Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Etikettering - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Naam van geneesmiddelCaelyx
ATC codeL01DB
Werkzame stofdoxorubicin hydrochloride
ProducentJanssen-Cilag International N.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

CAELYX DOOSJE 20 mg/10 ml – 1 injectieflacon

CAELYX DOOSJE 20 mg/10 ml – 10 injectieflacons

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Caelyx 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Eén ml Caelyx bevat 2 mg gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: -(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl)- - methoxypoly(oxyethyleen)-40 natriumzout, volledig gehydrogeneerd sojafosfatidylcholine, cholesterol, ammoniumsulfaat, sucrose, histidine, water voor injecties, zoutzuur en natriumhydroxide.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 injectieflacon

10 injectieflacons

20 mg/10 ml

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik, na verdunning in 5 % (50 mg/ml) glucose-oplossing voor intraveneuze infusie. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

MAG NIET ONDERLING VERWISSELD WORDEN MET ANDERE FORMULERINGEN VAN DOXORUBICINEHYDROCHLORIDE.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gedeeltelijk gebruikte injectieflacons dienen vernietigd te worden.

Cytotoxisch

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/011/001 (1 injectieflacon)

EU/1/96/011/002 (10 injectieflacons)

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Caelyx 20 mg/10 ml

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

CAELYX DOOSJE 50 mg/25 ml – 1 injectieflacon

CAELYX DOOSJE 50 mg/25 ml – 10 injectieflacons

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Caelyx 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Eén ml Caelyx bevat 2 mg gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: -(2-[1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl)- - methoxypoly(oxyethyleen)-40 natriumzout, volledig gehydrogeneerd sojafosfatidylcholine, cholesterol, ammoniumsulfaat, sucrose, histidine, water voor injecties, zoutzuur en natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 injectieflacon

10 injectieflacons

50 mg/25 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik, na verdunning in 5 % (50 mg/ml) glucose-oplossing voor intraveneuze infusie. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

MAG NIET ONDERLING VERWISSELD WORDEN MET ANDERE FORMULERINGEN VAN DOXORUBICINEHYDROCHLORIDE.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gedeeltelijk gebruikte injectieflacons dienen vernietigd te worden.

Cytotoxisch

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/96/011/003 (1 injectieflacon)

EU/1/96/011/004 (10 injectieflacons)

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Caelyx 50 mg/25 ml

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

CAELYX ETIKET 20 mg/10 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGWEG(EN)

Caelyx 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

20 mg/10 ml

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

CAELYX ETIKET 50 mg/25 ml

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN TOEDIENINGWEG(EN)

Caelyx 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Gepegyleerd liposomaal doxorubicinehydrochloride

Intraveneus gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

50 mg/25 ml

6. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld