Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Etikettering - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAdenuric
ATC codeM04AA03
Werkzame stoffebuxostat
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

KARTONNEN OMDOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADENURIC 80 mg filmomhulde tabletten

Febuxostat

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 80 mg febuxostat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook lactose (als monohydraat).

Zie de bijsluiter voor aanvullende informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

42 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Menarini International O.L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/447/001 28 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/002 84 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/005 14 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/006 42 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/007 56 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/008 98 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/013 14 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/014 28 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/015 42 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/016 56 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/017 84 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/018 98 filmomhulde tabletten

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

ADENURIC 80 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

PVC/ACLAR/ALUMINIUM OR PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADENURIC 80 mg tabletten

Febuxostat

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Menarini International O.L. S.A.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

ma di wo do vr za zo

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

KARTONNEN OMDOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADENURIC 120 mg filmomhulde tabletten

Febuxostat

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 120 mg febuxostat.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook lactose (als monohydraat).

Zie de bijsluiter voor aanvullende informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

42 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

84 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Menarini International O.L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/08/447/003 28 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/004 84 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/009 14 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/010 42 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/011 56 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/012 98 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/019 14 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/020 28 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/021 42 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/022 56 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/023 84 filmomhulde tabletten

EU/1/08/447/024 98 filmomhulde tabletten

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

ADENURIC 120 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

PVC/ACLAR/ALUMINIUM OF PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ADENURIC 120 mg tabletten

Febuxostat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Menarini International O.L. S.A.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

ma di wo do vr za zo

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld