Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arixtra (fondaparinux sodium) – Etikettering - B01AX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelArixtra
ATC codeB01AX05
Werkzame stoffondaparinux sodium
ProducentAspen Pharma Trading Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENSTE DOOSJE

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml oplossing voor injectie natriumfondaparinux

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een voorgevulde spuit (0,3 ml) bevat 1,5 mg natriumfondaparinux.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Het harde beschermkapje van de naald bevat latex. Kan ernstige allergische reacties geven.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ierland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/206/005 – 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/006 – 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/007 – 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/008 – 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

EU/1/02/206/024 – 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/025 – 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/026 – 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

13.BATCHNUMMER

LOT:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

arixtra 1,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injectie fondaparinux Na

SC

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4.BATCHNUMMER

LOT:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie natriumfondaparinux

3.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een voorgevulde spuit (0,5 ml) bevat 2,5 mg natriumfondaparinux.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan of intraveneus gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Het harde beschermkapje van de naald bevat latex. Kan ernstige allergische reacties geven.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/206/001 – 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/002 – 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/003 – 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/004 – 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

EU/1/02/206/021 – 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/022 – 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/023 – 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

13. BATCHNUMMER

LOT:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

arixtra 2,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injectie fondaparinux Na

SC/IV

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4. BATCHNUMMER

LOT:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Arixtra 5 mg/0,4 ml oplossing voor injectie natriumfondaparinux

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een voorgevulde spuit (0,4 ml) bevat 5 mg natriumfondaparinux.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht onder de 50 kg.

Het harde beschermkapje van de naald bevat latex. Kan ernstige allergische reacties geven.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/206/009 – 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/010 – 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/011 – 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/018 – 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

EU/1/02/206/027 – 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/028 – 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/033 – 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

13. BATCHNUMMER

LOT:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

arixtra 5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Arixtra 5 mg/0,4 ml injectie fondaparinux Na

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4. BATCHNUMMER

LOT:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml oplossing voor injectie natriumfondaparinux

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een voorgevulde spuit (0,6 ml) bevat 7,5 mg natriumfondaparinux.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht van 50 tot 100 kg.

Het harde beschermkapje van de naald bevat latex. Kan ernstige allergische reacties geven.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/206/012 – 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/013 – 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/014 – 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/019 – 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

EU/1/02/206/029 – 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/030 – 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/034 – 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

13. BATCHNUMMER

LOT:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

arixtra 7,5 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injectie fondaparinux Na

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4. BATCHNUMMER

LOT:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENSTE DOOSJE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Arixtra 10 mg/0,8 ml oplossing voor injectie natriumfondaparinux

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een voorgevulde spuit (0,8 ml) bevat 10 mg natriumfondaparinux.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: natriumchloride, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

Oplossing voor injectie, 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging Oplossing voor injectie, 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lichaamsgewicht boven de 100 kg.

Het harde beschermkapje van de naald bevat latex. Kan ernstige allergische reacties geven.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ierland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/206/015 – 2 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/016 – 7 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/017 – 10 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging EU/1/02/206/020 – 20 voorgevulde spuiten met een automatische beveiliging

EU/1/02/206/031 – 2 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/032 – 10 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging EU/1/02/206/035 – 20 voorgevulde spuiten met een handmatige beveiliging

13. BATCHNUMMER

LOT:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

arixtra 10 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Arixtra 10 mg/0,8 ml injectie fondaparinux Na

SC

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

4. BATCHNUMMER

LOT:

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld