Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tredaptive (laropiprant /nicotinic acid) – Tikkettar - C10AD52

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaTredaptive
Kodiċi ATCC10AD52
Sustanzalaropiprant /nicotinic acid
ManifatturMerck Sharp

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (għal folja Alu/Alu)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tredaptive 1,000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

Aċidu nikotiniku/laropiprant

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha 1,000 mg ta’ aċidu nikotiniku u 20 mg laropiprant.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

adux

 

 

14-il pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

ħ

 

 

m’g

 

 

 

28 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

li

 

 

 

56 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

168 pillola li terħi l-mediċina b’mod modif kat

 

 

 

 

 

 

 

32 x 1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQHertford Road, HoddesdonHertfordshire EN11 9BUIr-Renju Unit

EU/1/08/459/009

 

adux

14-il pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

EU/1/08/459/010

28 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

t

EU/1/08/459/011

56 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifik

 

m’g

 

 

 

EU/1/08/459/013 168 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikatħ

EU/1/08/459/014 32 x 1 pillola li terħi l-mediċina b mod modifikat li

13.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

Lott

 

ċ

 

 

medi

 

 

14.

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

Prodott

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tredaptive

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (għal folja PVC/Aclar)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tredaptive 1,000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

Aċidu nikotiniku/laropiprant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha 1,000 mg ta’ aċidu nikotiniku u 20 mg ta’ laropiprant.

 

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

adux

 

 

 

14-il pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

28 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

li

 

 

 

 

56 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

84 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifik t

 

 

 

 

 

 

 

 

168 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

196 pillola li terħi l-mediċina b’mod modikfikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Pakkett multiplu li fih 196 (2 pakketti ta’ 98) pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

49 x 1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Merck Sharp & Dohme Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Hertford Road, Hoddesdon

 

 

adux

 

Hertfordshire EN11 9BU

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/459/001

 

 

 

 

 

 

 

14-il pillola li terħi l-mediċina b’ od modifikat

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/002 28 pillola li terħi l-mediċ

lib’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/003 56 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/004 84 pillola li terħi l-med ċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/005 98 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/006 168 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/007 196 pillola li t rħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/008 49 x1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/459/012 196 (2 pakketti ta’ 98) pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Tredaptive

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Pakketti multipli ta’ 196 (2 pakketti ta’ 98 pillola li jerħu b’mod modifikat) - mingħajr kaxxa blu (għal folja tal-PVC/Aclar)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tredaptive 1,000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

Nicotinic acid/laropiprant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

awtorizzat

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

adux

Fih lactose monohydrate. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

 

ħ

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

m’g

 

98 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat. Ko ponent ta’ pakkett b’ħafna, ma jistax jinbiegħ

b’mod separat.

li

 

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha 1,000 mg ta’ nicotinic acid u 20 mg ta’ laropiprant.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

inali

 

ċ

Użu orali

medi

 

 

 

Aqra l-pakkett ta’ tagħrif qab l l-użu.

6. TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

Merck Sharp & Dohme Ltd.

 

 

 

 

 

Hertford Road, Hoddesdon

 

 

 

 

 

 

Hertfordshire EN11 9BU

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

awtorizzat

 

12.

 

 

 

 

 

 

NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/459/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

li

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta t t-t bib.

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Prodott

 

 

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Tredaptive 1000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

Aċidu nikotiniku/laropiprant

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

 

 

adux

 

 

ħ

5. OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

awtorizzat

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati