Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Tikkettar - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVizarsin
Kodiċi ATCG04BE03
Sustanzasildenafil
ManifatturKrka, d.d., Novo mesto

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 25 mg sildenafil.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 pillola miksija b’rita

4 x 1 pilloli miksija b’rita

8 x 1 pilloli miksija b’rita

12 x 1 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/001

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/002

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/003

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 pillola miksija b’rita

4 x 1 pilloli miksija b’rita

8 x 1 pilloli miksija b’rita

12 x 1 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/005

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/006

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/007

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha sildenafil citrate ekwivalenti għal 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 pillola miksija b’rita

4 x 1 pilloli miksija b’rita

8 x 1 pilloli miksija b’rita

12 x 1 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenia

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

1 fiha pillola miksija: EU/1/09/551/009

4 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/010

8 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/011

12 x 1 pillola miksija: EU/1/09/551/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 25 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali. Ħalliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f’kull folja:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

I'K{i:p2j

1.Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idejk.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/013

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/014 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/015 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/016 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/017

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.ILWI U ĊARRAT

2.QAXXAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali. Ħalliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f’kull folja:

I

I I'\/r

i'cI II

r

LiJ4

.p9k fl\\ U

I

 

 

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

1.Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idejk.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/018

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/019 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/020 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/021 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/022 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/028

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.ILWI U ĊARRAT

2.QAXXAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali. Ħalliha tinħall fil-ħalq.

għal pillola 1 f’kull folja:

I

I I'\/r

i'cI II

r

LiJ4

.p9k fl\\ U

I

 

 

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

1.Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idejk.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek hekk kif titneħħa mill-ippakkjar.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/023

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/024 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/025 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/026 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/027 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakkjar monolingwali u bilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.ILWI U ĊARRAT

2.QAXXAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA għal ippakjar trilingwali
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq Sildenafil
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)
Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 25 mg sildenafil.
3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI
Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)). Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.
4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT
Pillola 1 li tinħall fil-ħalq
2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq
12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq
5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA
Għal użu orali.
għal pillola 1 f’kull folja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ii51

U

 

 

 

 

 

 

I I!

 

 

/*I I, LJ4

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod

 

 

 

 

 

 

'I'

 

 

iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.

Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.

Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.

4.

Ħalliha tinħall fil-ħalq.

 

 

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/013

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/014 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/015 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/016 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq EU/1/09/551/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 25 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.Ċarrat

2.Qaxxar

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 50 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu orali.

għal pillola 1 f’kull folja:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

I'K{i:p2j

1.Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.

4.Ħalliha tinħall fil-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/018

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/019 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/020 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/021 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/022 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/028

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 50 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.Ċarrat

2.Qaxxar

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha fiha 100 mg sildenafil.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame (E951) u peppermint oil (sorbitol (E420)).

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq

2 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

8 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq

12 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

24 x 1 pillola li jinallu fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu orali.

għal pillola 1 f’kull folja:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

għal 4 pilloli f’kull folja:

I'K{i:p2j

1.Żomm il-folja mit-truf u ssepara ċellola ta’ folja waħda mill-kumplament tal-folja billi bil-mod iċċarrat tul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Aqla’ t-tarf tal-folja u qaxxar il-folja kompletament.

3.Taptap il-pillola fuq idejk u qiegħda fuq l-ilsien.

4.Ħalliha tinħall fil-ħalq.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pillola 1 li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/023

2 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/024 4 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/025 8 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/026 12 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/027 24 x 1 pillola li tinħall fil-ħalq: EU/1/09/551/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA għal ippakjar trilingwali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vizarsin 100 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Sildenafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. OĦRAJN

1.Ċarrat

2.Qaxxar

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati