Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Etikettering - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAflunov
ATC codeJ07BB02
Werkzame stofinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProducentSeqirus S.r.l.  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

AFLUNOV-suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.

Prepandemisch influenzavaccin (H5N1) (oppervlakteantigenen, geïnactiveerd, met adjuvans).

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF

Eén dosis van 0,5 ml bevat: Oppervlakteantigenen van influenzavirus (hemagglutinine en neuraminidase), gekweektin bevruchte kippeneieren van gezonde tomen kippen, van de volgende stam:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-achtige stam (NIBRG-23)

7,5 microgram hemagglutinine

Adjuvans: MF59C.1-olie die bestaat uit squaleen, polysorbaat 80 en sorbitaantrioleaat.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Natriumchloride

Kaliumchloride (E508)

Kaliumdiwaterstoffosfaat (E340)

Dinatriumfosfaat-dihydraat (E339)

Magnesiumchloride-hexahydraat (E511)

Calciumchloride-dihydraat (E509)

Natriumcitraat (E311)

Citroenzuur (E330)

Water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Suspensie voor injectie.

1 voorgevulde spuit (0,5 ml)

10 voorgevulde spuiten (0,5 ml)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Moet intramusculair worden toegediend in de musculus deltoideus.

Waarschuwing: Niet intravasculair of intradermaal injecteren.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Laat het vaccin op kamertemperatuur komen alvorens het te gebruiken. Voorzichtig schudden voor gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke vereisten.

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italië.

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/10/658/001 1 voorgevulde spuit

EU/1/10/658/002 10 voorgevulde spuiten

13.BATCHNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

LABEL VOOR SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG

AFLUNOV-injectie

H5N1-influenzavaccin

I.m.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

0,5 ml

6.OVERIGE

Bewaren in de koelkast.

Seqirus S.r.l. – Italië

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld