Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Tikkettar - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZalviso
Kodiċi ATCN01AH03
Sustanzasufentanil
ManifatturGrunenthal GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA għal stoċċ 1, 10 u 20 stoċċijiet

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

Sufentanil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 15-il mikrogramma sufentanil (bħala ċitrat).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110) Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien

10 stoċċijiet ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed 20 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien.

Għandu jintuża biss mal-apparat tal-għoti Zalviso.

Poġġiha immedjatament fl-apparat tal-għoti Zalviso wara li toħroġha mill-qartas. Tfarrakx, tomgħod jew tibla’ l-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1042/001 1 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien

EU/1/15/1042/002 10 stoċċijiet ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed

EU/1/15/1042/003 20 stoċċ ta' 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TAN-NOFS TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR BLUE BOX)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

Sufentanil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 15-il mikrogramma sufentanil (bħala ċitrat).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110) Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

800 pillola għal taħt l-ilsien (20 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien) Parti minn pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien.

Għandu jintuża biss mal-apparat tal-għoti Zalviso.

Poġġiha immedjatament fl-apparat tal-għoti Zalviso wara li toħroġha mill-qartas. Tfarrakx, tomgħod jew tibla’ l-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TA’ BARRA (BIL-BLUE BOX)

PAKKETTI MULTIPLI BISS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

Sufentanil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 15-il mikrogramma sufentanil (bħala ċitrat).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110) Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 1600 pillola għal taħt l-ilsien [40 (2 pakketti ta’ 20) stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien]

Pakkett multiplu: 2400 pillola għal taħt l-ilsien [60 (3 pakketti ta’ 20) stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien]

Pakkett multiplu: 4000 pillola għal taħt l-ilsien [100 (5 pakketti ta’ 20) stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien]

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien.

Għandu jintuża biss mal-apparat tal-għoti Zalviso.

Poġġiha immedjatament fl-apparat tal-għoti Zalviso wara li toħroġha mill-qartas. Tfarrakx, tomgħod jew tibla’ l-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1042/004 2 x 20 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed

EU/1/15/1042/005 3 x 20 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien kull wieħed

EU/1/15/1042/006 5 x 20 stoċċ ta' 40 pillola ta' taħt l-ilsien kull wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

Sufentanil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola għal taħt l-ilsien fiha 15-il mikrogramma sufentanil (bħala ċitrat).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110) Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 stoċċ ta’ 40 pillola għal taħt l-ilsien

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal taħt l-ilsien.

Għandu jintuża biss mal-apparat tal-għoti Zalviso.

Poġġiha immedjatament fl-apparat tal-għoti Zalviso wara li toħroġha mill-qartas. Tfarrakx, tomgħod jew tibla’ l-pillola.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

EXP ara paġna 1

EXP ara fuq wara

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

Lot ara paġna 1

Lot ara fuq wara

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

STOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Zalviso 15-il mikrogramma pilloli għal taħt l-ilsien

Sufentanil

Użu għal taħt l-ilsien

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

40 pillola għal taħt l-ilsien

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati