Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSonata
Kodiċi ATCN05CF03
Sustanzazaleplon
ManifatturMeda AB

SONATA

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Għal xiex jintuża Sonata?m’g

Sonata jintuża fit-trattament ta’ adulti li jbatu mill-insonnja li jsibuha diffiċli biex jorqdu. Jintuża biss meta l-insonnja tkun severa, tindebolixxi jewlit kkawża għeja u tbatija estrema.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tab b.

Kif jintuża Sonata?inali

It-trattament b’Sonata għandu jkun q sir kemm jista’ jkun u m’għandux idum aktar minn ġimagħtejn. Sonata jittieħed immedjatamentċqabel ma wieħed jidħol fis-sodda jew wara li l-pazjent ikun daħal fis- sodda u jkun qiegħedmediisibha d ffi li biex jorqod. Id-doża rakkomandata hija 10 mg, għajr għall-anzjani jew pazjenti b’mard tal-fwied ħafif jew moderat, li għandhom jieħdu 5 mg

Id-doża massima totali kuljum ta’ Sonata hija ta’ 10 mg. Pazjenti m’għandhomx jieħdu t-tieni doża fi żmien lejl. Il-pazjenti ’għandhomx jieklu meta jieħdu Sonata u lanqas ftit qabel ma jagħmlu dan,

Tagħrif.

minProdottħabba li dan jis a’ jirriżulta fit-tnaqqis tal-effetti tal-mediċina. Sonata m’għandux jingħata lit-tfal jew lill-pazjen i bi problemi severi fil-fwied jew fil-kliewi. Għal aktar informazzjoni, ara l-Fuljett ta’

Kif jaħdem Sonata?

Is-sustanza attiva f’Sonata, zaleplon, tapartjeni għal grupp ta’ mediċini li huma relatati mal- benzodiazepines. Zaleplon huwa kimikament differenti mill-benzodiazepines, iżda jaħdem fuq l-istess riċetturi fil-moħħ. Huwa agonist tar-riċetturi tal-aċdu butiriku gamma-amino (GABA- gamma-amino butyric acid receptor agonist), li jfisser li jeħel mar-riċetturi tan-newrotrasmettituri tal-GABA u jattivahom. Newrotrasmettituri bħal GABA huma kimiċi li jippermettu liċ-ċelluli tan-nervituri jikkomunikaw bejniethom. Fil-moħħ, GABA jistimula l-irqad. Billi jattiva r-riċetturi tiegħu, zaleplon iżid l-effetti ta’ GABA, li jinkorraġġixxu l-irqad.

It-trab fil-kapsuli Sonata huwa kkulurit b’żebgħa blu skura qawwija, biex jiġi evitat li jingħata lil xi ħadd mingħajr ma jkun jaf.

Kif ġie studjat Sonata?

Sonata ġie studjat f’total ta’ 14-il studju, li involvew kważi 3,500 adult u pazjenti anzjani. Ħamsa minn dawn l-istudji kienu komparattivi: Sonata tqabbel ma’ plaċebo (trattament finta) jew ma’ zolpidem jew triazolam (mediċini oħra użata fl-insonnja). L-istudji ewlenin damu bejn ġimagħtejn u erba’ ġimgħat. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien iż-żmien meħud minn pazjenti sabiex jorqdu. Xi studji eżaminaw ukoll iż-żmien li damu reqdin il-pazjenti u kif kienu qegħdin jorqdu.

X’benefiċċji wera Sonata matul l-istudji mwettqa?

Iż-żmien sakemm jorqdu l-pazjenti naqas f’adulti li kienu qegħdin jieħdu Sonata 10 mg, u l-effetti baqgħu hekk sa’ erba’ ġimgħat wara.

F’pazjenti anzjani, iż-żmien li damu biex jorqdu ħafna drabi naqas b’Sonata 5 mg u naqas dejjem

Sonata 10 mg kien iktar effikaċi mill-plaċebo fit-tnaqqis taż-żmien li damu biex jorqdu u fiż-żieda aż- żmien ta’ irqad matul l-ewwel nofs tal-lejl.

Sonata żamm ukoll il-mod kif kienu qegħdin jorqdu fl-istudji li kejlu ż-żmien fl-istadji differenti tal- irqad.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Sonata?

L-aktar effetti sekondarji komuni b’Sonata (li dehru f’bejn 1 u 10 pazjenti minn kull 100) huma

Sonata m’għandux jintuża minn persuni li jistgħu jkunu ipersensittivi (allerġiċi) għal zaleplon jew għal xi ingredjenti oħra tiegħu. M’għandux jintuża f’pazjenti bi problemi severi fil-fwied jew il-kliewi, bis-

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorċzzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni Ewropea kollha għal Sonata fit-12 ta’ Marzu 1999. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ġiet imġedda fit-12 ta’ Marzu

2004 u fit-12 ta’ Marzu 2009. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq huwa Meda AB.

L-EPAR sħiħ għal Sonata jista’ jiġi kkonsultat hawn.

DanProdottis-sommarju kien aġġornat l-aħħar fi: 03-2009.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati