Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cymbalta (duloxetine) – Etikettering - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelCymbalta
ATC codeN06AX21
Werkzame stofduloxetine
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOSJES VOOR 30 MG HARDE MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 30 mg, harde maagsapresistente capsules.

Duloxetine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 30 mg duloxetine (als hydrochloride)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose

Zie bijsluiter voor meer informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

28 harde maagsapresistente capsules

7 harde maagsapresistente capsules

98 harde maagsapresistente capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet bewaren boven 30°C.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/296/001(28 harde maagsapresistente capsules)

EU/1/04/296/006 (7 harde maagsapresistente capsules)

EU/1/04/296/009 (98 harde maagsapresistente capsules)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Cymbalta 30 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

30 mg harde maagsapresistente capsules

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 30 mg harde maagsapresistente capsules

Duloxetine

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Lilly

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOSJES VOOR 60 MG HARDE MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 60 mg, harde maagsapresistente capsules.

Duloxetine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als hydrochloride)

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose

Zie bijsluiter voor meer informatie

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

28 harde maagsapresistente capsules

84 harde maagsapresistente capsules

98 harde maagsapresistente capsules

56 harde maagsapresistente capsules

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet bewaren boven 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/296/002 (28 harde maagsapresistente capsules)

EU/1/04/296/003 (84 harde maagsapresistente capsules)

EU/1/04/296/004 (98 harde maagsapresistente capsules)

EU/1/04/296/005 (56 harde maagsapresistente capsules)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Cymbalta 60 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

MULTIVERPAKKING - BINNENDOOSJES VOOR 60 MG HARDE MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES (zonder blue box)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 60 mg, harde maagsapresistente capsules.

Duloxetine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als hydrochloride)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose

Zie bijsluiter voor meer informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

20 harde maagsapresistente capsules. Onderdeel van een multiverpakking, kan niet apart verkocht worden.

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT

EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet bewaren boven 30°C.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/296/007 (500 harde maagsapresistente capsules) (25 verpakkingen van 20) EU/1/04/296/008 (100 harde maagsapresistente capsules) (5 verpakkingen van 20)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Cymbalta 60 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

MULTIVERPAKKING - OMDOOS VOOR 60 MG HARDE MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES (met blue box)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 60 mg, harde maagsapresistente capsules.

Duloxetine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke capsule bevat 60 mg duloxetine (als hydrochloride)

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sacharose

Zie bijsluiter voor meer informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multiverpakking: 500 (25 verpakkingen van 20) harde maagsapresistente capsules Multiverpakking: 100 (5 verpakkingen van 20) harde maagsapresistente capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT

EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet bewaren boven 30°C.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-

GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

HANDEL BRENGEN

Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/04/296/007 (500 harde maagsapresistente capsules) (25 verpakkingen van 20) EU/1/04/296/008 (100 harde maagsapresistente capsules) (5 verpakkingen van 20)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Cymbalta 60 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE 2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN

WORDEN VERMELD

60 mg harde maagsapresistente capsules

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Cymbalta 60 mg harde maagsapresistente capsules

Duloxetine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Lilly

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld