Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Zyprexa Velotab (olanzapine) – Tikkettar - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZyprexa Velotab
Kodiċi ATCN05AH03
Sustanzaolanzapine
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUN TA’ ZYPREXA VELOTAB 5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 5 mg ta’ olanzapine

3.LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Ingredjenti oħra: gelatin, mannitol (E421), aspartame (E951), sodium methyl parahydroxybenzoate (E219), sodium propyl parahydroxybenzoate (E217).

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

35 pillola li jinħallu fil-ħalq

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

70 pillola li jinħallu fil-ħalq

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5.MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

1.Issepara ċellola waħda tal-folja mill-istrixxa

2.Qaxxar il-biċċa ta' wara bil-mod

3.Imbotta il-pillola ’l barra bil-mod

4.Poġġi l-pillola ġo ħalqek

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA' SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl u mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda.

12.NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/125/001 28 pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/99/125/009 35 pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/99/125/005 56 pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/99/125/013 70 pillola li jinħallu fil-ħalq

EU/1/99/125/017 98 pillola li jinħallu fil-ħalq

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ZYPREXA VELOTAB 5 mg

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L- ISTRIXXI

ZYPREXA VELOTAB 5 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ: TIKKETTA TAL-FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 5 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3.DATA TA' SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUN TA’ ZYPREXA VELOTAB 10 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 10 mg, pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 10 mg ta’ olanzapine

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Ingredjenti oħra: gelatin, mannitol (E421), aspartame (E951), sodium methyl parahydroxybenzoate (E219), sodium propyl parahydroxybenzoate (E217).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

35 pillola li jinħallu fil-ħalq

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

70 pillola li jinħallu fil-ħalq

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

1.Issepara ċellola waħda tal-folja mill-istrixxa

2.Qaxxar il-biċċa ta' wara bil-mod

3.Imbotta il-pillola ’l barra bil-mod

4.Poġġi l-pillola ġo ħalqek

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl u mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/125/002 28 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/010 35 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/006 56 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/014 70 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/018 98 pillola li tinħall fil-ħalq

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ZYPREXA VELOTAB 10 mg

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L- ISTRIXXI

ZYPREXA VELOTAB 10 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ: TIKKETTA TAL-FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUN TA’ ZYPREXA VELOTAB 15 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 15 mg, pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 15 mg ta’ olanzapine

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Ingredjenti oħra: gelatin, mannitol (E421), aspartame (E951), sodium methyl parahydroxybenzoate (E219), sodium propyl parahydroxybenzoate (E217).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

35 pillola li jinħallu fil-ħalq

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

70 pillola li jinħallu fil-ħalq

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

1.Issepara ċellola waħda tal-folja mill-istrixxa

2.Qaxxar il-biċċa ta' wara bil-mod

3.Imbotta il-pillola ’l barra bil-mod

4.Poġġi l-pillola ġo ħalqek

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl u mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/125/003 28 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/011 35 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/007 56 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/015 70 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/019 98 pillola li tinħall fil-ħalq

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ZYPREXA VELOTAB 15 mg

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L- ISTRIXXI

ZYPREXA VELOTAB 15 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ: TIKKETTA TAL-FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 15 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUN TA’ ZYPREXA VELOTAB 20 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 20 mg, pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 20 mg ta’ olanzapine

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Ingredjenti oħra: gelatin, mannitol (E421), aspartame (E951), sodium methyl parahydroxybenzoate (E219), sodium propyl parahydroxybenzoate (E217).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola li jinħallu fil-ħalq

35 pillola li jinħallu fil-ħalq

56 pillola li jinħallu fil-ħalq

70 pillola li jinħallu fil-ħalq

98 pillola li jinħallu fil-ħalq

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

1.Issepara ċellola waħda tal-folja mill-istrixxa

2.Qaxxar il-biċċa ta' wara bil-mod

3.Imbotta il-pillola ’l barra bil-mod

4.Poġġi l-pillola ġo ħalqek

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl u mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, L-Olanda.

12. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/125/004 28 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/012 35 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/008 56 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/016 70 pillola li tinħall fil-ħalq

EU/1/99/125/020 98 pillola li tinħall fil-ħalq

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ZYPREXA VELOTAB 20 mg

17. .IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L- ISTRIXXI

ZYPREXA VELOTAB 20 mg PILLOLI LI JINĦALLU FIL-ĦALQ: TIKKETTA TAL-FOJL TAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ZYPREXA VELOTAB 20 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

Olanzapine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati