Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Topotecan Eagle (topotecan hydrochloride) – Tikkettar - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTopotecan Eagle
Kodiċi ATCL01XX17
Sustanzatopotecan hydrochloride
ManifatturEagle Laboratories Ltd.   
TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA
KARTUNA TA’ BARRA Fjala 1mg
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Topotecan Eagle 3 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

ml wieħed ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 3 mg topotecan (bħala hyd ochlor de). Kull fjala fiha 3 mg topotecan (bħala hydrochloride) f’konċentrat ta’1 ml.

awtorizzat

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Hydrochloric acid (E507)

Ilma għall-injezzjonijiet

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

adux

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

ħ

 

m’g

 

 

Fjala waħda

li

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

Għal użu għal ġol-vini. Għandu jiġ d lwit qabel ma jintuża.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

 

 

MA’ JINTLAĦAQX U MA’ JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma’ jin laħaqx u ma’ jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

Prodott

 

 

 

 

ĊITOTOSSIKU

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Innota l-konċentrazzjoni jew inkella tista' sseħħ doża eċċessiva taperiklu għall-ħajja.

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

Aqra l-fuljett għall-perjodu ta’ shelf life tal-prodott dilwit.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

Żomm il-fjala fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

 

 

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK

 

 

HEMM BŻONN

 

 

 

 

 

 

The Clock House

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

 

jitolbu l-liġijiet lokali.

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Eagle Laboratories Limited

 

 

 

adux

 

 

Station Approach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlow, Bucks, SL7 1NT

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit.

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

m’g

 

 

 

NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/744/001

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

medi

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN FJALA ta’ 1 ml

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

Topotecan Eagle 3 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

Topotecan

 

IV

 

awtorizzat

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

Għandu jiġi dilwit qabel l-użu.

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

JIS

adux

 

 

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

Lott

 

 

ħ

 

 

li

 

 

 

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM,m’gJEW PARTI INDIVIDWALI

1 mg

 

 

inali

6.

OĦRAJN

ċ

medi

 

Ċitotossiku

 

 

 

Innota l-konċentrazzjoni jew inkella tista’ sseħħ doża aċċidentali ta’ periklu għall-ħajja. Prodott

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA
KARTUNA TA’ BARRA fjala b’diversi dożi ta’ 5 ml
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Topotecan Eagle 15 mg/5 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni topotecan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

ml wieħed ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 3 mg topotecan (bħala hyd ochlor de). Kull fjala fiha 15 mg topotecan (bħala hydrochloride) f’konċentrat ta’ 5 ml.

awtorizzat

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Hydrochloric acid (E507)

Ilma għall-Injezzjonijiet

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

adux

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

(3mg/ml)

 

li

 

 

Fjala waħda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-vini. Għandu jiġ lwit qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

 

 

MA’ JINTLAĦAQX U MA’ JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma’ jin laħaqx u ma’ jidhirx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

Prodott

 

 

 

 

 

ĊITOTOSSIKU

Aqra l-fuljett tatagħrif qabel l-użu.

Innota l-konċentrazzjoni jew inkella tista' sseħħ doża eċċessiva ta’ periklu għall-ħajja.

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

Fjala b’bosta dożi: ladarba tkun infetħet, aħżen għal massimu ta’ 14-il ġurnata f’temperatura ta’ bejn 20°C-25°C.

Infetaħ fi: JJ/XX/SS

Aqra l-fuljett għall-perjodu ta’ shelf life tal-prodott dilwit.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC

 

Żomm il-fjala fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

awtorizzat

 

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

 

 

 

 

adux

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

 

 

 

 

Eagle Laboratories Limited

 

 

ħ

The Clock House

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Station Approach

 

 

 

 

Marlow, Buck, SL7 1NT

 

 

 

 

Ir-Renju Unit.

 

 

li

 

 

 

inali

 

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/744/002

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

Lott

Prodott14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA me iċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN FJALA ta’ 5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

Topotecan Eagle 15 mg/5 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

Topotecan

 

IV

 

awtorizzat

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

Għandu jiġi dilwit qabel l-użu

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

JIS

adux

 

 

 

Fjala b’bosta dożi: ladarba tkun infetħet, aħżen għal massimu t ’ 14-il ġurnata f’temperatura ta’ bejn

20°C-25°C.

ħ

Infetaħ fi: JJ/XX/SS

m’g

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

 

medi

 

 

5 mg

 

ċ

 

3 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

 

 

Prodott

 

 

 

Ċitotossiku

 

 

Inn ta l-konċentrazzjoni jew inkella tista' sseħħ doża eċċessiva ta’ periklu għall-ħajja.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati