Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Etikettering - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDaTSCAN
ATC codeV09AB03
Werkzame stofioflupane (123l)
ProducentGE Healthcare Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD 5 ml presentatie

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

DaTSCAN 74 MBq/ml oplossing voor injectie

Joflupaan (123I)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke ml oplossing bevat joflupaan (123I) 74 MBq op referentietijd (0,07 tot 0,13 μg/ml joflupaan).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

5% ethanol (zie bijsluiter voor aanvullende informatie), azijnzuur, natriumacetaat, water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 flacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: 20 h post-ref.

Ref.: 370 MBq/5 ml op 2300 u CET op DD/MM/JJJJ.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Voor behandeling en afvalverwerking: zie bijsluiter.

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/135/002

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

5 ml presentatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

DaTSCAN 74 MBq/ml oplossing voor injectie

Joflupaan (123I)

Intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: 20 h post-ref.

Ref.: 370 MBq/5 ml joflupaan (123I) op 2300 u CET op DD/MM/JJJJ.

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

5 ml

6.OVERIGE

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ Eindhoven

Nederland

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: 2,5 ml presentatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

DaTSCAN 74 MBq/ml oplossing voor injectie

Joflupaan (123I)

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDELEN

Elke ml oplossing bevat joflupaan (123I) 74 MBq op referentietijd (0,07 tot 0,13 μg/ml joflupaan).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

5% ethanol, (zie bijsluiter voor aanvullende informatie) azijnzuur, natriumacetaat, water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Oplossing voor injectie 1 flacon

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: 7 h post-ref.

Ref.: 185 MBq/2,5 ml op 1200 h CET op DD/MM/JJJJ.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de vriezer bewaren.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Voor behandeling en afvalverwerking: zie bijsluiter.

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/135/001

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

2,5 ml presentatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

DaTSCAN 74 MBq/ml oplossing voor injectie

Joflupaan (123I)

Intraveneus gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: 7 h post-ref.

Ref.: 185 MBq/2,5 ml joflupaan (123I) op 1200 h CET op DD/MM/JJJJ.

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

2,5 ml

6. OVERIGE

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ Eindhoven

Nederland

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld