Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Etikettering - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAdempas
ATC codeC02KX05
Werkzame stofriociguat
ProducentBayer AG

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Adempas 0,5 mg filmomhulde tabletten Adempas 1 mg filmomhulde tabletten Adempas 1,5 mg filmomhulde tabletten Adempas 2 mg filmomhulde tabletten Adempas 2,5 mg filmomhulde tabletten riociguat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF

Elke filmomhulde tablet bevat 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg of 2,5 mg riociguat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

42 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

294 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Bayer AG

51368 Leverkusen

Duitsland

Bayer (logo)

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Adempas 0,5 mg – verpakking van 42 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – verpakking van 84 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – verpakking van 90 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – verpakking van 294 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – verpakking van 42 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – verpakking van 84 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – verpakking van 90 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – verpakking van 294 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – verpakking van 42 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – verpakking van 84 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – verpakking van 90 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – verpakking van 294 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – verpakking van 42 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – verpakking van 84 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – verpakking van 90 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – verpakking van 294 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – verpakking van 42 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – verpakking van 84 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – verpakking van 90 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – verpakking van 294 filmomhulde tabletten - EU/1/13/907/020

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg of 2,5 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING – VERPAKKINGEN MET 42, 84, 90, 294 FILMOMHULDE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Adempas 0,5 mg tabletten Adempas 1 mg tabletten Adempas 1,5 mg tabletten Adempas 2 mg tabletten Adempas 2,5 mg tabletten riociguat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Bayer (logo)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

ma di woe don vrij zat zon

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld