Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Tikkettar - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZalasta
Kodiċi ATCN05AH03
Sustanzaolanzapine
ManifatturKrka

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 2.5 mg PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 2.5 mg pilloli

Olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 2.5 mg olanzapine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/001 (14-il pillola)

EU/1/07/415/002 (28 pillola)

EU/1/07/415/003 (35 pillola)

EU/1/07/415/004 (56 pillola)

EU/1/07/415/005 (70 pillola)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 2.5 mg pilloli

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 2.5 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 2.5 mg pilloli

Olanzapine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 5 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 5 mg pilloli

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/006 (14-il pillola)

EU/1/07/415/007 (28 pillola)

EU/1/07/415/008 (35 pillola)

EU/1/07/415/009 (56 pillola)

EU/1/07/415/010 (70 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 5 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 5 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 5 mg pilloli

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 7.5 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 7.5 mg pilloli

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 7.5 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/011 (14-il pillola)

EU/1/07/415/012 (28 pillola)

EU/1/07/415/013 (35 pillola)

EU/1/07/415/014 (56 pillola)

EU/1/07/415/015 (70 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 7.5 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 7.5 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 7.5 mg pilloli

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 10 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 10 mg pilloli

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 10 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

7 pilloli

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/016 (7 pilloli)

EU/1/07/415/017 (14-il pillola)

EU/1/07/415/018 (28 pillola)

EU/1/07/415/019 (35 pillola)

EU/1/07/415/020 (56 pillola)

EU/1/07/415/021 (70 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 10 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 10 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 10 mg pilloli

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 15 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 15 mg pilloli

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 15 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/022 (14-il pillola)

EU/1/07/415/023 (28 pillola)

EU/1/07/415/024 (35 pillola)

EU/1/07/415/025 (56 pillola)

EU/1/07/415/026 (70 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 15 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 15 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 15 mg pilloli

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 20 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 20 mg pilloli

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola fiha 20 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

pillola

14-il pillola

28 pillola

35 pillola

56 pillola

70 pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/027 (14-il pillola)

EU/1/07/415/028 (28 pillola)

EU/1/07/415/029 (35 pillola)

EU/1/07/415/030 (56 pillola)

EU/1/07/415/031 (70 pillola)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 20 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 20 mg PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 20 mg pilloli

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

I 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

I

Zalasta 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

I 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

I

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 5 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

I 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

I

pillola li tinħall fil-ħalq

14-il pillola li jinħall fil-ħalq

28 pillola li tinħall fil-ħalq

35 pillola li tinħall fil-ħalq

56 pillola li tinħall fil-ħalq

70 pillola li tinħall fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Taqbadx il-pilloli b’idejn imxarrbin għax il-pilloli jistgħu jinkisru.

1.Żomm l-istrixxa ta’ folji mit-truf tagħha u neħħi ċellula waħda ta’ folja mill-bqija billi ċċarrat matul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Iġbed it-tarf tal-fojl u neħħiha kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idek.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek malli tneħħiha mill-pakkett.

Ibla’ l-pillola bl-ilma jew waħedha.

Tista’ wkoll tpoġġi l-pillola f’tazza jew kikkra mimlija bl-ilma u tixrobha mill-ewwel.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/032 (14-il pillola li jinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/033 (28 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/034 (35 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/035 (56 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/036 (70 pillola li tinħall fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

1.Ċarrat.

2.Neħħi.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 7.5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

I 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

I

Zalasta 7.5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

I 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

I

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 7.5 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

I 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

I

pillola li tinħall fil-ħalq

14-il pillola li jinħall fil-ħalq

28 pillola li tinħall fil-ħalq

35 pillola li tinħall fil-ħalq

56 pillola li tinħall fil-ħalq

70 pillola li tinħall fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Taqbadx il-pilloli b’idejn imxarrbin għax il-pilloli jistgħu jinkisru.

1.Żomm l-istrixxa ta’ folji mit-truf tagħha u neħħi ċellula waħda ta’ folja mill-bqija billi ċċarrat matul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Iġbed it-tarf tal-fojl u neħħiha kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idek.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek malli tneħħiha mill-pakkett.

Ibla’ l-pillola bl-ilma jew waħedha.

Tista’ wkoll tpoġġi l-pillola f’tazza jew kikkra mimlija bl-ilma u tixrobha mill-ewwel.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/037 (14-il pillola li jinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/038 (28 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/039 (35 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/040 (56 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/041 (70 pillola li tinħall fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 7.5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 7.5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 7.5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

1.Ċarrat.

2.Neħħi.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 10 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

I 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

I

Zalasta 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

I 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

I

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 10 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

I 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

I

pillola li tinħall fil-ħalq

14-il pillola li jinħall fil-ħalq

28 pillola li tinħall fil-ħalq

35 pillola li tinħall fil-ħalq

56 pillola li tinħall fil-ħalq

70 pillola li tinħall fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Taqbadx il-pilloli b’idejn imxarrbin għax il-pilloli jistgħu jinkisru.

1.Żomm l-istrixxa ta’ folji mit-truf tagħha u neħħi ċellula waħda ta’ folja mill-bqija billi ċċarrat matul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Iġbed it-tarf tal-fojl u neħħiha kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idek.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek malli tneħħiha mill-pakkett.

Ibla’ l-pillola bl-ilma jew waħedha.

Tista’ wkoll tpoġġi l-pillola f’tazza jew kikkra mimlija bl-ilma u tixrobha mill-ewwel.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/042 (14-il pillola li jinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/043 (28 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/044 (35 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/045 (56 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/046 (70 pillola li tinħall fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 10 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

1.Ċarrat.

2.Neħħi.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 15 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

I 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

I

Zalasta 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

I 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

I

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 15 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

I 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

I

pillola li tinħall fil-ħalq

14-il pillola li jinħall fil-ħalq

28 pillola li tinħall fil-ħalq

35 pillola li tinħall fil-ħalq

56 pillola li tinħall fil-ħalq

70 pillola li tinħall fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Taqbadx il-pilloli b’idejn imxarrbin għax il-pilloli jistgħu jinkisru.

1.Żomm l-istrixxa ta’ folji mit-truf tagħha u neħħi ċellula waħda ta’ folja mill-bqija billi ċċarrat matul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Iġbed it-tarf tal-fojl u neħħiha kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idek.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek malli tneħħiha mill-pakkett.

Ibla’ l-pillola bl-ilma jew waħedha.

Tista’ wkoll tpoġġi l-pillola f’tazza jew kikkra mimlija bl-ilma u tixrobha mill-ewwel.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/047 (14-il pillola li jinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/048 (28 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/049 (35 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/050 (56 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/051 (70 pillola li tinħall fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 15 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

1.Ċarrat.

2.Neħħi.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL ZALASTA 20 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

I 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

I

Zalasta 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

I 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

I

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 20 mg olanzapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih aspartame.

Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

I 4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

I

pillola li tinħall fil-ħalq

14-il pillola li jinħall fil-ħalq

28 pillola li tinħall fil-ħalq

35 pillola li tinħall fil-ħalq

56 pillola li tinħall fil-ħalq

70 pillola li tinħall fil-ħalq

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Taqbadx il-pilloli b’idejn imxarrbin għax il-pilloli jistgħu jinkisru.

1.Żomm l-istrixxa ta’ folji mit-truf tagħha u neħħi ċellula waħda ta’ folja mill-bqija billi ċċarrat matul il-perforazzjonijiet ta’ madwarha.

2.Iġbed it-tarf tal-fojl u neħħiha kompletament.

3.Aqleb il-pillola għal fuq idek.

4.Poġġi l-pillola fuq ilsienek malli tneħħiha mill-pakkett.

Ibla’ l-pillola bl-ilma jew waħedha.

Tista’ wkoll tpoġġi l-pillola f’tazza jew kikkra mimlija bl-ilma u tixrobha mill-ewwel.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/415/052 (14-il pillola li jinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/053 (28 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/054 (35 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/055 (56 pillola li tinħall fil-ħalq)

EU/1/07/415/056 (70 pillola li tinħall fil-ħalq)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Zalasta 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL ZALASTA 20 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalasta 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

1.Ċarrat.

2.Neħħi.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati