Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amyvid (florbetapir (18F)) – Etikettering - V09AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelAmyvid
ATC codeV09AX05
Werkzame stofflorbetapir (18F)
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: ETIKET OP BESCHERMENDE VERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Amyvid 800 MBq/ml oplossing voor injectie

Florbetapir (18F)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke ml oplossing voor injectie bevat 800 MBq florbetapir (18F) op datum en tijdstip van kalibratie (ToC).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Ethanol, natriumascorbaat, natriumchloride, water voor injecties.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 injectieflacon bevat Volume: {Z} ml

Radioactiviteit:{Y} MBq in {Z} ml ToC: {DD/MM/JJJJ}{uu:mm}{tijdzone}

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Intraveneus gebruik

Multidosis

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Radioactief materiaal

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Frankrijk

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Frankrijk

Advanced Accelerator Applications, 53121, Bonn, Duitsland

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, Italië

Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, Italië

Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, Italië

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanje

Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Frankrijk

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Frankrijk

PETNET Solutions, (Siemens Healthcare Limited),Nottingham, NG5 1PB, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited),Northwood, HA6 2RN, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions, 91090, Lisses, Frankrijk

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {{DD/MM/JJJJ}{uu:mm}{tijdzone}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Alle ongebruikte materialen dienen in overeenstemming met lokale voorschriften te worden afgevoerd.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/805/001 (10 ml)

EU/1/12/805/002 (15 ml)

13.PARTIJNUMMER

Lot

Injectieflacon nr.

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

Niet van toepassing.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

Niet van toepassing.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIEFLACON

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Amyvid 800 MBq/ml oplossing voor injectie

Florbetapir (18F)

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Intraveneus gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: ToC + 7,5 uur

4.PARTIJNUMMER

Lot

Injectieflacon nr.

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

≤12000 MBq op ToC (zie buitenverpakking)

6.OVERIGE

Radioactief materiaal

Advanced Accelerator Applications, 62660 Beuvry, Frankrijk

Advanced Accelerator Applications, 53121, Bonn, Duitsland

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Frankrijk Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, Italië Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, Italië

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola, Italië

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanje

Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Frankrijk

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Frankrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG5 1PB, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions, 91090, Lisses, Frankrijk

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: ETIKET OP BESCHERMENDE VERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Amyvid 1900 MBq/ml oplossing voor injectie

Florbetapir (18F)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke ml oplossing voor injectie bevat 1900 MBq florbetapir (18F) op datum en tijdstip van kalibratie (ToC).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Ethanol, natriumascorbaat, natriumchloride, water voor injecties.

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 injectieflacon bevat Volume: {Z} ml

Radioactiviteit:{Y} MBq in {Z} ml ToC: {DD/MM/JJJJ}{uu:mm}{tijdzone}

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

Intraveneus gebruik

Multidosis

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Radioactief materiaal

Advanced Accelerator Applications, 62660, Beuvry, Frankrijk

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Frankrijk Advanced Accelerator Applications, 53121, Bonn, Duitsland

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, Italië

Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, Italië

Advanced Accelerator Applications, 47014, Meldola, Italië

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanje

Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Frankrijk

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Frankrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG5 1PB, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions, 91090, Lisses, Frankrijk

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {DD/MM/JJJJ}{uu:mm}{tijdzone}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Alle ongebruikte materialen dienen in overeenstemming met lokale voorschriften te worden afgevoerd.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/805/003 (10 ml)

EU/1/12/805/004 (15 ml)

13.PARTIJNUMMER

Lot

Injectieflacon nr.

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

Niet van toepassing.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

Niet van toepassing.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIEFLACON

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Amyvid 1900 MBq/ml oplossing voor injectie

Florbetapir (18F)

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Intraveneus gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: ToC + 10 uur

4.PARTIJNUMMER

Lot

Injectieflacon nr.

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

≤28500 MBq op ToC (zie buitenverpakking)

6.OVERIGE

Radioactief materiaal

Advanced Accelerator Applications, 62660 Beuvry, Frankrijk

Advanced Accelerator Applications, 01630, Saint Genis Pouilly, Frankrijk Advanced Accelerator Applications, 53121, Bonn, Duitsland

Advanced Accelerator Applications, 10010, Colleretto Giacosa, Italië

Advanced Accelerator Applications, 86077, Pozzilli, Italië

Advanced Accelerator Applications, 47014 Meldola, Italië

Advanced Accelerator Applications, 50100, Zaragoza, Spanje

Laboratories Cyclopharma, 80440, Glisy, Frankrijk

Laboratories Cyclopharma, 31000, Toulouse, Frankrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Nottingham, NG5 1PB, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions (Siemens Healthcare Limited), Northwood, HA6 2RN, Verenigd

Koninkrijk

PETNET Solutions, 91090, Lisses, Frankrijk

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld