Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Etikettering - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelActos
ATC codeA10BG03
Werkzame stofpioglitazone hydrochloride
ProducentTakeda Pharma A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 15 mg tabletten

Pioglitazon

2.GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere tablet bevat 15 mg pioglitazon (als hydrochloride).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose monohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

50 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

112 tabletten

196 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/150/007 14 tabletten

EU/1/00/150/001 28 tabletten

EU/1/00/150/016 30 tabletten

EU/1/00/150/002 50 tabletten

EU/1/00/150/009 56 tabletten

EU/1/00/150/017 84 tabletten

EU/1/00/150/018 90 tabletten

EU/1/00/150/003 98 tabletten

EU/1/00/150/025 112 tabletten

EU/1/00/150/026 196 tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Actos 15 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 30 mg tabletten

Pioglitazon

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere tablet bevat 30 mg pioglitazon (als hydrochloride).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose monohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

50 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

112 tabletten

196 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/150/008 14 tabletten

EU/1/00/150/004 28 tabletten

EU/1/00/150/019 30 tabletten

EU/1/00/150/005 50 tabletten

EU/1/00/150/010 56 tabletten

EU/1/00/150/020 84 tabletten

EU/1/00/150/021 90 tabletten

EU/1/00/150/006 98 tabletten

EU/1/00/150/027 112 tabletten

EU/1/00/150/028 196 tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Actos 30 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 45 mg tabletten

Pioglitazon

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere tablet bevat 45 mg pioglitazon (als hydrochloride).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose monohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

50 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

112 tabletten

196 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Denemarken

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/150/011 14 tabletten

EU/1/00/150/012 28 tabletten

EU/1/00/150/022 30 tabletten

EU/1/00/150/013 50 tabletten

EU/1/00/150/014 56 tabletten

EU/1/00/150/023 84 tabletten

EU/1/00/150/024 90 tabletten

EU/1/00/150/015 98 tabletten

EU/1/00/150/029 112 tabletten

EU/1/00/150/030 196 tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Actos 45 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 15 mg tabletten

Pioglitazon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda (logo)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE (VERPAKKINGEN MET EEN KALENDER)

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 30 mg tabletten

Pioglitazon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE (VERPAKKINGEN MET EEN KALENDER)

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Actos 45 mg tabletten

Pioglitazon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Takeda (logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE (VERPAKKINGEN MET EEN KALENDER)

Ma.

Di.

Wo.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld