Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Etikettering - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelBeneFIX
ATC codeB02BD04
Werkzame stofnonacog alfa
ProducentPfizer Ltd  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OMDOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

BeneFIX 250 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie BeneFIX 500 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie BeneFIX 1000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie BeneFIX 1500 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie BeneFIX 2000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie BeneFIX 3000 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie Nonacog alfa (recombinante coagulatiefactor IX)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 injectieflacon: 250 IE nonacog alfa (ongeveer 50 IE/ml na reconstitutie). 1 injectieflacon: 500 IE nonacog alfa (ongeveer 100 IE/ml na reconstitutie).

1 injectieflacon: 1000 IE nonacog alfa (ongeveer 200 IE/ml na reconstitutie). 1 injectieflacon: 1500 IE nonacog alfa (ongeveer 300 IE/ml na reconstitutie). 1 injectieflacon: 2000 IE nonacog alfa (ongeveer 400 IE/ml na reconstitutie). 1 injectieflacon: 3000 IE nonacog alfa (ongeveer 600 IE/ml na reconstitutie).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, glycine, L-histidine, natriumchloride en polysorbaat 80.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

1 injectieflacon met 250 IE nonacog alfa

1 injectieflacon met 500 IE nonacog alfa

1 injectieflacon met 1000 IE nonacog alfa

1 injectieflacon met 1500 IE nonacog alfa

1 injectieflacon met 2000 IE nonacog alfa

1 injectieflacon met 3000 IE nonacog alfa

1 voorgevulde injectiespuit met 5 ml oplosmiddel

1 steriele flaconadapter voor reconstitutie

1 steriele infusieset

2 alcoholdoekjes

1 pleister

1 gaasje

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor intraveneus gebruik, enkel voor eenmalige toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Gebruik voor reconstitutie alleen de voorgevulde injectiespuit met oplosmiddel uit de verpakking.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Onmiddellijk gebruiken of binnen 3 uur na reconstitutie.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACONETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

BeneFIX 250 IE poeder voor oplossing voor injectie

BeneFIX 500 IE poeder voor oplossing voor injectie

BeneFIX 1000 IE poeder voor oplossing voor injectie

BeneFIX 1500 IE poeder voor oplossing voor injectie

BeneFIX 2000 IE poeder voor oplossing voor injectie

BeneFIX 3000 IE poeder voor oplossing voor injectie

Nonacog alfa (recombinante coagulatiefactor IX)

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor eenmalige injectie.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot:

Zie voorkant etiket (Lot, Exp.)

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

250 IE

500 IE

1000 IE

1500 IE

2000 IE

3000 IE

6.OVERIGE

Bewaren beneden 30°C. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik voor reconstitutie alleen de voorgevulde injectiespuit uit de verpakking.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET SPUIT MET OPLOSMIDDEL

1.NAAM VAN HET MIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor BeneFIX

Voor intraveneus gebruik.

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Gebruik de volledige inhoud.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot

Pfizer Limited

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Bevat 5 ml 0,234% natriumchlorideoplossing voor injectie

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld