Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Topotecan Eagle (topotecan hydrochloride) - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTopotecan Eagle
Kodiċi ATCL01XX17
Sustanzatopotecan hydrochloride
ManifatturEagle Laboratories Ltd.   
EMEA/H/C/002261

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) gawtorizzatħal Topotecan Eagle. Dan

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Topotecan Eagle

topotecan

jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedemadux(CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq u r- rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użuħg l Topotecan Eagle.

X’inhu Topotecan Eagle?

Topotecan Eagle huwa ‘mediċina ġenerika ibrida’ Dan ifisser li huwa simili għal ‘mediċina ta’ referenza’

inali

tal-pulmun b’ċelloli żgħar, meta l-kanċer huwa reċidiv (jerġa’ jitfaċċa). Jintuża meta mhux rakkomandat it-trattament oriġinali għal darb’oħra.

Jintuża wk ll flimkien ma’ ċisplatinu (cisplatin - mediċina oħra kontra l-kanċer) fit-trattament ta’ nisa bil-kanċer tal-għonq tal-utru (ċerviċi), f’każ ta’ kanċer reċidiv wara r-radjoterapija jew fil-każ meta l- marda tkun fi stadju avvanzat (stadju IVB: il-kanċer ikun infirex lil hinn miċ-ċerviċi).

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kif jintuża Topotecan Eagle?

It-trattament b’Topotecan Eagle għandu jingħata biss taħt is-supervizjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu tal-kemjoterapija. L-infużjonijiet għandhom isiru f’sala onkoloġika speċjalizzata ta’ sptar. Il-livelli tad- demm tal-pazjent taċ-ċelloli bojod tad-demm, tal-pjastrini u tal-emoglobina għandhom ikunu kkontrollati qabel it-trattament biex ikun aċċertat li jkunu ogħla mil-livelli minimi stabbiliti. Id-dożi aktarx jeħtieġu jiġu aġġustati jew jingħataw mediċini oħra lill-pazjenti, meta l-livell taċ-ċelloli bojod tad-demm jibqa’ partikolarment baxx.

Għad-dettalji kollha, ara s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, li huwa pawtorizzatrti koll mill-EPAR.

Id-doża ta’ Topotecan Eagle li għandha tintuża tiddependi mit-tip ta’ kanċer ittrattat u mill-piż u - ul tal-pazjent. F’każ ta’ kanċer tal-pulmun, Topotecan Eagle jingħata kuljum għal ħamest ijiem b’interv ll ta’ tliet ġimgħat qabel il-bidu ta’ kull ċiklu. It-trattament jista’ jitkompla sa ma taggrava l-marda.

Meta użat maċ-ċisplatinu fil-kanċer tal-għonq tal-utru, Topotecan Eagle jingħata bħala nfużjoni fil-jiem nru 1, 2 u 3 (biċ-ċisplatinu jingħata fil-jum 1). Dan jiġi rripetut kull 21 jum għal sitt ċikli jew sa ma taggrava l-marda.

grupp tal-‘inibituri tat-topoisomerażi’. Din timblokka enzima li tissejjaaduxħ topojsomerażi I, li hija involuta fid-duplikazzjoni tad-DNA. Meta l-enzima tiġi mblukkata, ilħ-fil menti tad-DNA jinqatgħu. Dan jipprevjeni li ċ-ċelloli tal-kanċer jirduppjaw u eventwalment imutu. Topotecan Eagle għandu effett ukoll fuq iċ-ċelloli mhux tal-kanċer, fejn jikkawża effetti sekondarji.

Kif jaħdem Topotecan Eagle?

Is-sustanza attiva f’Topotecan Eagle, it-topotecan, hija mediċina kontra l-kanċer li tappartjeni għall-

Kif ġie studjat Topotecan Eagle?

komparabbli u li huwa bijoekwivalenti għal Hycamtin. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Hycamtin, il-benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat irrakkomanda li

Top tecan Eagle jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Aktar tagħrif dwar Topotecan Eagle

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal Topotecan Eagle fil-22 ta’ Diċembru 2011.

L-EPAR sħiħ għal Topotecan Eagle jista’ jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il- kura b’Topotecan Eagle, aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ għall-mediċina ta’ referenza jinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Topotecan Eagle

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’11-2011.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Topotecan Eagle

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati