pitwitarja. Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu sintetizzat fil-yeast (Saccharomyces cerevisiae).

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti bijoloġiċi ta’ somatropin huma ekwivalenti għal dawk ta’ hGH ta’ oriġini pitwitarja.

Somatropin jippromwovi s-sintesi ta’ proteini ċellulari u ż-żamma tan-nitrogen. L-iktar effett prominenti ta’ somatropin fit-tfal hi l-istimulazzjoni tal-plates tat-tkabbir tal-għadam it-twil.

Effetti farmakodinamiċi

Somatropin jistimula l-metaboliżmu tal-lipidi; iżid il-fatty acids fil-plażma u (HDL)-kolesterols ta’ lipoproteina ta’ densità għolja, u jnaqqas il-kolesterol totali fil-plażma.

Terapija b’somatropin għandha effett utli fuq il-kompożizzjoni tal-ġisem f’pazjenti b’GHD, billi l-ħażna tax-xaħam tal-ġisem titnaqqas u l-lean body mass tiżdied. Terapija fit-tul f’pazjenti b’GHD iżżid id-densità minerali tal-għadam.

Somatropin jista’ jinduċi reżistenza għall-insulina. Dożi kbar ta’ somatropin jistgħu jindebbolixxu t-tolleranza għall-glucose.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja f’adulti b’GHD ġiet evalwata fi studji ta’ fażi III, double-blind, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel u multiċentriku. Dan l-istudju importanti ħafna ta’ fażi III kien jinkludi 151 pazjent adult b’GHD li bdiet meta kienu adulti jew fit-tfulija, u dam 6 xhur. Wara 6 xhur ta’ kura ta’ kull ġimgħa b’Somatropin Biopartners, kien hemm tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ 1.6 kg fil-massa ta’ xaħam fil-grupp ta’ Somatropin Biopartners meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo. Titjib simili ġie osservat għall-punti aħħarin sekondarji tal-effikaċja, jiġifieri żieda fil-lean body mass, serum IGF-I u IGF-I SDS. L-effetti baqgħu jippersistu matul il-perjodu ta’ follow-up ta’ 6 xhur.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ripetut kull ġimgħa taħt il-ġilda ta’ doża medja ta’ 4.4 mg ta’ somatropin li jerħi l-mediċina

bil-mod lil adulti b’GHD, is-Cmax u t-tmax tal-hGH fil-plażma kienu ta’ madwar 4.5 ng/mL u

15-il siegħa rispettivament. Il-half-life terminali apparenti kienet ta’ madwar 16.8 sigħat fl-adulti, u preżumibilment, tirrifletti l-assorbiment bil-mod mis-sit tal-injezzjoni.

It-tmax seħħ aktar tard u l-half-life kient itwal wara l-għoti ta’ Somatropin Biopartners milli meta prodotti li jerħu l-mediċina fil-pront kienu ngħataw qabel darba kuljum lill-istess individwi, u dan jirrifletti r-reħi iktar fit-tul ta’ hGH mis-sit tal-injezzjoni ta’ Somatropin Biopartners.

Distribuzzjoni

Ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ hGH wara dożi multipli ta’ dan il-prodott mediċinali.

Bijotrasformazzjoni/Eliminazzjoni

Il-destin metaboliku tal-hGH jinvolvi kataboliżmu klassiku tal-proteini kemm fil-fwied kif ukoll fil-kliewi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi li saru fuq klieb u xadini ġuvenili wrew li Somatropin Biopartners reħa hGH rikombinanti b’mod fit-tul, u żieda is-serum IGF-I għal perjodu estiż ta’ sa 5-6 ijiem.

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji fl-annimali b’dan il-prodott mediċinali mhumiex biżżejjed biex jevalwaw b’mod sħiħ il-potenzjal tat-tossiċità riproduttiva. Minn studji ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa bi prodotti somatropin oħrajn, m’hemm l-ebda evidenza ta’ riskju miżjud ta’ reazzjonijiet avversi għall-embriju jew il-fetu. Dożi li kienu iktar mid-dożi terapewtiċi fil-bniedem urew effetti avversi fuq il-funzjoni riproduttiva f’firien irġiel u nisa u klieb irġiel, possibbilment minħabba t-tfixkil ta’ regolamentazzjoni ormonali. Ma ġew osservati l-ebda effetti avversi fil-fniek u fix-xadini.

Ma sarux studji karċinoġeniċi fit-tul b’Somatropin Biopartners. M’hemm l-ebda studji speċifiċi li jindirizzaw it-tolleranza lokali fl-annimali wara injezzjoni taħt il-ġilda, iżda d-dejta disponibbli mill-istudji ta’ tossiċità ta’ dożi ripetuti żvelat nefħa u infiltrat infjammatorju fis-siti tal-injezzjoni.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium hyaluronate

Egg phospholipids

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous

Disodium phosphate anhydrous.

Solvent:

Medium chain triglycerides.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni: Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott irid jintuża immedjatament.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 -8°C). Tagħmlux fil-friża.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu blu ċar tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Solvent: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Kull kunjett ta’ trab iforni 7 mg ta’ somatropin; kull kunjett bis-solvent fih 1.5 mL ta’ likwidu. Daqs tal-pakkett: 4 kunjetti ta’ trab u 4 kunjetti ta’ solvent.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rikostituzzjoni

Somatropin Biopartners 7 mg għandu jiġi rikostitwit b’0.9 mL ta’ solvent.

Is-suspensjoni għandha tidher uniformi u bajda.

Il-kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid ta’ sa 7 mg (suspensjoni ta’ 0.7 mL) ta’ somatropin meta rikostitwit.

Kull kunjett hu biex jintuża darba biss.

Ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni għandhom jitwettqu billi jintużaw tekniki asettiċi biex tiġi żgurata l-isterilità tas-suspensjoni ppreparata. Il-kunjett bis-solvent għandu jissaħħan sat-temperatura tal-kamra, u wieħed għandu jtektek u jċaqlaq bis-saħħa l-kunjett bit-trab biex jiżgura li t-trab ikun qed jiċċaqlaq liberament. Wara t-tneħħija tal-għotjien protettivi mill-parti ta’ fuq taż-żewġ kunjetti, it-tappijiet tal-lastku għandhom jinaddfu bi swab bl-alkoħol. Siringa ggradwata ta’ 1 mL b’labra ta’ daqs ta’ 19 Gauge jew iktar wiesgħa, għandhom jintużaw biex jiġbdu s-solvent mill-kunjett tiegħu. Is-siringa għandha timtela b’volum ta’ arja li jkun daqs il-volum meħtieġ tas-solvent għall-injezzjoni u l-arja injettata ġol-kunjett bis-solvent, biex tagħmilha iktar faċli biex tiġbed is-solvent. Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titpoġġa ġos-solvent. Biex tneħħi kwalunkwe bżieżaq, wieħed għandu jtektek is-siringa bil-mod. Il-planġer għandu jiġi mbuttat ’il fuq bil-mod, sakemm il-bżieżaq kollha jitneħħew mis-siringa u l-labra. Is-siringa għandha tkun mimlija bil-volum korrett tas-solvent għall-injezzjoni kif elenkat hawn fuq, u l-labra tas-siringa għandha tinġibed mill-kunjett sussegwentement. Kull solvent li jkun fadal m’għandux jintuża għat-tieni preparazzjoni.

Biili żżomm il-labra kontra l-ġenb intern tal-kunjett, il-kontenut kollu tas-siringa għandu jiġi injettat ġol-kunjett bit-trab. Mingħajr ma tmiss il-parti ta’ fuq tal-plastik, il-kunjett għandu jiddawwar bis-saħħa sakemm il-kontenut ikun tħallat kompletament. Dan normalment jieħu madwar 60 sekonda, iżda jista’ jieħu sa 90 sekonda. Id-dawrien għandu jitwaqqaf biss ġaladarba s-suspensjoni tkun tidher uniformi, bajda, u t-trab kollu tal-qiegħ ikun tferrex. Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament qabel is-suspensjoni taqa’ fil-qiegħ. Jekk ma jintużax immedjatament, is-suspensjoni trid tiġi rrikostitwita mill-ġdid billi ddawwar immedjatament qabel l-injezzjoni. Il-volum adattat għandu jinġibed f’siringa sterili permezz ta’ labra b’daqs ta’ 26-gauge: Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titqiegħed ġos-suspensjoni, li mbagħad tinġibed bil-mod. Biex tneħħi l-bżieżaq żgħar, is-siringa għandha tittektek bil-mod. It-trab għandu jkun sospiż b’mod omoġenju fil-kontenitur tal-injezzjoni qabel l-għoti. Is-siringa għandha tinżamm b’mod vertikali, u pressjoni ġentili għandha tiġi applikata fuq il-planġer sakemm qatra żgħira ta’ suspensjoni fit-tarf tal-labra. Il-post tal-injezzjoni għandu jitnaddaf bi tajjara bl-alkoħol u s-suspensjoni għandha tiġi injettata fuq perjodu ta’ 5 sekondi.

Informazzjoni dettaljata dwar kif tagħti dan il-prodott mediċinali hi pprovduta f’sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħtif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Il-Ġermanja

Tel: +49 (0) 7121 948 7756 Fax:+49 (0) 7121 346 255 e-mail: info@biopartners.de

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/003

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 t’Awwissu 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 10 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed iforni 10 mg ta’ somatropin* (li jikkorrispondu għal 30 IU).

Wara r-rikostituzzjoni, 0.5 mL ta’ suspensjoni jkun fih 10 mg ta’ somatropin (20 mg/mL).

*prodott f’Saccharomyces cerevisiae minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab ta’ lewn abjad jew kważi abjad. Is-solvent hu likwidu ċar u żejtni.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Somatropin Biopartners hu indikat fi tfal u adolexxenti li għandhom minn sentejn sa 18-il sena għal kura tat-tkabbir fit-tul li ma rnexxietx minħabba tnixxija insuffiċjenti tal-ormon tat-tkabbir endoġenu.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-dijanjosi u t-terapija b’dan il-prodott mediċinali għandhom jinbdew u jiġu mmonitorjati minn tobba b’esperjenza adegwata fid-dijanjosi u fl-immaniġġjar ta’ pazjenti b’GHD.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata u massima hi ta’ 0.5 mg/kg/ġimgħa u m’għandhiex tinqabeż. Fit-tfal, Somatropin Biopartners għandu jingħata taħt il-ġilda f’konċentrazzjoni ta’ 20 mg/mL. Għal istruzzjonijiet dwar id-dożaġġ, ara t-tabella hawn taħt.

Hu rakkomandat li volum massimu ta’ injezzjoni ta’ 1 mL għal kull sit tal-injezzjoni, li jikkorrispondi għal doża ta’ 20 mg ta’ somatropin, m’għandux jinqabeż.

Għal tfal li jiżnu iktar minn 20 kg, Somatropin Biopartners 20 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod hu disponibbli.

Għal tfal li jiżnu iktar minn 40 kg, żewġ kunjetti (kunjett ta’ 10 mg u kunjett ta’ 20 mg jew żewġ kunjetti ta’ 20 mg) jistgħu jintużaw skont il-piż tal-ġisem kif indikat fit-tabella hawn taħt. Il-volum massimu tal-injezzjoni f’kull sit ta’ injezzjoni m’għandux jaqbeż 1 mL. Għalhekk, fi tfal li jiżnu iktar

minn 40 kg, il-volum globali tal-injezzjoni jrid jinqasam f’partijiet indaqs bejn żewġ siti tal-injezzjoni, għax iktar minn 1 mL ta’ suspensjoni hu meħtieġ.

Konverżjoni mill-piż tal-ġisem tal-pazjent għad-doża, numru ta’ kunjetti, volum totali tal-injezzjoni u numru ta’ injezzjonijiet f’pazjenti pedjatriċi

Piż

 

Kunjetti u solvent meħtieġa

Volum ta’

Numru ta’

tal-ġisem

Doża

injezzjonijiet

għall-preparazzjoni ta’ doża

injezzjoni

tal-pazjent

(mg)

għal kull

waħda*

(mL)

(kg)

 

doża

 

 

 

 

0.1

 

 

0.15

 

Kunjett wieħed ta’ 10 mg

0.2

 

0.25

 

rikostitwit b’0.7 mL ta’

0.3

 

solvent

0.35

 

 

0.4

 

 

0.45

 

 

0.5

 

0.55

 

 

 

0.6

 

Kunjett wieħed ta’ 20 mg

0.65

 

0.7

 

rikostitwit b’1.2 mL ta’

0.75

 

solvent

0.8

 

 

0.85

 

 

0.9

 

 

0.95

 

 

1.0

 

Kunjett wieħed ta’ 10 mg

1.05

 

1.1

 

rikostitwit b’0.7 mL ta’

1.15

 

solvent

1.2

 

u

1.25

 

Kunjett wieħed ta’ 20 mg

1.3

 

rikostitwit

1.35

 

b’1.2 mL ta’ solvent

1.4

 

 

1.45

 

 

1.5

 

1.55

 

 

 

1.6

 

Żewġ kunjetti ta’ 20 mg

1.65

 

1.7

 

rikostitwiti b’1.2 mL ta’

1.75

 

solvent kull wieħed

1.8

 

 

1.85

 

 

1.9

 

 

1.95

 

 

2.0

 

* Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid tal-ammont meħtieġ ta’ somatropin meta jiġi rikostitwit (ara sezzjoni 6.6).

Il-kura b’dan il-prodott mediċinali għandha titkompla sakemm ikun intlaħaq it-tul finali jew sakemm ikun hemm l-għeluq tal-epiphyseal.

Fejn GHD li tkun bdiet fit-tfulija tippersisti fl-adolexxenza, il-kura għandha titkompla biex jinkiseb l-iżvilupp sħiħ somatiku (eż. kompożizzjoni tal-ġisem, massa tal-għadam). Għal monitoraġġ, il-kisba ta’ massa massima normali tal-għadam definita bħala punteġġ T ta’ > -1 (i.e. standardizzat għall-medja tal-massa massima tal-għadam fl-adulti kif imkejla minn dual energy X-ray absorptiometry meta jiġu kkunsidrati s-sess u l-etniċità tal-persuna) hu wieħed mill-għanijiet terapewtiċi matul il-perjodu ta’ transizzjoni. Ġaladarba tintlaħaq massa massima tal-għadam, il-pazjenti għandhom jinqalbu għal Somatropin Biopartners għall-adulti, jekk ikun klinikament indikat, u r-rakkomandazzjoni għad-dożaġġ fl-adulti għandha tiġi segwita.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-kliewi/fwied

M’hemmx informazzjoni disponibbli f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, u ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet partikulari dwar id-doża.

Popolazzjoni pedjatrika (taħt l-età ta’ sentejn)

Somatropin Biopartners m’għandux jintuża fi trabi taħt l-età ta’ sentejn.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pazjent jew min jieħu ħsiebu għandhom jirċievu taħriġ biex jiġi żgurat li jkunu fehmu l-proċedura tal-għoti qabel ma jitħallew jagħtu l-injezzjoni (lilhom infushom).

Somatropin Biopartners jingħata darba f’ġimgħa taħt il-ġilda. Wara r-rikostituzzjoni, l-injezzjoni għandha tingħata immedjatament.

L-injezzjoni taħt il-ġilda għandha tingħata dejjem fl-istess ħin tal-jum biex iżżid il-konformità, u s-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel biex tipprevjeni l-lipoatrofija.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Somatropin m’għandux jintuża meta jkun hemm kwalunkwe evidenza ta’ attività tat-tumur. Tumuri intrakranjali għandhom ikunu inattivi u t-terapija kontra t-tumuri għandha titlesta qabel il-bidu ta’ terapija bl-ormon tat-tkabbir. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta’ tkabbir (mill-ġdid) tat-tumur.

Somatropin m’għandux jintuża biex jippromwovi t-tkabbir fi tfal b’epiphyses magħluqin.

Il-kura b’somatropin m’għandhiex tinbeda f’pazjenti b’mard kritiku akut minħabba kumplikazzjonijiet wara operazzjoni miftuħa tal-qalb jew operazzjoni addominali, trawma aċċidentali multipla, jew f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza respiratorja akuta jew kundizzjonijiet simili.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tumuri malinni

Pazjenti li fil-passat kellhom tumuri malinni għandhom jiġu eżaminati regolarment għal progressjoni jew rikorrenza.

F’pazjenti pedjatriċi m’hemm l-ebda evidenza li sostituzzjoni bl-ormoni tat-tkabbir tinfluwenza r-rata ta’ rikorrenza jew it-tkabbir mill-ġdid ta’ neoplażmi intrakranjali, iżda l-prattika klinika standard teħtieġ immaġni pitwitarji regolari f’pazjenti bi storja medika ta’ patoloġija pitwitarja. Scan fil-linja

bażi hu rakkomandat f’dawn il-pazjenti qabel ma tinbeda terapija ta’ sostituzzjoni ta’ ormoni tat-tkabbir.

Hemm żieda fir-riskju li pazjenti pedjatriċi li fil-passat kellhom tumuri malinni jistgħu jiżviluppaw it-tieni neoplażmu meta jiġu kkurati bl-ormon tat-tkabbir, speċjalment jekk il-kura tat-tumur malinn primarju kien tinvolvi radjuterapija. Dawn il-pazjenti għandhom jingħataw parir dwar ir-riskji qabel ma jibdew it-terapija.

Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna

F’każijiet ta’ wġigħ ta’ ras sever jew rikorrenti, problemi tal-vista, dardir, u/jew rimettar, fundoskopija għal papilloedema hi rakkomandata. Jekk il-papilloedema tiġi kkonfermata, dijanjosi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna għandha tiġi kkunsidrata u, jekk ikun xieraq, il-kura bl-ormon tat-tkabbir għandha titwaqqaf. Bħalissa, hemm evidenza insuffiċjenti biex tingħata gwida lill-proċess kliniku tat-teħid tad-deċiżjonijiet f’pazjenti li jkunu fiequ minn pressjoni tad-demm għolja intrakranjali. Jekk il-kura bl-ormon tat-tkabbir tinbeda mill-ġdid, monitoraġġ b’attenzjoni għal sintomi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali hu meħtieġ.

Sensittività għall-insulina

Minħabba li l-ormon tat-tkabbir uman (hGH) jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina u ipergliċemija, pazjenti kkurati dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu ssorveljati għal evidenza ta’ intolleranza għal glucose. F’pazjenti li diġà jkollhom dijabete mellitus, it-terapija kontra d-dijabete jista’ jkollha bżonn ta’ aġġustament meta tinbeda l-kura b’somatropin. Pazjenti li jkollhom id-dijabete, intolleranza għal glucose, jew fatturi ta’ riskju addizzjonali għad-dijabete, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib matul it-terapija b’somatropin.

Funzjoni tat-tirojde

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdjali ta’ T4 għal T3, li tista’ tirriżulta fi tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet ta’ T4 fis-serum u f’żieda tal-konċentrazzjonijiet ta’ T3 fis-serum. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa f’pazjenti b’ipotirojdiżmu subkliniku ċentrali wara li jibdew it-terapija bl-ormon tat-tkabbir. Kura inadegwata ta’ ipotirojdiżmu tista’ tnaqqas l-aħjar rispons possibbli għal somatropin.

F’pazjenti li jkollhom ipopitwitariżmu u li jkunu qed jirċievu terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxin, jista’ jiżviluppa iperpitwitariżmu. Għalhekk, il-funzjoni tat-tirojde għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib fil-pazjenti kollha.

Funzjoni adrenali

Il-kura bl-ormon tat-tkabbir tista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza adrenali u kriżijiet adrenali potenzjalment fatali f’pazjenti b’GHD organika jew panipopitwitariżmu idjopatiku. Għalhekk hu kruċjali li tevalwa d-dożi ta’ glukokortikojdi fil-linja bażi u f’kundizzjoni ta’ stress, li jista’ jkollhom bżonn li jiġu aġġustati meta tinbeda terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Prekawzjonijiet oħra

Dan il-prodott mediċinali mhuwiex indikat għall-kura ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tat-tkabbir minħabba s-sindrome ta’ Prader-Willi ħlief jekk ikollhom ukoll dijanjosi ta’ GHD. Kien hemm rapporti ta’ apnea waqt l-irqad u mewt għal għarrieda wara l-bidu tat-terapija bl-ormon tat-tkabbir f’pazjenti bis-sindrome ta’ Prader-Willi, li kellhom wieħed jew iktar mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin: obeżita severa, storja medika ta’ ostruzzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-pajp tan-nifs jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Wara injezzjoni aċċidentali ġol-muskoli, tista’ sseħħ l-ipogliċemija.

Pazjenti pedjatriċi b’disturbi endokrinarji, li jinkludu GHD, jistgħu jiżviluppaw slipped capital femoral epiphyses aktar ta’ spiss. Kwalunkwe tifel/tifla li jibda jzappap matul it-terapija bl-ormon tat-tkabbir għandu jiġi evalwat.

Id-doża rakkomandata ta’ kull ġimgħa fit-tfal (i.e. 0.5 mg/kg/ġimgħa) m’għandhiex tinqabeż għax hemm esperjenza limitata b’dożi ogħla f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Lewkimja

Il-lewkimja kienet irrappurtata f’numru żgħir ta’ pazjenti b’GHD, li xi wħud minnhom kienu kkurati b’somatropin. Madankollu, m’hemm l-ebda evidenza li l-inċidenza ta’ lewkimja tiżdied f’persuni li jirċievu ormon tat-tkabbir mingħajr fatturi ta’ predispożizzjoni.

Skoljożi

Il-progressjoni ta’ skoljożi tista’ sseħħ f’pazjenti li jkollhom tkabbir mgħaġġel. Minħabba li somatropin iżid ir-rata tat-tkabbir, pazjenti bi storja medika ta’ skoljożi li jiġu kkurati b’somatropin għandhom jiġu mmonitorjati għal progressjoni tal-iskoljożi. Ma ntweriex li somatropin iżid l-inċidenza jew is-severità tal-iskoljożi.

Antikorpi

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal dan il-prodott mediċinali. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 33% tal-pazjenti pedjatriċi. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom. L-ittestjar għall-antikorpi għal somatropin jista’ jiġi kkunsidrat f’pazjenti li jkollhom nuqqas ta’ rispons li ma jkunx spjegabbli b’xi mod ieħor.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni, il-biċċa l-kbira nefħa fis-sit tal-injezzjoni, ġew irrappurtati f'madwar 43% tal-pazjenti pedjatriċi. Ftit pazjenti waqqfu l-kura minħabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni, ara sezzjoni 4.8.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Terapija eċċessiva bi glukokortikojdi se tinibixxi l-effett li jippromwovi t-tkabbir tal-hGH. Pazjenti li jkun qed jirċievu terapija bi glukokortikojdi fl-istess ħin għandu jkollhom id-doża tagħhom aġġustata bir-reqqa sabiex jiġi evitat effett inibitorju fuq it-tkabbir.

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdali ta’ thyroxin (T4) għal triiodothyronine (T3) u jista’ jikxef ipotirojdiżmu ċentrali. Għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn li terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxine tinbeda jew tiġi aġġustata.

L-ormon tat-tkabbir inaqqas il-konverżjoni ta’ cortisone għal cortisol u jista’ jikxef ipoadrenaliżmu ċentrali li qabel kien moħbi, jew jirrendi ineffettivi dożi baxxi ta’ sostituzzjoni ta’ glukokortikojdi.

Pazjenti li qed jkun qed jieħdu insulina għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni matul il-kura b’somatropin. Minħabba li hGH jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina.

L-għoti ta’ somatropin jista’ jżid it-tneħħija ta’ komposti li hu magħruf li jiġu metabolizzati mill-isoenzimi ta’ ċitokrom P450. It-tneħħija ta’ komposti metabolizzati minn ċitokrom P450 3A4 (eż. sterojdi tas-sess, kortikosterojdi, mediċini kontra l-konvulżjoni u cyclosporine) tista’ tiżdied, u dan jirriżulta f’livelli iktar baxxi ta’ dawn il-komposti fil-plażma. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali f’nisa tqal. Dejta limitata ħafna dwar l-esponiment għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin kmieni fit-tqala ma indikatx riżultat avvers tat-tqala. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva

(ara 5.3).

Matul tqala normali, il-livelli ta’ ormon tat-tkabbir pitwitarju jonqsu b’mod notevoli wara 20 ġimgħa ta’ tqala, u jinbidlu kważi kompletament mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta sat-30 ġimgħa. Minħabba dan, mhuwiex probabbli li t-tkomplija tat-terapija ta’ sostituzzjoni b’somatropin se tkun meħtieġa f’nisa b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir nisa fit-tielet trimestru tat-tqala. L-użu ta’ Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Ma saru l-ebda studji kliniċi b’Somatropin Biopartners f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk somatropin u l-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem, madankollu, l-assorbiment ta’ proteina intatta mill-apparat gastrointestinali tat-tarbija mhuwiex mistenni. Għandu jkun hemm kawtela meta dan il-prodott mediċinali jingħata lil nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

Studji f’annimali ma’ formulazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin urew effetti avversi, iżda d-dejta mhux klinika disponibbli hi kkunsidrata li mhijiex suffiċjenti biex wieħed jiġbed konklużjonijiet sodi dwar l-użu fil-bnedmin (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-provi kliniċi kienu jinkludu madwar 530 pazjent ikkurati b’Somatropin Biopartners. Meta seħħew reazzjonijiet avversi, dawn kellhom tendenza li jkunu temporanji, u s-severità kienet ġeneralment minn ħafifa sa moderata. Il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners ġeneralment hu konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa sew ta’ kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir. L-iktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni kienu reazzjonijiet relatati mas-sit tal-injezzjoni, edema periferali, uġigħ ta’ ras, mijalġja, artralġja, parastesija, ipotirojdiżmu u tnaqqis f’thyroxine ħielsa.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati waqt il-kura b’Somatropin Biopartners fi studju kliniku kkontrollat, komparattiv, li dam 12-il xahar, li fih ipparteċipaw 178 tifel/tifla li qatt ma rċivew kura fil-passat, u li kellhom nuqqas ta’ tkabbir minħabba tnixxija insuffiċjenti ta’ ormon tat-tkabbir endoġenu u fi studju biex tinstab id-doża. Rapporti addizzjonali bbażati fuq informazzjoni ppublikata għal kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir huma elenkati bl-asteriski.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); rari (>1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni ħafna: Formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-ormon tat-tkabbir (33%), ara s-sezzjoni “Deskrizzjonijiet ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”, taħt “Immunoġeniċità”.

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Iperkortisoliżmu (7.7%), ipotirojdiżmu (2.2%), insuffiċjenza kortikali adrenali (3.3%), ipotireożi sekondarja għal defiċjenza TSH (2.6%), tnaqqis ta’ thyroxine ħieles (4.4%), żieda ta’ TSH fid-demm (2.2%)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni: Ipergliċemija ħafifa*

Mhux magħrufa: Reżistenza għall-insulina*

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna: nuqqas ta’ rqad*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: uġigħ ta’ ras (4.4%), letarġija (1.1%), sturdament (2.6%)

Rari: parestesija*

Disturbi vaskulari

Rari: Pressjoni għolja*

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: rimettar (1.1%), uġigħ addominali (1.1%)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: disturb fil-pigmentazzjoni (1.1%)

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni: artralġja (1.1%), uġigħ fl-estremitajiet (5.1%)

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Rari ħafna: ġinekomastija*

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: nefħa fis-sit tal-injezzjoni (30.8%)

Komuni: uġigħ fis-sit tal-injezzjoni (9.9%), tibdil fil-kulur fis-sit tal-injezzjoni (8.8%), eritema fis-sit tal-injezzjoni (7.7%), għoqda fis-sit tal-injezzjoni (4.4%), reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni (1.1%), sħana fis-sit tal-injezzjoni (1.1%), deni (2.6%), edema (lokali u ġeneralizzata)*

Investigazzjonijiet

Komuni: tnaqqis ta’ cortisol fid-blood (2.2%)

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

L-iktar reazzjonijet avversi rrappurtati b’mod frekwenti fit-tfal kienu reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni, li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu minn ħfief sa moderati fl-intensità. Ftit pazjenti waqqfu l-kura minħabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni.

Immunoġeniċità

Fl-istudju pedjatriku importanti ħafna, ir-risponsi tal-antikorpi għal somatropin f’żewġ żjarat konsekuttivi jew aktar kienu osservati fi 33% tal-pazjenti. Ma kien osservat l-ebda effett fuq is-sigurtà jew l-effikaċja. Mhux probabbli li l-risponsi tal-antikorpi għall-kura b’Somatropin Biopartners huma ta’ rilevanza klinika.

Fir-rigward ta’ antikorpi kontra proteini taċ-ċelluli ospitu, instabu titres baxxi ta’ antikorpi ta’ proteini anti-S. cerevisiae li kienu simili għal-livelli fil-popolazzjoni normali mhux ikkurata f’xi pazjenti kkurati b’dan il-prodott mediċinali. Il-ġenerazzjoni ta’ dawn l-antikorpi b’attività baxxa ta’ twaħħil mhijiex probabbli li tkun klinikament rilevanti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista’ twassal, inizjalment, għal ipogliċemija u, sussegwentement, għal ipergliċemija. Minħabba l-karatteristiċi li jerħi l-mediċina bil-mod ta’ dan prodott mediċinali, livelli massimi tal-ormon tat-tkabbir jistgħu jkunu mistennija madwar 15-il siegħa wara l-injezzjoni, ara sezzjoni 5.2. Dożaġġ eċċessiv bil-mod jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ ġgantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta’ hGH żejjed.

Il-kura hi sintomatika u ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ somatropin. Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni tat-tirojde wara doża eċċessiva.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalamiċi, somatropin u agonisti ta’ somatropin, Kodiċi ATC: H01AC01

Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu ormon polypeptide ta’ oriġini ta’ DNA rikombinanti. Għandu 191 residwu ta’ amino acids u piż molekulari ta’ 22,125 Daltons. Is-sekwenza ta’ amino acids tas-sustanza attiva hi identika għal dik tal-hGH ta’ oriġini pitwitarja. Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu sintetizzat fil-yeast (Saccharomyces cerevisiae).

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti bijoloġiċi ta’ somatropin huma ekwivalenti għal dawk ta’ hGH ta’ oriġini pitwitarja.

L-iktar effett prominenti ta’ somatropin fit-tfal hi l-istimulazzjoni tal-plates tat-tkabbir tal-għadam it-twil. Barra minn hekk, jippromwovi sintesi tal-proteini ċellulari u żamma tan-nitrogen.

Effetti farmakodinamiċi

Somatropin jistimula l-metaboliżmu tal-lipidi; iżid il-fatty acids fil-plażma u (HDL)-kolesterols ta’ lipoproteina ta’ densità għolja, u jnaqqas il-kolesterol totali fil-plażma.

Terapija b’somatropin għandha effett utli fuq il-kompożizzjoni tal-ġisem f’pazjenti b’GHD, billi l-ħażna tax-xaħam tal-ġisem titnaqqas u l-lean body mass tiżdied. Terapija fit-tul f’pazjenti b’GHD iżżid id-densità minerali tal-għadam.

Somatropin jista’ jinduċi reżistenza għall-insulina. Dożi kbar ta’ somatropin jistgħu jindebbolixxu t-tolleranza għall-glucose.

Effikaċja klinika u sigurtà

Fi studju fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, grupp parallel, multiċentriku, ta’ Fażi III, 178 tifel/tifla li kellhom bejn 3 u 12-il sena b’GHD organika u/jew idjopatika, intgħażlu b’mod każwali biex jirċievu jew Somatropin Biopartners darba fil-ġimgħa (0.5 mg/kg/ġimgħa) jew hGH

rikombinanti (0.03 mg/kg/jum) għal 12-il xahar. Ir-riżultati wrew li Somatropin Biopartners mogħti kull ġimgħa ma kienx inferjuri għall-hGH rikombinanti mogħti kuljum fir-rigward tal-punt aħħari primarju ta’ veloċità tat-tul wara 12-il xahar. Riżultati simili nkisbu għall-parametri l-oħrajn kollha evalwati li jinkludu SDS (standard deviation score - punteġġ ta’ devjazzjoni standard) tat-tul, maturazzjoni tal-għadam, IGF-I u IGF BP-3. Fit-tfal li jkunu qed jirċievu Somatropin Biopartners, ġew osservati inċidenza ogħla ta’ reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (mhux serji) u rata ogħla ta’ formazzjoni ta’ antikorpi (mhux newtralizzanti) kontra somatropin meta mqabbla ma’ tfal li ngħataw ormon tat-tkabbir rikombinanti kuljum (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ripetut kull ġimgħa taħt il-ġilda ta’ doża medja ta’ 0.5 mg/kg ta’ somatropin li jerħi

l-mediċina bil-mod lil tfal qabel l-età tal-pubertà b’GHD, is-Cmax u t-tmax tal-hGH fil-plażma hGH kienu ta’ madwar 60.7 ng/mL u 12-il siegħa rispettivament. B’mod ġenerali, is-Cmax u l-AUC żdiedu

bejn wieħed u ieħor b’mod proporzjonali mad-doża fuq medda ta’ doża ta’ 0.2-0.7 mg/kg fit-tfal qabel l-età tal-pubertà b’GHD. Il-half-life terminali apparenti kienet ta’ madwar 7.4 fit-tfal, preżumibilment, tirrifletti l-assorbiment bil-mod mis-sit tal-injezzjoni.

It-tmax seħħ aktar tard u l-half-life kient itwal wara l-għoti ta’ Somatropin Biopartners milli meta prodotti li jerħu l-mediċina fil-pront kienu ngħataw qabel darba kuljum lill-istess individwi, u dan jirrifletti r-reħi iktar fit-tul ta’ hGH mis-sit tal-injezzjoni ta’ Somatropin Biopartners.

Distribuzzjoni

Ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ hGH wara dożi multipli ta’ dan il-prodott mediċinali.

Bijotrasformazzjoni/Eliminazzjoni

Il-destin metaboliku tal-hGH jinvolvi kataboliżmu klassiku tal-proteini kemm fil-fwied kif ukoll fil-kliewi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi li saru fuq klieb u xadini ġuvenili wrew li Somatropin Biopartners reħa hGH rikombinanti b’mod fit-tul, u żieda is-serum IGF-I għal perjodu estiż ta’ sa 5-6 ijiem.

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji fl-annimali b’dan il-prodott mediċinali mhumiex biżżejjed biex jevalwaw b’mod sħiħ il-potenzjal tat-tossiċità riproduttiva. Minn studji ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa bi prodotti somatropin oħrajn, m’hemm l-ebda evidenza ta’ riskju miżjud ta’ reazzjonijiet avversi għall-embriju jew il-fetu. Dożi li kienu iktar mid-dożi terapewtiċi fil-bniedem urew effetti avversi fuq il-funzjoni riproduttiva f’firien irġiel u nisa u klieb irġiel, possibbilment minħabba t-tfixkil ta’ regolamentazzjoni ormonali. Ma ġew osservati l-ebda effetti avversi fil-fniek u fix-xadini.

Ma sarux studji karċinoġeniċi fit-tul b’Somatropin Biopartners. M’hemm l-ebda studji speċifiċi li jindirizzaw it-tolleranza lokali fl-annimali wara injezzjoni taħt il-ġilda, iżda d-dejta disponibbli mill-istudji ta’ tossiċità ta’ dożi ripetuti żvelat nefħa u infiltrat infjammatorju fis-siti tal-injezzjoni.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium hyaluronate

Egg phospholipids

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous

Disodium phosphate anhydrous.

Solvent:

Medium chain triglycerides.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni: Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott irid jintuża immedjatament.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ 2 -8°C). Tagħmlux fil-friża.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu aħdar ċar tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Solvent: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Kull kunjett ta’ trab iforni 10 mg ta’ somatropin; kull kunjett bis-solvent fih 1.5 mL ta’ likwidu.

Daqsijiet tal-pakkett:

1 kujett bit-trab u 1 kunjett bis-solvent. 4 kujetti bit-trab u 4 kunjetti bis-solvent.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rikostituzzjoni

Somatropin Biopartners 10 mg għandu jiġi rrikostitwit b’0.7 mL ta’ solvent.

Is-suspensjoni għandha tidher uniformi u bajda.

Il-kunjett ta’ 10 mg fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid ta’ sa 10 mg (suspensjoni ta’ 0.5 mL) ta’ somatropin meta rikostitwit.

Kull kunjett hu biex jintuża darba biss.

Ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni għandhom jitwettqu billi jintużaw tekniki asettiċi biex tiġi żgurata l-isterilità tas-suspensjoni ppreparata. Il-kunjett bis-solvent għandu jissaħħan sat-temperatura tal-kamra, u wieħed għandu jtektek u jċaqlaq bis-saħħa l-kunjett bit-trab biex jiżgura li t-trab ikun qed jiċċaqlaq liberament. Wara t-tneħħija tal-għotjien protettivi mill-parti ta’ fuq taż-żewġ kunjetti, it-tappijiet tal-lastku għandhom jinaddfu bi swab bl-alkoħol. Siringa ggradwata ta’ 1 mL b’labra ta’ daqs ta’ 19 Gauge jew iktar wiesgħa, għandhom jintużaw biex jiġbdu s-solvent mill-kunjett tiegħu. Is-siringa għandha timtela b’volum ta’ arja li jkun daqs il-volum meħtieġ tas-solvent għall-injezzjoni u l-arja injettata ġol-kunjett bis-solvent, biex tagħmilha iktar faċli biex tiġbed is-solvent. Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titpoġġa ġos-solvent. Biex tneħħi kwalunkwe bżieżaq, wieħed għandu jtektek is-siringa bil-mod. Il-planġer għandu jiġi mbuttat ’il fuq bil-mod, sakemm il-bżieżaq kollha jitneħħew mis-siringa u l-labra. Is-siringa għandha tkun mimlija bil-volum korrett tas-solvent għall-injezzjoni kif elenkat hawn fuq, u l-labra tas-siringa għandha tinġibed mill-kunjett sussegwentement. Kull solvent li jkun fadal m’għandux jintuża għat-tieni preparazzjoni.

Biili żżomm il-labra kontra l-ġenb intern tal-kunjett, il-kontenut kollu tas-siringa għandu jiġi injettat ġol-kunjett bit-trab. Mingħajr ma tmiss il-parti ta’ fuq tal-plastik, il-kunjett għandu jiddawwar bis-saħħa sakemm il-kontenut ikun tħallat kompletament. Dan normalment jieħu madwar 60 sekonda, iżda jista’ jieħu sa 90 sekonda. Id-dawrien għandu jitwaqqaf biss ġaladarba s-suspensjoni tkun tidher uniformi, bajda, u t-trab kollu tal-qiegħ ikun tferrex. Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament qabel is-suspensjoni taqa’ fil-qiegħ. Jekk ma jintużax immedjatament, is-suspensjoni trid rrikostitwita mill-ġdid billi ddawwar immedjatament qabel l-injezzjoni. Il-volum adattat għandu jinġibed f’siringa sterili permezz ta’ labra b’daqs ta’ 26-gauge: Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titqiegħed ġos-suspensjoni, li mbagħad tinġibed bil-mod. Biex tneħħi l-bżieżaq żgħar, is-siringa għandha tittektek bil-mod. It-trab għandu jkun sospiż b’mod omoġenju fil-kontenitur tal-injezzjoni qabel l-għoti.

Is-siringa għandha tinżamm b’mod vertikali, u pressjoni ġentili għandha tiġi applikata fuq il-planġer sakemm qatra żgħira ta’ suspensjoni fit-tarf tal-labra. Il-post tal-injezzjoni għandu jitnaddaf bi tajjara bl-alkoħol u s-suspensjoni għandha tiġi injettata fuq perjodu ta’ 5 sekondi.

Informazzjoni dettaljata dwar kif tagħti dan il-prodott mediċinali hi pprovduta f’sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħtif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Il-Ġermanja

Tel: +49 (0) 7121 948 7756 Fax:+49 (0) 7121 346 255 e-mail: info@biopartners.de

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/004

EU/1/13/849/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 t’Awwissu 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Somatropin Biopartners 20 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed iforni 20 mg ta’ somatropin* (li jikkorrispondi għal 60 IU).

Wara r-rikostituzzjoni, 1 mL ta’ suspensjoni jkun fih 20 mg ta’ somatropin (20 mg/mL).

*prodott f’Saccharomyces cerevisiae minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab ta’ lewn abjad jew kważi abjad. Is-solvent hu likwidu ċar u żejtni.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Somatropin Biopartners hu indikat fi tfal u adolexxenti li għandhom minn sentejn sa 18-il sena għal kura tat-tkabbir fit-tul li ma rnexxietx minħabba tnixxija insuffiċjenti tal-ormon tat-tkabbir endoġenu.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-dijanjosi u t-terapija b’dan il-prodott mediċinali għandhom jinbdew u jiġu mmonitorjati minn tobba b’esperjenza adegwata fid-dijanjosi u fl-immaniġġjar ta’ pazjenti b’GHD.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata u massima hi ta’ 0.5 mg/kg/ġimgħa u m’għandhiex tinqabeż. Fit-tfal, Somatropin Biopartners għandu jingħata taħt il-ġilda f’konċentrazzjoni ta’ 20 mg/mL. Għal istruzzjonijiet dwar id-dożaġġ, ara t-tabella hawn taħt.

Hu rakkomandat li volum massimu ta’ injezzjoni ta’ 1 mL għal kull sit tal-injezzjoni, li jikkorrispondi għal doża ta’ 20 mg ta’ somatropin, m’għandux jinqabeż.

Għal tfal li jiżnu sa 20 kg, Somatropin Biopartners 10 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod hu disponibbli.

L-ammont massimu ta’ somatropin li jista’ jinġibed f’kunjett wieħed ta’ suspensjoni hu ta’ 20 mg li hu biżżejjed għall-għoti fi tfal li jiżnu sa 40 kg. Għal tfal li jiżnu iktar minn 40 kg, żewġ kunjetti (kunjett ta’ 10 mg u kunjett ta’ 20 mg jew żewġ kunjetti ta’ 20 mg) jistgħu jintużaw skont il-piż tal-ġisem kif indikat fit-tabella hawn taħt. Il-volum massimu tal-injezzjoni f’kull sit ta’ injezzjoni m’għandux

jaqbeż 1 mL. Għalhekk, fi tfal li jiżnu iktar minn 40 kg, il-volum globali tal-injezzjoni jrid jinqasam f’partijiet indaqs bejn żewġ siti tal-injezzjoni, għax iktar minn 1 mL ta’ suspensjoni hu meħtieġ.

Konverżjoni mill-piż tal-ġisem tal-pazjent għad-doża, numru ta’ kunjetti, volum totali tal-injezzjoni u numru ta’ injezzjonijiet f’pazjenti pedjatriċi

Piż

 

Kunjetti u solvent meħtieġa

Volum ta’

Numru ta’

tal-ġisem

Doża

injezzjonijiet

għall-preparazzjoni ta’ doża

injezzjoni

tal-pazjent

(mg)

għal kull

waħda*

(mL)

(kg)

 

doża

 

 

 

 

0.1

 

 

0.15

 

Kunjett wieħed ta’ 10 mg

0.2

 

0.25

 

rikostitwit b’0.7 mL ta’

0.3

 

solvent

0.35

 

 

0.4

 

 

0.45

 

 

0.5

 

0.55

 

 

 

0.6

 

Kunjett wieħed ta’ 20 mg

0.65

 

0.7

 

rikostitwit b’1.2 mL ta’

0.75

 

solvent

0.8

 

 

0.85

 

 

0.9

 

 

0.95

 

 

1.0

 

Kunjett wieħed ta’ 10 mg

1.05

 

1.1

 

rikostitwit b’0.7 mL ta’

1.15

 

solvent

1.2

 

u

1.25

 

Kunjett wieħed ta’ 20 mg

1.3

 

rikostitwit

1.35

 

b’1.2 mL ta’ solvent

1.4

 

 

1.45

 

 

1.5

 

1.55

 

 

 

1.6

 

Żewġ kunjetti ta’ 20 mg

1.65

 

1.7

 

rikostitwiti b’1.2 mL ta’

1.75

 

solvent kull wieħed

1.8

 

 

1.85

 

 

1.9

 

 

1.95

 

 

2.0

 

* Kull kunjett fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid tal-ammont meħtieġ ta’ somatropin meta jiġi rikostitwit (ara sezzjoni 6.6).

Il-kura b’dan il-prodott mediċinali għandha titkompla sakemm ikun intlaħaq it-tul finali jew sakemm ikun hemm l-għeluq tal-epiphyseal.

Fejn GHD li tkun bdiet fit-tfulija tippersisti fl-adolexxenza, il-kura għandha titkompla biex jinkiseb l-iżvilupp sħiħ somatiku (eż. kompożizzjoni tal-ġisem, massa tal-għadam). Għal monitoraġġ, il-kisba ta’ massa massima normali tal-għadam definita bħala punteġġ T ta’ > -1 (i.e. standardizzat għall-medja tal-massa massima tal-għadam fl-adulti kif imkejla minn dual energy X-ray absorptiometry meta jiġu kkunsidrati s-sess u l-etniċità tal-persuna) hu wieħed mill-għanijiet terapewtiċi matul il-perjodu ta’ transizzjoni. Ġaladarba tintlaħaq massa massima tal-għadam, il-pazjenti għandhom jinqalbu għal Somatropin Biopartners għall-adulti, jekk ikun klinikament indikat, u r-rakkomandazzjoni għad-dożaġġ fl-adulti għandha tiġi segwita.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-kliewi/fwied

M’hemmx informazzjoni disponibbli f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, u ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijiet partikulari dwar id-doża.

Popolazzjoni pedjatrika (taħt l-età ta’ sentejn)

Somatropin Biopartners m’għandux jintuża fi trabi taħt l-età ta’ sentejn.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pazjent jew min jieħu ħsiebu għandhom jirċievu taħriġ biex jiġi żgurat li jkunu fehmu l-proċedura tal-għoti qabel ma jitħallew jagħtu l-injezzjoni (lilhom infushom).

Somatropin Biopartners jingħata darba f’ġimgħa taħt il-ġilda. Wara r-rikostituzzjoni, l-injezzjoni għandha tingħata immedjatament.

L-injezzjoni taħt il-ġilda għandha tingħata dejjem fl-istess ħin tal-jum biex iżżid il-konformità, u s-sit tal-injezzjoni għandu jinbidel biex tipprevjeni l-lipoatrofija.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Somatropin m’għandux jintuża meta jkun hemm kwalunkwe evidenza ta’ attività tat-tumur. Tumuri intrakranjali għandhom ikunu inattivi u t-terapija kontra t-tumuri għandha titlesta qabel il-bidu ta’ terapija bl-ormon tat-tkabbir. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta’ tkabbir (mill-ġdid) tat-tumur.

Somatropin m’għandux jintuża biex jippromwovi t-tkabbir fi tfal b’epiphyses magħluqin.

Il-kura b’somatropin m’għandhiex tinbeda f’pazjenti b’mard kritiku akut minħabba kumplikazzjonijiet wara operazzjoni miftuħa tal-qalb jew operazzjoni addominali, trawma aċċidentali multipla, jew f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza respiratorja akuta jew kundizzjonijiet simili.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tumuri malinni

Pazjenti li fil-passat kellhom tumuri malinni għandhom jiġu eżaminati regolarment għal progressjoni jew rikorrenza.

F’pazjenti pedjatriċi m’hemm l-ebda evidenza li sostituzzjoni bl-ormoni tat-tkabbir tinfluwenza r-rata ta’ rikorrenza jew it-tkabbir mill-ġdid ta’ neoplażmi intrakranjali, iżda l-prattika klinika standard teħtieġ immaġni pitwitarji regolari f’pazjenti bi storja medika ta’ patoloġija pitwitarja. Scan fil-linja

bażi hu rakkomandat f’dawn il-pazjenti qabel ma tinbeda terapija ta’ sostituzzjoni ta’ ormoni tat-tkabbir.

Hemm żieda fir-riskju li pazjenti pedjatriċi li fil-passat kellhom tumuri malinni jistgħu jiżviluppaw it-tieni neoplażmu meta jiġu kkurati bl-ormon tat-tkabbir, speċjalment jekk il-kura tat-tumur malinn primarju kien tinvolvi radjuterapija. Dawn il-pazjenti għandhom jingħataw parir dwar ir-riskji qabel ma jibdew it-terapija.

Pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna

F’każijiet ta’ wġigħ ta’ ras sever jew rikorrenti, problemi tal-vista, dardir, u/jew rimettar, fundoskopija għal papilloedema hi rakkomandata. Jekk il-papilloedema tiġi kkonfermata, dijanjosi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali beninna għandha tiġi kkunsidrata u, jekk ikun xieraq, il-kura bl-ormon tat-tkabbir għandha titwaqqaf. Bħalissa, hemm evidenza insuffiċjenti biex tingħata gwida lill-proċess kliniku tat-teħid tad-deċiżjonijiet f’pazjenti li jkunu fiequ minn pressjoni tad-demm għolja intrakranjali. Jekk il-kura bl-ormon tat-tkabbir tinbeda mill-ġdid, monitoraġġ b’attenzjoni għal sintomi ta’ pressjoni tad-demm għolja intrakranjali hu meħtieġ.

Sensittività għall-insulina

Minħabba li l-ormon tat-tkabbir uman (hGH) jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina u ipergliċemija, pazjenti kkurati dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu ssorveljati għal evidenza ta’ intolleranza għal glucose. F’pazjenti li diġà jkollhom dijabete mellitus, it-terapija kontra d-dijabete jista’ jkollha bżonn ta’ aġġustament meta tinbeda l-kura b’somatropin. Pazjenti li jkollhom id-dijabete, intolleranza għal glucose, jew fatturi ta’ riskju addizzjonali għad-dijabete, għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib matul it-terapija b’somatropin.

Funzjoni tat-tirojde

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdjali ta’ T4 għal T3, li tista’ tirriżulta fi tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet ta’ T4 fis-serum u f’żieda tal-konċentrazzjonijiet ta’ T3 fis-serum. Ipotirojdiżmu jista’ jiżviluppa f’pazjenti b’ipotirojdiżmu subkliniku ċentrali wara li jibdew it-terapija bl-ormon tat-tkabbir. Kura inadegwata ta’ ipotirojdiżmu tista’ tnaqqas l-aħjar rispons possibbli għal somatropin.

F’pazjenti li jkollhom ipopitwitariżmu u li jkunu qed jirċievu terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxin, jista’ jiżviluppa iperpitwitariżmu. Għalhekk, il-funzjoni tat-tirojde għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib fil-pazjenti kollha.

Funzjoni adrenali

Il-kura bl-ormon tat-tkabbir tista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza adrenali u kriżijiet adrenali potenzjalment fatali f’pazjenti b’GHD organika jew panipopitwitariżmu idjopatiku. Għalhekk hu kruċjali li tevalwa d-dożi ta’ glukokortikojdi fil-linja bażi u f’kundizzjoni ta’ stress, li jista’ jkollhom bżonn li jiġu aġġustati meta tinbeda terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Prekawzjonijiet oħra

Dan il-prodott mediċinali mhuwiex indikat għall-kura ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tat-tkabbir minħabba s-sindrome ta’ Prader-Willi ħlief jekk ikollhom ukoll dijanjosi ta’ GHD. Kien hemm rapporti ta’ apnea waqt l-irqad u mewt għal għarrieda wara l-bidu tat-terapija bl-ormon tat-tkabbir f’pazjenti bis-sindrome ta’ Prader-Willi, li kellhom wieħed jew iktar mill-fatturi ta’ riskju li ġejjin: obeżita severa, storja medika ta’ ostruzzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-pajp tan-nifs jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Wara injezzjoni aċċidentali ġol-muskoli, tista’ sseħħ l-ipogliċemija.

Pazjenti pedjatriċi b’disturbi endokrinarji, li jinkludu GHD, jistgħu jiżviluppaw slipped capital femoral epiphyses aktar ta’ spiss. Kwalunkwe tifel/tifla li jibda jzappap matul it-terapija bl-ormon tat-tkabbir għandu jiġi evalwat.

Id-doża rakkomandata ta’ kull ġimgħa fit-tfal (i.e. 0.5 mg/kg/ġimgħa) m’għandhiex tinqabeż għax hemm esperjenza limitata b’dożi ogħla f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Lewkimja

Il-lewkimja kienet irrappurtata f’numru żgħir ta’ pazjenti b’GHD, li xi wħud minnhom kienu kkurati b’somatropin. Madankollu, m’hemm l-ebda evidenza li l-inċidenza ta’ lewkimja tiżdied f’persuni li jirċievu ormon tat-tkabbir mingħajr fatturi ta’ predispożizzjoni.

Skoljożi

Il-progressjoni ta’ skoljożi tista’ sseħħ f’pazjenti li jkollhom tkabbir mgħaġġel. Minħabba li somatropin iżid ir-rata tat-tkabbir, pazjenti bi storja medika ta’ skoljożi li jiġu kkurati b’somatropin għandhom jiġu mmonitorjati għal progressjoni tal-iskoljożi. Ma ntweriex li somatropin iżid l-inċidenza jew is-severità tal-iskoljożi.

Antikorpi

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal dan il-prodott mediċinali. Somatropin Biopartners ikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi f’madwar 33% tal-pazjenti pedjatriċi. L-attività tat-twaħħil ta’ dawn l-antikorpi kienet baxxa u l-ebda konsegwenzi kliniċi ma ġew assoċjati mal-formazzjoni tagħhom. L-ittestjar għall-antikorpi għal somatropin jista’ jiġi kkunsidrat f’pazjenti li jkollhom nuqqas ta’ rispons li ma jkunx spjegabbli b’xi mod ieħor.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni, il-biċċa l-kbira nefħa fis-sit tal-injezzjoni, ġew irrappurtati f'madwar 43% tal-pazjenti pedjatriċi. Ftit pazjenti waqqfu l-kura minħabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni, ara sezzjoni 4.8.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Terapija eċċessiva bi glukokortikojdi se tinibixxi l-effett li jippromwovi t-tkabbir tal-hGH. Pazjenti li jkun qed jirċievu terapija bi glukokortikojdi fl-istess ħin għandu jkollhom id-doża tagħhom aġġustata bir-reqqa sabiex jiġi evitat effett inibitorju fuq it-tkabbir.

L-ormon tat-tkabbir iżid il-konverżjoni extratirojdali ta’ thyroxin (T4) għal triiodothyronine (T3) u jista’ jikxef ipotirojdiżmu ċentrali. Għalhekk, jista’ jkun hemm bżonn li terapija ta’ sostituzzjoni b’thyroxine tinbeda jew tiġi aġġustata.

L-ormon tat-tkabbir inaqqas il-konverżjoni ta’ cortisone għal cortisol u jista’ jikxef ipoadrenaliżmu ċentrali li qabel kien moħbi, jew jirrendi ineffettivi dożi baxxi ta’ sostituzzjoni ta’ glukokortikojdi.

Pazjenti li qed jkun qed jieħdu insulina għal dijabete mellitus għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni matul il-kura b’somatropin. Minħabba li hGH jista’ jinduċi stat ta’ reżistenza għall-insulina, jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina.

L-għoti ta’ somatropin jista’ jżid it-tneħħija ta’ komposti li hu magħruf li jiġu metabolizzati mill-isoenzimi ta’ ċitokrom P450. It-tneħħija ta’ komposti metabolizzati minn ċitokrom P450 3A4 (eż. sterojdi tas-sess, kortikosterojdi, mediċini kontra l-konvulżjoni u cyclosporine) tista’ tiżdied, u dan jirriżulta f’livelli iktar baxxi ta’ dawn il-komposti fil-plażma. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali f’nisa tqal. Dejta limitata ħafna dwar l-esponiment għal preparazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin kmieni fit-tqala ma indikatx riżultat avvers tat-tqala. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva

(ara 5.3).

Matul tqala normali, il-livelli ta’ ormon tat-tkabbir pitwitarju jonqsu b’mod notevoli wara 20 ġimgħa ta’ tqala, u jinbidlu kważi kompletament mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta sat-30 ġimgħa. Minħabba dan, mhuwiex probabbli li t-tkomplija tat-terapija ta’ sostituzzjoni b’somatropin se tkun meħtieġa f’nisa b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir nisa fit-tielet trimestru tat-tqala. L-użu ta’ Somatropin Biopartners mhux irrikkmandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Ma saru l-ebda studji kliniċi b’Somatropin Biopartners f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk somatropin u l-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem, madankollu, l-assorbiment ta’ proteina intatta mill-apparat gastrointestinali tat-tarbija mhuwiex mistenni. Għandu jkun hemm kawtela meta dan il-prodott mediċinali jingħata lil nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

Studji f’annimali ma’ formulazzjonijiet oħrajn ta’ somatropin urew effetti avversi, iżda d-dejta mhux klinika disponibbli hi kkunsidrata li mhijiex suffiċjenti biex wieħed jiġbed konklużjonijiet sodi dwar l-użu fil-bnedmin (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-provi kliniċi kienu jinkludu madwar 530 pazjent ikkurati b’Somatropin Biopartners. Meta seħħew reazzjonijiet avversi, dawn kellhom tendenza li jkunu temporanji, u s-severità kienet ġeneralment minn ħafifa sa moderata. Il-profil tas-sigurtà ta’ Somatropin Biopartners ġeneralment hu konsistenti mal-profil ta’ sigurtà magħrufa sew ta’ kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir. L-iktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod komuni kienu reazzjonijiet relatati mas-sit tal-injezzjoni, edema periferali, uġigħ ta’ ras, mijalġja, artralġja, parastesija, ipotirojdiżmu u tnaqqis f’thyroxine ħielsa.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati waqt il-kura b’Somatropin Biopartners fi studju kliniku kkontrollat, komparattiv, li dam 12-il xahar, li fih ipparteċipaw 178 tifel/tifla li qatt ma rċivew kura fil-passat, u li kellhom nuqqas ta’ tkabbir minħabba tnixxija insuffiċjenti ta’ ormon tat-tkabbir endoġenu u fi studju biex tinstab id-doża. Rapporti addizzjonali bbażati fuq informazzjoni ppublikata għal kuri ta’ kuljum bl-ormon tat-tkabbir huma elenkati bl-asteriski.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (>1/10); komuni (>1/100 sa <1/10); rari (>1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli):

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni ħafna: Formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-ormon tat-tkabbir (33%), ara s-sezzjoni “Deskrizzjonijiet ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”, taħt “Immunoġeniċità”.

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Komuni: Iperkortisoliżmu (7.7%), ipotirojdiżmu (2.2%), insuffiċjenza kortikali adrenali (3.3%), ipotireożi sekondarja għal defiċjenza TSH (2.6%), tnaqqis ta’ thyroxine ħieles (4.4%), żieda ta’ TSH fid-demm (2.2%)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni: Ipergliċemija ħafifa*

Mhux magħrufa: Reżistenza għall-insulina*

Disturbi psikjatriċi

Rari ħafna: nuqqas ta’ rqad*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: uġigħ ta’ ras (4.4%), letarġija (1.1%), sturdament (2.6%)

Rari: parestesija*

Disturbi vaskulari

Rari: Pressjoni għolja*

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: rimettar (1.1%), uġigħ addominali (1.1%)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: disturb fil-pigmentazzjoni (1.1%)

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni: artralġja (1.1%), uġigħ fl-estremitajiet (5.1%)

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Rari ħafna: ġinekomastija*

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: nefħa fis-sit tal-injezzjoni (30.8%)

Komuni: uġigħ fis-sit tal-injezzjoni (9.9%), tibdil fil-kulur fis-sit tal-injezzjoni (8.8%), eritema fis-sit tal-injezzjoni (7.7%), għoqda fis-sit tal-injezzjoni (4.4%), reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni (1.1%), sħana fis-sit tal-injezzjoni (1.1%), deni (2.6%), edema (lokali u ġeneralizzata)*

Investigazzjonijiet

Komuni: tnaqqis ta’ cortisol fid-blood (2.2%)

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

L-iktar reazzjonijet avversi rrappurtati b’mod frekwenti fit-tfal kienu reazzjonijiet relatati fis-sit tal-injezzjoni, li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu minn ħfief sa moderati fl-intensità. Ftit pazjenti waqqfu l-kura minħabba reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni.

Immunoġeniċità

Fl-istudju pedjatriku importanti ħafna, ir-risponsi tal-antikorpi għal somatropin f’żewġ żjarat konsekuttivi jew aktar kienu osservati fi 33% tal-pazjenti. Ma kien osservat l-ebda effett fuq is-sigurtà jew l-effikaċja. Mhux probabbli li l-risponsi tal-antikorpi għall-kura b’Somatropin Biopartners huma ta’ rilevanza klinika.

Fir-rigward ta’ antikorpi kontra proteini taċ-ċelluli ospitu, instabu titres baxxi ta’ antikorpi ta’ proteini anti-S. cerevisiae li kienu simili għal-livelli fil-popolazzjoni normali mhux ikkurata f’xi pazjenti kkurati b’dan il-prodott mediċinali. Il-ġenerazzjoni ta’ dawn l-antikorpi b’attività baxxa ta’ twaħħil mhijiex probabbli li tkun klinikament rilevanti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista’ twassal, inizjalment, għal ipogliċemija u, sussegwentement, għal ipergliċemija. Minħabba l-karatteristiċi li jerħi l-mediċina bil-mod ta’ dan prodott mediċinali, livelli massimi tal-ormon tat-tkabbir jistgħu jkunu mistennija madwar 15-il siegħa wara l-injezzjoni, ara sezzjoni 5.2. Dożaġġ eċċessiv bil-mod jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ ġgantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta’ hGH żejjed.

Il-kura hi sintomatika u ta’ appoġġ. M’hemm l-ebda antidot għal doża eċċessiva ta’ somatropin. Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni tat-tirojde wara doża eċċessiva.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalamiċi, somatropin u agonisti ta’ somatropin, Kodiċi ATC: H01AC01

Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu ormon polypeptide ta’ oriġini ta’ DNA rikombinanti. Għandu 191 residwu ta’ amino acids u piż molekulari ta’ 22,125 Daltons. Is-sekwenza ta’ amino acids tas-sustanza attiva hi identika għal dik tal-hGH ta’ oriġini pitwitarja. Is-somatropin f’dan il-prodott mediċinali hu sintetizzat fil-yeast (Saccharomyces cerevisiae).

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti bijoloġiċi ta’ somatropin huma ekwivalenti għal dawk ta’ hGH ta’ oriġini pitwitarja.

L-iktar effett prominenti ta’ somatropin fit-tfal hi l-istimulazzjoni tal-plates tat-tkabbir tal-għadam it-twil. Barra minn hekk, jippromwovi sintesi tal-proteini ċellulari u żamma tan-nitrogen.

Effetti farmakodinamiċi

Somatropin jistimula l-metaboliżmu tal-lipidi; iżid il-fatty acids fil-plażma u (HDL)-kolesterols ta’ lipoproteina ta’ densità għolja, u jnaqqas il-kolesterol totali fil-plażma.

Terapija b’somatropin għandha effett utli fuq il-kompożizzjoni tal-ġisem f’pazjenti b’GHD, billi l-ħażna tax-xaħam tal-ġisem titnaqqas u l-lean body mass tiżdied. Terapija fit-tul f’pazjenti b’GHD iżżid id-densità minerali tal-għadam.

Somatropin jista’ jinduċi reżistenza għall-insulina. Dożi kbar ta’ somatropin jistgħu jindebbolixxu t-tolleranza għall-glucose.

Effikaċja klinika u sigurtà

Fi studju fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, grupp parallel, multiċentriku, ta’ Fażi III, 178 tifel/tifla li kellhom bejn 3 u 12-il sena b’GHD organika u/jew idjopatika, intgħażlu b’mod każwali biex jirċievu jew Somatropin Biopartners darba fil-ġimgħa (0.5 mg/kg/ġimgħa) jew hGH

rikombinanti (0.03 mg/kg/jum) għal 12-il xahar. Ir-riżultati wrew li Somatropin Biopartners mogħti kull ġimgħa ma kienx inferjuri għall-hGH rikombinanti mogħti kuljum fir-rigward tal-punt aħħari primarju ta’ veloċità tat-tul wara 12-il xahar. Riżultati simili nkisbu għall-parametri l-oħrajn kollha evalwati li jinkludu SDS (standard deviation score - punteġġ ta’ devjazzjoni standard) tat-tul, maturazzjoni tal-għadam, IGF-I u IGF BP-3. Fit-tfal li jkunu qed jirċievu Somatropin Biopartners, ġew osservati inċidenza ogħla ta’ reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (mhux serji) u rata ogħla ta’ formazzjoni ta’ antikorpi (mhux newtralizzanti) kontra somatropin meta mqabbla ma’ tfal li ngħataw ormon tat-tkabbir rikombinanti kuljum (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ripetut kull ġimgħa taħt il-ġilda ta’ doża medja ta’ 0.5 mg/kg ta’ somatropin li jerħi

l-mediċina bil-mod lil tfal qabel l-età tal-pubertà b’GHD, is-Cmax u t-tmax tal-hGH fil-plażma hGH kienu ta’ madwar 60.7 ng/mL u 12-il siegħa rispettivament. B’mod ġenerali, is-Cmax u l-AUC żdiedu

bejn wieħed u ieħor b’mod proporzjonali mad-doża fuq medda ta’ doża ta’ 0.2-0.7 mg/kg fit-tfal qabel l-età tal-pubertà b’GHD. Il-half-life terminali apparenti kienet ta’ madwar 7.4 fit-tfal, preżumibilment, tirrifletti l-assorbiment bil-mod mis-sit tal-injezzjoni.

It-tmax seħħ aktar tard u l-half-life kient itwal wara l-għoti ta’ Somatropin Biopartners milli meta prodotti li jerħu l-mediċina fil-pront kienu ngħataw qabel darba kuljum lill-istess individwi, u dan jirrifletti r-reħi iktar fit-tul ta’ hGH mis-sit tal-injezzjoni ta’ Somatropin Biopartners.

Distribuzzjoni

Ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ hGH wara dożi multipli ta’ dan il-prodott mediċinali.

Bijotrasformazzjoni/Eliminazzjoni

Il-destin metaboliku tal-hGH jinvolvi kataboliżmu klassiku tal-proteini kemm fil-fwied kif ukoll fil-kliewi.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi li saru fuq klieb u xadini ġuvenili wrew li Somatropin Biopartners reħa hGH rikombinanti b’mod fit-tul, u żieda is-serum IGF-I għal perjodu estiż ta’ sa 5-6 ijiem.

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji fl-annimali b’dan il-prodott mediċinali mhumiex biżżejjed biex jevalwaw b’mod sħiħ il-potenzjal tat-tossiċità riproduttiva. Minn studji ta’ tossiċità riproduttiva mwettqa bi prodotti somatropin oħrajn, m’hemm l-ebda evidenza ta’ riskju miżjud ta’ reazzjonijiet avversi għall-embriju jew il-fetu. Dożi li kienu iktar mid-dożi terapewtiċi fil-bniedem urew effetti avversi fuq il-funzjoni riproduttiva f’firien irġiel u nisa u klieb irġiel, possibbilment minħabba t-tfixkil ta’ regolamentazzjoni ormonali. Ma ġew osservati l-ebda effetti avversi fil-fniek u fix-xadini.

Ma sarux studji karċinoġeniċi fit-tul b’Somatropin Biopartners. M’hemm l-ebda studji speċifiċi li jindirizzaw it-tolleranza lokali fl-annimali wara injezzjoni taħt il-ġilda, iżda d-dejta disponibbli mill-istudji ta’ tossiċità ta’ dożi ripetuti żvelat nefħa u infiltrat infjammatorju fis-siti tal-injezzjoni.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium hyaluronate

Egg phospholipids

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous

Disodium phosphate anhydrous.

Solvent:

Medium chain triglycerides.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni: Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott irid jintuża immedjatament.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ 2 -8°C). Tagħmlux fil-friża.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu aħdar tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Solvent: Kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) magħluq b’tapp tal-lastku (butyl) u għatu tat-tip flip-off (aluminju u plastik).

Kull kunjett ta’ trab iforni 20 mg ta’ somatropin; kull kunjett bis-solvent fih 1.5 mL ta’ likwidu.

Daqsijiet tal-pakkett:

1 kujett bit-trab u 1 kunjett bis-solvent. 4 kujetti bit-trab u 4 kunjetti bis-solvent.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rikostituzzjoni

Somatropin Biopartners 20 mg għandu jiġi rrikostitwit b’1.2 mL ta’ solvent.

Is-suspensjoni għandha tidher uniformi u bajda.

Il-kunjett ta’ 20 mg fih ammont żejjed ta’ trab ta’ somatropin biex jippermetti l-ġbid ta’ sa 20 mg (suspensjoni ta’ 1 mL) ta’ somatropin meta rikostitwit.

Kull kunjett hu biex jintuża darba biss.

Ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni għandhom jitwettqu billi jintużaw tekniki asettiċi biex tiġi żgurata l-isterilità tas-suspensjoni ppreparata. Il-kunjett bis-solvent għandu jissaħħan sat-temperatura tal-kamra, u wieħed għandu jtektek u jċaqlaq bis-saħħa l-kunjett bit-trab biex jiżgura li t-trab ikun qed jiċċaqlaq liberament. Wara t-tneħħija tal-għotjien protettivi mill-parti ta’ fuq taż-żewġ kunjetti, it-tappijiet tal-lastku għandhom jinaddfu bi swab bl-alkoħol. Siringa ggradwata ta’ 1 mL b’labra ta’ daqs ta’ 19 Gauge jew iktar wiesgħa, għandhom jintużaw biex jiġbdu s-solvent mill-kunjett tiegħu. Is-siringa għandha timtela b’volum ta’ arja li jkun daqs il-volum meħtieġ tas-solvent għall-injezzjoni u l-arja injettata ġol-kunjett bis-solvent, biex tagħmilha iktar faċli biex tiġbed is-solvent. Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titpoġġa ġos-solvent. Biex tneħħi kwalunkwe bżieżaq, wieħed għandu jtektek is-siringa bil-mod. Il-planġer għandu jiġi mbuttat ’il fuq bil-mod, sakemm il-bżieżaq kollha jitneħħew mis-siringa u l-labra. Is-siringa għandha tkun mimlija bil-volum korrett tas-solvent għall-injezzjoni kif elenkat hawn fuq, u l-labra tas-siringa għandha tinġibed mill-kunjett sussegwentement. Kull solvent li jkun fadal m’għandux jintuża għat-tieni preparazzjoni.

Biili żżomm il-labra kontra l-ġenb intern tal-kunjett, il-kontenut kollu tas-siringa għandu jiġi injettat ġol-kunjett bit-trab. Mingħajr ma tmiss il-parti ta’ fuq tal-plastik, il-kunjett għandu jiddawwar bis-saħħa sakemm il-kontenut ikun tħallat kompletament. Dan normalment jieħu madwar 60 sekonda, iżda jista’ jieħu sa 90 sekonda. Id-dawrien għandu jitwaqqaf biss ġaladarba s-suspensjoni tkun tidher uniformi, bajda, u t-trab kollu tal-qiegħ ikun tferrex. Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament qabel is-suspensjoni taqa’ fil-qiegħ. Jekk ma jintużax immedjatament, is-suspensjoni trid rrikostitwita mill-ġdid billi ddawwar immedjatament qabel l-injezzjoni. Il-volum adattat għandu jinġibed f’siringa sterili permezz ta’ labra b’daqs ta’ 26-gauge: Il-kunjett għandu jinqaleb rasu ’l isfel, bis-siringa ġo fih, u l-ponta tal-labra għandha titqiegħed ġos-suspensjoni, li mbagħad tinġibed bil-mod. Biex tneħħi l-bżieżaq żgħar, is-siringa għandha tittektek bil-mod. It-trab għandu jkun sospiż b’mod omoġenju fil-kontenitur tal-injezzjoni qabel l-għoti.

Is-siringa għandha tinżamm b’mod vertikali, u pressjoni ġentili għandha tiġi applikata fuq il-planġer sakemm qatra żgħira ta’ suspensjoni fit-tarf tal-labra. Il-post tal-injezzjoni għandu jitnaddaf bi tajjara bl-alkoħol u s-suspensjoni għandha tiġi injettata fuq perjodu ta’ 5 sekondi.

Informazzjoni dettaljata dwar kif tagħti dan il-prodott mediċinali hi pprovduta f’sezzjoni 3 tal-fuljett ta’ tagħtif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Il-Ġermanja

Tel: +49 (0) 7121 948 7756

Fax:+49 (0) 7121 346 255 e-mail: info@biopartners.de

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/849/006

EU/1/13/849/007

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05 t’Awwissu 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati