Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Etikettering - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAcomplia
ATC codeA08AX01
Werkzame stofrimonabant
Producentsanofi-aventis

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos voor de presentaties van 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 en 98 filmomhulde tabletten in blisters

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten rimonabant

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 20 mg rimonabant.

geregistreerd

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger14 filmomhulde tabletten28 filmomhulde tabletten30 filmomhulde tabletten56 filmomhulde tablettenBevat lactosemonohydraat.Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

 

 

 

 

 

niet

 

 

70 x 1 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

84 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Geneesmiddel

 

 

 

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

 

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 

 

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP{MM/JJJJ}

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

 

 

 

 

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

geregistreerd

 

174, Avenue de France

 

langer

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

niet

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE OVER BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blisterverpakkingen van de presentaties van 14, 28, 56, 84 en 98 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

rimonabant

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

langer

 

 

 

EXP{MM/JJJJ}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

Maandag

 

 

 

Dinsdag

 

 

 

Woensdag

 

 

 

Donderdag

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Vrijdag

 

 

 

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blisterverpakkingen van de presentaties van 30, 70 x 1 en 90 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

rimonabant

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

BRENGEN

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

langer

 

 

 

EXP{MM/JJJJ}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos van de presentaties van 28, 98 en 500 filmomhulde tabletten in HDPE-flesjes / etiket van HDPE-flesje voor de presentaties van 28, 98 en 500 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten rimonabant

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 20 mg rimonabant.

geregistreerd

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

Bevat lactosemonohydraat.

 

 

 

Zie bijsluiter voor aanvullende informatie.

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

28 filmomhulde tabletten

 

langer

 

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

500 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Oraal gebruik.

niet

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

6.

Geneesmiddel

 

 

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP{MM/JJJJ}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DEgeregistreerdHANDEL BRENGEN

9.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis

174, Avenue de France F-75013 Paris Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/007

langer

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

EU/1/06/344/009

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.

INFORMATIE OVER BRAILLE

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld