Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kies uw taal

Bondenza (Ibandronic Acid Roche) (ibandronic acid) – Etikettering - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelBondenza (Ibandronic Acid Roche)
ATC codeM05BA06
Werkzame stofibandronic acid
ProducentRoche Registration Ltd.
LIJST VAN HULPSTOFFEN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Bondenza 150 mg filmomhulde tabletten

Ibandroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg ibandroninezuur (als natriummonohydraat).

3. geregistreerd De tablet bevat tevens lactose. Zie de bijsluiter voor aanvullende informat

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Filmomhulde tabletten

 

langer

1 filmomhulde tablet

 

3 filmomhulde tabletten

 

 

niet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Een keer per maand een tablet

Oraal gebruik

De tabletten nietGeneesmiddelopzuigen, kauwen of v rmalen.

Voor het gebruik de bijsluiter lezen

Maand 1 __/__/ 3 filmomhulde tabletten

Maand 2 __/__/ 3 filmomhulde tabletten

Maand 3 __/__/ 3 filmomhulde tabletten

Noteer de datum waarop u tablet inneemt

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HETgeregistreerdIN DE HANDEL BRENGENShire ParkWelwyn Garden CityAL7 1TWVerenigd KoninkrijkEU/1/03/266/003 1 filmomhulde tabletEU/1/03/266/004 3 filmomhulde tabletten

 

13. PARTIJNUMMER

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge

niet

 

 

 

 

 

 

14. ALGEMENE

GeneesmiddelINDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE OVER BRAILLE

bondenza 150 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERFOLIE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Bondenza 150 mg filmomhulde tabletten

Ibandroninezuur

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Roche Registration Ltd.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.

PARTIJNUMMER

 

Lot

 

niet

5.

OVERIGE

 

 

Geneesmiddel

 

langer

geregistreerd

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: BUITENVERPAKKING - 1 VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Bondenza 3 mg oplossing voor injectie

Ibandroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Een voorgevulde spuit met 3 ml oplossing bevat 3 mg ibandroninezuur (als natriummonohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor injectie

 

langer

 

1 voorgevulde spuit + 1 injectienaald

 

 

4 voorgevulde spuiten + 4 injectienaalden

 

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Voor het gebruik de bijsluiter lezen

niet

 

 

 

 

 

 

 

Alleen voor intraveneus gebruik

 

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Geneesmiddel

 

 

Bevat ook natriumchloride, ijsazijn, natriumacetaat trihydraat, water voor injec ies. Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Buiten het zicht b reik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

geregistreerd

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/266/005

1 voorgevulde spuit

 

EU/1/03/266/006

4 voorgevulde spuiten

 

13.PARTIJNUMMER

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERINGlangerCharge

Geneesmiddel op medisch voorschrift

niet

 

 

15.

Geneesmiddel

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE OVER BRAILLE

[Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar]

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Bondenza 3 mg oplossing voor injectie

Ibandroninezuur

Alleen voor i.v. gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

geregistreerd

 

EXP

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

 

niet

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,langerVOLUME OF EENHEID

3 mg/3 ml

6. OVERIGE

Geneesmiddel

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld