Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – Etikettering - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naam van geneesmiddelDafiro
ATC codeC09DB01
Werkzame stofamlodipine / valsartan
ProducentNovartis Europharm Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN EENHEIDSVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/80 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 80 mg valsartan.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

280 filmomhulde tabletten

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

280x1 filmomhulde tabletten (eenheidsaflevering)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGE(N), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/371/001

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/06/371/002

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/003

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/004

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/005

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/006

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/007

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/008

280 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/06/371/025

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/026

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/027

280x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/80 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/80 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 80 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

70 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

14 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/80 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/80 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 80 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multiverpakking: 280 (4 verpakkingen van 70) filmomhulde tabletten

Multiverpakking: 280 (20 verpakkingen van 14) filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/80 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/80 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN EENHEIDSVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

280 filmomhulde tabletten

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

280x1 filmomhulde tabletten (eenheidsaflevering)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGE(N), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/371/009

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/06/371/010

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/011

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/012

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/013

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/014

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/015

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/016

280 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/06/371/028

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/029

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/030

280x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/160 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

70 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

14 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/160 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multiverpakking: 280 (4 verpakkingen van 70) filmomhulde tabletten

Multiverpakking: 280 (20 verpakkingen van 14) filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 5 mg/160 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 5 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VAN EENHEIDSVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 10 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 10 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

90 filmomhulde tabletten

98 filmomhulde tabletten

280 filmomhulde tabletten

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

280x1 filmomhulde tabletten (eenheidsaflevering)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWINGE(N), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/371/017

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/06/371/018

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/019

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/020

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/021

56 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/022

90 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/023

98 filmomhulde tabletten

 

 

 

EU/1/06/371/024

280 filmomhulde tabletten

 

 

EU/1/06/371/031

56x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/032

98x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

 

EU/1/06/371/033

280x1 filmomhulde tablet (eenheidsaflevering)

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 10 mg/160 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 10 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 10 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

70 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

14 filmomhulde tabletten. Onderdeel van een multiverpakking, mag niet afzonderlijk verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 10 mg/160 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 10 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) STOF(FEN)

Elke tablet bevat 10 mg amlodipine (als amlodipinebesilaat) en 160 mg valsartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Multiverpakking: 280 (4 verpakkingen van 70) filmomhulde tabletten

Multiverpakking: 280 (20 verpakkingen van 14) filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

United Kingdom

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmomhulde tabletten (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

13.

BATCHNUMMER

Lot

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Dafiro 10 mg/160 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Dafiro 10 mg/160 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Novartis Europharm Limited

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld