Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Etikettering - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAdvagraf
ATC codeL04AD02
Werkzame stoftacrolimus
ProducentAstellas Pharma Europe B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat: 0,5 mg tacrolimus (als monohydraat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat eveneens: lactose en sporen van sojalecithine. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Eenmaal daags.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Slik het droogmiddel niet in.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/387/001 30 capsules

EU/1/07/387/002 50 capsules

EU/1/07/387/009 100 capsules

EU/1/07/387/014 30×1 capsules

EU/1/07/387/015 50×1 capsules

EU/1/07/387/016 100×1 capsules

13.PARTIJNUMMER

Partij:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Advagraf 0,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

BLISTER Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Partij:

5.OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ALUMINIUM VERPAKKING Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard (aluminium verpakking met 30, 50, 100 capsules)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Advagraf 0,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

Oraal gebruik.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

6.OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat: 1 mg tacrolimus (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat eveneens: lactose en sporen van sojalecithine. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

60 capsules met verlengde afgifte, hard

60 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Eenmaal daags.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Slik het droogmiddel niet in.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/387/003 30 capsules

EU/1/07/387/004 50 capsules

EU/1/07/387/005 60 capsules

EU/1/07/387/006 100 capsules

EU/1/07/387/017 30×1 capsules

EU/1/07/387/018 50×1 capsules

EU/1/07/387/019 60×1 capsules

EU/1/07/387/020 100×1 capsules

13. PARTIJNUMMER

Partij:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Advagraf 1 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

BLISTER Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVALOP BLISTERVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ALUMINIUM VERPAKKING Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte (aluminium verpakking met 30, 50, 100 capsules)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Advagraf 1 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

Oraal gebruik.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

60 capsules met verlengde afgifte, hard

60 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

6. OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS Advagraf 3 mg capsules, met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 3 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOFFEN

Elke capsule bevat: 3 mg tacrolimus (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat eveneens: lactose en sporen van sojalecithine. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Eenmaal daags.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Slik het droogmiddel niet in.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/387/011 30 capsules

EU/1/07/387/012 50 capsules

EU/1/07/387/013 100 capsules

EU/1/07/387/021 30×1 capsules

EU/1/07/387/022 50×1 capsules

EU/1/07/387/023 100×1 capsules

13. PARTIJNUMMER

Partij:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Advagraf 3 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVALOP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

BLISTER Advagraf 3 mg capsules, met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 3 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVALOP BLISTERVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ALUMINIUM VERPAKKING Advagraf 3 mg capsules met verlengde afgifte, hard (aluminium verpakking met 30, 50, 100 capsules)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Advagraf 3 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

Oraal gebruik.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

6. OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat: 5 mg tacrolimus (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat eveneens: lactose en sporen van sojalecithine. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Eenmaal daags.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Slik het droogmiddel niet in.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/387/007 30 capsules

EU/1/07/387/008 50 capsules

EU/1/07/387/010 100 capsules

EU/1/07/387/024 30×1 capsules

EU/1/07/387/025 50×1 capsules

EU/1/07/387/026 100×1 capsules

13. PARTIJNUMMER

Partij:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Advagraf 5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

BLISTER Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Astellas Pharma Europe B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. OVERIGE

Eenmaal daags.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ALUMINIUM VERPAKKING Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard (aluminium verpakking met 30, 50, 100 capsules)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Advagraf 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Tacrolimus

Oraal gebruik.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Gebruik alle capsules binnen 1 jaar na opening van de aluminium verpakking en vóór de uiterste gebruiksdatum.

4. PARTIJNUMMER

Partij:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

30 capsules met verlengde afgifte, hard

30 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

50 capsules met verlengde afgifte, hard

50 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

100 capsules met verlengde afgifte, hard

100 x 1 capsules met verlengde afgifte, hard

6. OVERIGE

Eenmaal daags.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld