Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xagrid (anagrelide) – Tikkettar - L01XX35

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaXagrid
Kodiċi ATCL01XX35
Sustanzaanagrelide
ManifatturShire Pharmaceutical Contracts Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

(KARTUNA TA' BARRA U TIKKETTA TAL-FLIXKUN)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xagrid 0.5 mg kapsuli ibsin anagrelide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula iebsa waħda fiha 0.5 mg anagrelide (bħala anagrelide hydrochloride).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Basingstoke

RG24 8EP

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/295/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Xagrid (fuq il-kartuna ta’ barra biss)

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati