Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Tikkettar - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaStayveer
Kodiċi ATCC02KX01
Sustanzabosentan monohydrate
ManifatturMarklas Nederlands BV   

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B’56 U 112-IL PILLOLA

KARTUNA TA’ BARRA/FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 62.5 mg, pilloli miksija b’rita

bosentan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 62.5 mg bosentan (bħala monohydrate)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

112-il pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP [XX/SSSS]

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

STAYVEER 62.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B’56 U 112-IL PILLOLA

KARTUNA TA’ BARRA/FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 125 mg, pilloli miksija b’rita

bosentan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 125 mg bosendan (bħala monohydrate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

112-il pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP [XX/SSSS]

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

STAYVEER 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT KARTUNA B’56 PILLOLA

KARTUNA TA’ BARRA & TIKKETTA TAL-FLIXKUN/ FLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 62.5 mg pilloli miksija b’rita

bosentan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 62.5 mg bosentan (bħala monohydrate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

Uża fi żmien 30 jum wara l-ewwel ftuħ

Data meta nfetaħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/832/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

STAYVEER 62.5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT KARTUNA B’56 PILLOLA

KARTUNA TA’ BARRA & TIKKETTA TAL-FLIXKUN/ FLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 125 mg pilloli miksija b’rita

bosentan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 125 mg bosentan (bħala monohydrate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

Uża fi żmien 30 jum wara l-ewwel ftuħ

Data meta nfetaħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/832/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

STAYVEER 125 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 62.5 mg, pilloli

bosentan

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

STAYVEER 125 mg, pilloli

bosentan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Marklas Nederland BV

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

KARTUNA TA’ TWISSIJA TAL-PAZJENT

((Faċċata ta’ quddiem))

((Faċċata ta’ wara))

 

 

Twissijiet importanti dwar is-Sigurtà għall-Pazjenti li qed jieħdu

Kontraċezzjoni

 

 

STAYVEER (bosentan)

 

Bħalissa qed tuża jew tieħu kontraċettivi?

Din il-kartuna fiha informazzjoni importanti dwar STAYVEER. Jekk jogħġbok aqra din

 

Iva

Le

il-kartuna b’attenzjoni qabel tibda l-kura tiegħek b’STAYVEER

 

Jekk Iva, ikteb l-ismijiet tagħhom hawn:

Ismek: ____________________________________

 

 

______________________________________

It-tabib li kiteb ir-riċetta: ______________________________

 

 

______________________________________

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar STAYVEER staqsi lit-tabib tiegħek.

 

Ħu din il-kartuna għand it-tabib jew ġinekologu tiegħek fil-vista tiegħek li jmiss u hu/hi

Marklas Nederland BV

jkunu jistgħu jagħtuk parir dwar jekk int għandekx bżonn tuża metodi kontraċettivi oħra

 

jew alternattivi.

 

 

 

 

 

 

((Ġewwa 1))

((Ġewwa 2))

 

 

Jekk inti mara ta’ età li jista’ jkollok it-tfal aqra din il-paġna b’attenzjoni

Test tad-Demm għall-Funzjoni tal-Fwied

 

Tqala

Instab li xi pazjenti li kienu qed jieħdu STAYVEER kellhom testijiet tal-funzjoni tal-

STAYVEER jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha ma twelditx. Għalhekk,

fwied mhux normali. Matul il-kura b’STAYVEER, it-tabib tiegħek se jirranġalek biex

m’għandekx tieħu STAYVEER jekk inti tqila u m’għandekx toħroġ tqila waqt li qed

isirulek testijiet tad-demm regolari biex jiċċekkja għal bidliet fil-funzjoni tal-fwied

tieħu STAYVEER.

tiegħek.

 

 

Barra dan, jekk issofri minn pressjoni pulmonari għolja, l-okkorrenza ta’ tqala tista’

Ftakar biex tagħmel it-test tad-demm tal-fwied kull xahar.

tiddeterjora b’mod sever is-sintomi tal-marda tiegħek. Jekk għandek suspett li tista’ tkun

Wara żieda fid-doża, għandu jsir test addizzjonali wara ġimagħtejn.

tqila, għid lit-tabib jew ġinekologu tiegħek.

Data tal-ewwel test ta’ kull xahar: _______________________

Kontraċezzjoni

 

 

 

Kontroll tat-twelid ibbażat fuq l-ormoni – bħal kontraċettivi orali jew pilloli għall-

L-iskeda tiegħek ta’ kull xahar tat-test tad-demm għall-funzjoni tal-fwied:

kontroll tat-twelid, injezzjonijiet tal-ormoni, impjanti, jew garża li tipprovdi mediċina

Jan ______

Mej ______

Set _____

għall-kontroll tat-twelid li tgħaddi minn ġol-ġilda ma jipprevenux it-tqala b’mod

affidabbli f’nisa li qed jieħdu STAYVEER. Trid tuża forma ta’ barriera għall-kontroll

 

 

 

tat-twelid – bħal kondom, dijaframma jew sponża vaġinali – barra kull tip ta’ kontroll

Frar ______

Ġun ______

Ott _____

tat-twelid ormonali. Kun ċert li tiddiskuti kull mistoqsija li jista’ jkollok mat-tabib jew

ġinekologu tiegħek – imla d-dettalji kollha fuq il-parti ta’ wara ta’ din il-kartuna u ħudha

 

 

 

miegħek fil-vista li jmiss għand it-tabib jew ġinekologu tiegħek.

Mar ______

Lul ______

Nov _____

Għandek tagħmel test tat-tqala qabel tibda tieħu STAYVEER u kull xahar waqt il-kura

 

 

 

anki jekk taħseb li m’intix tqila.

 

 

 

Data tal-ewwel test ta’ kull xahar: ____________________________________

Apr ______

Aww ______

Diċ _____

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati